Kto sme

Tím konzorciálneho projektu tvoria tri mimovládne organizácie: Človek v ohrození, PDCS a CEEV Živica a zástupca z univerzitného prostredia: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici. V ďalšej spolupráci využívame expertízu relevantných štátnych organizácií v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Taktiež využívame služby výskumnej agentúry Krajinka. 

Dôvodom vzniku tohto spoločného pilotného projektu bola snaha o zjednotenie úsilia a zdieľanie expertízy v oblasti globálneho vzdelávania naprieč sektormi, či už na strane mimovládnych organizácií, akademického prostredia alebo štátnych vzdelávacích organizácií.

Taktiež vyjasnenie čo je a čo nie je globálne vzdelávanie. Spoločné porozumenie obsahu a vzdelávacích prístupov globálneho vzdelávania cítime ako dôležité aj pre možnosti rozšírenia spolupráce o ďalších relevantných hráčov ako aj ďalšie napredovanie v tejto oblasti.

Odrazovým mostíkom v tejto oblasti je zmapovanie stavu globálneho vzdelávania na Slovensku, identifikovanie výziev a prekážok, pred ktorými globálne vzdelávanie stojí, ako aj zistenie príkladov dobrej praxe, ktoré by sa dali rozšíriť a posilniť. Ide o prvý pokus na celonárodnej úrovni. Jeho zistenia môžu poskytnúť cenné informácie pre nastavenie štandardov a ďalšieho smerovania globálneho vzdelávania na Slovensku.

 

Partneri