Ako učiť o klimatickej zmene

V príručke Ako učiť o klimatickej zmene vám ponúkame inšpirácie, ako vzdelávať deti a mládež o zmene klímy a ukotviť klimatické vzdelávanie v školskom prostredí. Odporúčania a vzdelávacie aktivity sú určené predovšetkým učiteľstvu stredných škôl a druhého stupňa základných škôl. Prekročte s nami hranice environmentálnej výchovy.

Príručku Ako učiť o zmene klímy si môžete objednať bezplatne prostredníctvom tohto formulára.

Naším cieľom bolo vytvoriť publikáciu, ktorá prináša nielen konkrétne námety do výučby, ale aj základné informácie o klimatickej zmene a jej vplyve na duševné zdravie, príklady dobrej praxe zo školy a tipy na ďalšie hodnotné materiály. Snažili sme sa skrátka vytvoriť balík plný podpory pre ľudí, ktorí chcú učiť o zmene klímy.

Príručka vznikla v spolupráci s Gymnáziom Púchov, kde sme sa stretávali na vzdelávacích podujatiach a následne spolupracovali na projekte prinášajúcom vzdelávanie o klimatickej zmene do škôl. Samotné prostredie púchovského gymnázia je pozitívnym príkladom, ako vzdelávaciu inštitúciu premeniť na priestor, kde sa žiactvo prostredníctvom vlastnej skúsenosti učí, ako žiť udržateľnejšie s ohľadom na zmenu klímy a rozvíjať si vzťah k životnému prostrediu.

Čo v príručke nájdete?

Klimatická zmena je aktuálna téma, ktorá často zaujíma mladých ľudí, je súčasťou environmentálnej výchovy a tiež sa viackrát objavuje v novom štátnom vzdelávacom programe. Príručka Ako učiť o zmene klímy je spracovaná ako komplexný balíček, ktorý vám ukáže ako na 2. stupni ZŠ a SŠ aj v neformálnom prostredí kvalitne učiť o zmene klímy. Pripravili sme pre vás:

 • Dobrá prax a skúsenosti púchovského gymnázia: učiteľský zbor v Púchove je inšpiráciou, ako prostredie školy využiť na vzdelávanie o zmene klímy a rozvíjať u mladých ľudí vzťah k ochrane životného prostredia. Inšpirujte sa vodozádržnými opatreniami, kompostovaním a vermikompostovaním, fotovoltickými panelmi, školskými triednymi projektami či spoluprácou v miestnymi organizáciami a inštitúciami.
 • Námety do výučby: vytvorili sme pre vás 8 námetov s pracovnými listami. Ku každému námetu nájdete rozširujúce alebo nadväzné aktivity do ďalších predmetov. Inšpirovali sme sa prostredím púchovského gymnázia, a preto v pracovných listoch môžu žiaci a žiačky:
  • riešiť úlohy rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť o solárnych paneloch,
  • analyzovať informácie zo solárnych panelov a rozvíjať si finančnú gramotnosť a počítať matematické príklady,
  • v skupinovej práci identifikujú dôvody, ktoré ohrozujú včely a ďalšie opeľovače,
  • naplánovať experiment s meraním vyprodukovaného odpadu v triede,
  • analyzovať informácie o vermikompostovaní a porovnávať cenové ponuky na domáce vermikompostéry,
  • zmapovať postoje detí a mládeže, aké sú ich vlastné postoje vzhľadom na zmenu klímy atď.
  • Pripravili sme aj prehľad ďalších vzdelávacích aktivít, filmov či zdrojov, ktoré môžete využiť vo výučbe.
 • Ako učiť o zmene klímy: konkrétne návody a nástroje, ako vo výučbe začleňovať vzdelávanie o zmene klímy.
 • Čo potrebujete vedieť o zmene klímy: 8 základných informácií sme rozpracovali pomocou grafov a infografík, aby ste sa ľahko zorientovali v téme zmeny klímy.
 • Klimatická zmena a duševné zdravie: Zmena klímy, ničenie životného prostredia a strata biodiverzity vplývajú na duševné zdravie. Prečítajte si o klimatickej úzkosti a ďalších ekoemóciách a využite vo vašej výučbe cvičenia na budovanie aktívnej nádeje.

Veríme, že táto príručka bude prínosnou pomôckou vo vašej výučbe.

Objednať príručku si môžete tu.

V prípade otázok nás kontaktujte na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk

 

 

LEČO 2023 – letná škola s Človekom v ohrození

Veríš, že veci sa dajú meniť a chceš sa naučiť ako?

Chceš rozvíjať zručnosti, ktoré ti umožnia vidieť a chápať svet v jeho komplexnosti?   

Často uvažuješ nad úlohou jednotlivca v celom tom zložitom systéme?   

Chceš zistiť, ako sa spájať, sieťovať a spolupracovať na rôznych úrovniach a pritom stavať na hodnotách ako je solidarita a rovnosť? 

👉 Prihlás sa na LEČO 2023 a zaži týždeň s ľuďmi z neziskovej organizácie Človek v ohrození

O čom je LEČO?   

Čaká ťa zmysluplný týždeň od 24. – 28. júla 2023 plný spoločných diskusií, vzdelávania sa o klimatickej zmene, chudobe, rozdelení moci, o príležitostiach a možnosti voľby jednotlivca.  

Pozrieme sa na to, ako nepodliehať zjednodušenému videniu sveta a namiesto hľadania vinníkov ti ponúkneme konštruktívny pohľad na svet.  

 Nečakaj veľa teórie, priprav sa na zážitky a spoločné zdieľanie v rešpektujúcom kolektíve.     

Stretneš sa  nielen s podobne naladenými ľuďmi ako si ty, ale aj s odborníkmi a ľuďmi, ktorých sa osobne dotýkajú témy chudoby, migrácie a klimatickej zmeny.   

„Za mňa naj týždeň z tohtoročných prázdnin! Určite by som LEČO odporučil každému, kto sa čo i len trocha zaujíma o vyššie spomenuté tématiky. Dozviete sa veľmi veľa nového a možno vás to motivuje aj k ďalšiemu rozvoju. Najprv to možno vyznie tak odpudzujúco, lebo v názve počujete slovo ŠKOLA, ale verte mi ak by takto fungovala každodenná výučba v škole, tak by ste sa tam aj tešili. Ten týždeň ubehol ako voda, pretože fakt nám bolo spolu super.“ účastník LEČO 2022. 

Pozrite si krátke video, ako to na vyzeralo na LEČO minulý rok.

Koho hľadáme?   

Špeciálne by sme chceli vyzvať mladých ľudí (16- 20 rokov), ktorí nemajú možnosť bežne sa zúčastniť vzdelávacích a rozvojových aktivít. Našim cieľom je vytvoriť pestrú skupinu z jednotlivcov s rôznymi príbehmi, ktorí prídu na LEČO zo všetkých kútov Slovenska.  

 Ubytovanie, zdravá strava a program letnej školy sú plne hradené organizátorom. Na tvoje náklady je len cesta do Modry a späť. 

Zaujalo ťa to? Tak poď do toho s nami!  

Do 19. 6. vyplň krátky prihlasovací formulár. Pozvi aj svojich kamošov a kamošky.  

Vybraným účastníčkam a účastníkom pošleme informáciu o prijatí na letnú školu do 23. júna 2023. 

Hlavné kritérium výberu je motivácia, preto sa pokojne v odpovediach o sebe a tvojej motivácii zúčastniť sa LEČO 2023 rozpíš.

Absolventky a absolventi dostanú certifikát o absolvovaní letnej školy.    

Ak máš ďalšie otázky napíš nám na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk 

Tešíme sa na teba!  

Tím globálneho vzdelávania organizácie Človek v ohrození.