Učebné plány

Podľa použitia
Predmet
Téma
Vyberte
Vek cieľovej skupiny
Vyberte

Jeden svet na školách – Prihlasovanie na školské projekcie a diskusie 2022

Aj tento rok festival Jeden svet a oddelenie globálneho vzdelávania neziskovej organizácie Človek v ohrození pripravili pre učiteľov a učiteľky bezplatné školské...

Zobraziť viac

Návrat do škôl – tipy na aktivity počas adaptačného obdobia

Od 19.4.2021 sa otvárajú viaceré triedy a radi by sme Vám uľahčili návrat do škôl. Ponúkame Vám výber aktivít, ktoré...

Zobraziť viac

Globálne vzdelávanie v predmete etická výchova

Objednajte si novú metodickú príručku do predmetu etická výchova. Obsahuje 12 aktivít, ktoré prepájú globálne témy s učivom z etickej...

Zobraziť viac

Letná škola Človeka v ohrození

V organizácii Človek v ohrození pripravujeme letnú školu. Prvý ročník sa uskutoční 10. -14. augusta 2020 v Penzióne Harmónia v...

Zobraziť viac

Vieme, čo jeme?

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 6. ročník (BIOLÓGIA- Chovateľsky významné cicavce, životné prostredie s ohľadom na globálne...

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Versaillský mierový systém

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 9. ročník (DEJEPIS- Medzinárodná spolupráca, mierotvorná politika)

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Veľká francúzska revolúcia

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 8. ročník (DEJEPIS- Formovanie prvej generácie ľudských práv)

Zobraziť viac

Valentínska ruža

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 5. ročník (BIOLÓGIA- Život vo vode a na brehu / Voda a...

Zobraziť viac

V zdravom tele zdravý duch

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 7. ročník (BIOLÓGIA- Životný štýl a zdravie človeka, Globálne problémy a rozvojová...

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Svetové náboženstvá

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 6. ročník (DEJEPIS- Náboženská znášanlivosť a tolerancia, obrazy stredovekého sveta – judaizmus,...

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Svet, v ktorom žijeme

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 9. ročník (DEJEPIS- Ľudské práva, univerzálnosť ľudských práv)

Zobraziť viac

Studená vojna

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 9. ročník (DEJEPIS- Problematika bipolarity vo svete, dôležitosť medzinárodnej spolupráce)

Zobraziť viac

Spoločný príbeh

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 8. ročník (BIOLÓGIA- Minerály a horniny, detská práca, životné prostredie s ohľadom...

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Slovenské národné hnutie v 19. storočí

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 8. ročník (DEJEPIS- Zrod modernej doby – Slovenské národné hnutie v 19....

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Reformácia a protireformácia

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 7. ročník (DEJEPIS- Obrazy novovekého sveta – reformácia a protireformácia, náboženská sloboda,...

Zobraziť viac

Priestor a čas

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 5. ročník (DEJEPIS- Globalizácia, vzájomná prepojenosť, lokálne vs. globálne)

Zobraziť viac

Priemyselná revolúcia

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 8. ročník (DEJEPIS- Zrod modernej doby, priemyselná revolúcia, ľudské práva – detská...

Zobraziť viac

Prečo sa ľudia sťahujú do zahraničia?

Aktivita zameraná na globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu GEOGRAFIA na stredných školách (téma: mechanický pohyb, migrácia, životná úroveň, kvalita života)

Zobraziť viac

Prečo bassem teraz býva v libanone?

Aktivita zameraná na globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu OBČIANSKA NÁUKA na stredných školách (téma: Občan a štá, ľudské práva.)

Zobraziť viac

Pozor, kontrola!

Aktivita zameraná na globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu GEOGRAFIA na stredných školách (téma: mechanický pohyb, migrácia, životná úroveň, kvalita života)

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Po stopách kultúr

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 6. ročník (DEJEPIS- odkaz arabskej kultúry v európskej kultúre, Kultúrna rozmanitosť)

Zobraziť viac

Pád komunizmu

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 9. ročník (DEJEPIS- súčasné dejiny, globalizácia, geopolitické zmeny)

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Ospravedlnenie

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 8. ročník (DEJEPIS- Vznik nových štátov, militarizmus, nacionalizmus, ľudské práva)

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Osídľovanie

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 5. ročník (DEJEPIS- človek v premenách času a priestoru, migrácia)

Zobraziť viac

Olympijské hry

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 6. ročník (DEJEPIS- globalizácia a medzinárodná spolupráca, geopolitické súvislosti)

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Odkaz generáciám

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 5. ročník (DEJEPIS- kultúrna rozmanitosť, kultúrna globalizácia, človek v premenách času a...

Zobraziť viac

odíde manu do bombaja?

Aktivita zameraná na globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu GEOGRAFIA na stredných školách (téma: Regionálna a humánna geografia)

Zobraziť viac

Statky-zmätky

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 9. ročník (OBČIANSKA NÁUKA- ekonomický život v spoločnosti, globálna previazanosť)

Zobraziť viac

Čo ukrývajú vlajky?

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 9. ročník (OBČIANSKA NÁUKA- výroba, výrobca / spotrebiteľ, spotreba (opakovanie))

Zobraziť viac

Pre a proti

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 8. ročník (OBČIANSKA NÁUKA- ľudské práva a občianske práva, demokracia a dobré...

Zobraziť viac