Články

Téma
Vyberte

Dokumentárne filmy k téme migrácia

Zobraziť viac

Svet ako globálna dedina: čo je to coca-kolonizácia a mcdonaldizácia

Zobraziť viac

Akú ekologickú stopu po sebe zanechávame?

Na ekologický dlh sme začali žiť niekedy v polovici 70. rokov minulého storočia. Práve vtedy sme si začali z planéty...

Zobraziť viac

Jeden svet na školách – filmy pre vás

Zobraziť viac

Ako ženy ťahajú svetové hospodárstvo

Zobraziť viac

Medzinárodný deň nenakupovania

23. november je medzinárodným dňom nenakupovania. Tu vám ponúkame niekoľko tipov z našich metodických materiálov, ktoré môžete použiť na vašich hodinách

Zobraziť viac

Keď krajina rastie, ale nerozvíja sa

Zobraziť viac

Svetový deň zrušenia otroctva

2. december je svetovým dňom zrušenia otroctva. Radi by sme vám ponúkli niekoľko tipov z našich metodických materiálov, ktoré môžete...

Zobraziť viac

Zuzana Kizáková: Situáciu s utečencami treba riešiť ľudsky, nie politicky

Zobraziť viac

Deň ľudských práv

 Tu vám ponúkame niekoľko tipov z našich metodických materiálov, ktoré môžete použiť na vašich hodinách.

Zobraziť viac

Inteligentné mestá

Ako spraviť z miest udržateľné miesta na život?

Zobraziť viac

Mladí z rómskych komunít nás naučili svoje vlastné lekcie

Zobraziť viac

Súvisí naše spotrebiteľské správanie so životom ľudí v krajinách globálneho Juhu?

Naše konzumné správanie poháňa globálnu ekonomiku vpred. No neraz sa tak deje na úkor niekoho či niečoho iného. Na úkor...

Zobraziť viac

Medzinárodný deň migrantov

18. december je medzinárodným dňom migrantov. Radi by sme vám ponúkli niekoľko tipov z  metodických materiálov Človek v Ohrození, ktoré...

Zobraziť viac

Médiá a výzvy dneška

Zobraziť viac

Medzinárodný deň ľudskej solidarity

20. december, nám pripomíná napríklad boj proti chudobe, korupcii alebo terorismu. Tu vám ponúkame niekoľko tipov z našich metodických materiálov,

Zobraziť viac

Ako meriame rozvoj, nerovnosti a chudobu

Zobraziť viac

Nové filmy z festivalu Jeden Svet 2018 pre školy

Zobraziť viac

Je rozvojová spolupráca funkčný nástroj pomoci chudobnejším krajinám?

Zobraziť viac

Svet dosiahol dôležitý míľnik: Na Zemi žije už 7,5 miliardy ľudí

Zobraziť viac

Klimatická zmena a konflikty vystavujú časti Východnej Afriky humanitárnemu riziku

Zobraziť viac

Musíme sa najprv postarať o našich chudobných, až potom o ostatný svet?

Zobraziť viac

Ciele k lepšej planéte

Zobraziť viac

Skrytá voda

Zobraziť viac

Žiť bez odpadu alebo ako zmestiť svoj ročný odpad do jedného skleného pohára

Zobraziť viac

Exotické ovocie a oriešky – cesta na váš stôl

Napríklad s takým anásom je to zdanlivo inak. Poznáme ho, vieme, ako vyzerá, a možno si aj myslíme, že vieme,...

Zobraziť viac

Sledujte trendy, nie novinové titulky alebo mýty o dnešnom svete

Zobraziť viac

Z afrických krajín uniká až 30 percent daní, čo blokuje ich rozvoj

Zobraziť viac

Globálna rozvojová žurnalistika

Zobraziť viac

Alternatíva menom alterglobalizácia

Zobraziť viac