Jeden svet 2019 – Stratení v súčasnosti

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet oslávi na jeseň 20 rokov.

Znie to priam neuveriteľne, ale náš festival, aj vďaka neziskovej organizácii Človek v ohrození, už dve desaťročia prináša slovenskému divákovi to najlepšie zo sveta dokumentárnych filmov. Zároveň je stále jediným kultúrno-vzdelávacím podujatím na Slovensku, ktoré sa komplexne zaoberá ľudskoprávnymi a globálnymi témami.

Počas tohtoročných narodeninových osláv plných kvalitnej kinematografie sa nielen prostredníctvom filmového plátna po celom Slovensku, ale aj v rôznych diskusiách ohliadneme do minulosti, aby sme plynulo prešli do prítomnosti a následne sa „tu a teraz“ zamysleli nad našou budúcnosťou.

Od Nežnej revolúcie totiž uplynulo už 30 rokov a je na mieste diskutovať o tom, ako nás naša história ovplyvnila. Čo sme si z nej zobrali, z čoho sme sa poučili, na čo sme zabudli a čo prehliadame. Pokúsime sa pomenovať, kam sme sa za tie roky dokázali posunúť, čo nás brzdí v ďalšom vývoji a čo by, naopak, mohlo byť naším pohonom k vytváraniu a udržaniu zodpovednej a súdržnej spoločnosti.

Téma jubilejného 20. ročníka, ktorý sa koná od 9. do 13. októbra v Bratislave a následne v priebehu celého roka v regiónoch, znie „Stratení v súčasnosti“. Ako podtémy sme zvolili štyri dôležité okruhy, ktoré sa nás – či už si to pripúšťame, alebo nie – bezprostredne týkajú: klimatické zmeny, medziľudské vzťahy, technologický pokrok a spoločenská situácia, politické režimy.

Viac informácií nájdete na webe www.jedensvet.sk 

 

Analýza stavu globálneho vzdelávania na Slovensku 2018-2020

Globálne vzdelávanie na Slovensku?

Čo to vlastne je, rozumejú tomuto pojmu učitelia a učiteľky? Stretli sa žiaci a žiačky s jeho témami a metódami počas vyučovania? Ak, áno, čo si pod týmto pojmom predstavujú? Ako globálne vzdelávanie realizuje a čo si o tomto prístupe myslí pedagogický a odborný personál? Ako prebieha výučba o chudobe, klimatickej zmene, alebo migrácii? Prebieha vôbec nejaká? Ak nie, aké prekážky a bariéry pocitujú učitelia vo výučbe o citlivých a komplikovaných témach?

Na tieto a omnohé ďaľšie dôležité otázky sme dlhé roky nevedeli odpovedať, aj napriek tomu, že globálne vzdelávanie, jeho témy, princípy, nástroje a prístupy sú ukotvené v strategických dokumentoch Slovenskej republiky.

Vážení čitatelia a čitateľky, dovoľte mi predstaviť vám výsledok viacročnej práce expertiek a expertov z organizácií Človek v ohrození, PDCS, Živica, Pedagogickej fakulty univerzity Matej Bela a výskumnej agentúry Krajinka.

V dokumentoch (vpravo hore) nájdete komplementárny report z kvantitatívnej a kvalitatívnej časti analýzy stavu globálneho vzdelávania na Slovensku v základných a stredných školách (1), ktorý je doplnený dokumentom popisujúceho design a východiská výskumu (2), ale aj správu expertky Zuzany Labašovej z priebehu focus skupín (3).

V materiáloch taktiež nájdete výstup z DELPHI analýzy, ktorú realizovala Pedagogická fakulta UMB s 13 expertmi s výskumným zámerom zistiť čo je budúcnosť globálneho vzdelávania na Slovensku (4). 

Vyššie zmienené dokumenty budú čoskoro doplnené reportom z analýzy stavu vysokoškolského prostredia a obsahovou analýzou vedecko-výskumných projektov VŠ a univerzít v oblasti globálneho vzdelávania v programoch KEGA, VEGA a APVV (6).

V neposlednom rade tu nájdete aj report a video zo sociálneho experimentu (5) realizovaného so študentmi gymnázií zo západného Slovenska a ich riešením klasickej výzvy trvalo udržateľného rozvoja + video z priebehu experimentu.

To všetko slúžilo ako dátový a informačný základ na základe ktorého sme pripravili odporúčania pre programový a inštitucionálny rámec (7), vytvorenie evaluačných nástrojov (8) a smerovania, kam sa má globálne vzdelávanie na Slovensku posunúť, tak aby bolo lepšie ukotvené vo vzdelávacej sústave.

Dáta boli zbierané v rokoch 2018 – 2019, podrobné informácie hľadajte v konkrétnych reportoch.

V mene Konzorcia vám prajem poučné čítanie,

Lukáš Osvald

 

 

V prípade Vašeho záujmu o spoluprácu, dáta, alebo len komentára k výsledkom, tak mi neváhajte napísať email na lukas.osvald@clovekvohrozeni.sk

 

Analýza bola realizovaná vďaka finančnej podpore:

                          

Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2

Nový projekt na podporu globálneho vzdelávania, ktorý sa zaoberá Cieľmi udržateľného rozvoja a citlivými témami v spoločnosti.

Opäť sa Človeku v ohrození podarilo rozšíriť aktivity pre učiteľov, a to rozšírením predchádzajúceho rovnomenného projektu. V spolupráci s ďalšími 9 európskymi vzdelávacími organizáciami a finančnou podporou Európskej komisie môžeme do škôl po dobu 3 rokov prinášať expertízu a skúsenosti v oblasti globálnych tém a metodických prístupov.

Ak ste učiteľ či učiteľka a poznáte naše predmetové príručky, môžete sa tešiť na ďalšie kúsky do vašej školskej knižnice. V projekte spolupracujeme so 16 učiteľmi matematiky, slovenského jazyka a literatúry, geografie a etickej výchovy zo základných a stredných škôl. Práve tí v spolupráci s metodikmi Človeka v ohrození vytvoria aktivity do jednotlivých predmetových príručiek. Aktivity, ktoré kopírujú štátny vzdelávací program, sa týkajú tém Cieľov udržateľného rozvoja a citlivých tém, ako sú klimatická zmena, migrácia či rodová rovnosť. Prostredníctvom metodických príručiek chceme uľahčiť začleňovanie týchto tém, ktoré sú nielen aktuálne, ale umožňujú u žiakov rozvoj zručností a kompetencií pre život v 21. storočí.

V apríli roku 2018 sa konal v Poľsku seminár na tému metodológií a štandardov kvality v globálnom vzdelávaní. Zúčastnili sa ho 10 koordinátorov projektu a jeden učiteľ z každej zapojenej krajiny. Slovenských učiteľov, ktorí tvoria aktivity do príručiek, reprezentovala pani učiteľka Katka z Bratislavy, ktorá učí matematiku a geografiu.

A čo nás v projekte okrem predmetových príručiek ešte čaká? V novembri 2018 učiteľov, ktorí aktivity vytvárajú, čaká medzinárodný seminár v Trnave. Tam budú mať možnosť budovať svoje kapacity pri tvorbe vzdelávacích aktivít a stretnúť sa s učiteľmi z iných krajín a odborníkmi na globálne vzdelávanie a meranie postojových zmien.

Zároveň nás čakajú krátkodobé školenia s praktickými ukážkami aktivít z príručiek. Pre učiteľov, ktorí uprednostňujú dlhodobú spoluprácu, chystáme blended learning, teda sériu školení doplnenú e-learningom. Pre budúcich učiteľov a učiteľky chystáme workshopy, aby spoznali nové metódy a metodické postupy vhodné pre ich učiteľskú aprobáciu. Aby do projektu boli zapojení aj žiaci a žiačky, v spolupráci s ich učiteľmi ich podporíme v realizácií študentských kampaní. Samozrejme nebudú chýbať ani konferencie.

O jednotlivých aktivitách vás budeme včasne informovať a tešíme sa na vašu spoluprácu!

          

Dlhodobé školenia pre učiteľov etickej výchovy a slovenského jazyka

Užite si s nami víkendové stretnutie (25.-27.1.2019) a zapojte sa do e-learningu o globálnych témach v predmetoch slovenčina a etika z pohodlia vášho domova.

Milí učitelia, učiteľky,

radi by sme vás pozvali na spoluprácu v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Táto spolupráca bude prebiehať formou tzv. blended learningu, tj. kombinácií e-learningu a face-to-face školenia pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl aj budúcich učiteľov a učiteľky.

O ČOM JE PROJEKT UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH  2? 
Cieľom projektu je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie (GV) do jednotlivých predmetov  tak, aby sa jednotlivé GV témy ako sú napríklad klimatická zmena, migrácia či rodová rovnosť dali jednoducho začleniť na hodinách a zároveň boli plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. V projekte využívame skúsenosti z predchádzajúceho projektu, kde vznikli predmetové príručky do predmetu anglický jazyk, dejepis, geografia, občianska náuka a umenie a kultúra.
Viac informácií o projekte nájdete na tomto odkaze.

AKO BUDE VYZERAŤ SPOLUPRÁCA? 

1. úvodné víkendové stretnutie so skúsenými lektormi a lektorkami

 • kedy: 25. – 27. 1. 2019 vo Zvolene, v hoteli Poľana
 • začiatok školenia piatok podvečer, koniec v nedeľa dopoludnia

2. e-learning k predmetom slovenský jazyk alebo etika

 • kedy: február 2019 – máj 2019 – môžete absolvovať lekcie a spätnú väzbu od mentorov

3. záverečné stretnutie – jednodňové stretnutie – jednodňová konferencia, ktorého sa zúčastnia všetci učitelia zapojení do blended learningu

ČO ZÍSKATE?

 • bezplatné školenie počas 4 mesiacov – najskôr osobne na víkendovom úvodnom školení a potom už z pohodlia domova vo vašej vlastnej réžii
 • dobrý pocit a certifikát za účasť na medzinárodnom projekte zameranom na učiteľov
 • zručnosti v oblasti globálneho vzdelávania a inovatívnych metód práve vo vašom predmete
 • dostanete zásobáreň materiálov, inšpirácie do vašich hodín a vytlačenú príručku s aktivitami vytvorenými kolegami z praxe
 • domáce vzdelávanie v aktuálnych témach prostredníctvom interaktívnych úloh, videí, článkov
 • skúsenosť s otváraním citlivých/náročných tém pri vyučovaní
 • spoznanie sa s kolegami z rôznych škôl na Slovensku
 • veľa inšpirácie a motivácie do školskej praxe, spätná väzba od mentorov

ČO POTREBUJEME OD VÁS?

 • účasť na úvodnom školení 25. – 27. 1. 2019
 • aktívna účasť v e-learning kurze od februára 2019 do mája 2019
 • účasť na záverečnej celoslovenskej konferencii po ukončení projektu

Ak sa chcete do projektu zapojiť, vyplňte prosím tento formulár. Všetky náklady spojené s účasťou na seminári sú hradené (strava, ubytovanie, cestovné). Prihlasovanie na vzdelávací cyklus je do 16.1.2019. 

V prípade ďalších otázok kontaktujte koordinátorku tohto projektu Lenku Putalovu na e-mailovej adrese lenka.putalova@clovekvohrozeni.sk alebo na telefónnom čísle 0918 154 500.

          

Dlhodobé vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky matematiky a geografie

Milí učitelia, učiteľky,

radi by sme vás pozvali na spoluprácu v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2Táto spolupráca bude prebiehať formou tzv. blended learningu, tj. kombinácií e-learningu a víkendového školenia pre učiteľov a učiteľky 2. stupňa ZŠ a a stredných škôl aj budúcich učiteľov a učiteľky.

AKO BUDE VYZERAŤ SPOLUPRÁCA? 

1. úvodné víkendové stretnutie so skúsenými lektormi a lektorkami

 • kedy: 27.-29.9.2019 vo Zvolene, v hoteli Poľana
 • začiatok školenia piatok podvečer, koniec v nedeľa dopoludnia

2. e-learning k predmetom matematika alebo geografia

 • kedy: október 2019 – január 2020 – môžete absolvovať lekcie a spätnú väzbu od mentorov

3. záverečné stretnutie – jednodňové stretnutie – jednodňová konferencia, ktorého sa zúčastnia všetci absolventi a absolventky zapojení do blended learningu

ČO ZÍSKATE?

 • bezplatné školenie počas 4 mesiacov – najskôr osobne na víkendovom úvodnom školení a potom už z pohodlia domova vo vašej vlastnej réžii
 • dobrý pocit a certifikát za účasť na medzinárodnom projekte zameranom na učiteľov
 • zručnosti v oblasti globálneho vzdelávania a inovatívnych metód práve vo vašom predmete
 • dostanete zásobáreň materiálov, inšpirácie do vašich hodín a vytlačenú príručku s aktivitami vytvorenými kolegami z praxe
 • domáce vzdelávanie v aktuálnych témach prostredníctvom interaktívnych úloh, videí, článkov
 • skúsenosť s otváraním citlivých/náročných tém pri vyučovaní
 • spoznanie sa s kolegami z rôznych škôl na Slovensku
 • veľa inšpirácie a motivácie do školskej praxe, spätná väzba od mentorov

ČO O TOMTO VZDELÁVANÍ HOVORIA ABSOLVENTI? 

 • Je to skvelé spestrenie a obohatenie učiteľskej praxe.
 • Ak chcete získať prehľad, skvelé materiály a naučiť sa niečo nové (vedomosti, metódy, prepojenia) určite choďte do toho. Pri e-learningu ste flexibilný, a určite si nájdete čas.
 • Neváhajte a smelo sa zapojte, jednak sa môžete radiť s ostatnými učiteľmi a taktiež je to obohatenie po všetkých profesijných stránkach.

ČO POTREBUJEME OD VÁS?

 • účasť na úvodnom školení 27.-29.9.2019
 • aktívna účasť v e-learning kurze od októbra 2019 do januára 2020
 • účasť na záverečnej celoslovenskej konferencii po ukončení projektu

Ak sa chcete do projektu zapojiť, vyplňte prosím tento formulár. Všetky náklady spojené s účasťou na seminári sú hradené (strava, ubytovanie, cestovné). Prihlasovanie na vzdelávací cyklus je do 13.9.2019. 

V prípade ďalších otázok kontaktujte koordinátorku tohto projektu Lenku Putalovú na e-mailovej adrese lenka.putalova@clovekvohrozeni.sk alebo na telefónnom čísle 0918 154 500.

 

Novinárska cesta do Maroka a Španielska

V lete 2019 sme sa s našimi študentkami a kolegyňami a kolegami z ďalších európskych krajín vybrali na juh Španielska a sever Maroka – do časti sveta, kde sa stretáva globálny Juh so Severom, aby sme navštívili jeden z neuralgických bodov medzi Európou a Afrikou.

Pozreli sme sa život v španielskej enkláve Ceuta na africkej pevnine, stretli sme sa s ľuďmi, ktorí z najrôznejších dôvodov prichádzajú do Maroka (a Európy) zo subsaharskej Afriky a nazreli sme do skleníkov pri Almérii, kde v polootrockých podmienkach pracujú tisíce ľudí bez papierov, aby sme my, spotrebitelia, mali paradajky aj v zime.

Cestu sme organizovali v spolupráci s Minority Rights Group International a Ligou za ľudské práva. Spolufinancovala ju Európska komisia.

Návrat na stránku programu Svet medzi riadkami

Ako vieme že to funguje?

Príručka obsahuje 20 aktivít, ktoré umožňujú zistiť, aký dopad má pedagogické pôsobenie na postoje žiakov a žiačok k aktuálnym lokálnym a globálnym témam. Doplnené prípadové štúdie na konkrétnych príkladoch ilusrujú, ako môžu byť jednotlivé aktivity využité v školskej praxi.

Na takmer 140 farebných stranách vám predstaví rôzne inovatívne metódy na zisťovanie postojov a postojových zmien u žiakov. Bola vytvorená v spolupráci s medzinárodnými organizáciami a autormi, takže je v nej silno zastúpená britská metodológia a skúseností z merania postojových zmien.

Aktivity v publikácii využívajú zážitkové formy a metódy, ktoré poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj takých zručností ako je schopnosť spolupráce v skupinách, či komunikačné zručnosti.
Aktivity sa dajú použiť pre rôzne vekové kategórie a pre rôzne témy.

Príručka sa venuje najmä téme rozmanitosti a téme sociálnej spravodlivosti a ľudských práv. Aktivity sú využiteľné aj pre tých, ktorí nemajú záujem o merania postojov – ponúkajú totiž množstvo nápadov, inšpirácii, či spôsobov, ako pracovať so žiakmi.
Viaceré aktivity sú popísané aj z pohľadu slovenských alebo zahraničných učiteľov, ktorí ich testovali. Podelili sa o svoje skúseností, nápady, ako možno k aktivtám pristupovať, alebo ich upraviť pre lepšie využitie v prostredí triedy.

Počas projektu vznikli tiež dva krátke filmy (6 min.). Tie celý proces testovania a využita aktivít v školskom prostredí predstavujú z pohľadu učiteľov, ktorí boli doň zapojení ale i z pohľadu žiakov. Príručku je možné veľmi pekne filtrovať aj po kapitolách, témach, ich dĺžke, vekovej skupiny, prípadne si vybrať medzi aktivitami a prípadovými štúdiami.

Nadácia Milana šimečku sériou metodických príručiek dokázala reagovať na medzeru v ponuke slovenských mimovládnych organizácii, vydavatelstiev alebo štátnych pedagogických inštitúcii. Priniesla zaujímavú ponuku s rôznorodým obsahom, spracovaním i vekovým zameraním. Stačí ich stiahnuť a využiť aj v škole alebo škôlke.

 

Príručka vznikla v rámci projektu Kvalita alebo kvantita? Meranie kvality a dopadu globálneho vzdelávania a multikultúrnej výchovy v školách, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Európskej únie.
© 2015 Nadácia Milana Šimečku

Černošský hudobník debatuje s členmi Ku-Klux-Klanu

 

Aký bol váš prvý stret s rasizmom?

Keď sme sa raz vrátili zo zahraničnej misie mojich rodičov, ktorí pracovali v diplomatických službách, domov, do Massachusetts, mal som 10 rokov. Bolo to v roku 1968 a ja som bol jedným z dvoch čiernych detí v škole. Preto boli všetci moji kamaráti bieli. Mnohí z nich navštevovali skautský oddiel, a tak ma zavolali, nech sa k nim pridám. Pridal som sa a jedného dňa sme mali prehliadku v meste, ktoré bolo takmer výlučne biele. Všetky skautské oddiely kráčali ulicami mesta a ja som bol jediný čierny skaut na celej prehliadke. Vedúca nášho oddielu mi dovolila niesť vlajku, a tak som kráčal v čele našej skupiny. Ulice boli uzavreté, na chodníkoch stáli ľudia a pozorovali dianie, mávali a skandovali, bola tam príjemná atmosféra.

Ako sme tak kráčali ulicou, naraz ma trafila plechovka, potom kamene a nejaké fľaše. Pozrel som sa tým smerom a uvidel som skupinku štyroch alebo piatich ľudí, z toho dve deti môjho veku, ktorí po mne hádzali všetko, čo im prišlo pod ruku. Nikdy predtým som sa s rasizmom nestretol, a tak som bol neuveriteľne naivný. Pomyslel som si: „Aha, oni asi nemajú radi skautov.“ Až keď ku mne pribehla moja skautská vedúca a ostatní skauti ma chránili vlastnými telami, až vtedy som si uvedomil, že som jediný skaut, ktorý bol zasiahnutý. „Prečo?“ pýtal som sa, „prečo do mňa hádžu?“ Všetci naokolo ma však len poháňali, nech rýchlo kráčam ďalej. Nikdy mi neodpovedali na otázky. A keď máte 10 rokov a nikto vám nezodpovie vaše otázky, začnete si vymýšľať vlastné odpovede. Myslel som si, že je to možno tým, že som nový.

Až doma si ma posadili rodičia, ošetrili mi škrabance a spýtali sa ma: „Ako si spadol, že si sa tak doudieral?“ Vtedy som im povedal, čo sa stalo a oni mi vysvetlili, čo je to rasizmus. To slovo som počul prvýkrát v živote. Netušil som, o čom hovoria. Veď doteraz som vychádzal so všetkými bez problémov  – či už to boli moji francúzski, nemeckí, japonskí kamaráti alebo spolužiaci v americkej škole. Moji rodičia mi vždy hovorili pravdu, ale tentoraz som im neveril. Neveril som, že by mi chcel niekto ublížiť iba kvôli farbe mojej pokožky. Myslel som si, že mi klamú. O mesiac neskôr, 4. apríla 1968 bol zavraždený Martin Luther King. Každé veľké mesto v USA sa otriasalo v základoch, bolo plné násilia a ničenia – a to všetko kvôli rase. Až vtedy som videl, že rodičia mi neklamali. Že existujú ľudia, ktorí majú problém s farbou pleti iných ľudí. Vtedy sa v mojej hlave sformovala otázka: Ako ma môžete nenávidieť, keď ma nepoznáte?

Daryl-Davis
Daryl Davis. FOTO – Archív DD

Našli ste odpoveď na túto otázku?

Nie, odišli sme opäť do zahraničia a všetko bolo v poriadku. Ale keď som mal 15 rokov, bol som znovu v USA a do našej školy pozvali ako hosťa vodcu Americkej nacistickej strany. Ten ukázal na mňa a ďalšieho černocha v triede a povedal: „Vás vyvezieme naspäť do Afriky.“ Neustále hovoril o rasovej vojne a potrebe čistej rasy. Po vyučovaní som zašiel do knižnice a požičal som si knihy o nadradenosti bielej rasy, nadradenosti čiernej rasy, Ku Klux Klane, o nacizme, o akejkoľvek ideológii, ktorá tvrdila, že farba pokožky vás robí lepšími od iných. Chcel som vedieť, odkiaľ takéto myšlienky prichádzajú. Lebo určite sa s nimi nerodíme.

Veľa odpovedí som však v týchto knihách nenašiel. Zmaturoval som, vyštudoval som vysokú školu, stal som sa hudobníkom, ale stále som hľadal odpoveď na moju nezodpovedanú otázku. Roky plynuli a ja som hral v jednej country kapele. Bol som jediným černochom v našej skupine a väčšinou aj jediným černochom v podniku, v ktorom sme hrali. Po jednom takomto vystúpení som zišiel z pódia a odzadu ma niekto chytil okolo ramien. Obzrel som sa a uvidel som muža okolo štyridsiatky. „Páči sa mi vaša hudba,“ hovorí, „ale teba som tu ešte nevidel.“ „Ďakujem, áno, som v kapele nový,“ hovorím mu. „Páči sa mi, ako hráš na klavíri, prvýkrát počujem černocha, ktorý hrá na klavíri ako Jerry Lee Lewis.“ Vtedy som si uvedomil, že tento muž netuší nič o pôvode klavírnej hry Jerry Lee Lewisa. Vysvetlil som mu, že Jerry Lee Lewis sa učil od tých najlepších černošských bluesových a boogie woogie klaviristov.

Vôbec mi nechcel veriť. Pritom ja sám som sa s Jerry Lee Lewisom poznal, odkedy som bol mladým tínedžerom.  Napriek tomu ma pozval k svojmu stolu, on si dal pivo, ja džús, štrngli sme si a on hovorí: „Vieš, toto je prvýkrát, čo sedím za jedným stolom s černochom.“ Nechápal som to, a tak som sa ho úplne nevinne spýtal: „A prečo?“ Neodpovedal, iba sa pozeral do stola. Až po dlhšom čase zdvihol oči a povedal: „Som členom Ku-Klux-Klanu.“ Začal som sa smiať, tentoraz som zase ja neveril jemu. Prečo by nejaký člen Klanu za mnou chodil, rozprával sa so mnou, pozval ma k stolu a kúpil mi drink? To nedávalo zmysel. On však siahol do vrecka, vytiahol peňaženku a z nej svoju členskú kartu Ku-Klux-Klanu. Chvíľu sme sa rozprávali o Klane aj o iných veciach a potom mi dal svoje telefónne číslo, aby som mu zavolal, keď budeme znova hrať v okolí. Odvtedy som mu vždy zatelefonoval, keď som bol v okolí, chodil na moje koncerty, niekedy si priviedol aj kamarátov z Klanu. Po niekoľkých rokoch som sa dozvedel, že z Klanu odišiel, lebo prestal veriť v jeho hodnoty. To bol môj prvý konvertovaný rasista, ktorý sa stal mojím známym.

Vy ste však nezostali pri rádových členoch Ku-Klux-Klanu…

Nie, nezostal. Chcel som počuť odpoveď na moju otázku od tých najpovolanejších. Chcel som sa spýtať niekoho, kto by ma bol schopný lynčovať: „Prečo? Ako si schopný mi niečo také spôsobiť, keď ma ani nepoznáš?“ Ale najprv vám vysvetlím hierarchiu: svojho najvyššieho vodcu titulujú ríšsky čarodej, ten dozerá na organizáciu na národnej úrovni, pričom vodcovia v jednotlivých štátoch sa nazývajú veľký drak. V tom čase bol v štáte Maryland veľkým drakomRoger Kelly. A ja som sa rozhodol, že sa potrebujem porozprávať práve s ním.

Keď som mal už prvý kontakt s členom Ku-Klux-Klanu, chcel som, aby ma s ním zoznámil. Ale on odmietal, povedal, že nemôže k veľkému drakovi doviesť černocha. Obidvoch by nás zabili. Prosil som a otravoval som ho dvadsať minút, kým mi konečne dal jeho telefónne číslo a adresu s prísľubom, že neprezradím, odkiaľ som ich získal. A tiež ma varoval, aby som nechodil k nemu domov, lebo ma zabije. Poprosil som svoju sekretárku, aby Rogerovi Kellymu zavolala a dohodla mi s ním rozhovor.

Mohol som mu zavolať aj sám, ale vedel som, že by mohol z môjho hlasu vyčítať, že som černoch a nemusel by pristúpiť na rozhovor. Preto som radšej poprosil moju bielu sekretárku Mary, aby mu zavolala a povedala mu, že s ním chce urobiť rozhovor jej šéf, ktorý píše knihu o Ku-Klux-Klane. Poznal som ich mentalitu a vedel som, že mu nenapadne, že by Mary mohla pracovať pre šéfa – černocha. Navyše pre černocha, ktorý píše o Ku-Klux-Klane. Takí boli predo mnou len dvaja, tí však nikdy nestáli tvárou v tvár a nerozprávali sa so žiadnym členom Klanu a obaja tesne unikli lynčovaniu.

Podarilo sa dohodnúť to stretnutie?

Mary mu zavolala a on súhlasil. Stretnutie sme dohodli v moteli, prišli sme tam s Mary pár hodín vopred, nakúpil som nápoje, aby som mohol svojho hosťa pohostiť. Netušil som, ako bude reagovať, keď zistí, že som černoch. Napadne ma? Odmietne so mnou hovoriť a odkráča? Alebo si sadne a bude sa so mnou rozprávať? V každom prípade som chcel navodiť atmosféru srdečnosti. Mal som pri sebe diktafón, náhradnú kazetu a Bibliu. Lebo Ku-Klux-Klan sa hlási ku kresťanstvu a tvrdia, že Biblia nabáda ľudí k rasovej segregácii. Chcel som byť pripravený vytiahnuť Bibliu a vyzvať ho: „Pán Kelly, ukážte mi, prosím, kapitolu a verš, kde sa v Biblii píše, že bieli a čierni musia žiť oddelene?“

Presne načas sme počuli zaklepanie na dvere a dnu vstúpil veľký nočný jastrab – to v terminológii Ku-Klux-Klanu znamená šéf ochranky, oblečený do vojenských maskáčov, na hrudi má symbol KKK a za opaskom poloautomatickú zbraň. V jeho pätách kráčal pán Kelly v tmavomodrom obleku a kravate. Hneď ako ma ochrankár zbadal, prudko zastal a Kelly doňho zozadu narazil. V ich očiach som videl obavy, možno si mysleli, že ide o prepad.

A tak som sa postavil a vystrel k nim ruky, aby videli, že nemám žiadne zbrane. Podišiel som ku Kellymu, predstavil som sa mu, vystrel som k nemu ruku a on mi podal svoju. Sadli sme si k rozhovoru a nočný jastrab stál v pozore po jeho pravici. V priebehu niekoľkých minút ma pán Kelly uistil, že mu nie som sympatický, že som  menejcenný, že čierni ľudia majú menšie mozgy ako bieli, sme leniví, nechce sa nám robiť, máme tendencie ku kriminalite, predávame drogy… Jednoducho som si v ten deň vypočul v priebehu pol hodiny všetky stereotypy, ktoré poznáte. Ale ja som tam nebol na to, aby som sa s ním hádal, ale aby som sa od neho niečo dozvedel.

Bolo potrebné sa zatnúť, nechať ho, nech sa vyrozpráva. Bolo to veľmi urážajúce, veľmi bolestivé, ale nič iné sa ani nedalo čakať, veď bol na čele Klanu. Tak som iba počúval. Ak som s niečím nesúhlasil, protiargumentoval som, ale nebol som drzý ani som po ňom nekričal. Iba som mu povedal: „Pán Kelly, mohli by ste mi toto vysvetliť?“ alebo „Ukážte mi, prosím, kde v Biblii sa toto píše?“ Nakoniec som pánovi Kellymu poďakoval za jeho čas, on mi potriasol rukou, zaprial veľa šťastia, dal mi svoju klanovú vizitku a povedal, nech ostaneme v kontakte.

Aký bol váš dojem zo stretnutia? A ako sa váš vzťah vyvíjal?

Cestou domov zo stretnutia som povedal Mary: „Vieš ty čo? Myslím si, že sa mi Roger Kelly pozdáva.“ Mary tak nadskočila, že si takmer buchla hlavu o strop auta. „Čo tým chceš povedať? Veď ťa neznáša!“Ja som si ale uvedomil, že sa mi síce nepáči, čo Roger Kelly reprezentuje, ale mám ho rád ako človeka. Máme toho viac spoločného ako odlišného. Väčšina toho, na čom sme sa nezhodli sa týkalo rasy. On bol presvedčený, že jeho rasa je nadradená tej mojej a že som tým pádom menejcenný. Ja som si bol istý, že sme si rovní. On si myslel, že rasy treba držať oddelene, ja som bol presvedčený, že musíme byť spolu. Ja som veril, že sme jedna jediná – ľudská rasa, on hovoril, že sme dve odlišné rasy. Všetky naše rozpory sa točili okolo tejto jednej témy.

A tak som sa rozhodol, že s ním ostanem v kontakte. Vždy, keď som v okolí jeho domu hral nejaký koncert, zavolal som mu, či nepríde. A on prišiel. Zobral si so sebou aj nočného jastraba, ale prišiel, vypočul si hudbu, zatancoval si. A niekedy som ho pozval ku mne do domu a on prišiel. Aj so svojím nočným jastrabom. Ten si niekedy z nudy vybral svoju zbraň a točil si ju na prste, kým sme sa s pánom Kellym rozprávali. Niekedy som k sebe domov pozval aj mojich čiernych, bielych a židovských kamarátov, len aby som mu poskytol možnosť rozprávať sa aj s niekým iným ako so mnou. Aby si nemyslel, že ja som iba výnimka. Niekedy sme sa išli spolu najesť.

A tak sa národný vodca Klanu bavil s menejcenným černochom. Sedel na mojom menejcennom gauči a jedol menejcenné jedlo za mojím menejcenným stolom. Toto priateľstvo trvalo dva roky, pričom on ma nikdy nepozval do svojho domu, ale po týchto dvoch rokoch už ku mne Roger Kelly chodieval sám, bez svojho nočného jastraba. Dôveroval mi a cítil sa u mňa bezpečne. Po dvoch rokoch ho povýšili a z veľkého draka sa stal ríšsky čarodej. Vtedy ma začal pozývať k sebe domov a dokonca aj na stretnutia Klanu.

daryl-davis
Daryl s ríšskym čarodejom klanu Francom Anconom. FOTO – Archív DD

Čo bolo na vašom priateľstve dôležité?

Roger Kelly raz pre CNN povedal jednu veľmi dôležitú vec: „Aj keď sa s Darylom nezhodneme na všetkom, ale aspoň ma rešpektuje natoľko, aby si sadol a počúval ma  a ja ho rešpektujem natoľko, aby som si sadol a vypočul si jeho názor.“ Toto boli jeho slová. A sú veľmi, veľmi dôležité. Ak máte nejakého protivníka, nepriateľa – nech už je akokoľvek extrémny – dajte mu priestor, dovoľte mu komunikovať svoje názory. Možno sú jeho názory také extrémne, že vám to preniká až do kostí. Ja som tiež bol pred mesiacom na zhromaždení Klanu v Missouri a počul som názory, ktoré mi ťali do živého, ale to je v poriadku.

Dajte svojmu protivníkovi priestor, aby mohol komunikovať svoje postoje. Ak s ním v niečom súhlasíte, povedzte mu to. Ak s ním v niečom nesúhlasíte, nevadí, namietajte. Ale nerobte to agresívne ani násilne. Povedzte mu: „Potrebujem si toto vyjasniť. Nerozumiem, prečo by som mal veriť v to, v čo veríš ty. Vysvetli mi to lepšie.“ Ak k nim pristupujete takto, je vysoko pravdepodobné, že vám odpovedia. Vysvetlia vám, čo ich vedie k ich presvedčeniu, ale dajú vám aj priestor, aby ste sa k tomu vyjadrili. A vtedy sa ukáže, či máte urobenú domácu úlohu. Či máte jasnú, inteligentnú a presvedčivú argumentáciu a nepriestrelné fakty. Pretože večer pred spaním budete obidvaja rozmýšľať nad tým, čo ten druhý povedal.

A ak vám niekto povie niečo, čo sa bije s vaším celoživotným presvedčením, je možné, že preskočí iskra. A iskra sa môže časom premeniť na plameň.  Poviete si: „Možno na tom niečo bude!“ A pre toto je veľmi dôležité, aby sme sa navzájom rozprávali. Nie aby sme sa rozprávali o niekom alebo rozprávali niekomu, ale skutočne sa vzájomne počúvali. A aby bolo jasné: ja som nerešpektoval to, čo mi Roger Kelly rozprával. Nie som rasista. Nie som separatista, nie som nacionalista. Nemal som akýkoľvek rešpekt voči názorom, ktoré prezentoval. Ale rešpektoval som jeho právo svoje názory vyjadriť. Vidíte v tom rozdiel?

 

Rozhovor nájdete aj na www.ciernalabut.sk

Celý rozhovor nájdete novej knihe “Medzi nami. Rozhovory o postojoch, ktoré ubližujú a myšlienkach, ktoré rozdeľujú.” Kniha vznikla v dielni CEEV Živice v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene ako piata publikácia v sérií zamyslení na aktuálne spoločenské témy. Jej realizácia bola možná vďaka podpore SlovakAid a Sokratovho inštitútu. Vyšla v náklade 1000 kusov a jej cieľom je zmierňovať polarizáciu spoločnosti, hľadať prieniky medzi skupinami a otvárať dialóg. Pretože tam, kde sa ľudia rozprávajú tvárou v tvár, nebojujú. Aby sa dostala k najväčšiemu počtu čitateľov rôznych názorových prúdov, je bezplatná. Objednať si ju môžete na www.zivica.sk/rozhovory

Farebná škola I. a II.

Aktivity v týchto príručkách sú hravé, dynamické, nevšedné, ale aj vážne. Jemným spôsobom vedú žiakov a žiačky k vnímaniu vlastnej individuality a k rešpektovaniu individuality iných. Ukazujú nám, čo máme spoločné, ale aj to, že niekedy môže byť niečo úplne inak, ako sa nám zdá. Dotýkajú sa citlivých tém, akými sú napríklad strata domova, odlišné vierovyznanie alebo prežívanie emócií. Príručka ponúka 8 aktivít, kt. hravým spôsobom reflektujú témy identity, stereotypov a rozmanitosti okolo nás. Využívajú zážitkové formy a metódy a poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj zručností, ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti. Každá aktivita v príručke ponúka prehľadný postup a informácie o cieľoch, pomôckach, metódach a čase, potrebnom na jej realizáciu. Medzi viacerými aktivitami môžete nájsť prepojenie, čo umožňuje využívať materiál aj pomôcky z už realizovaných aktivít. Na začiatku každej aktivity uvádzame odporúčaný predmet a ročník. Myslíme si však, že aktivity sa dajú upravovať podľa veku a individuálnych potrieb detí.

Autor: Natália Kvasničková, Katarína Ďurovková, Ela Klementová, Tomáš Janeček, Andrej Návojský, Lukáš Zajac
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku 2015