Generácia T – predsudky zastavíš len ty

Každý z nás sa už stretol so stereotypmi a predsudkami. A určite sme ich použili aj my. Je to totiž celkom prirodzené. O tom, prečo máme predsudky, ako to súvisí s identitou a ako stereotypy ovplyvňujú naše správanie a rozhodovanie, pripravilo občianske združenie Mareena vzdelávacie video a metodický materiál pre učiteľov, pedagógov a pracovníkov s mládežou.

 V spolupráci s Youtuberom JurajVie pripravili vzdelávacie video na tému „Prečo máme predsudky“.

 

 

Metodický materiál „Prečo máš predsudky“

 Dokument je určený učiteľkám, pedagógom, lektorom a lektorkám vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní, ktorí by sa chceli so svojimi žiakmi či študentmi venovať téme predsudkov a stereotypov. Je vhodný pre mladých ľudí od posledných ročníkov 2. stupňa základných škôl až po vysokoškolákov.

Materiál nadväzuje na vzdelávacie video „Prečo máš predsudky“. Jednotlivé aktivity sa dajú realizovať samostatne alebo aj následne podľa zámeru, času a veľkosti skupiny.

 Obsahuje 6 tematických okruhov na diskusiu so žiakmi a mladými ľuďmi:

 1. Čo je identita?
 2. Rozmanitosť identít
 3. Stereotypy a predsudky
 4. Prvý a druhý pohľad
 5. Predsudky a my
 6. Predsudky verzus my

 

Aktivizačný balík pre mladých ľudí a Generation T

Okrem vzdelávacích materiálov pre učiteľov, pedagógov a pracovníkov s mládežou, pripravili v Mareene aj tzv. aktivizačný balíček pre mladých ľudí a všetkých, ktorí sa chcú v téme identity, stereotypov a predsudkov angažovať.

Aktivizačný balík obsahuje dokument s názvom Tipy, ako prispieť k svetu bez predsudkov, v ktorom si rozumieme, ktorom je stručný popis 8 spôsobov ako sa môžu mladí ľudia angažovať a posilniť vzájomné porozumenie vo svojej triede, rodine či meste.

 

Čo môže urobiť každý z nás?
 • Zapojiť sa do online výzvy Generation T a ukázať, čo máme s cudzincami spoločné.
 • Nájsť hrdinu/hrdinku vo svojom okolí a daj o ňom vedieť.
 • Rozšíriť obzory sebe aj ostatným.
 • Zorganizovať finančnú zbierku.
 • Byť extra a zapojiť sa pomocou ďalších možností.

 

Súčasťou balíčka je aj sada propagačných materiálov (plagát, leták, nálepky a odznaky), ktorými môžu mladí ľudia svoje aktivity podporiť a prispieť k pozitívnejšiemu vnímaniu cudzincov či ľudí s iným etnickým pôvodom. Propagačné materiály si môžete bezplatne objednať na generationt@mareena.sk.

 

Prečo Generation T

Ste jedinečná generácia. Ste mladí, máte prístup k informáciám, cestujete, máte

možnosť vidieť rozdielnosť a nebáť sa jej. Sila odstrániť predsudky je vo vašich rukách. Ste generácia Ty.“, vyzýva Mareena v kampani Generation T (čítaj dženerejšn ty), v ktorom písmeno „T“ predstavuje slová „Ty“ a „tolerancia“.

Všetky materiály sú voľne dostupné na stránkach projektu a nájdete ich aj na stránke globálneho vzdelávania v časti

 

 

 

 

 

Vzdelávacie materiály vznikli s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu zodpovedá výlučne Mareena.