Články

Téma
Vyberte

LEČO – letná škola s Človekom v ohrození

Pripravujeme druhý ročník letnej školy s Človekom v ohrození. Pre všetkých mladých ľudí (16 - 20 rokov), ktorí chcú vidieť...

Zobraziť viac

Migration in Central Europe and beyond: Facts and Stories for Unslanted Journalism

New journalists-oriented project run by People in Need Slovakia in partnership with People in Need Czech Republic and Centre for...

Zobraziť viac

Návrat do škôl – tipy na aktivity počas adaptačného obdobia

Od 19.4.2021 sa otvárajú viaceré triedy a radi by sme Vám uľahčili návrat do škôl. Ponúkame Vám výber aktivít, ktoré...

Zobraziť viac

Ako sa nám darilo podporovať učiteľov v otváraní globálnych tém?

"Osnovy sú preplnené a na nič navyše nám nezostáva čas.” S týmto argumentom sme sa pri komunikácii s učiteľmi a...

Zobraziť viac

2. kolo mikrograntového programu: aktivity na tému migrácie – VÝSLEDKY

Nezisková organizácia Človek v ohrození vyhlasuje v rámci projektu "I Am European: Migration Stories & Facts for the 21st Century"...

Zobraziť viac

Namiesto memorovania vzorcov vedú deti k hľadaniu logických súvislostí. Človek v ohrození a učitelia predstavujú praktickú príručku matematiky

Nová príručka globálneho vzdelávania prepája učivo matematiky so životmi ľudí na druhej strane sveta. Deťom tak ukazuje, že matematické úlohy...

Zobraziť viac

Globálne vzdelávanie v predmete matematika

Príručka je určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a...

Zobraziť viac

Špeciálna cena za globálnu žurnalistiku v roku 2020

Zobraziť viac

Jeden svet na školách 2020/2022: metodické materiály k dokumentárnym filmom

Zobraziť viac

Pomoc, potápame sa! Deti na hodinách geografie diskutujú (aj) o následkoch klimatickej zmeny 

Človek v ohrození predstavuje novú príručku globálneho vzdelávania v predmete geografia. Originálnym spôsobom deťom ukazuje, ako sú ich životy prepojené so životmi...

Zobraziť viac

Globálne vzdelávanie v predmete geografia

Príručka je určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a...

Zobraziť viac

Ciele udržateľného rozvoja

Zobraziť viac

Deti na školách hovoria o svojich nákupných zvykoch. Otvárajú tak diskusiu o dôsledkoch konzumného správania. Človek v ohrození predstavuje novú príručku etickej výchovy

Po veľkom úspechu príručky slovenčiny do slovenských škôl prichádza príručka etickej výchovy. Človek v ohrození prostredníctvom nej do tried originálnym...

Zobraziť viac

Mikrograntový program: aktivity na tému migrácie

Nezisková organizácia Človek v ohrození vyhlasuje v rámci projektu „I Am European”: Migration Stories & Facts for the 21st Century"...

Zobraziť viac

Ako sme sa učili pracovať s online vzdelávaním pred koronavírusom: Skúsenosti a odporúčania

COVID-19 prerušil prezenčnú výučbu vo všetkých stupňoch vzdelávania. 40 učiteľov a učiteliek aj napriek tomu úspešne dokončilo dlhodobý blended-learning kurz...

Zobraziť viac

Letná škola Človeka v ohrození

V organizácii Človek v ohrození pripravujeme letnú školu. Prvý ročník sa uskutoční 10. -14. augusta 2020 v Penzióne Harmónia v...

Zobraziť viac

Nová praktická príručka slovenčiny. Šesť dôvodov, prečo si ju vaši žiaci zamilujú

Do slovenských škôl prichádza nová praktická príručka slovenčiny. Originálnym spôsobom prepája učivo slovenčiny s témami globálneho vzdelávania. Toto je šesť...

Zobraziť viac

Ako sa s deťmi učiť v izolácií: Od matematiky po dejepis

Na sociálnych sieťach vzniklo niekoľko iniciatív, ktoré rodičom ponúkajú pomoc a materiály a my sme sa rozhodli doplniť ich tým,...

Zobraziť viac

Vzdelávame s dokumentárnymi filmami – koronavírus špeciál

Človek v ohrození a Jeden svet dávajú k dispozícii dokumentárne filmy pre pedagogický zbor a aktérov neformálneho vzdelávania, vrátane metodicko-informačných...

Zobraziť viac

ĎAKUJEME ZA DÁŽĎ – učíme doma s dokumentárnym filmom

Človek v ohrození a Jeden svet prinášajú pre učiteľov a aktérov neformálneho vzdelávania unikátny film Ďakujeme za dážď.

Zobraziť viac

Novinárska cena za globálnu žurnalistiku v roku 2019

Zobraziť viac

Viete správne recyklovať?

Väčšina odpadu, ktorý vyprodukujeme, skončí na skládkach, alebo v spaľovniach. Odpad na skládkach smrdí, zaberá veľa miesta a po zahrabaní...

Zobraziť viac

Školení globálního vzdělávání pro učitelky a učitele matematiky a geografie

O víkendu 27. – 29. 9. 2019 se ve Zvolene konalo školení učitelek a učitelů matematiky a geografie v rámci...

Zobraziť viac

Novinárska cesta na Slovensku

Zobraziť viac

Novinárska cesta do Senegalu

Zobraziť viac

Pedagogické východiská globálneho vzdelávania

Zobraziť viac

Súčasné východiská globálneho vzdelávania v medzinárodnom a národnom kontexte

Zobraziť viac

Akademické východiská GV

Zobraziť viac

Kritické myslenie vo vzťahu k informáciám vo výučbe

Od pedagógov sa očakáva neustále zdokonaľovanie profesie, pretože práve oni sú zodpovední za vnášanie inovácií do vzdelávacieho systému.

Zobraziť viac

Výskum kritického myslenia na Slovensku nie je dostatočný

Problematike rozvjania kritického myslenia v školskom prostredí sa uskutočňuje v zahraničí bohatý empirický výskum. Výskumná činnosť v tejto oblasti je na Slovensku...

Zobraziť viac