Global Learning in Subject Teaching

Príručka vznikla z európskeho projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2 (anglicky Global Issues Global Subjects) v rámci spolupráce 10 organizícií z celej Európy. 

Každá z organizácií vydala niekoľko predmetových príručiek, my v Človeku v ohrození sme vytvorili 4 predmetové príručky do predmetov slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, geografia  a matematika.  

V rámci úspešnej medzinárodnej spolupráce sme pre vás vybrali tie najlepšie aktivity zo všetkých predmetových príručiek a preložili ich do anglického jazyka.

Výsledkom je publikácia Global Learning in Subject Teaching, ktorú si môžete objednať prostredníctvom objednávacieho formulára

Po objednaní vám ju pošleme v elektronickej verzii (PDF).

Nájdete v nej 20 aktivít, ktoré vytvorili učitelia a učiteľky z celej Európy. Aktivity sú vhodné do viacerých predmetov – matematiky, geografie, etickej výchovy a náboženstva, občianskej náuky, anglického jazyka či predmetu “Science”, ktorý kombinuje prírodovedné predmety biológia, chémia, fyzika a ekológia. V úvodnej kapitole sa dočítate základné informácie o globálnom vzdelávaní a aj to, ako na výučbu citlivých tém.  

Príručka nie je určená len učiteľom a učiteľkám anglického jazyka či bilingválnych škôl, ale všetkým, ktorí majú záujem o zážitkové vzdelávanie či hľadajú inšpiráciu do svojej výučby.