Ako sa nám darilo podporovať učiteľov v otváraní globálnych tém?

„Osnovy sú preplnené a na nič navyše nám nezostáva čas.” S týmto argumentom sme sa pri komunikácii s učiteľmi a učiteľkami stretli veľakrát. Stála pred nami veľká výzva — podporiť učiteľov a učiteľky v tom, aby na svojich hodinách rozvíjali nové zručnosti, postoje, hodnoty detí a popri tom využívali inovatívne vzdelávacie metódy. Nemohli sme popritom zabudnúť ani na plné osnovy a časové kapacity učiteľov a učiteliek.

Ako na to? Ako sa nám do nabitých učebných osnov podarilo dostať témy, ktoré už teraz ovplyvňujú svet, v ktorom žijeme? Odpoveďou je predmetový prístup, ktorý globálne témy priamo prepája so vzdelávacími cieľmi jednotlivých predmetov. Vďaka predmetovému prístupu globálne vzdelávanie nemusí byť „niečo navyše”, stáva sa súčasťou vyučovacieho procesu. V našom prípade v predmetoch: slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, geografia a matematika.

Dôležitý je prvý krok

Na začiatku sme si spravili prieskum, vďaka ktorému sme zistili, ako je na tom globálne vzdelávanie na slovenských školách. Zapojilo sa doň viac ako 700 učiteliek a učiteľov zo základných a stredných škôl a viac ako 3500 žiačok a žiakov. Prieskum nám ukázal, že globálne vzdelávanie sa na slovenských školách realizuje nesystematicky a ad hoc. Zistili sme tiež, že medzi výsledkami detí z 9. ročníka ZŠ a mládeže v 3. ročníku SŠ sú len veľmi malé rozdiely. Otvoril sa nám obrovský priestor na zlepšenie.

Na ceste za „kuchárkami pre učiteľov”

Ako ďalší krok sme dali dokopy skupinu učiteľov a učiteliek z celého Slovenska, s ktorými sme sa vydali na dlhú cestu spolupráce. Končiť mala vytvorením metodických príručiek, tzv. „kuchárok pre učiteľov”, ktoré mali vytvoriť pre svojich kolegov a kolegyne z celého Slovenska. Nájsť v nich mali konkrétne plány hodín, ktoré učivo priamo prepájali s globálnymi témami. Ku každému zo štyroch predmetov sme vytvorili pracovné skupiny a pustili sme sa do testovania aktivít. Pravidelne sme sa stretávali a aktivity spoločne vylepšovali.

Spoločné školenia pracovných skupín

Aký bol výsledok tejto spolupráce? Učitelia a učiteľky spoločne vytvorili štyri metodické príručky, ktoré si objednalo viac ako 2 500 ich kolegov a kolegýň z celého Slovenska. Odhadovaný počet detí, ktoré nimi zasiahnu je cez 200 000. Teší nás nielen veľký záujem ale taktiež pozitívna spätná väzba od samotných učiteľov a učiteliek. Mnohým sa príručky podarilo využiť aj v neľahkých podmienkach dištančného vzdelávania.

„Oceňujem, že aktivity sú spracované do prehľadnej metodiky. Netreba investovať ďalší čas do hľadania faktov a súvislostí. Všetko je pripravené, stačí vybrať tému a dopasovať formu pre svoju triedu,” hovorí učiteľka matematiky, ktorá si príručku objednala.

Metodické príručky sú stále k dispozícii a môžete si ich zadarmo objednať cez objednávací formulár. Po jeho vyplnení vám automaticky príde PDF verzia príručky spolu so všetkými prílohami v editovateľnej podobe. V tlačenej verzii máme stále k dispozícii slovenský jazyk a matematiku:

Okrem štyroch predmetových príručiek sme pripravili  výber 20 najlepších vzdelávacích aktivít v anglickom jazyku, ktoré vytvorili učiteľky a učitelia z desiatich európskych krajín. Príručku nájdete na tomto odkaze.

V príručke zameranej na postojové zmeny v triedach nájdete sedem konkrétnych metód, ktoré vám umožnia merať a analyzovať postojové zmeny žiakov a žiačok. Príručka je dostupná na tomto odkaze.

Popri príprave príručiek sme učiteľov a učiteľky podporovali aj na školeniach

Niektoré zo školení boli priamo ušité na mieru pre budúcich učiteľov a učiteľky, ktorí potrebovali rozšíriť ich vedomosti a zručnosti v didaktike. V spolupráci s Inštitútom etiky a bioetiky Prešovskej univerzity sme realizovali niekoľko workshopov pre budúcich učiteľov a učiteľky etickej výchovy.

Veľkým úspechom bolo tzv. kombinované vzdelávanie, ktoré sme prvýkrát ponúkli v roku 2019. V rámci štyroch predmetov sme ponúkli dlhodobé vzdelávanie, ktoré sa skladalo z úvodného víkendového školenia a následného päťmesačného e-learningu na diaľku. Učitelia a učiteľky sa v ňom oboznámili s princípmi globálneho vzdelávania, participatívnym a zážitkovým učením. Aktivity si vyskúšali aj priamo na ich výučbe. Podarilo sa nám vytvoriť komunitu kolegov a kolegýň, ktorí zdieľali svoje skúsenosti a rady, ale aj neúspechy a obavy. Veľmi sa tešíme, že sme im mohli poskytnúť mentoring od lektorov a lektoriek globálneho vzdelávania, ale aj od učiteliek a učiteľov z praxe, ktorí s nami spolupracovali pri tvorbe metodických príručiek. Takto sa nám podarilo dlhodobo podporovať 119 učiteliek a učiteľov z celého Slovenska.

Úvodné školenie pre učiteľov a učiteľky matematiky a geografie 

Ďalšie školenia boli zamerané tematicky, napríklad na výučbu citlivých tém, ktoré odborne viedla lektorka Janette Motlová. V spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou sme realizovali sériu piatich webinárov na rozvoj kritického a analytického myslenia. V novembri 2020 sme ponúkli webinár o postojoch a hodnotách a ich mieste v školskom prostredí. Zúčastnilo sa ho rekordných 160 účastníkov. Sériu webinárov sme zakončili v marci 2021, kedy sme dali priestor účastníkom a ich otázkam o globálnom vzdelávaní. Pre učiteľov a učiteľky sme tiež pripravili vzdelávacie videá o globálnom vzdelávaní, aké je jeho miesto v triede a ako ho realizovať v škole.

Celkovo sa nám podarilo poskytnúť školenia pre viac ako 450 učiteľov a učiteliek.

Bolo o nás počuť aj v médiách

Ak sa chcete o globálnom vzdelávaní na školách dozvedieť viac, odporúčame vám rozhovory s autorkou príručky matematiky Kristínou, autorom príručky geografie Lukášom či s metodičkou Lenkou o príručke slovenčiny.

Na záver už len cenná spätná väzba od vás

„Získala som nielen všeobecný prehľad o globálnej výchove, ale prostredníctvom našich mentorov som si vyskúšala, ako je možné implementovať témy globálnej výchovy do vlastného aprobačného predmetu. Veľmi cenná bola pre mňa spätná väzba prostredníctvom komentárov k jednotlivým vypracovaným úlohám v rámci všetkých modulov. Oceňujem širokú databázu internetových odkazov na veľmi zaujímavé a podnetné dokumenty, videá ap.,” učiteľka slovenského jazyka a literatúry

Množstvo skvelých nápadov, zaujímavých tém a taaaak potrebné pomôcky v podobe návrhov hodín, aktivít hodnotím ako skvelú podporu, ak chce učiteľ aktívne zapájať témy GV do vyučovania. Občas nám chýba reálna predstava, konkrétna skúsenosť s témou, resp. ako ju pretaviť do reálneho života/vyučovania, aby to neboli len všeobecné frázy. A vďaka e-learningu som ju získala,” učiteľka etickej výchovy.

„Dostala som sa k veľmi užitočným materiálom, a hlavne dostala som veľmi cenné rady a spätnú väzbu od školiteľov. Som za ňu veľmi vďačná. Bolo cítiť, že mentori si naše príspevky prečítali, chceli nám čo najlepšie poradiť, pridávali do spätnej väzby užitočné linky. Super,” učiteľka matematiky .

„Globálne vzdelávanie mi otvorilo ďalšie možnosti učiť viac inovatívne, zážitkovo, v globálnych súvislostiach, vzbudiť v žiakoch väčší záujem o predmet, samotné vzdelávanie, učiť žiakov mať radosť z poznávania a vzdelávania,” učiteľka geografie.

Projekt Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2 je po 3,5 roku konci. My v našej práci pokračujeme ďalej a tešíme sa na skoré stretnutia v seminárnych miestnostiach aj v online priestore.

Ďakujeme vám za vašu dôveru!