Články

Téma
Vyberte

Je rozvojová spolupráca funkčný nástroj pomoci chudobnejším krajinám?

Zobraziť viac

Svet dosiahol dôležitý míľnik: Na Zemi žije už 7,5 miliardy ľudí

Zobraziť viac

Klimatická zmena a konflikty vystavujú časti Východnej Afriky humanitárnemu riziku

Zobraziť viac

Musíme sa najprv postarať o našich chudobných, až potom o ostatný svet?

Zobraziť viac

Globálny produkčný reťazec

Zobraziť viac

Nové filmy – Jeden svet na školách

Zobraziť viac

Končí sa pomoc v správnych rukách?

Zobraziť viac

Sociálna spravodlivosť

20. február je venovaný sociálnej spravodlivosti, boju proti chudobe, dôstojnej práci, rovnosti a v neposlednom rade dodržiavaniu ľudských práv a slobôd. 

Zobraziť viac

S čím trh neráta (alebo o negatívnych externalitách)

Zobraziť viac

Svetový deň vody

22. marec je svetový deň vody. Ako sa téme vody venovať vo výučbe? Ponúkame niekoľko tipov z našich metodických materiálov, ktoré...

Zobraziť viac

Dobrovoľníčka v utečeneckých táboroch: V Sýrii bojujú bratranci proti bratrancom

Zobraziť viac

Narodil som sa na Luníku IX

Zobraziť viac

Roztváranie príjmových nožníc vo svete

Zobraziť viac

Dokumentárne filmy k téme migrácia

Zobraziť viac

Svet ako globálna dedina: čo je to coca-kolonizácia a mcdonaldizácia

Zobraziť viac

Akú ekologickú stopu po sebe zanechávame?

Na ekologický dlh sme začali žiť niekedy v polovici 70. rokov minulého storočia. Práve vtedy sme si začali z planéty...

Zobraziť viac

Jeden svet na školách – filmy pre vás

Zobraziť viac

Ako ženy ťahajú svetové hospodárstvo

Zobraziť viac

Medzinárodný deň nenakupovania

23. november je medzinárodným dňom nenakupovania. Tu vám ponúkame niekoľko tipov z našich metodických materiálov, ktoré môžete použiť na vašich hodinách

Zobraziť viac

Ako učiť o migrácii – metodické príručky a voľné online zdroje

Zobraziť viac

K boju proti chudobe rozvojová pomoc nestačí

Zobraziť viac

Krátky kurz zodpovedného spotrebiteľa

Zobraziť viac

Obchod samotný nedokáže odstrániť chudobu vo svete

Zobraziť viac

Stoja o „rozvoj“ všetci, alebo čo ak niekto vníma rozvoj inak?

Zobraziť viac

Skutočná cena nášho mobilu

Čo má spoločné jedno z najznečistenejších miest planéty ležiace v Číne, nelegálne bane hlboko v africkej džungli a prímorský slum...

Zobraziť viac

Vedie pomoc k lenivosti?

Zobraziť viac

Barbie Saviour nastavuje zrkadlo dobrovoľníkom v Afrike – a tiež nám všetkým

Zobraziť viac

Nauru – stratený raj

Zobraziť viac

Sociálne programy nevedú k lenivosti. Ani rozvojová spolupráca

Zobraziť viac

Metodické príručky ku globálnemu vzdelávaniu – III. časť – české zdroje

V pokračovaní série o vhodných metodických príručkách tentokrát zamierime do Českej republiky.

Zobraziť viac