Deti na školách hovoria o svojich nákupných zvykoch. Otvárajú tak diskusiu o dôsledkoch konzumného správania. Človek v ohrození predstavuje novú príručku etickej výchovy

Po veľkom úspechu príručky slovenčiny do slovenských škôl prichádza príručka etickej výchovy. Človek v ohrození prostredníctvom nej do tried originálnym spôsobom prináša témy globálneho vzdelávania. Pre učiteľov a učiteľky z celého Slovenska je k dispozícii 400 výtlačkov. Objednávať si ju môžu aj v elektronickej
podobe.


Etická výchova vytvára priestor na rozvoj kritického myslenia a podporu mladých ľudí v tom, aby skúmali svet okolo seba a formovali si vlastné hodnotové preferencie. Je to cesta náročná, zároveň však nesmierne dôležitá a zaujímavá,” prezrádza o svojej motivácii Katarína Komenská, odborná garantka príručky. Na príručke je výnimočné, že jej autorkami sú učiteľky priamo z praxe. Tie najlepšie vedia posúdiť, čo im vo vzdelávaní chýba a kde sú jeho medzery.

 


Aké konkrétne témy príručka otvára?


Témy v príručke sú rôznorodé, spája ich ale jedno – snaha reagovať na nedostatočnú podporu učiteľov vo vzdelávaní. Na hodinách etickej výchove sa žiaci bavia napríklad na tieto témy:

  • Etické a ekonomické hodnoty v textilnom priemysle – prostredníctvom aktivity „Kto šil moje šaty” žiaci diskutujú o ich nákupných zvykoch a dôsledkoch konzumného správania.
  • Zásahy do lesných biotopov – v aktivite „Načo nám je les?” žiaci pracujú v skupinách s fotografiami prírodných zásahov, tvoria vlastné príbehy a zamýšľajú sa, ako pristupovať k prírodným zdrojom zodpovedne.
  • Funkcie rodiny – aktivita „Rodinné záležitosti” otvára diskusiu o tom, čo rodiny potrebujú k spokojnému životu.
  • Klimatická zmena – aktivita „Klíma sa nás týka” vedie žiakov k zamysleniu sa nad tým, čo môžu oni sami urobiť pre zmiernenie klimatickej zmeny.
  • Mnohé ďalšie dôležité témy ako platová diskriminácia žien, strata biodiverzity, emocionálna
    empatia cez tému migrácie, prístup ku zdravotnej starostlivosti, chudoba a nerovnosť.

Toto sú len niektoré z tém, ktoré príručka prináša do škôl. Benefitom pre učiteľov je, že všetky sú priamo
prepojené s učivom etickej výchovy. To im umožňuje začleniť ich bez väčších komplikácií do svojich hodín.

 

Čo prináša do škôl globálne vzdelávanie?


„Učitelia a učiteľky nám často hovoria, že pri aktivitách v príručke ich najviac prekvapujú reakcie ich žiakov. Stávajú sa svedkami nových kreatívnych nápadov a originálnych riešení na zložité otázky. Ich obavy, že žiakov téma hodiny nebude zaujímať sa rýchlo vytrácajú. Deti najviac oceňujú, ak sa o ich názory niekto zaujíma, dá im priestor sa zamyslieť a spolupracovať. Vytvárajú sa tak lepšie vzťahy medzi nimi, ale aj s ich vyučujúcimi,” hovorí metodička globálneho vzdelávania Lenka Putalová.

Globálne vzdelávanie navracia do vzdelávania hodnoty a umožňuje vidieť prepojenia medzi udalosťami vo svete a v našom bezprostrednom okolí. Reaguje tak na to, že dôsledky nášho správania sa dnes šíria extrémnou rýchlosťou a vplývajú na životy ľudí v iných krajinách.


Prepája teóriu s praxou a vťahuje deti priamo do navrhovania reálnych riešení. Spoznávanie sveta cez vlastné životné situácie v deťoch prebúdza zvedavosť a snahu meniť veci vo svojim okolí. Namiesto memorovania štandardných tém z osnov si deti rozvíjajú svoje argumentačné, komunikačné zručnosti, kritické myslenie či tímovú spoluprácu. To sú zručnosti, v ktorých na základe medzinárodných testov naďalej zaostávame a v systéme nášho vzdelávania zostávajú podceňované. Deti sa tak učia nielen formovať vlastný názor ale zároveň byť empatickými voči názorom svojich spolužiakov.


Príručka Globálne vzdelávanie v predmete etická výchova vznikla v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Finančne ju podporili Slovak Aid a Európska únia.