Analýzy štúdie dokumenty

Unity in community

Praktická príručka pre inkluzívne komunitné iniciatívy ponúka zbierku aktivít, ktoré môžete využiť pri plánovaní, realizácii a vyhodnocovaní komunitných projektov, pričom kladie...

Zobraziť viac

Globálne vzdelávanie v predmete slovenský jazyk a literatúra

Objednajte si novú metodickú príručku do predmetu slovenský jazyk a literatúra. Obsahuje 12 aktivít, ktoré prepájú globálne témy s učivom...

Zobraziť viac

Sociálny experiment

Ako to vyzerá, keď študentom gymnázií zadáte praktickú ulohu?

Zobraziť viac

Národná stratégia pre globálne vzdelávanie SR na roky 2012 – 2016

V roku 2012 bola prijatá Národná stratégia pre globálne vzdelávanie (GV), ktorá definuje globálne vzdelávanie a jeho východiská v národnom...

Zobraziť viac

Ktorí susedia by najviac prekážali tínedžerom v SR?

Inštitút pre verejné otázky (IVO) zverejnil výskumnú správu Občianske spolužívanie očami tínedžerov. Ukazuje, ako vnímajú rovnosť šancí rozličných skupín v...

Zobraziť viac

Analýza stavu globálneho vzdelávania na Slovensku 2018-2020

Unikátna analýza stavu vám umožní získať lepší obraz o stave vzdelávania na Slovensku.

Zobraziť viac

Keď sú ľudia tovarom

Zobraziť viac

Migranti, Rómovia, moslimovia. Nenávisť je aj v Európe

Zobraziť viac