Sociálny experiment

Ako to vyzerá, keď študentom gymnázií zadáte praktickú ulohu? Mali 90 minút na to, aby si vytvorili plán, ako udržať mladých ľudí v meste Hnúšťa. Ich rozpočet bol 10 000 Eur. Pozrite sa ako to dopadlo. Tento sociálny experiment prebehol v rámci analýzy stavu globálneho vzdelávania na Slovensku v rámci projektu Slovakaid. Pracovali na ňom organizácie Človek v Ohrození, CEEV Živica, PDCS a Univerzita Mateja Bela. Analýza prebehla pod taktovkou výskumnej agentúry Krajinka.