Mýty a fakty o migrácii – Tréning trénerov

Milé učiteľky, učitelia,

pozývame Vás na tréning trénerov na tému Mýty a fakty o migrácii  – formovanie postojov mladých ľudí! Tréning je určený pre učiteľov druhého stupňa základných škôl, pedagogických pracovníkov a pre pracovníkov s mládežou vo veku 13 – 15 rokov.

Cieľom tréningu je predstaviť účastníkom nový manuál s aktivitami, ktoré umožňujú rozšíriť znalosti mladých ľudí o migrácii na Slovensku a vo svete a scitliviť ich na túto tému. Súčasťou školenia bude aj predstavenie série vzdelávacích videí, ktoré sme vytvorili v spolupráci so známymi slovenskými influencermi so zámerom prispieť k prevencii diskriminácie, rasizmu a xenofóbie.

Tréningy budú prebiehať interaktívnou formou a účastníci si z nich odnesú:

 • aktuálne informácie o trendoch v oblasti migrácie vo svete a na Slovenku,

 • oboznámia sa s novými krátkymi videami o živote migrantov na Slovensku a s obsahom vzdelávacieho manuálu

 • praktické tipy na zaujímavé aktivity, ktoré sa dajú začleniť do výučby

 • vlastný zážitok z rôznych aktivít a skúsenosť, ako tieto aktivity začleniť do výuky,

 • kontakty na kolegov a výmenu svojich skúseností z praxe.

Tréning trénerov sa uskutoční 17.3. 2022 od 9:00 – 16:30 v Bratislave

Uzávierka prihlášok na tréning je 10. marca 2022.

Účastníkom tréningu zabezpečíme občerstvenie a obed.

Ak máte záujem zúčastniť sa tréningu trénerov, vyplňte online prihlášku.

V prípade otázok kontaktujte Katarínu Božík kbozik@iom.int

Tréning je realizovaný v rámci projektu Aj my sme tu doma, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah zodpovedá Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)”

 

 

Podcasty „Aj my sme tu doma“

V sérii podcastov Aj my sme tu doma predstavujeme krajiny sveta prostredníctvom rozhovorov s ľuďmi, ktorí sa v nich narodili, vyrastali a neskôr sa rozhodli žiť na Slovensku. Naši hostia vám predstavia Indiu, Nepál, Kazachstan, Severné Macedónsko či Ukrajinu a prinesú aj zaujímavý predmet, ktorý pre hosťa charakterizuje a pripomína jeho/jej rodnú krajinu.

Učiteľom stredných škôl sú určené odporúčania na sprievodné aktivity k podcastom a tipy, ako ich využiť napríklad pri globálnom vzdelávaní.

V tomto materiáli sa učitelia dozvedia ako predstaviť podcasty Aj my sme tu doma, ako s ich pomocou rozšíriť vedomosti o jednotlivých krajinách a ako viesť diskusiu o živote v týchto krajinách, o migrácii a o cudzincoch na Slovensku.

Podcasty vytvorila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), v spolupráci s Bilingválnym gymnáziom C. S. Lewisa v Bratislave a jeho študentmi, ktorí hosťom kladú zaujímavé otázky a sami zisťujú, čo vedia o ich krajine.

Pripájame užitočné linky:

 

Unity in community

Praktická príručka pre inkluzívne komunitné iniciatívy ponúka zbierku aktivít, ktoré môžete využiť pri plánovaní, realizácii a vyhodnocovaní komunitných projektov, pričom kladie dôraz na inklúziu, udržateľnosť a sociálnu angažovanosť. Nájdete v nej súhrn výsledkov kvalitatívnej štúdie o vnímaní susedstva a komunitného zapájania v štyroch mestách, ako aj metodológiu pre organizovanie komunitných projektov. Obsahuje tiež príklady dobrej praxe a štruktúru tréningu na posilnenie kapacít komunitných pracovníkov. Príručka je určená pre organizácie, ktoré pracujú v oblasti komunitnej práce, komunitným lídrom,
sociálnym pracovníkom, lektorom, a každému, kto by chcel byť aktívnou súčasťou zmeny vo svojej komunite.

Stretnutím k porozumeniu

Metodická príručka Stretnutím k porozumeniu obsahuje deväť vzdelávacích aktivít na témy migrácie, integrácie, identity, interkultúrneho dialógu a hate speech. Jej cieľom je ponúknuť rôznorodé perspektívy na životné skúsenosti ľudí, ktorí nútene alebo dobrovoľne opustili svoj domov, ale aj na to, ako my sami vnímame cudzincov a cudzinky a kde môžeme nachádzať spoločné prieniky. Aktivity obsahujú príbehy, simulácie či skupinové diskusie. V každej je kľúčovou je osobná reflexia  – priestor stretnúť sa predovšetkým sami so sebou – spoznať lepšie svoju identitu, kultúrne prostredie a normy, ktoré formovali „okuliare“, ktorými nazeráme na svet. Aktivity využívajú interaktívne metódy a prvky zážitkovej pedagogiky a sú vhodné pre študentov a študentky stredných a vysokých škôl, ako aj pre prostredie neformálneho vzdelávania.

TOP 30 globálneho vzdelávania

Na Slovensku sa globálnemu vzdelávaniu venujú viaceré neziskové organizácie s rôznym
záberom. Ak sa chceme globálnemu vzdelávaniu venovať v škole, skautskom oddiele či v
knižnici, môžeme osloviť tieto organizácie, alebo využiť vzdelávacie metodiky a lekcie z
webovej stránky www.globalnevzdelavanie.sk.
Chýbal nám však jednoduchý a dostupný prehľad, čo všetko sa v rámci Globálneho
vzdelávania na Slovensku ponúka.

Preto vám predstavujeme TOP 30 globálneho vzdelávania. Na prehľade spolupracovalo 10
odborníkov z 10 organizácií, ktoré ponúkajú školám svoj program obohacujúci globálne
vzdelávanie. TOP 30 GRV je aktuálny jedinečný dostupný prehľad, ktorý predstavuje
pedagógom i vzdelávateľom 30 možností, čomu sa venovať v globálnom vzdelávaní.
Všetky typy v prehľade sú aktuálne pre školský rok 2021-22 a postavené na osobných
skúsenostiach odborníkov na globálne vzdelávanie.
Iniciátorom a autorm brožúry je nezisková organizácia Fairtrade Česko a Slovensko. V
spolupráci s platformou Ambrela a 10 zapojenými organizáciami ju zostavil Lukáš Bulko,
koordinátor osvety a vzdelávania SK pre Fairtrade Česko a Slovensko. Prehľad vám ponúkame na
stiahnutie.
A prečo sa ľudia majú venovať globálnemu vzdelávaniu, popisujú spoluautori dokumentu:

„Som presvedčená, že čím viac budeme my aj naši žiaci chápať súvislosti, ktoré spájajú
svet, o to pohodlnejšie sa budeme cítiť v komplexite tohto sveta a nebudeme musieť hľadať
bezpečie v rasizme, nacionalizme a iných “izmoch” ” Zuzana Labašová, CEEV Živica.

Lenka Putalová z organizácie Človek v ohrození dopĺňa: “Globálne vzdelávanie komplexne
rozvíja kompetencie detí, pomáha im spoznávať súčasný svet a hľadať si vlastné miesto v
ňom. Verím, že globálne vzdelávanie je príležitosťou na vytvorenie priestoru na spoluprácu a
objavovanie, spoločnú diskusiu, pýtanie sa otázok a hľadanie odpovedí. Často od učiteľov a
učiteliek počujem, že pri vyučovaní hodín globálneho vzdelávania sú prekvapení, ako
zanietene a kreatívne ich deti na hodinách pracujú. A samé deti si pýtajú viac takýchto
hodín. Ponúkame učiteľom a učiteľkám širokú paletu aktivít do ich výučby, stačí si ich len
otvoriť a vybrať si také, ktoré ich oslovia.”

Argumenty proti agresii

Nenávistné výroky a agresívna argumentácia sú útokom na práva rôznych etnických, náboženských a/alebo národnostných skupín, čo jednoznačne porušuje princípy ľudskej dôstojnosti a rešpektovanie rasových a kultúrnych rozdielov.

Tím siedmich európskych inštitúcií v príručke Argumenty proti agresii ponúka stratégie na pomoc ľuďom na verejných pozíciách, vďaka ktorým môžu čeliť agresívnym argumentom a nenávistným prejavom pri osobných stretnutiach a na sociálnych sieťach. Príručka je primárne zameraná na štátnych zamestnancov, učiteľov, pracovníkov s mládežou, osoby v kultúrnych inštitúciách alebo na ľudí pracujúcich vo verejných médiách.

Viac informácií nájdete na stránke https://training.contra-aggression.eu/?localize=sk

Nová metodická príručka Elektro- produkcia, odpad, dopad

Elektroodpad je problém, ktorý sa týka každého z nás a informácie o správnom nakladaní s ním by mali byť súčasťou všeobecného vzdelania. Preto CEEV Živica v spolupráci so SEWA a.s. vytvorili metodickú príručku o životnom cykle elektroniky a o tom, ako k nej pristupovať zodpovedne a ekologicky. Je určená pre materské, základné a stredné školy a ponúka pohľad na život elektroniky od ťažby surovín potrebných na jej výrobu, až po likvidáciu nepotrebných, nefunkčných, alebo nechcených elektrospotrebičov.

Nahliadnite do osudov ľudí, ktorí sa na výrobe a likvidácii elektroniky podieľajú a získajte dôležité informácie o tom, ako sa zodpovedne a ekologicky zbaviť nefunčnej elektroniky. Pre pedagógov ponúka príručka 14 aktivít, pre rôzne vekové kategórie žiakov od 4 do 18 rokov a množstvo fotografií dokumetujúcich život elektroniky. Pokiaľ by ste o príručku mali záujem, kontaktujte nás na labasova@zivica.sk

Viete správne recyklovať?

Začiatkom 70-tych rokov minulého storočia postihla údajne výrobcov fotokopírok obava, že spoločnosť speje k úplnej eliminácii používania papiera. O štyri dekády neskôr ho produkujeme viac, než kedykoľvek predtým. No dobrou správou je, že každý rok rastie aj miera jeho recyklácie, i keď ani tá sa nezaobíde bez dodatočných problémov.

Papier nie je, na rozdiel od iných materiálov, recyklovateľný do nekonečna. Tvoria ho celulózové vlákna, ktoré, aby z nich mohol byť znovu vyrobený papier, musia mať určitú dĺžku. Táto dĺžka sa ale s každou novou recykláciou skracuje a nový papier tým stráca na kvalite. Z recyklovaného kancelárskeho papiera môže byť stále vyrobený relatívne kvalitný papier vhodný aj do tlačiarní, no zo zmesi novinového, kancelárskeho a krabicového papiera už len papier nižšej triedy.

Recyklácia odpadu

Okrem toho je väčšina recyklovaného papiera potlačená farbami, atramentom a v prípade obalov často aj lepidlom. Na ich odstránenie sa používa chemické bielidlo, ktoré potom tvorí dodatočný problematický odpad. To pridáva recyklácii aj určité negatíva, ktoré treba pri jej realizácii určite zohľadniť.

Ako vidno na príklade papiera, recyklácia môže prinášať určitú, na prvý pohľad možno skrytú komplexitu, s ktorou sa potom pri spracovaní triedeného odpadu treba vysporiadať. Ako teda správne recyklovať tak, aby bolo ďalšie spracovanie odpadu čo najľahšie?

Prečo recyklovať

Väčšina odpadu, ktorý vyprodukujeme, skončí na skládkach, alebo v spaľovniach. Odpad na skládkach smrdí, zaberá veľa miesta a po zahrabaní pod zem môže pôsobiť toxicky na pôdy i vodné zdroje. Spaľovanie odpadu prispieva k znečisteniu ovzdušia a zvyšovaniu skleníkových plynov v atmosfére. Čo viac, takýto odpad obsahuje množstvo znovu použiteľného materiálu. Jeho zničením, zahrabaním pod zem, alebo iným znehodnotením sa sami pripravujeme o cenné zdroje surovín a devalvujeme hodnotu energie, vynaloženej na výrobu vecí končiacich na smetisku.

Recyklácia teda zachraňuje cenné zdroje, znižuje vyťaženosť skládok a spaľovní, prispieva k čistejšiemu prostrediu a znižuje aj spotrebu energie, lebo výroba nových produktov jej potrebuje oveľa viac, ako výroba z recyklovaných materiálov.

Recyklačné kontajnery

Je ale recyklácia naozaj efektívna? Otázka, ktorú si kladú viacerí kritici, označujúci recyklačné hnutie z environmentalizmu „pre dobrý pocit“. Štúdie o pozitívnom impakte recyklácie sa však periodicky objavujú v rôznych krajinách sveta. Jeden citát za všetky: „V roku 2006 Američania recyklovali 32,5 % pevného komunálneho odpadu, čím predišli uvoľneniu 52 miliónov ton uhlíka z atmosféry, čo je ekvivalentom odobratia 41,2 milióna áut z ciest“, píše americká vládna agentúra EPA (United States Environmental Protection Agency). Otázka ohľadom výšky emisií počas spracovania recyklovaného odpadu samozrejme zostáva, no výskumy ukazujú, že je oveľa nižšia.

Ako separovať odpad

Prvým krokom v recyklačnom procese je zodpovedné triedenie odpadu. To má, čo do logistiky, tri hlavné podoby:

 • odpad zostane doma, kde prebehne jeho ďalšia recyklácia,

 • odpad príde vyzdvihnúť na to určená služba,

 • odpad treba odviezť na zberné miesto.

Značnú časť kuchynského a záhradného odpadu je možné kompostovať. Ide o biologicky rozložiteľné zložky, z ktorých postupne vznikne kompost – materiál podobný zemine, plný živín a znovu využiteľný v záhrade. Čas rozkladu tohto, takzvaného bioodpadu sa rádovo pohybuje v týždňoch. Hrubšie konáre je možné rozdrviť na drobné kúsky špeciálnou technikou a tiež použiť v záhrade, alebo vyviezť na skládky zeleného odpadu, ktoré sú často poskytované obcami.

Už spomínaný papier je najvhodnejšie triediť podľa typov – kartón, tlač, kancelársky papier. Tak sa bude v nasledujúcich krokoch recyklačného procesu ľahšie zhromažďovať na ďalšie použitie. Papier sa, v závislosti od kvality a poveternostných podmienok, v ktorých je ponechaný, rozloží počas niekoľkých mesiacov.

Papier vyhodený na recykláciu

Väčšina kovov v komunálnom odpade pochádza z konzerv od jedla, nápojov a aerosolov. Konzervy bývajú vyrobené z ocele, ktorá sa dá ľahko roztaviť a znovu použiť. Nápojové plechovky sú z hliníka, a práve jeho ťažba je veľkou environmentálnou záťažou. Hliník sa voľnej prírode rozloží o 20 – 100 rokov. Recyklácia hliníka je preto mimoriadne dôležitá a plechovky majú relatívne vysokú hodnotu.

Plechovka a konzervy

Drevo z nábytku, či stavebného materiálu je často nutné odviezť na zberný dvor, prípadne objednať špeciálny kontajner. Svoje ďalšie využitie nájde napríklad po rozdrvení a znovu zlepení ako laminát.

Drevo

Pomerne jednoduché sú aj separácia a ďalšie spracovanie skla. Dá sa zohriať na vysokú teplotu a pretaviť do novej podoby. To je oveľa prijateľnejšie ako čakať na jeho prirodzený rozklad – 4000 rokov. Triedenie skla spočíva vo vyhodení do určených nádob, prípadne vrátení zálohovaných fliaš.

Sklenené poháre

Použité batérie, podľa toho, akého sú typu, môžu obsahovať viaceré druhy vysoko toxických prvkov a zlúčenín. Ich rozklad trvá 200 – 500 rokov. V žiadnom prípade nepatria do komunálneho odpadu a treba ich odniesť na špeciálne zberné miesta. Tie bývajú v supermarketoch i u predajcov spotrebnej elektroniky.

Baterky

Fotografie kdesi v jarku voľne pohodených starých gumových pneumatík sa stali akýmsi neslávnym symbolom nezodpovedného prístupu k nakladaniu s odpadom. Sú pritom skvelou druhotnou surovinou a môžu ušetriť až 2 tony ropy na každú tonu nových pneumatík. Rozložia sa až o zhruba 265 rokov. Ešte horšie ako nelegálne vyhodenie môže byť ich pálenie, lebo je zdrojom karcinogénnych látok.

Množstvo pneumatík

O niečo problematickejšie je nakladanie s olejom. Motorové oleje sú vysoko toxické pre celý ekosystém a určite nepatria do kanalizácie. Liter oleja može znečistiť až milión litrov vody a rozloží sa až o 10 – 100 rokov. Je nevyhnutné odovzdať ich do recyklačných stredísk, kde budú znovu spracované do nových produktov, ako je palivový olej. Rastlinné kuchynské oleje je zasa možné premeniť na biopalivo.

Zo všetkých skupín komunálneho odpadu predstavujú plasty najväčší problém. Ich prirodzený rozklad trvá až do 500 rokov, majú nízku hmotnosť a ľahko ich roznáša vietor i vodný prúd a ich mikroskopické kúsky prenikajú do organizmov živočíchov. Tiež sa ťažko recyklujú – plastov je viac druhov a nie vždy sa ich recyklácia ekonomicky oplatí. PET fľaše je možné premeniť na textilnú tepelnú izoláciu, z HDPE (hrubší matný plast, napríklad od niektorých čistiacich prostriedkov) vznikajú pevnejšie nádoby ako kvetináče a bioplasty by mali byť sami ľahšie rozložiteľné.

Pomačkané plasty vytriedené na recykláciu

Čo sa doby rozkladu týka, zaujímavé je pozrieť sa i na niektoré produkty, ktoré často končia na zemi. Pre žuvačky je to 5 rokov, pre cigaretové ohorky 3 mesiace až 2 roky, pre papierové vreckovky 3 mesiace a pre plastové karty 1000 rokov.

Použité vreckovky

Špeciálne pri manažmente plastov, no aj pri komunálnom odpade všeobecne, platí, že najlepšou stratégiou je zníženie ich produkcie.

Naše tipy ako žiť ekologicky:

 1. Zainvestujte do prírodných ekologických obalov, ako sú tie na báze včelieho vosku, napríklad od slovenskej firmy Včelobal. Tak isto na trhu existujú aj obaly zo sójového vosku.

Obal na potraviny Včelobal

 1. Prestaňte používať jednorazové plastové slamky na pitie nápojov. Doma ich nahraďte trvácnymi, alebo rozložiteľnými a v bare personál vopred upozornite, že slamku nepotrebujete.

Výber rôznych znovupoužiteľných slamiek

 1. Obmedzte, alebo úplne upustite od konzumácie nápojov z plastových fliaš. Zaobstarajte si znovupoužiteľnú fľašu, ktorú môžete brať so sebou a ak pijete perlivé nápoje, dopĺňajte ju zo stroja na sódu. Mlieko nakupujte v sklenených fľašiach.

Tri rôzne znovupoužiteľné fľaše

 1. To isté platí aj pre nádoby na horúce nápoje. Transportné „take away“ poháriky obsahujú plasty a ťažko sa recyklujú. Namiesto nich si kúpte jednu trvácnu cestovnú šálku, ktorá okrem pozitívnejšieho environmentálneho dopadu aj lepšie vyzerá.

Termo pohár a iné znovupoužiteľné fľaše

 1. Ďalšou položkou v poradí, ktorú treba nahradiť, sú jednorazové plastové nákupné tašky. Štáty postupne zakazujú ich používanie, no to nie je dôvod na vyčkávanie. Alternatív je nespočetne, no treba si aj zvyknúť nákupnú tašku používať a nezabúdať ju doma. Samozrejme, ak ste si kúpili látkovú alebo sieťovú tašku, neznamená to, že staré plastové tašky máte vyhodiť. Práve naopak, tieto plastové tašky skúste využiť, čo najviac, zamedzíte tak ďalšej tvorbe odpadu. Tak isto, môžete využiť aj malé sieťové tašky na nákup ovocia a zeleniny a vyhnete sa tak použitiu mikroténových sáčkov.

Znovupoužiteľné nákupné tašky

 1. Plastové nádoby na jedlo takisto nepatria do žiadnej environmentálne zmýšľajúcej (a konajúcej) domácnosti, alebo kancelárie. Zaobstarajte si kvalitné sklenené alebo nerezové nádoby na skladovanie / prenášanie jedla. Pri preberaní dodávky jedla odmietnite plastový príbor.

Sklenené nádoby na jedlo

 1. Keď party, tak bez plastov. Balóny, dekorácie, príbory, tanieriky – všetky tieto jednorazové produkty môžete s čistým svedomím oželieť, alebo nahradiť voči životnému prostrediu ohľaduplnejším výrobkom. V prípade riadu to znamená viac umývania po party, no prečo by ste práve vy nemohli ísť príkladom.

 2. Štetiny na plastových zubných kefkách sú nerecyklovateľné, preto musia byť oddelené od rúčok, ktoré sa ďalej spracovávajú. Štetiny skončia v spaľovni, alebo na skládke. Bambusové zubné kefky sú lepšou cestou.

Plastové kefky a bambusová zubná kefka

 1. Potraviny nakupujte v rýchlo sa množiacich bezobalových obchodoch.

Výber potravín v bezobalovom obchode

 1. Zmrzlinu jedzte z kornútka, nie z téglika.

Zmrzliny v kornútku

 1. Zvážte umývanie sa mydlom, nie tekutým telovým šampónom v plastovom obale. Tak isto si môžete si aj ponechať obal z tekutého mydla a dočapovať si nový obsah v bezobalovom obchode. Momentálne sú veľmi populárne aj tuhé šampóny, ktoré sú prírodné a vlasy si s nimi umyjete rovnako ako s bežným tekutým šampónom. Ich výhoda je aj jednoduchá skladnosť a transport pri cestovaní.

Tuhé mydlo a šampón

 1. Snažte sa kupovať menej šiat a obuvi, nech sú radšej v lepšej kvalite a v prípade potreby si ich nechajte opraviť u krajčíra a obuvníka.

 2. Nekupujte si kávovar na plastové kapsule.

Kávové kapsule

 1. Na domáce skladovanie potravín používajte sklenené poháre od zaváranín a podobne.

 2. Ak musíte kúpiť niečo v plastovom obale, kúpte to v čo najväčšom množstve. Znižujete tým množstvo spotrebovaného plastu na jednotku tovaru.

Sklenené nádoby a dózy naplnené potravinami

Celý článok nájdete na https://www.plotbase.sk/blog/viete-spravne-recyklovat

Všetko malo byť inak

Na dejepise sa študenti učia skôr o dátumoch, suchých faktoch, menách a číslach. Dôležitejšie však je, prečo sa udalosť stala. Aké boli jej dôsledky? Ako zasiahla do životov bežných ľudí? Stáli pred nejakými morálnymi dilemami? Ako ich riešili?

Odpovede prinášame v súbore dvoch kníh Všetko malo byť inak: Slovensko po roku 1945, ktoré približujú obdobie našich dejín v rokoch 1945-1998.

V prvej knihe Milan M. Šimečka pútavo rozpráva svoj osobný príbeh, ktorý je doplnený historickými faktami, zaujímavosťami, odkazmi na filmy, videá a knižky, pretkaný bohatým obrazovým materiálom. Faktografická časť je popísaná jednoducho, stručne a jazyk je prispôsobený najmä mladým ľuďom, aby bola zaujímavá aj pre žiakov a študentov na hodinách dejepisu. V knihe nájdete aj:

dobové vtipy
ako zneli originálne názvy skladieb od Tublatanky
unikátnu mapu ŠtB znázorňujúcu vlasáčov, výtržníkov a príživníkov z r.1966
úryvok z Charty 77

Druhá kniha je zbierkou rôznych úloh, hier, námetov na zamyslenie a diskusiu, ktoré môžu využiť učitelia aj na svojich hodinách. Okrem iného v nej nájdete úryvky z básní, dobové plagáty, mapy a rukopisy. Niektoré úlohy vás prinútia vžiť sa do kože ľudí tej doby a prežiť si ich morálne dilemy.

O AUTOROCH
Martin M. Šimečka je novinár, spisovateľ, významný aktér porevolučného obdobia, lektor Sokratovho inštitútu. K histórii Slovenska pristupuje tak veľmi osobne, ako sa len dá – píše svoj osobný príbeh a príbeh svojej rodiny, ktorý zrkadlí udalosti novodobých dejín Slovenska. V knihe nájdete aj unikátne fotografie z jeho rodinného archívu.

Martin Posch je mladý vedec z Historického ústavu SAV, absolvent Sokratovho inštitútu, dáva knihe historický kontext. Čo/Kto? Kedy? A hlavne, prečo? To sú otázky, na ktoré sa snaží hľadať odpovede v historických súvislostiach. Jeho text sa prelína s príbehom M.M. Šimečku, pričom sa snaží odkrývať, ako veľké dejiny krajiny zasiahli do „malých dejín” rodiny Šimečkovcov, ale aj mnohých ďalších.

Michal Bohuš je učiteľ dejepisu a absolvent Komenského inštitútu, ktorý rád a často vystupuje z bludného kruhu výkladovej výučby a učí celistvo a v kontexte s inými témami. Michal ku knihe pripravil metodickú príručku s kreatívnymi úlohami plnými morálnych dilem a výziev podnecujúcich myslieť „out of the box”. Sú zoradené v samostatnej knihe.

Obe časti budú doplnené bohatým obrazovým materiálom (dobové fotografie a grafiky, fotografie z osobného archívu M.M. Šimečku) a kresbami vynikajúceho karikaturistu Zsolta Lukácsa a skvelého grafika Svetozára Šomšáka.

Vďaka podpore tlačových agentúr ČTK a TASR a pomoci rôznych inštitúcií i jednotlivcov kniha obsahuje viac ako 150 dobových fotografii, máp, plagátov, grafov a iných dokumentov dotvárajúcich obraz doby.

O VYDAVATEĽOVI
Knižku vydáva Sokratov inštitút, ktorý prepája mladých schopných ľudí z celého Slovenska a vzdeláva ich k spoločenskej zodpovednosti a angažovanosti prostredníctvom ich reálnych projektov. Okrem ročného vzdelávacieho programu organizujeme aj verejné prednášky, diskusie a vydávame vzdelávacie publikácie.

Myšlienka vydať knižku sa zrodila počas trojdňového workshopu Sokratoviho inštitútu o novodobých dejinách Slovenska, ktorého lektorom bol Martin M. Šimečka. Jeho fascinujúce rozprávanie sme sa rozhodli sprístupniť aj širšiemu publiku. Preto už 18 mesiacov pracujeme na obsahu novej knihy a metodických materiáloch.

Knižku slávnostne pokrstíme na oslavách 30. výročia Nežnej revolúcie počas Stredoeurópskeho fóra v Bratislave.

Sociálny experiment

Ako to vyzerá, keď študentom gymnázií zadáte praktickú ulohu? Mali 90 minút na to, aby si vytvorili plán, ako udržať mladých ľudí v meste Hnúšťa. Ich rozpočet bol 10 000 Eur. Pozrite sa ako to dopadlo. Tento sociálny experiment prebehol v rámci analýzy stavu globálneho vzdelávania na Slovensku v rámci projektu Slovakaid. Pracovali na ňom organizácie Človek v Ohrození, CEEV Živica, PDCS a Univerzita Mateja Bela. Analýza prebehla pod taktovkou výskumnej agentúry Krajinka.

Svet je len jeden

Príručka vznikla v dielni CEEV Živica a je prehľadne členená do dvoch základných častí. Teoretické východiská poskytujú základné informácie o globálnom rozvojovom vzdelávaní a témach, ktoré rozvojové vzdelávania zahŕňa. Aktivity tvoria druhú samostatnú časť metodickej príručky, kde nájdete podrobne spracované cvičenia a hry pre svojich žiakov. Metodická príručka je podnetná aj tým, že tematiku rozvojového vzdelávania poníma z rôznych uhlov pohľadu. Medzi aktivitami nájdete simulačné a rolové hry, ale taktiež aj cvičenia zamerané na sebapoznanie a prácu s mysľou.

 

Aktivity sú určené hlavne žiakom 2. stupňa základných škôl a stredoškolákom, pričom sú využiteľné v rámci bežných vyučovacích predmetov, ako aj v mimoškolskej činnosti. Publikáciu ocenia okrem učiteľov aj pracovníci centier voľného času a mimovládnych organizácií a každý, kto má záujem o podporu a rozvoj duševného zdravia našej mladej generácie.

Pozvánka na kurz “výlet na západ v roku 1987”

Nežná revolúcia je dôležitým historickým míľnikom v našich novodobých dejinách avšak na hodinách dejepisu sa k nim do hĺbky dostaneme iba málokedy. Zároveň máme počas školského roka rôzne dni, počas ktorých hľadáme možnosti, čo robiť so študentmi.

 

PDCS ponúka novú simuláciu “výlet na západ v roku 1987” (interaktívnu výučbovú metodiku využívajúcu formu učenia cez zážitok), ktorej cieľom je sprostredkovať mladým ľuďom zážitok neistoty, aký si ešte pamätajú tí, čo pred r. 1989 cestovali a diskutovať o tom, čo dnes pre nás znamenajú hranice.

 

 1. novembra 2019 to bude už 30 rokov, odkedy sa zmenili politicko-spoločenské pomery Slovenska a pre jej obyvateľov sa postupne začala zjednodušovať možnosť vycestovať do zahraničia. Vďaka návratu demokracie a otvorenej spoločnosti sme súčasťou skutočne slobodnej Európy a pre mladú generáciu je nepredstaviteľné, prečo mohol byť výlet na Západ problém. Dnes už môžeme lietať do celého sveta a do väčšiny krajín EU na to nepotrebujeme ani cestovný pas. Ale nebolo to vždy tak. Ako sa cestovalo pred rokom 1989? Čo všetko si vtedy ľudia museli vybaviť? Kto a čo rozhodovalo o tom, či vám bude umožnené vycestovať? Prečo niektorí ľudia prichádzali o život, keď chceli prejsť cez hranice zatiaľ čo dnes sa na tie isté miesta môžete ísť prejsť v rámci poobednej vychádzky s rodinou? Po absolvovaní tohto zážitkového školenia dokážu študenti viac oceniť a pochopiť dôležitosť mnohých programov pre mladých ľudí, ktoré ponúka európska únia.

 

Príďte to s nami zažiť, aby ste mohli tento zážitok sprostredkovať svojim študentom.  Pripravili sme pre Vás kompletnú metodiku s inštrukciami pre učiteľa, opisom rolí, sprievodnými aktivitami, aj zoznamom odporúčanej literatúry, filmov a videí pre žiakov i pre učiteľov.

 

Ponúkame ½-dňový kurz Výlet na Západ v r. 1987 pre učiteľov a učiteľky stredných škôl (história, občianska náuka, etická výchova), prípadne aj učiteľov/ky 8-9 ročníka základných škôl, zameraný na prácu s touto metodikou.

 

15.10. v Prešove, v RPICPO,                   9:00 – 13:30 (termín prihlásenia do 01.10.2019)

22.10. v Žiline, v univerzitnej knižnici, 9:00 – 13:30 (termín prihlásenia do 08.10.2019)

5.11. v Trnave, bude spresnené ,          9:00 – 13:30 (termín prihlásenia do 22.10.2019)

Počet miest na jeden kurz: 15 – 20

 

 • Kurz je zdarma, účastníkom zabezpečíme pitný režim a občerstvenie, Účastníci si hradia cestovné.
 • Každý absolvent kurzu okrem samotnej metodiky a metodických materiálov dostane publikáciuHodnotové strety hrou, ktorá obsahuje desiatky aktivít a hier určených pre rôzne vekové kategórie, využiteľných v rôznych predmetoch, nielen spoločenskovedných.
 • Prihlásiť sa môžete tu: https://forms.gle/8UDKbFMDHPkLHE147

 

Dejepis sa neučí len v triede!

 

To, že dejepis sa veľmi efektívne učí nie len v škole som pochopila vďaka simulovanej ,,hre” CESTA NA ZÁPAD V R. r. 1987. Žiaci Gymnázia Grösslingová 18 mali možnosť vžiť sa do pocitov ľudí žijúcich v čase socializmu na Slovensku, ktorí cestovali cez hranice. Veľmi kladne hodnotím precízne pripravenú metodiku, ktorá dbala na zainteresovanosť všetkých študentov, od tých introvertnejších v pozorovateľských roliach zapisovateľov deja až po najaktívnejších ,,hercov”, používanie rekvizít v exteriéri, a záverečné zhodnotenie i priestor na diskusiu so všetkými zúčastnenými. Napokon, usmievavé tváre a rozhovory s rodičmi, ktorí sa od svojich detí dozvedeli čo bolo v škole, predsa len viac ako zvyčajne, taktiež len potvrdili vhodnosť takejto metódy aj v rámci dejepisu.

Ďakujem za možnosť zúčastniť sa.

Mgr. Katarína Mochnacká

Učiteľka dejepisu na Gymnáziu Grösslingová 18 v Bratislave

Zdroj fotografie: Ústav pamäti národa

 

PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia) je mimovládna organizácia poskytujúca profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby. Napĺňaniu motta organizácie „Radosť z dialógu, poznávania a zmeny“ sa venujeme od roku 1991. Naše vzdelávacie kurzy absolvovalo viac ako 25 000 účastníkov na Slovensku a v 45 krajinách  a regiónoch sveta. Vydali sme viac ako 30 vlastných knižných publikácií, medzi ktorými sú aj metodické materiály pre stredné a základné školy. Spoluautori metodiky „Výlet na západ v r. 1987“ Zuzana Fialová a Dušan Ondrušek sú aj autormi metodickej príručky pre učiteľov dejepisu, ktorá vyšla vo vydavateľstve Raabe.

 

 

Národná stratégia pre globálne vzdelávanie SR na roky 2012 – 2016

Dokument analyzuje stav GV na úrovni formálneho i neformálneho vzdelávania. Definuje témy, kľúčových aktérov, ciele a cieľové skupiny. Na tvorbe stratégie sa od roku 2010 podieľala pracovná skupina zložená zo zástupcov ministerstva zahraničných vecí a ministerstva školstva, Štátneho pedagogického ústavu, Metodicko-pedagogického centra a zástupcov členských organizácií Platformy MVRO, ktorá celý proces koordinovala.

Ktorí susedia by najviac prekážali tínedžerom v SR?

Výskumná správa bola realizovaná s podporou rezortu spravodlivosti. Analyzuje a sumarizuje výsledky reprezentatívneho prieskumu uskutočneného v júni 2019 na reprezentatívnej vzorke 402 mladých ľudí vo veku 15-19 rokov formou online dopytovania. Zber dát uskutočnila agentúra FOCUS.

Vyše štyristo ľudí vo veku od 15 do 19 rokov sa okrem iného pýtali: „Predstavte si, že by sa do Vášho susedstva nasťahovala osoba, resp. osoby patriace do nasledujúcich skupín. Prekážali by vám v susedstve, alebo nie?“

Tínedžeri sa najvýraznejšie dištancovali od politických extrémistov. Odmietli ich až tri štvrtiny oslovených. Trojpätinová väčšina by mala problém s prítomnosťou Rómov a moslimov. Takmer polovica sa vyjadrila tak, že by sa necítila dobre, keby sa neďaleko ich domova prisťahovali utečenci. Tretina by mala výhrady voči dlhodobo nezamestnaným v susedstve.

Autorkami štúdie sú Zora Bútorová Oľga Gyárfášová. Podľa nich tvorí rozšírenosť predsudkov a negatívnych stereotypov živnú pôdu aj pre vysoký dištanc tínedžerov voči moslimom a utečencom z krajín zasiahnutých vojnou a hladom.

Vzdelávací olovrant: Veľké športové udalosti a ich dopad na lokálne obyvateľstvo – 2.časť

Rozhovor s vysokoškolským pedagógom a výskumníkom Billym BASTOS GRAEFF z Federálnej univerzity Rio Grande v Brazílii o Dopade veľkých športových udalostí na miestnu populáciu.

V druhej časti Billy bližšie vysvetľuje, čo predstavujú veľké športové udalosti pre miestny rozvoj hostiteľskej krajiny. Uvádza za akých okolností a podmienok môžu byť prínosom pre organizátorské krajiny. Taktiež uvádza odporúčania pre možnú slovenskú kandidatúru na usporiadanie veľkej športovej udalosti a rady pre začínajúcich výskumníkov, ktorí by chceli hodniť dopad športových udalostí.

Rozhovor je súčasťou série „vzdelávacích olovrantov“, ktorá je finančne podporená SlovakAid.

Vzdelávací olovrant: Veľké športové udalosti a ich dopad na lokálne obyvateľstvo – 1. časť

Prednáška vysokoškolského pedagóga a výskumníka Billyho BASTOS GRAEFF z Federálnej univerzity Rio Grande v Brazílii o Dopade veľkých športových udalostí na miestnu populáciu v prípade svetového pohára FIFA v Porto Alegre 2014.
V prvej časti Billy poskytuje širší prehľad vzťahu globalizácie a veľkých športových udalostí. Na príklade svetového pohára FIFA 2014 v Porto Alegre rozoberá politiky týkajúce sa vlastníckych práv a práv na dôstojné bývanie.
Na základe svojho terénneho výskumu odhaľuje dopady tejto športovej udalosti na miestnych obyvateľov a rozvoj. Prednášku rámcuje aj v kontexte cieľa udržateľného rozvoja č. 11, ktorý sa venuje udržateľným mestám a komunitám.

Prednáška je súčasťou série „vzdelávacích olovrantov“, ktorá je finančne podporená SlovakAid.

Dejepis – Metodická príručka pre učiteľov dejepisu

Metodickú príručku pre učiteľov vydalo vydavateľstvo Raabe a je zameraná najmä na témy: Demokracia, Tolerancia, Vlastenectvo, Sloboda, Anarchia, Dialóg, Riešenie konfliktov, Nacizmus, Komunizmus, Migrácia, Radikalizácia …

Celkový zámer metodickej príručky je prispieť aj k úvahám o citlivých témach, ktoré sa týkajú každého z nás. Ako udržať a rozvíjať demokratické hodnoty, ako zabezpečiť prevenciu extrémizmu a radikalizácie mládeže, ako posilňovať toleranciu, odolnosť voči mediálnej manipulácii, ako mládež viesť k slobode a zodpovednosti.

K 12 základným témam, ktoré možno využiť počas 30 vyučovacích hodín, je v príručke opísaných 35 väčších praktických cvičení, každé pre rozsah jednej vyučovacej hodiny. Učiteľ si teda vyberá, ktoré z nich najlepšie zodpovedajú výchovnému cieľu, technickým možnostiam a potrebám žiakov. Nie je nutné dodržať poradie tém či jednotlivých učebných hodín v rámci každej témy. Poradie či počet použitých cvičení z každej témy je na rozhodnutí učiteľa.

Pri každom cvičení je vysvetlený postup s možnými modifikáciami, referencia k témam z dejepisu, presné inštrukcie a pracovné listy, ktoré sa nachádzajú aj v pracovnom zošite pre žiaka, ktorý nadväzuje na túto metodickú príručku. Cvičenia predpokladajú aktívny, participatívny prístup. Sú doplnkom ku klasickému vyučovaniu v súlade s učebnými plánmi. Nie sú postavené na klasickej prednáške a diktovaní faktov. Od učiteľa a žiakov sa očakáva tvorivosť a zaujatie. Cvičenia sú zostavené tak, aby si žiaci osvojovali poznatky a zručnosti hravou formou, vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách. V učení sa výrazne využívajú videá (žiaci sú alebo diskutujúcimi divákmi, alebo ich tvorcami), práca s fotografiami, hudbou, analýzou mediálnych textov. Rola učiteľa je tu skôr facilitačná.

Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte

Čítanka o riešení konfliktov v rozvojovom kontexte. Tucet autorov rôzneho odborného zázemia pristupuje k problematike z rôznych uhlov aj dosť odlišným štylistickým štýlom. Svoju pozornosť venovali otázkam, ku ktorým na Slovensku takmer niet odbornej literatúry, a potreba pomenovať javy, ktorým v rozvojovej práci začíname čeliť, značne predstihuje odbornú prax. Zatiaľ nemáme v tejto problematike ujednotený slovník, neexistujú záväzné štandardy, kto by sa mal venovať praxi rozvojovej a humanitárnej práce alebo kto by mal zasahovať v konfliktných momentoch, ktoré sprevádzajú túto prácu.

Existuje množstvo oblastí, ktoré by si úspešný rozvojový alebo humanitárny pracovník mal vyjasniť a osvojiť, čo by určite „vydalo“ na obsiahly mnohokilogramový handbook. Rozdiely medzi rozvinutosťou odboru a aj publikačných zdrojov v krajinách, ktoré sa tejto práci v globálnom rozmere venujú desiatky rokov, a nami vypĺňame prvými publikáciami, ktoré sú skôr čiastkovými sondami do problematiky. V tejto publikácii sa venujeme:

 • trendom v rozvojovej spolupráci, pričom väčšiu pozornosť venujeme otázkam prístupu Do No Harm v rozvojovej spolupráci, ľudskoprávnemu diskurzu v rozvojových politikách a koherencii politík pre rozvoj;
 • vplyvu médií v konfliktoch v rozvojových krajinách, ako aj etike verejnej diskusie o rozvoji a humanitárnych problémoch;
 • riešeniu konfliktov (od tradičných prístupov až k peacebuildingu, peacekeepingu a peacemakingu, od teórie až po praktické nástroje), ako aj otázkam medzikultúrnej citlivosti a medzikultúrnej komunikácii v rozvojovej spolupráci;
 • podstatnú časť publikácie tvorí osem veľkých simulácií, vrátane inštrukcií a podkladových materiálov pre štúdium, ktoré sme používali pri praktickom osvojovaní si treťostrannej intervencie v dlhodobých konfliktoch v rozvojovom rámci;
 • v záverečnej kapitole uvádzame aj slovník základných pojmov. Bibliografiu uvádzame na konci každého príspevku priamo v podkapitolách.

Na lepšie porozumenie východísk a obsahu každej kapitoly pripájame v jej úvode stručné zhrnutie, ktoré uľahčuje orientáciu o tom, aký je záber a štýl každej kapitoly.

Viac informácií a možnosť stiahnuť publikáciu v online forme nájdete tu.

Hodnotové strety hrou

Aj dnes treba hovoriť o hodnotách. Aj dnes vidíme, ako musíme hľadať odpovede na otázky stretu kultúr, rodových odlišností a citlivosti, kultúry politického dialógu, migrácie, násilia a hrozby otupenia voči zlu. Aj preto sme pripravili príručku pre inštruktorov, lektorov, ľudí, ktorí pracujú s mládežou aj dospelými. Chceme sa venovať témam, na ktoré v iných kurzoch nieto dosť času. A chceme sa im venovať interaktívne, cez vlastný zážitok, cez hru a reflexiu seba aj druhých.

Úvod tvoria všeobecnejšie kapitoly: „Hodnoty v živote človeka a ich vývoj“ (autorka Mária Gajarská Kučerová). V nej sú uvedené prehľady definovania hodnôt a špeciálna pozornosť sa venuje prístupom Mike-a Rokeach, Shalom-a Schwartza a Ronald-a Ingleharta. Nasleduje kapitola o hre a prístupoch formovania ľudí prostredníctvom hier a hrania sa „Prečo sa zaoberať hrami?“(autor Palo Stanko). Hovorí o aleatorických, agonálnych, vertigonálnych a mimetických hrách. V kapitole Tatiany Cárovej „Metodia vo výchove a vzdelávaní o hodnotách“ sú špecificky opísané a inštruktážne opísané štruktúry metodík pri vzdelávabní v tejto oblasti z hľadiska roly trénera a roly účastníka takýchto aktivít.

Ťažiskovou časťou tejto príručky je niekoľko tuctov hrátok a cvičení od 9 autorov a autoriek (Dušan Ondrušek, Mária Kučerová, Pavol Stanko,Táňa Cárová, Paula Jójárt, Gabika Podmaková, Ján Marko, Ivan Hampl, Marta Králiková, Karin Andrášiková), ktoré spája viacero vecí: všetky sú veľmi praktické – žiadna veľká teória, v hrátkach a cvičeniach ide o skutočné učenie sa zážitkom. Na vlastnej koži, zo života a skúseností iných a seba samého. Vľetky sa nám osvedčili. Hry sú učené mládeži – od 13 do 99 rokov, ľuďom, ktorých zaujímajú vážne otázky o živote. Každá z hier a cvičení je odskúšaná (takmer všetky na vlastnej koži). Vieme, že fungujú. Pri každej je pomenovaný cieľ, metodika, technické nároky, pomôcky odporúčania a varovania pre lektorky/ lektorov, ktorí sa pustia do tejto aktivity a vo viacerých prípadoch je uvedená aj rozširujúca doplnková literatúra, alebo linky, ktoré poskytujú hlbší vhľad do problematiky.

Viac info a možnosť stiahnuť publikáciu v online forme nájdete tu:

 

Svet medzi riadkami

Globalizácia a procesy, ktoré ju sprevádzajú, nás uvádza do čoraz bezprostrednejšieho vzťahu s ľuďmi a dianím v iných častiach planéty. To, čo bolo kedysi ďaleko, sa nás odrazu priamo dotýka, svet sa nám doslova zmrštil pred očami a dotkol sa nás.

Už preto nestačí deliť svet na “domáce” a “zahraničie”. Treba ho vnímať ako poprepájaný komplex rôznorodých, a nie vždy férových vzťahov, väzieb a prepojení, ktorých sme my sami priamou súčasťou. A toto nové, rozšírené vnímanie sveta okolo nás by mala reflektovať aj žurnalistika.

ENGLISH VERSION

Prístupom, ktorý na tomto uvedomení stavia, je globálna (rozvojová) žurnalistika podporujúca globálnu predstavivosť a etiku v žurnalistike. A práve tento prístup k novinárčine podporuje mediálna iniciatíva Svet medzi riadkami, ktorej vzdelávaciu časť v rámci svojich aktivít zastrešuje predovšetkým nezisková organizácia Človek v ohrození, no aktívne spolupracujeme aj s ďalšími slovenskými aj zahraničnými mimovládnymi organizáciámi.

Naša iniciatíva a s ňou spojený vzdelávací program umožňuje (nielen) budúcim novinárom nazrieť medzi riadky, poodhaliť pôvod ich vlastných postojov, stereotypov či predsudkov a toto poznanie aplikovať do ich ďalšej praxe v kontexte najrôznejších globálnych tém a javov, ktorými dnešný svet žije.

Aktivity

 • Vysokoškolské kurzy
 • Publikačná činnosť
 • Novinárske cesty
 • Mediálne projekty
 • Workshopy, prezentácie a diskusie
 • Špeciálna kategória v Novinárskej cene
 • Sekcia HN Globálne na portáli www.hnonline.sk
 • Mediálne analýzy

Kurzy

Publikácie

Novinárske cesty – terénna práca na Slovensku aj v zahraničí

Mediálne projekty

 • Koniec chudoby?, Rozvojová spolupráca / www.hnonline.sk (júl 2018)
 • Vianoce na blate, www.hnonline.sk
 • Svet inak, www.svetinak.sk / www.sme.sk (nominované na novinársku cenu 2016)
 • Šťastné a konzumné, www.sme.sk (nominované na novinársku cenu 2015)
 • Ciele udržateľného rozvoja s HN (20-dielny seriál pri príležitosti prijatia SDGs, 2015)

+ špecializovaná sekcia HN Globálne venovaná globálnym témam a študentským výstupom na tieto témy

Mediálne analýzy

Vzdelávacie projekty

Špeciálna kategória v Novinárskej cene

Ocenenia

Videá

Fotografie

Facebook

Partneri

 • Človek v ohrození (hlavný partner)
 • Katedra žurnalistiky FiF UK
 • Katedra žurnalistiky FiF UKF v Nitre
 • Liga za ľudské práva
 • Nadácia otvorenej spoločnosti (Novinárska cena)
 • United Nations Information Service Vienna
 • Minority Rights Group International
 • Hospodárske noviny
 • vydavateľstvo Absynt
 • Digital Media Campus (vzdelávacia platforma vydavateľstva Ringier Axel Springier)

Donori

 • SlovakAid
 • EuropeAid
 • EU DG Justice
 • Medzinárodný vyšehradský fond

Kontakty

Ako vieme že to funguje?

Príručka obsahuje 20 aktivít, ktoré umožňujú zistiť, aký dopad má pedagogické pôsobenie na postoje žiakov a žiačok k aktuálnym lokálnym a globálnym témam. Doplnené prípadové štúdie na konkrétnych príkladoch ilusrujú, ako môžu byť jednotlivé aktivity využité v školskej praxi.

Na takmer 140 farebných stranách vám predstaví rôzne inovatívne metódy na zisťovanie postojov a postojových zmien u žiakov. Bola vytvorená v spolupráci s medzinárodnými organizáciami a autormi, takže je v nej silno zastúpená britská metodológia a skúseností z merania postojových zmien.

Aktivity v publikácii využívajú zážitkové formy a metódy, ktoré poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj takých zručností ako je schopnosť spolupráce v skupinách, či komunikačné zručnosti.
Aktivity sa dajú použiť pre rôzne vekové kategórie a pre rôzne témy.

Príručka sa venuje najmä téme rozmanitosti a téme sociálnej spravodlivosti a ľudských práv. Aktivity sú využiteľné aj pre tých, ktorí nemajú záujem o merania postojov – ponúkajú totiž množstvo nápadov, inšpirácii, či spôsobov, ako pracovať so žiakmi.
Viaceré aktivity sú popísané aj z pohľadu slovenských alebo zahraničných učiteľov, ktorí ich testovali. Podelili sa o svoje skúseností, nápady, ako možno k aktivtám pristupovať, alebo ich upraviť pre lepšie využitie v prostredí triedy.

Počas projektu vznikli tiež dva krátke filmy (6 min.). Tie celý proces testovania a využita aktivít v školskom prostredí predstavujú z pohľadu učiteľov, ktorí boli doň zapojení ale i z pohľadu žiakov. Príručku je možné veľmi pekne filtrovať aj po kapitolách, témach, ich dĺžke, vekovej skupiny, prípadne si vybrať medzi aktivitami a prípadovými štúdiami.

Nadácia Milana šimečku sériou metodických príručiek dokázala reagovať na medzeru v ponuke slovenských mimovládnych organizácii, vydavatelstiev alebo štátnych pedagogických inštitúcii. Priniesla zaujímavú ponuku s rôznorodým obsahom, spracovaním i vekovým zameraním. Stačí ich stiahnuť a využiť aj v škole alebo škôlke.

 

Príručka vznikla v rámci projektu Kvalita alebo kvantita? Meranie kvality a dopadu globálneho vzdelávania a multikultúrnej výchovy v školách, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Európskej únie.
© 2015 Nadácia Milana Šimečku

Černošský hudobník debatuje s členmi Ku-Klux-Klanu

 

Aký bol váš prvý stret s rasizmom?

Keď sme sa raz vrátili zo zahraničnej misie mojich rodičov, ktorí pracovali v diplomatických službách, domov, do Massachusetts, mal som 10 rokov. Bolo to v roku 1968 a ja som bol jedným z dvoch čiernych detí v škole. Preto boli všetci moji kamaráti bieli. Mnohí z nich navštevovali skautský oddiel, a tak ma zavolali, nech sa k nim pridám. Pridal som sa a jedného dňa sme mali prehliadku v meste, ktoré bolo takmer výlučne biele. Všetky skautské oddiely kráčali ulicami mesta a ja som bol jediný čierny skaut na celej prehliadke. Vedúca nášho oddielu mi dovolila niesť vlajku, a tak som kráčal v čele našej skupiny. Ulice boli uzavreté, na chodníkoch stáli ľudia a pozorovali dianie, mávali a skandovali, bola tam príjemná atmosféra.

Ako sme tak kráčali ulicou, naraz ma trafila plechovka, potom kamene a nejaké fľaše. Pozrel som sa tým smerom a uvidel som skupinku štyroch alebo piatich ľudí, z toho dve deti môjho veku, ktorí po mne hádzali všetko, čo im prišlo pod ruku. Nikdy predtým som sa s rasizmom nestretol, a tak som bol neuveriteľne naivný. Pomyslel som si: „Aha, oni asi nemajú radi skautov.“ Až keď ku mne pribehla moja skautská vedúca a ostatní skauti ma chránili vlastnými telami, až vtedy som si uvedomil, že som jediný skaut, ktorý bol zasiahnutý. „Prečo?“ pýtal som sa, „prečo do mňa hádžu?“ Všetci naokolo ma však len poháňali, nech rýchlo kráčam ďalej. Nikdy mi neodpovedali na otázky. A keď máte 10 rokov a nikto vám nezodpovie vaše otázky, začnete si vymýšľať vlastné odpovede. Myslel som si, že je to možno tým, že som nový.

Až doma si ma posadili rodičia, ošetrili mi škrabance a spýtali sa ma: „Ako si spadol, že si sa tak doudieral?“ Vtedy som im povedal, čo sa stalo a oni mi vysvetlili, čo je to rasizmus. To slovo som počul prvýkrát v živote. Netušil som, o čom hovoria. Veď doteraz som vychádzal so všetkými bez problémov  – či už to boli moji francúzski, nemeckí, japonskí kamaráti alebo spolužiaci v americkej škole. Moji rodičia mi vždy hovorili pravdu, ale tentoraz som im neveril. Neveril som, že by mi chcel niekto ublížiť iba kvôli farbe mojej pokožky. Myslel som si, že mi klamú. O mesiac neskôr, 4. apríla 1968 bol zavraždený Martin Luther King. Každé veľké mesto v USA sa otriasalo v základoch, bolo plné násilia a ničenia – a to všetko kvôli rase. Až vtedy som videl, že rodičia mi neklamali. Že existujú ľudia, ktorí majú problém s farbou pleti iných ľudí. Vtedy sa v mojej hlave sformovala otázka: Ako ma môžete nenávidieť, keď ma nepoznáte?

Daryl-Davis
Daryl Davis. FOTO – Archív DD

Našli ste odpoveď na túto otázku?

Nie, odišli sme opäť do zahraničia a všetko bolo v poriadku. Ale keď som mal 15 rokov, bol som znovu v USA a do našej školy pozvali ako hosťa vodcu Americkej nacistickej strany. Ten ukázal na mňa a ďalšieho černocha v triede a povedal: „Vás vyvezieme naspäť do Afriky.“ Neustále hovoril o rasovej vojne a potrebe čistej rasy. Po vyučovaní som zašiel do knižnice a požičal som si knihy o nadradenosti bielej rasy, nadradenosti čiernej rasy, Ku Klux Klane, o nacizme, o akejkoľvek ideológii, ktorá tvrdila, že farba pokožky vás robí lepšími od iných. Chcel som vedieť, odkiaľ takéto myšlienky prichádzajú. Lebo určite sa s nimi nerodíme.

Veľa odpovedí som však v týchto knihách nenašiel. Zmaturoval som, vyštudoval som vysokú školu, stal som sa hudobníkom, ale stále som hľadal odpoveď na moju nezodpovedanú otázku. Roky plynuli a ja som hral v jednej country kapele. Bol som jediným černochom v našej skupine a väčšinou aj jediným černochom v podniku, v ktorom sme hrali. Po jednom takomto vystúpení som zišiel z pódia a odzadu ma niekto chytil okolo ramien. Obzrel som sa a uvidel som muža okolo štyridsiatky. „Páči sa mi vaša hudba,“ hovorí, „ale teba som tu ešte nevidel.“ „Ďakujem, áno, som v kapele nový,“ hovorím mu. „Páči sa mi, ako hráš na klavíri, prvýkrát počujem černocha, ktorý hrá na klavíri ako Jerry Lee Lewis.“ Vtedy som si uvedomil, že tento muž netuší nič o pôvode klavírnej hry Jerry Lee Lewisa. Vysvetlil som mu, že Jerry Lee Lewis sa učil od tých najlepších černošských bluesových a boogie woogie klaviristov.

Vôbec mi nechcel veriť. Pritom ja sám som sa s Jerry Lee Lewisom poznal, odkedy som bol mladým tínedžerom.  Napriek tomu ma pozval k svojmu stolu, on si dal pivo, ja džús, štrngli sme si a on hovorí: „Vieš, toto je prvýkrát, čo sedím za jedným stolom s černochom.“ Nechápal som to, a tak som sa ho úplne nevinne spýtal: „A prečo?“ Neodpovedal, iba sa pozeral do stola. Až po dlhšom čase zdvihol oči a povedal: „Som členom Ku-Klux-Klanu.“ Začal som sa smiať, tentoraz som zase ja neveril jemu. Prečo by nejaký člen Klanu za mnou chodil, rozprával sa so mnou, pozval ma k stolu a kúpil mi drink? To nedávalo zmysel. On však siahol do vrecka, vytiahol peňaženku a z nej svoju členskú kartu Ku-Klux-Klanu. Chvíľu sme sa rozprávali o Klane aj o iných veciach a potom mi dal svoje telefónne číslo, aby som mu zavolal, keď budeme znova hrať v okolí. Odvtedy som mu vždy zatelefonoval, keď som bol v okolí, chodil na moje koncerty, niekedy si priviedol aj kamarátov z Klanu. Po niekoľkých rokoch som sa dozvedel, že z Klanu odišiel, lebo prestal veriť v jeho hodnoty. To bol môj prvý konvertovaný rasista, ktorý sa stal mojím známym.

Vy ste však nezostali pri rádových členoch Ku-Klux-Klanu…

Nie, nezostal. Chcel som počuť odpoveď na moju otázku od tých najpovolanejších. Chcel som sa spýtať niekoho, kto by ma bol schopný lynčovať: „Prečo? Ako si schopný mi niečo také spôsobiť, keď ma ani nepoznáš?“ Ale najprv vám vysvetlím hierarchiu: svojho najvyššieho vodcu titulujú ríšsky čarodej, ten dozerá na organizáciu na národnej úrovni, pričom vodcovia v jednotlivých štátoch sa nazývajú veľký drak. V tom čase bol v štáte Maryland veľkým drakomRoger Kelly. A ja som sa rozhodol, že sa potrebujem porozprávať práve s ním.

Keď som mal už prvý kontakt s členom Ku-Klux-Klanu, chcel som, aby ma s ním zoznámil. Ale on odmietal, povedal, že nemôže k veľkému drakovi doviesť černocha. Obidvoch by nás zabili. Prosil som a otravoval som ho dvadsať minút, kým mi konečne dal jeho telefónne číslo a adresu s prísľubom, že neprezradím, odkiaľ som ich získal. A tiež ma varoval, aby som nechodil k nemu domov, lebo ma zabije. Poprosil som svoju sekretárku, aby Rogerovi Kellymu zavolala a dohodla mi s ním rozhovor.

Mohol som mu zavolať aj sám, ale vedel som, že by mohol z môjho hlasu vyčítať, že som černoch a nemusel by pristúpiť na rozhovor. Preto som radšej poprosil moju bielu sekretárku Mary, aby mu zavolala a povedala mu, že s ním chce urobiť rozhovor jej šéf, ktorý píše knihu o Ku-Klux-Klane. Poznal som ich mentalitu a vedel som, že mu nenapadne, že by Mary mohla pracovať pre šéfa – černocha. Navyše pre černocha, ktorý píše o Ku-Klux-Klane. Takí boli predo mnou len dvaja, tí však nikdy nestáli tvárou v tvár a nerozprávali sa so žiadnym členom Klanu a obaja tesne unikli lynčovaniu.

Podarilo sa dohodnúť to stretnutie?

Mary mu zavolala a on súhlasil. Stretnutie sme dohodli v moteli, prišli sme tam s Mary pár hodín vopred, nakúpil som nápoje, aby som mohol svojho hosťa pohostiť. Netušil som, ako bude reagovať, keď zistí, že som černoch. Napadne ma? Odmietne so mnou hovoriť a odkráča? Alebo si sadne a bude sa so mnou rozprávať? V každom prípade som chcel navodiť atmosféru srdečnosti. Mal som pri sebe diktafón, náhradnú kazetu a Bibliu. Lebo Ku-Klux-Klan sa hlási ku kresťanstvu a tvrdia, že Biblia nabáda ľudí k rasovej segregácii. Chcel som byť pripravený vytiahnuť Bibliu a vyzvať ho: „Pán Kelly, ukážte mi, prosím, kapitolu a verš, kde sa v Biblii píše, že bieli a čierni musia žiť oddelene?“

Presne načas sme počuli zaklepanie na dvere a dnu vstúpil veľký nočný jastrab – to v terminológii Ku-Klux-Klanu znamená šéf ochranky, oblečený do vojenských maskáčov, na hrudi má symbol KKK a za opaskom poloautomatickú zbraň. V jeho pätách kráčal pán Kelly v tmavomodrom obleku a kravate. Hneď ako ma ochrankár zbadal, prudko zastal a Kelly doňho zozadu narazil. V ich očiach som videl obavy, možno si mysleli, že ide o prepad.

A tak som sa postavil a vystrel k nim ruky, aby videli, že nemám žiadne zbrane. Podišiel som ku Kellymu, predstavil som sa mu, vystrel som k nemu ruku a on mi podal svoju. Sadli sme si k rozhovoru a nočný jastrab stál v pozore po jeho pravici. V priebehu niekoľkých minút ma pán Kelly uistil, že mu nie som sympatický, že som  menejcenný, že čierni ľudia majú menšie mozgy ako bieli, sme leniví, nechce sa nám robiť, máme tendencie ku kriminalite, predávame drogy… Jednoducho som si v ten deň vypočul v priebehu pol hodiny všetky stereotypy, ktoré poznáte. Ale ja som tam nebol na to, aby som sa s ním hádal, ale aby som sa od neho niečo dozvedel.

Bolo potrebné sa zatnúť, nechať ho, nech sa vyrozpráva. Bolo to veľmi urážajúce, veľmi bolestivé, ale nič iné sa ani nedalo čakať, veď bol na čele Klanu. Tak som iba počúval. Ak som s niečím nesúhlasil, protiargumentoval som, ale nebol som drzý ani som po ňom nekričal. Iba som mu povedal: „Pán Kelly, mohli by ste mi toto vysvetliť?“ alebo „Ukážte mi, prosím, kde v Biblii sa toto píše?“ Nakoniec som pánovi Kellymu poďakoval za jeho čas, on mi potriasol rukou, zaprial veľa šťastia, dal mi svoju klanovú vizitku a povedal, nech ostaneme v kontakte.

Aký bol váš dojem zo stretnutia? A ako sa váš vzťah vyvíjal?

Cestou domov zo stretnutia som povedal Mary: „Vieš ty čo? Myslím si, že sa mi Roger Kelly pozdáva.“ Mary tak nadskočila, že si takmer buchla hlavu o strop auta. „Čo tým chceš povedať? Veď ťa neznáša!“Ja som si ale uvedomil, že sa mi síce nepáči, čo Roger Kelly reprezentuje, ale mám ho rád ako človeka. Máme toho viac spoločného ako odlišného. Väčšina toho, na čom sme sa nezhodli sa týkalo rasy. On bol presvedčený, že jeho rasa je nadradená tej mojej a že som tým pádom menejcenný. Ja som si bol istý, že sme si rovní. On si myslel, že rasy treba držať oddelene, ja som bol presvedčený, že musíme byť spolu. Ja som veril, že sme jedna jediná – ľudská rasa, on hovoril, že sme dve odlišné rasy. Všetky naše rozpory sa točili okolo tejto jednej témy.

A tak som sa rozhodol, že s ním ostanem v kontakte. Vždy, keď som v okolí jeho domu hral nejaký koncert, zavolal som mu, či nepríde. A on prišiel. Zobral si so sebou aj nočného jastraba, ale prišiel, vypočul si hudbu, zatancoval si. A niekedy som ho pozval ku mne do domu a on prišiel. Aj so svojím nočným jastrabom. Ten si niekedy z nudy vybral svoju zbraň a točil si ju na prste, kým sme sa s pánom Kellym rozprávali. Niekedy som k sebe domov pozval aj mojich čiernych, bielych a židovských kamarátov, len aby som mu poskytol možnosť rozprávať sa aj s niekým iným ako so mnou. Aby si nemyslel, že ja som iba výnimka. Niekedy sme sa išli spolu najesť.

A tak sa národný vodca Klanu bavil s menejcenným černochom. Sedel na mojom menejcennom gauči a jedol menejcenné jedlo za mojím menejcenným stolom. Toto priateľstvo trvalo dva roky, pričom on ma nikdy nepozval do svojho domu, ale po týchto dvoch rokoch už ku mne Roger Kelly chodieval sám, bez svojho nočného jastraba. Dôveroval mi a cítil sa u mňa bezpečne. Po dvoch rokoch ho povýšili a z veľkého draka sa stal ríšsky čarodej. Vtedy ma začal pozývať k sebe domov a dokonca aj na stretnutia Klanu.

daryl-davis
Daryl s ríšskym čarodejom klanu Francom Anconom. FOTO – Archív DD

Čo bolo na vašom priateľstve dôležité?

Roger Kelly raz pre CNN povedal jednu veľmi dôležitú vec: „Aj keď sa s Darylom nezhodneme na všetkom, ale aspoň ma rešpektuje natoľko, aby si sadol a počúval ma  a ja ho rešpektujem natoľko, aby som si sadol a vypočul si jeho názor.“ Toto boli jeho slová. A sú veľmi, veľmi dôležité. Ak máte nejakého protivníka, nepriateľa – nech už je akokoľvek extrémny – dajte mu priestor, dovoľte mu komunikovať svoje názory. Možno sú jeho názory také extrémne, že vám to preniká až do kostí. Ja som tiež bol pred mesiacom na zhromaždení Klanu v Missouri a počul som názory, ktoré mi ťali do živého, ale to je v poriadku.

Dajte svojmu protivníkovi priestor, aby mohol komunikovať svoje postoje. Ak s ním v niečom súhlasíte, povedzte mu to. Ak s ním v niečom nesúhlasíte, nevadí, namietajte. Ale nerobte to agresívne ani násilne. Povedzte mu: „Potrebujem si toto vyjasniť. Nerozumiem, prečo by som mal veriť v to, v čo veríš ty. Vysvetli mi to lepšie.“ Ak k nim pristupujete takto, je vysoko pravdepodobné, že vám odpovedia. Vysvetlia vám, čo ich vedie k ich presvedčeniu, ale dajú vám aj priestor, aby ste sa k tomu vyjadrili. A vtedy sa ukáže, či máte urobenú domácu úlohu. Či máte jasnú, inteligentnú a presvedčivú argumentáciu a nepriestrelné fakty. Pretože večer pred spaním budete obidvaja rozmýšľať nad tým, čo ten druhý povedal.

A ak vám niekto povie niečo, čo sa bije s vaším celoživotným presvedčením, je možné, že preskočí iskra. A iskra sa môže časom premeniť na plameň.  Poviete si: „Možno na tom niečo bude!“ A pre toto je veľmi dôležité, aby sme sa navzájom rozprávali. Nie aby sme sa rozprávali o niekom alebo rozprávali niekomu, ale skutočne sa vzájomne počúvali. A aby bolo jasné: ja som nerešpektoval to, čo mi Roger Kelly rozprával. Nie som rasista. Nie som separatista, nie som nacionalista. Nemal som akýkoľvek rešpekt voči názorom, ktoré prezentoval. Ale rešpektoval som jeho právo svoje názory vyjadriť. Vidíte v tom rozdiel?

 

Rozhovor nájdete aj na www.ciernalabut.sk

Celý rozhovor nájdete novej knihe “Medzi nami. Rozhovory o postojoch, ktoré ubližujú a myšlienkach, ktoré rozdeľujú.” Kniha vznikla v dielni CEEV Živice v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene ako piata publikácia v sérií zamyslení na aktuálne spoločenské témy. Jej realizácia bola možná vďaka podpore SlovakAid a Sokratovho inštitútu. Vyšla v náklade 1000 kusov a jej cieľom je zmierňovať polarizáciu spoločnosti, hľadať prieniky medzi skupinami a otvárať dialóg. Pretože tam, kde sa ľudia rozprávajú tvárou v tvár, nebojujú. Aby sa dostala k najväčšiemu počtu čitateľov rôznych názorových prúdov, je bezplatná. Objednať si ju môžete na www.zivica.sk/rozhovory

Farebná škola I. a II.

Aktivity v týchto príručkách sú hravé, dynamické, nevšedné, ale aj vážne. Jemným spôsobom vedú žiakov a žiačky k vnímaniu vlastnej individuality a k rešpektovaniu individuality iných. Ukazujú nám, čo máme spoločné, ale aj to, že niekedy môže byť niečo úplne inak, ako sa nám zdá. Dotýkajú sa citlivých tém, akými sú napríklad strata domova, odlišné vierovyznanie alebo prežívanie emócií. Príručka ponúka 8 aktivít, kt. hravým spôsobom reflektujú témy identity, stereotypov a rozmanitosti okolo nás. Využívajú zážitkové formy a metódy a poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj zručností, ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti. Každá aktivita v príručke ponúka prehľadný postup a informácie o cieľoch, pomôckach, metódach a čase, potrebnom na jej realizáciu. Medzi viacerými aktivitami môžete nájsť prepojenie, čo umožňuje využívať materiál aj pomôcky z už realizovaných aktivít. Na začiatku každej aktivity uvádzame odporúčaný predmet a ročník. Myslíme si však, že aktivity sa dajú upravovať podľa veku a individuálnych potrieb detí.

Autor: Natália Kvasničková, Katarína Ďurovková, Ela Klementová, Tomáš Janeček, Andrej Návojský, Lukáš Zajac
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku 2015

 

 

Farebná škôlka

 

Príručka Farebná škôlka nenásilnou formou, prostredníctvom hier, učí najmenšie deti v materských školách vnímať rozdiely, rozmýšľať o nich a v bezpečnej atmosfére rovesníckej skupiny pod vedením učiteľky zažívať emócie, ktoré v nás niečo, čo je odlišné, často vyvoláva. Ambíciou príručky je hravým spôsobom reflektovať témy a javy, s ktorými sa deti stretávajú každý deň. Tieto javy sú farebné, pestré a zaujímavé. Príručkou možno u detí predškolského veku podporovať schopnosti pohybovať sa v sociálne a kultúrne rozmanitom prostredí, pripravovať ich na stretnutia s odlišnými ľuďmi a rozvíjať tolerantné postoje. Príručka je rozdelená na viac časti: Hry, Obrazy, Svet okolo nás, Príbehy a Prílohy na vystrihnutie. Jej súčasťou sú tak i pôvodné, autorské krátke rozprávky, obrázkové prílohy a hry. Tým napĺňa, čo sa od príručky pre najmenšie deti očakáva: pestrosť, hravosť, praktickosť a originalitu spracovania.

 

 

 

Nadácia Milana Šimečku sa venuje prednostne téme multikultúrnej výchovy, ale s presahom na globálne vzdelávanie.

Autorky a autor: Zuzana Bošeľová, Mária Chudíková, Andrej Návojský
© Nadácia Milana Šimečku, 2014

Kritické myslenie a globálne témy

Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. konflikty, nerovnost, vzdělání, předsudky, práce, občanská zodpovědnost). Kurz nabízí inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení studentů a studentek. Zúčastnění prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R, metody podporující kritické myšlení a aktivní učení při práci s různými zdroji informací. Smysluplná spolupráce v rámci kurzu stojí na každém ze zapojených – snažíme se podporovat prostředí spolupráce a důvěry a aktivní zapojení na setkáních i mezi nimi.

Pro školní rok 2019/2020 otevíráme dva běhy celoročního docházkového kurzu. Kurz bude probíhat v Brně (Centrum Syřiště, Kounicova 42), je akreditovaný MŠMT a lze ho hradit z tzv. šablon. Zahrnuje osm celodenních setkání v termínech od října 2019 do dubna 2020.
První běh (Kristýna Hrubanová, Petra Frühbauerová): pondělí 14. 10., úterý 12. 11., středa 4. 12., čtvrtek 9. 1., úterý 28. 1., pondělí 17. 2., středa 11. 3., čtvrtek 2. 4. – přihlašování zde.
Druhý běh (Petra Frühbauerová, Martin Jestřábek): středa 16. 10., čtvrtek 14. 11., pondělí 9. 12., úterý 14. 1., pondělí 3. 2., středa 19. 2., pondělí 16. 3., úterý 7. 4. – přihlašování zde.

Cena kurzu se pohybuje v následujících hladinách: 11 600 Kč  (solidární – umožní nám podporovat ty, kteří nemají dostatek prostředků pro uhrazení poplatku), 10 400 Kč (standardní), 9 200 Kč (zlevněná – pro lidi na rodičovské, studenty a studentky, nezaměstnané). Cena zahrnuje mimo samotný kurz osm příruček, studijní materiály, občerstvení. Snažíme se, aby si naše kurzy mohl dovolit každý – ať už tento docházkový, nebo i kratší kurzy na objednávku pro organizace, sborovny a neformální iniciativy. I proto je vždy možné platit vyšší solidární cenu, pokud chcete takovému modelu přispět. Naopak, pokud jste se dostali do situace, že i zlevněná cena je pro vás příliš vysoká, nabízíme možnost využít vzdělávacích stipendií.

Príbeh vecí

Púutavý a vtipne urobený krátky dokument na objasnenie témy konzumnej spoločnosti a skorej vyčerpanosti zdrojov planéty Zem. Ďalší dôkaz o tom, že je načase začať trošku premýšľať o tom, čo kupujeme a o čom sa nás snažia presvedčiť médiá.

 

Na stiahnutie ponúkame tiež metodiku práce s týmto dokumentom pre žiakov vo veku 14+  rokov, ktorú vypracovala česká organizácia Na Zemi.

Výzvy a vízie súčasnej spoločnosti

Čo je globálne vzdelávanie?

Na akých princípoch fungujú kolapsy civilizácií?

Ako by mali médiá eticky prezentovať globálne vzdelávanie?

Ako by malo vyzerať ekologické poľnohospodárstvo?

 

Do týchto a iných tém nahliadnete v e- learning, ktorý pre vás pripravil Sokratov inštitút. Nájdete ho na https://www.sokratovinstitut.sk/pre-verejnost#kniznica

Tajomstvo vody

Vieme, že voda nás tvorí, obklopuje, vyživuje. Uvedomujeme si jej nevyhnutnosť často však nie jej ohroziteľnosť a krehkosť. Na rozdiel od mnohých ľudí vo svete máme šťastie, že disponujeme bezpečnými a kvalitnými zdrojmi vody. Zatiaľ. Naša informovanosť, postoj a životný štýl vplývajú na jej kvalitu a zásoby nielen na Slovensku, ale dotýka sa ľudí na celom svete.

Výučbový softvér vám ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä II. stupňa základných škôl.Obsahovo a metodicky je navrhnutý tak, aby poskytoval pedagogičkám a pedagógom všetky potrebné podklady pre interaktívnu výučbu s možnosťou riadiť a usmerňovať jej priebeh, hodnotiť žiakov a podporovať u nich kritické myslenie a tímovú spoluprácu.

Veríme, že výučbový softvér tieto ciele aj vďaka vám naplní.

Softvér si môžete BEZPLATNE stiahnuť TU.

NeODPADni z odpadov

Výučbový softvér vám ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä II. stupňa základných škôl.Obsahovo a metodicky je navrhnutý tak, aby poskytoval pedagogičkám a pedagógom všetky potrebné podklady pre interaktívnu výučbu s možnosťou riadiť a usmerňovať jej priebeh, hodnotiť žiakov a podporovať u nich kritické myslenie a tímovú spoluprácu.
Softvér ponúka:

 • 7 podrobne rozpracovaných aktivít
 • 3 videá,
 • 4 hravé vedomostné kvízy,
 • desiatky otázok na diskusiu,
 • metodické pokyny pre učiteľa,
 • pracovné listy a ďalšie inšpiratívne námety

Téma č. 1: Príbeh odpadov

Táto téma vás uvedie do problematiky odpadov. Na začiatku sa vrátime do dávnej minulosti, kedy sa na Zemi objavil prvý odpad, cez súčasnosť nazrieme na jeho produkciu nielen do našich domácností, aby sme na záver aktivít mohli navrhnúť prírode priateľské alternatívy.


Téma č. 2: Predchádzame vzniku odpadov

Druhou témou a základným princípom v hierarchií odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadov. Že je najlepší ten odpad, ktorý nevznikne, sa presvedčíme prostredníctvom aktivít zameraných najmä na problém neraz zbytočných obalov.


Téma č. 3: Opätovne používame a recyklujeme

Táto téma predstavuje výhody recyklácie, ktorou dávame nepotrebným veciam druhú šancu. Môže sa za odpadom skrývať poklad? Na čo sa zmenilo staré žaluzie a ako dlho sa bude rozkladať v prírode fľaša, ktorú opätovne nevyužijeme? Odpovede na otázky sme ukryli do aktivít.


Téma č. 4: Zodpovedne spotrebovávame

Predpokladom pre kvalitný život je aj kvalitné životné prostredie. Jedinou cestou k dosiahnutiu tohto stavu je zodpovedný prístup spotrebiteliek a spotrebiteľov. V rámci tejto témy sa naučíme orientovať v environmentálnych značeniach výrobkov a na záver nielen tejto témy, ale celého softvéru zistíme aký je náš „Zelený kvocient“.

Energia v súvislostiach

Výučbový softvér, ktorý si na tejto stránke môžete bezplatne stiahnuť, má v prvom rade za cieľ poskytnúť Vám kvalitnú pomôcku pri výučbe s pomocou interaktívnej tabule. Téma energia je v súčasnej dobe veľmi aktuálnou, keďže sa s ňou stretávame denno denne. Často však dostatočne nepoznáme pozadie energe, ktorá nám pomáha pri toľkých každodenných činnostiach akými sú osvetlenie, preprava, kúrenie, či zábava.

 • Odkiaľ energia pochádza?
 • Aké má jej používanie dôsledky?
 • Ako by sme pri jej používaní mohli ušetriť peniaze aj ochrániť životné prostredie?

Šesť celohodinových aktivít, ktoré sú súčasťou tohoto výučbového softvéru, pomôže študentov s Vašou pomocou nájsť odpovede na tieto a mnohé iné otázky týkajúce sa energie v našich životoch.

Výučbový softvér vám ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä II. stupňa základných škôl.Obsahovo a metodicky je navrhnutý tak, aby poskytoval pedagogičkám a pedagógom všetky potrebné podklady pre interaktívnu výučbu s možnosťou riadiť a usmerňovať jej priebeh, hodnotiť žiakov a podporovať u nich kritické myslenie a tímovú spoluprácu.

Veríme, že výučbový softvér tieto ciele aj vďaka vám naplní.

Softvér si môžete BEZPLATNE stiahnuť TU.