Novinárska cena za globálnu žurnalistiku v roku 2021

Foto: www.novinarskacena.sk

Globálna žurnalistika ako ďalší rozmer novinárčiny k domácej a zahraničnej žurnalistike sa pomaly stáva súčasťou mediálneho sveta na Slovensku. V súťaži Novinárska cena, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti, preto komisia opätovne udelí aj špeciálne ocenenie s názvom Cena za globálnu žurnalistiku. 

Ocenenie je určené pre všetkých, ktorí sa snažia publiku ukazovať svet inak, hlbšie, vyváženejšie, v kontexte, berúc do úvahy nielen perspektívu obyvateľa Slovenska, ale aj dotknutých krajín a ich obyvateľov, ako aj sveta ako celku.

Vo svojich novinárskych výstupoch tak zohľadňujú fakt, že o mnohých javoch a udalostiach už nie je možné komplexne a vyvážene informovať bez vnímania a reflexie globálnych vzťahov, súvislostí a prepojení.

Ako (sa) prihlásiť?

(Nielen) svoje výstupy, ktoré vyšli počas minulého roka, môžete do Novinárskej ceny prihlasovať na tomto odkaze do do 1. marca 2022. Kategória je bez žánrového či formálneho obmedzenia – od článkov najrôznejších žánrov, cez televízne reportáže, po rozhlasové diskusie. Príspevky môžete prihlásiť dvoma spôsobmi:

 1. priamo do niektorej zo žánrových kategórií – ku ktorej majú podľa vás najbližšie a porota ich môže do výberu odporučiť až následne.  
 2. priamo do špeciálnej kategórie Globálna žurnalistika

Víťaz či víťazka novinárskej ceny v kategórii Cena za globálnu žurnalistiku získa peňažnú odmenu tisíc eur.

Porota pri hodnotení príspevkov v tejto kategórii ocení najmä:

 • schopnosť priniesť málo pokrytú globálnu či rozvojovú tému, prípadne neznámu alebo prehliadanú perspektívu už známejšej témy
 • schopnosť pozrieť sa na dianie aj „očami iných“, a zvlášť tých slabších a menej vplyvných
 • spôsob akým autor či autorka zohľadňuje existenciu globálnych prepojení a našej role v nich
 • schopnosť pracovať vo svojich výstupoch s naratívmi vedome vyvracajúcimi negatívne, na stereotypoch či predsudkoch založené vyobrazenia sveta
 • schopnosť, tam kde je to zmysluplné, zohľadniť vo svojich výstupoch prítomnosť globálnych prepojení a súvislostí – využitie tzv. globálneho náhľadu narozdiel od bežného zahraničného (viac o globálnom náhľade nájdete v tomto odkaze)
 • schopnosť včleniť ľudské príbehy a hlasy dotknutých spoločenstiev
 • schopnosť prepojiť zdanlivo nesúvisiace udalosti odohrávajúce sa na rôznych kontinentoch a v odlišných kontextoch do jedného príbehu – schopnosť ukázať abstraktnú globalizáciu konkrétnou
 • schopnosť pracovať s prierezovými témami vrátane rodovej rovnosti
 • inovatívnosť

Tlačová správa

Viac info získate na pavlina.meluchova@clovekvohrozeni.sk

Návrat na stránku programu Svet medzi riadkami