Články

Téma
Vyberte

Je rozvojová spolupráca funkčný nástroj pomoci chudobnejším krajinám?

Zobraziť viac

Svet dosiahol dôležitý míľnik: Na Zemi žije už 7,5 miliardy ľudí

Zobraziť viac

Klimatická zmena a konflikty vystavujú časti Východnej Afriky humanitárnemu riziku

Zobraziť viac

Musíme sa najprv postarať o našich chudobných, až potom o ostatný svet?

Zobraziť viac

Globálny produkčný reťazec

Zobraziť viac

Nové filmy – Jeden svet na školách

Zobraziť viac

Končí sa pomoc v správnych rukách?

Zobraziť viac

Sociálna spravodlivosť

20. február je venovaný sociálnej spravodlivosti, boju proti chudobe, dôstojnej práci, rovnosti a v neposlednom rade dodržiavaniu ľudských práv a slobôd. 

Zobraziť viac

S čím trh neráta (alebo o negatívnych externalitách)

Zobraziť viac

Svetový deň vody

22. marec je svetový deň vody. Ako sa téme vody venovať vo výučbe? Ponúkame niekoľko tipov z našich metodických materiálov, ktoré...

Zobraziť viac

Globálna rozvojová žurnalistika

Zobraziť viac

Alternatíva menom alterglobalizácia

Zobraziť viac

Rýchla móda alebo čo s obnoseným šatstvom, ktoré nikto nechce?

Zobraziť viac

Aký je rozdiel medzi relatívnou a absolútnou chudobou

Zobraziť viac

Môj život bez odpadu

Zobraziť viac

Novinárske cesty

Zobraziť viac

Global Development Journalism

Zobraziť viac

Výlety Naslepo

Zobraziť viac

Nahradia našu prácu stroje a technológie?

Zobraziť viac

Kenské záhrady živia utečencov aj deti v školách

Zobraziť viac

Ako učiť o migrácii – metodické príručky a voľné online zdroje

Zobraziť viac

K boju proti chudobe rozvojová pomoc nestačí

Zobraziť viac

Krátky kurz zodpovedného spotrebiteľa

Zobraziť viac

Obchod samotný nedokáže odstrániť chudobu vo svete

Zobraziť viac

Stoja o „rozvoj“ všetci, alebo čo ak niekto vníma rozvoj inak?

Zobraziť viac

Skutočná cena nášho mobilu

Čo má spoločné jedno z najznečistenejších miest planéty ležiace v Číne, nelegálne bane hlboko v africkej džungli a prímorský slum...

Zobraziť viac

Vedie pomoc k lenivosti?

Zobraziť viac

Barbie Saviour nastavuje zrkadlo dobrovoľníkom v Afrike – a tiež nám všetkým

Zobraziť viac

Nauru – stratený raj

Zobraziť viac

Sociálne programy nevedú k lenivosti. Ani rozvojová spolupráca

Zobraziť viac