Pád komunizmu

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

  • Aktivita “Pád komunizmu” je určená žiakom 9. ročníka ZŠ
  • Témou: Súčasné dejiny
  • Téma GV: Globalizácia, geopolitické zmeny
  • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

  • vyhodnotiť dopad zmien nielen v Európe
  • porozumieť geopolitickým zmenám po páde komunizmu
  • zopakovať si dôležité postavy a dejinné udalosti.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.