Nástroje na meranie postojových zmien v triede 

V tejto príručke vám predstavíme sedem praktických nástrojov na meranie postojov a ich zmien v triede. Tie vám umožnia nielen analyzovať aktuálne žiacke postoje a cielene s nimi pracovať, ale aj odmerať efektivitu vášho pedagogického úsilia s odstupom času. Príručka sa venuje najmä témam ako medzinárodná spolupráca, klimatická zmena, migrácia, sociálna spravodlivosť a rodová rovnosť.

Príručku si môžete bezplatne objednať  v online verzii (PDF) s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Spôsob, akým možno merať a meniť žiacke postoje, opisujeme v kapitole s názvom Cyklus zisťovania postojových zmien. Odporúčania, ako implementovať jednotlivé nástroje do výučby, nájdete v kapitole Tipy na realizáciu aktivít. Potom nasleduje sedem aktivít na meranie postojových zmien v triede. Metódy, ktoré vám ponúkame, sú univerzálne a môžete sa nimi inšpirovať pri práci s rôznymi globálnymi témami a rôznymi vekovými kategóriami.

Príručka je súčasťou projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2, v rámci ktorého sme vydali aj predmetové príručky GV určené na výučbu slovenského jazyka a literatúry, etickej výchovy, geografie a matematiky. Návody na meranie postojových zmien sme vytvorili spoločne s britskou organizáciou Reading International Solidarity Centre (RISC), ktorá má v tejto oblasti dlhoročnú expertízu. Naša príručka voľne nadväzuje na publikáciu Ako vieme, že to funguje? z dielne Nadácie Milana Šimečku, Člověka v tísni a RISC, kde nájdete aj príklady z praxe.

Aktivity v publikácii využívajú zážitkové formy a metódy, ktoré poskytujú priestor nielen na meranie postojov, ale aj rozvoj zručností ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti.