Analýza stavu globálneho vzdelávania na Slovensku 2018-2020

Globálne vzdelávanie na Slovensku?

Čo to vlastne je, rozumejú tomuto pojmu učitelia a učiteľky? Stretli sa žiaci a žiačky s jeho témami a metódami počas vyučovania? Ak, áno, čo si pod týmto pojmom predstavujú? Ako globálne vzdelávanie realizuje a čo si o tomto prístupe myslí pedagogický a odborný personál? Ako prebieha výučba o chudobe, klimatickej zmene, alebo migrácii? Prebieha vôbec nejaká? Ak nie, aké prekážky a bariéry pocitujú učitelia vo výučbe o citlivých a komplikovaných témach?

Na tieto a omnohé ďaľšie dôležité otázky sme dlhé roky nevedeli odpovedať, aj napriek tomu, že globálne vzdelávanie, jeho témy, princípy, nástroje a prístupy sú ukotvené v strategických dokumentoch Slovenskej republiky.

Vážení čitatelia a čitateľky, dovoľte mi predstaviť vám výsledok viacročnej práce expertiek a expertov z organizácií Človek v ohrození, PDCS, Živica, Pedagogickej fakulty univerzity Matej Bela a výskumnej agentúry Krajinka.

V dokumentoch (vpravo hore) nájdete komplementárny report z kvantitatívnej a kvalitatívnej časti analýzy stavu globálneho vzdelávania na Slovensku v základných a stredných školách (1), ktorý je doplnený dokumentom popisujúceho design a východiská výskumu (2), ale aj správu expertky Zuzany Labašovej z priebehu focus skupín (3).

V materiáloch taktiež nájdete výstup z DELPHI analýzy, ktorú realizovala Pedagogická fakulta UMB s 13 expertmi s výskumným zámerom zistiť čo je budúcnosť globálneho vzdelávania na Slovensku (4). 

Vyššie zmienené dokumenty budú čoskoro doplnené reportom z analýzy stavu vysokoškolského prostredia a obsahovou analýzou vedecko-výskumných projektov VŠ a univerzít v oblasti globálneho vzdelávania v programoch KEGA, VEGA a APVV (6).

V neposlednom rade tu nájdete aj report a video zo sociálneho experimentu (5) realizovaného so študentmi gymnázií zo západného Slovenska a ich riešením klasickej výzvy trvalo udržateľného rozvoja + video z priebehu experimentu.

To všetko slúžilo ako dátový a informačný základ na základe ktorého sme pripravili odporúčania pre programový a inštitucionálny rámec (7), vytvorenie evaluačných nástrojov (8) a smerovania, kam sa má globálne vzdelávanie na Slovensku posunúť, tak aby bolo lepšie ukotvené vo vzdelávacej sústave.

Dáta boli zbierané v rokoch 2018 – 2019, podrobné informácie hľadajte v konkrétnych reportoch.

V mene Konzorcia vám prajem poučné čítanie,

Lukáš Osvald

 

 

V prípade Vašeho záujmu o spoluprácu, dáta, alebo len komentára k výsledkom, tak mi neváhajte napísať email na lukas.osvald@clovekvohrozeni.sk

 

Analýza bola realizovaná vďaka finančnej podpore: