Vojna na Ukrajine: ako ju citlivo rozoberať v triede

Milí učitelia a učiteľky, pedagogický a nepedagogický personál, rodičia, 

aktuálne mnohí z nás žijeme ruským vojenským konfliktom na Ukrajine a obrovskou vlnou solidarity voči ľuďom z Ukrajiny. Tieto okolnosti majú veľký vplyv aj na prežívanie detí a mládeže. Radi by sme vám preto poskytli vzdelávacie pomôcky a konkrétne príklady, ktoré vás môžu inšpirovať k spracovaniu tejto náročnej témy počas školskej výučby. Zároveň nám záleží na tom, aby ste vedeli, kde nájdete dôveryhodné zdroje informácií. Dúfame, že vám budú nápomocné pri zvládnutí tejto náročnej situácie.  

 

 Vzdelávacie materiály
  • V kontexte prílišného zahltenia informáciami vám pomôže s orientáciou príručka Ako sa vyznať v informačnom prostredí. V teoretickej časti sa dozviete, ako ľudský mozog prijíma a vyhodnocuje informácie, ako sa mení informačné prostredie, médiá a aký majú vplyv sociálne siete. V praktickej časti nájdete 5 aktivít do výučby, ktoré rozvíjajú kritické myslenie a mediálnu gramotnosť (objednávací formulár). 

 

  • Pre scitlivenie žiakov k téme utečencov si môžete premietnuť veľmi silný dokumentárny film Tieňohra o tínedžeroch (14-16 rokov), ktorí sa roky snažia prekročiť hranice Európskej únie. Film čiastočne natočili hlavní hrdinovia na telefóny. Okrem filmu ponúkame vzdelávacie aktivity a informačnú podporu k témam filmu. Tá vám umožní orientovať sa v téme migrácie mladistvých. Súčasťou je aj záznam školskej debaty s Bakhtuom, ktorý podobnú cestu absolvoval z Afganistanu na Slovensko, ale aj debata v anglickom jazyku s jedným z protagonistov filmu Tieňohra. 

 

  • Citlivo pracujte s emóciami detí. Využite napríklad simulačnú aktivitu Odchádzam (variácia pre geografiu a matematiku). V nej sa deti a mládež zoznámia s príbehmi ľudí, ktorí museli z rôznych dôvodov opustiť svoj domov. Preskúmajte príbeh Faisala, ktorý ako tínedžer utiekol z Afganistanu na Slovensko. V aktivite žiaci a žiačky preskúmajú a pomenujú emócie, ktoré počas Faisalovho príbehu cítia.  

 

Prišli do vašej triedy deti z Ukrajiny?

 

Ako sa zapojiť? 

Solidarita s ľuďmi na Ukrajine a potreba pomôcť rezonuje celým Slovenskom. Existuje viacero spôsobov, ako sa môžeme podieľať na pomoci, či už zdieľaním overených informácií, poskytnutím ubytovania, dobrovoľníckou prácou, alebo finančne: 

 

Odkiaľ čerpať informácie? 

Všetky médiá sa venujú konfliktu na Ukrajine a je veľmi dôležité vyhodnocovať kvalitu informácií. Slovenské a české médiá majú v priamo na Ukrajine ľudí v teréne, ktorí prinášajú aktuálne informácie. Odporúčame sledovať tieto médiá a konkrétnych reportérov a reportérky, ktorí na sociálne siete pridávajú informácie priamo z Ukrajiny či z pohraničia. Môžu byť zaujímavé a prínosné aj pre vašich žiakov a žiačky: 

 

Odkiaľ nečerpať informácie a dávať si pozor na obsah  

Po pandémii COVID-19 sme sa ocitli v ďalšej náročnej situácii a žiaci a žiačky sa pýtajú ťažké otázky. Dúfame, že tento prehľad pomôcok a informácií bude nápomocný pri spoločných diskusiách v triede. Želáme vám veľa síl a nezabudnite myslieť aj na vlastnú mentálnu pohodu.  

 

Tím Globálneho vzdelávania, Človek v ohrození 

www.clovekvohrozeni.sk