Ako sa vyznať v informačnom prostredí

Metodicko-vzdelávacia príručka pre učiteľky a učiteľov

Publikácia, je určená všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o kritické myslenie a mediálnu výchovu. Prioritne sme ju pripravili pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl, veríme však, že bude prínosná aj pre rodičov či študentstvo pedagogických fakúlt. Svet, v ktorom žijeme, je zložitý, navzájom previazaný a neustále sa meniaci. Nato, aby sme mu porozumeli a pochopili, akú v ňom máme pozíciu, už nestačia poznanie a kompetencie predošlých generácií. Dnes sa potrebujeme orientovať v informáciami presýtenom prostredí. A to sa mení rovnakou rýchlosťou ako technológie, ktoré ho definujú. Potrebujeme vedieť, ako fungujú algoritmy, čo sú to boti, ako sa pohybovať v internetovom prostredí, kde dominujú sociálne siete a reklama.

Je to náročná výzva.

Informačné prostredie sa dynamicky mení, pričom ešte pred pätnástimi rokmi u nás prakticky neexistovalo. Vzdelávacie systémy, legislatívne opatrenia ani spoločnosť ako taká nestačia reagovať na výzvy, ktoré toto prostredie prináša. Práve preto by mali byť mediálna výchova a rozvoj kritického myslenia v centre nášho záujmu. Zručnosti, ktoré vďaka nim nadobudneme, nám pomôžu zorientovať sa v rýchlo sa meniacich podmienkach.

Rovnako dôležité je poznať svoje hodnotové ukotvenie. Aby sme sa dokázali dobre rozhodovať, potrebujeme vedieť, kto sme, ako nás ovplyvnilo prostredie, odkiaľ pochádzame, aké sú limity ľudskej mysle a kde je naše miesto na tomto svete.

V nasledujúcich kapitolách sa venujeme aj týmto témam. V prvej časti príručky sa zameriavame na teoretické poznatky o tom, ako funguje ľudský mozog a informačné prostredie. V druhej časti nájdete niekoľko odporúčaní pre pedagogickú prax a tiež aktivity, pomocou ktorých môžete skúmať informačné prostredie spoločne so svojimi žiakmi a žiačkami. Na príručke spolupracovali autori a autorky z oblasti vzdelávania, médií a komunikácie. Našou ambíciou nie je ponúknuť vám vyčerpávajúci prehľad informácií, ani vás poučovať, ani vám podsúvať tie správne predstavy o svete. Uvedomujúc si vlastné limity však veríme, že vám táto publikácia bude dobrým sprievodcom svetom informácií.

Za autorský tím,

Lukáš Osvald, Človek v ohrození

 


 

Metodicko-vzdelávaciu príručku si môžete bezplatne objednať cez TENTO prihlasovací formulár.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk.

 


Partneri

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Človek v ohrození n. o.

 

Táto webová stránka bola vytvorená a je prevádzkovaná s finančnou podporou Európskej únie. Za jej obsah je výhradne zodpovedná organizácia Človek v ohrození n.o., pričom nemusí nutne reprezentovať pohľad Európskej únie.