Špeciálna cena za globálnu žurnalistiku v roku 2020

Globálna (rozvojová) žurnalistika, z ktorej východísk iniciatíva Svet medzi riadkami vychádza, sa stáva stálou súčasťou mediálneho sveta na Slovensku. V súťaži Novinárska cena, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti, komisia opätovne udelí špeciálne ocenenie Global Journalism. 

Ocenenie je určené pre všetkých, ktorí sa snažia publiku ukazovať svet inak, hlbšie, vyváženejšie, v kontexte, berúc do úvahy nielen perspektívu obyvateľa Slovenska, ale aj dotknutých krajín a ich obyvateľov, ako aj sveta ako celku.

Vo svojich novinárskych výstupoch tak zohľadňujú fakt, že o mnohých javoch a udalostiach už nie je možné komplexne a vyvážene informovať bez vnímania a reflexie globálnych vzťahov, súvislostí a prepojení.

Chcete vediet viac? Pozrite si toto video

Ako (sa) prihlásiť?

(Nielen) svoje výstupy, ktoré vyšli počas minulého roka, môžete do Novinárskej ceny prihlasovať na tomto odkaze do 16. februára 2020. Kategória je bez žánrového či formálneho obmedzenia – od článkov najrôznejších žánrov, cez televízne reportáže, po rozhlasové diskusie. To znamená, že svoje príspevky musíte zaradiť do niektorej zo žánrových kategórií – ku ktorej majú podľa vás najbližšie. Porota ich môže do výberu odporučiť až následne. 

Víťaz či víťazka novinárskej ceny v kategórii Global Journalism – Svet medzi riadkami získa peňažnú odmenu tisíc eur.

Porota pri hodnotení príspevkov v tejto kategórii ocení najmä:

  • schopnosť priniesť málo pokrytú globálnu či rozvojovú tému (napr. zmena klímy, migrácia a integrácia, ľudské práva, životné prostredie, globálna daňová infraštruktúra a mnohé iné), prípadne neznámu alebo prehliadanú perspektívu týchto tém (napr. zmena klímy a jej vplyv na menšiny a pod.)
  • schopnosť pozrieť sa na dianie aj „očami iných“, a zvlášť tých slabších a menej vplyvných – dať im hlas, ktorý často nepočuť
  • schopnosť včleniť ľudské príbehy a hlasy dotknutých spoločenstiev, aby to nebolo “o nich bez nich”
  • spôsob akým autor či autorka zohľadňuje existenciu globálnych prepojení a súvislostí, a našej role v nich (globálny náhľad)
  • schopnosť prepojiť zdanlivo nesúvisiace udalosti odohrávajúce sa na rôznych kontinentoch a v odlišných kontextoch do jedného uceleného príbehu – schopnosť ukázať abstraktnú globalizáciu konkrétnou
  • schopnosť pracovať s naratívmi vyvracajúcimi na stereotypoch či predsudkoch založené vyobrazenia sveta
  • schopnosť pracovať s prierezovými témami vrátane rodovej rovnosti
  • inovatívnosť

Tlačová správa

Viac info získate na pavlina.chalupkova@clovekvohrozeni.sk

Návrat na stránku programu Svet medzi riadkami