TOP 30 globálneho vzdelávania

Na Slovensku sa globálnemu vzdelávaniu venujú viaceré neziskové organizácie s rôznym
záberom. Ak sa chceme globálnemu vzdelávaniu venovať v škole, skautskom oddiele či v
knižnici, môžeme osloviť tieto organizácie, alebo využiť vzdelávacie metodiky a lekcie z
webovej stránky www.globalnevzdelavanie.sk.
Chýbal nám však jednoduchý a dostupný prehľad, čo všetko sa v rámci Globálneho
vzdelávania na Slovensku ponúka.

Preto vám predstavujeme TOP 30 globálneho vzdelávania. Na prehľade spolupracovalo 10
odborníkov z 10 organizácií, ktoré ponúkajú školám svoj program obohacujúci globálne
vzdelávanie. TOP 30 GRV je aktuálny jedinečný dostupný prehľad, ktorý predstavuje
pedagógom i vzdelávateľom 30 možností, čomu sa venovať v globálnom vzdelávaní.
Všetky typy v prehľade sú aktuálne pre školský rok 2021-22 a postavené na osobných
skúsenostiach odborníkov na globálne vzdelávanie.
Iniciátorom a autorm brožúry je nezisková organizácia Fairtrade Česko a Slovensko. V
spolupráci s platformou Ambrela a 10 zapojenými organizáciami ju zostavil Lukáš Bulko,
koordinátor osvety a vzdelávania SK pre Fairtrade Česko a Slovensko. Prehľad vám ponúkame na
stiahnutie.
A prečo sa ľudia majú venovať globálnemu vzdelávaniu, popisujú spoluautori dokumentu:

„Som presvedčená, že čím viac budeme my aj naši žiaci chápať súvislosti, ktoré spájajú
svet, o to pohodlnejšie sa budeme cítiť v komplexite tohto sveta a nebudeme musieť hľadať
bezpečie v rasizme, nacionalizme a iných “izmoch” ” Zuzana Labašová, CEEV Živica.

Lenka Putalová z organizácie Človek v ohrození dopĺňa: “Globálne vzdelávanie komplexne
rozvíja kompetencie detí, pomáha im spoznávať súčasný svet a hľadať si vlastné miesto v
ňom. Verím, že globálne vzdelávanie je príležitosťou na vytvorenie priestoru na spoluprácu a
objavovanie, spoločnú diskusiu, pýtanie sa otázok a hľadanie odpovedí. Často od učiteľov a
učiteliek počujem, že pri vyučovaní hodín globálneho vzdelávania sú prekvapení, ako
zanietene a kreatívne ich deti na hodinách pracujú. A samé deti si pýtajú viac takýchto
hodín. Ponúkame učiteľom a učiteľkám širokú paletu aktivít do ich výučby, stačí si ich len
otvoriť a vybrať si také, ktoré ich oslovia.”