Globálne vzdelávanie

Globálne vzdelávanie otvára myseľ a oči ľudí voči komplexnej realite sveta a prebúdza potrebu prispieť k väčšej spravodlivosti, rovnosti, udržateľného a dôstojného spôsobu života pre všetkých.

ZISTIŤ VIAC O GV

Partneri