Návrat do škôl – tipy na aktivity počas adaptačného obdobia

Od 19.4.2021 sa otvárajú viaceré triedy a radi by sme Vám uľahčili návrat do škôl. Ponúkame Vám výber aktivít, ktoré môžete zaradiť do výučby počas adaptačného obdobia.

 

V dokumente Návrat žiakov do škôl Metodické usmernenie (pedagogická oblasť) z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu predstavuje hlavné pravidlá a postupy adaptačného obdobia po nástupe do školy. Počas prvého týždňa majú učitelia a učiteľky podporiť socializáciu a pripraviť si hodiny s triednym učiteľom.

Náplňou triednických hodín môže byť napríklad:

 • aktivity zamerané na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov,
 • aktivity zamerané na prevenciu problémového správania,
 • aktivity zamerané na rozvoj pozitívnej klímy v triede,
 • aktivity zamerané na rozvoj empatie a tolerancie,
 • aktivity zamerané proti šikane.

Aktivity globálneho vzdelávania (GV) sa zameriavajú na komplexný rozvoj kompetencií detí – vedomostí, zručností a postojov a hodnôt. Ich kľúčovou súčasťou je spolupráca žiakov a žiačok, priestor na rozvoj komunikačných a analytických zručností, kritického myslenia a postojov a hodnôt. Práve preto sú aktivity GV vhodné aj pri realizácii triednických hodín počas adaptačného obdobia.

Akúkoľvek aktivity či jej časť si vyberiete, nezabudnite na dôležitosť reflexie. Je to najdôležitejšia časť aktivity, kde sa uzatvára cyklus učenia sa. Realizujte ju prostredníctvom 4 fáz, ktoré vysvetľuje toto krátke video.

Ponúkame Vám výber aktivít z predmetových metodických príručiek, metodické materiály k dokumentárnym filmom či tematické vzdelávacie materiály, ktoré sú vhodné pre žiakov a žiačky 2. stupňa ZŠ a stredných škôl.

Pre žiakov a žiačky 1. stupňa Vám odporúčame aktivity z príručiek Kompasito a Farebná škola I. a II.

 

 

 

 

 

 

 

Globálne vzdelávanie v predmete etická výchova:

 • Príbeh Faisala: počúvanie a empatia, komunikácia citov, pozitívne hodnotenie druhých v bežných a záťažových situáciách;
 • Klíma sa nás týka: komunikačné zručnosti, počúvanie, dialóg, skupinová práca, solidarita;
 • Aká práca, taká pláca: spravodlivosť, komunikačné a argumentačné zručnosti, skupinová práca, riešenie problémov, empatia,
 • Kto zastaví biomasaker: rolová hra, dialóg, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • O etických značkách: etické a neetické konanie človeka vo vzťahu k prírode, zodpovednosť, komunikačné zručnosti,
 • Načo nám je les: skupinová práca, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Kto šil moje šaty?: komunikačné a argumentačné zručnosti, skupinová práca, riešenie problémov, solidarita,
 • Rodinné monopoly: diskusia, riešenie konfliktov, komunikačné a argumentačné zručnosti, solidarita, empatia,
 • Nobelovka: skupinová práca, riešenie problémov, empatia, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Zdravie v neistote: telesné a duševné zdravie ako etická hodnota, diskusia, skupinová práca, komunikačné a argumentačné zručnosti.

 

Globálne vzdelávanie v predmete slovenský jazyk a literatúra:

 • Zamlčaná migrácia: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, empatia,
 • Mali by sme byť všetci feminist(k)ami?: diskusia, empatia, komunikačné a argumentačné zručnosti, skupinová práca, kreativita,
 • Nesúď knihu podľa obalu: empatia, rešpekt, prevencia problémového správania, komunikačné zručnosti, skupinová práca,
 • Bezodpadový deň: komunikačné a argumentačné zručnosti, diskusia,
 • Keby som stretol Maca Mlieča: empatia, argumentačné a komunikačné zručnosti, kreatívne myslenie, skupinová práca,
 • (Ne)urazíš sa?: empatia, rešpekt, komunikačné zručnosti, skupinová práca, efektívna komunikácia, kontext,
 • Neviditeľný: empatia, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia,
 • Vzdelanie nad zlato: diskusia, skupinová práca, komunikačné zručnosti,
 • Ako pomôcť Ťapákovcom?: diskusia, empatia, komunikačné a argumentačné zručnosti, skupinová práca, kreativita.

 

Globálne vzdelávanie v predmete geografia:

 • Faisal na cestách: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, empatia, diskusia,
 • Pomoc, potápame sa!: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, riešenie problémov,
 • Na ceste k rovnosti: empatia, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia,
 • Mestá budúcnosti: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, kreativita,
 • Piesok náš každodenný: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, riešenie problémov,
 • Cesta za vzdelaním: solidarita, empatia, skupinová práca, diskusia, komunikačné zručnosti,

 

 

Globálne vzdelávanie v predmete matematika:

 • Odchádzam: empatia, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia,
 • Kto ohrieva klímu?: skupinová práca, diskusia, riešenie problémov, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Práca, čo sa nevypláca: skupinová práca, diskusia, riešenie problémov, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Môj stan, môj hrad: empatia, solidarita, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia, riešenie problémov,
 • Sýty hladnému neverí: argumentačné a komunikačné zručnosti, skupinová práca, diskusia, zmysel pre spravodlivosť,
 • Rodina Kráľových šetrí peniaze aj planétu: skupinová práca, diskusia, riešenie problémov, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Má každý to, čo potrebuje?: empatia, solidarita, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia, skupinová práca,

 

Romantické násilie:

 • Ja a moja identita: identita, stereotypy a predsudky, diskriminácia,
 • Osobný profil: identita, postoje a vplyvy, ktoré ich formujú, životné skúsenosti a tvorba osobnosti,
 • Superhrdinovia: pozitívne a negatívne vzory, skupinové tlaky, náročnosť opustenia radikálnych skupín,
 • Lepšie viackrát vidieť: predsudky, vnímanie iných na základe prvého dojmu alebo vonkajších znakov, vplyv prostredia na osobnosť človeka,
 • Rozpoznaj nenávisť: nenávistné prejavy a ich dôsledky v skutočnom i virtuálnom svete,
 • V koži vylúčených: vylúčené skupiny, diskriminácia, stereotypy a predsudky,
 • „My“ a „oni“: vylúčená skupina – aké je to byť „označkovaný“, ako vzniká klasifikácia „my“ a „oni“,
 • Extrémizmus na Slovensku: znaky pravicového extrémizmu, porovnanie demokratického a autoritárskeho systému, vývoj pravicovo extrémistickej scény na Slovensku,
 • Vnútorné a vonkajšie faktory radikalizácie: vnútorné (push) a vonkajšie (pull) faktory radikalizácie,
 • Občianska angažovanosť: občianska angažovanosť, pomenovanie spoločenských problémov a návrhy ich riešení, konštruktívne riešenia vs. slepá ulička fašizmu.

 

Jeden svet na školách 2020/2022: metodické materiály k dokumentárnym filmom

 

 • AKCIA

Action / Iwo Kondefer / Poľsko / 2020 / 38 min. / anglicky, poľsky / slovenské titulky / 14+

Skupina mladých ľudí z rôznych krajín sa na neznámom odľahlom mieste pripravuje na „akciu“. V centre pozornosti stoja Belgis z Indonézie a Marek z Poľska, ktorí sa zúčastňujú na výcvikoch, kde sa učia, ako sa utáboriť a ako postupovať pri výraznom znížení telesnej teploty. Kto sú títo ľudia? Aké sú ich ciele a motivácia? Čo chcú dosiahnuť a s akými následkami musia počítať?

Témy filmu: občianska neposlušnosť, environmentálny aktivizmus, záujem o veci verejné

Upútavka filmu

 

 • Alt-right: V utajení medzi pravicovými extrémistami

Undercover in the Alt-Right / Bosse Lindquist / Spojené kráľovstvo / 2018 / 52 min. / anglicky / slovenské titulky / 16+

Patrik Hermansson prenikol medzi pravicových extrémistov v prísnom utajení ako švédsky študent Erik Hellberg. Infiltroval sa do najznámejších ultrapravicových sietí v Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve, dokonca aj v rámci násilného konfliktu v Charlottesville. Podarilo sa mu získať usvedčujúce informácie, ktoré vedú až do Bieleho domu. A všetko to zachytil skrytou kamerou.

Témy filmu: pravicový extrémizmus, občianska angažovanosť a odvaha jednotlivca

Upútavka filmu

 

 • ČÍNSKY UMELEC V EXILE

Chinaʼs Artful Dissident / Danny Ben-Moshe / Austrália, Čína, Francúzsko, USA / 2019 / 60 min. / anglicky, francúzsky, mandarínsky / české titulky / 16+

Filmová snímka Čínsky umelec v exile predstavuje príbeh popredného čínskeho politického karikaturistu a pouličného umelca Badiucaa (Pa-tiou-cchaa), ktorý žije v exile v Austrálii. Umelec sa prostredníctvom svojej tvorby snaží vzoprieť čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi a jeho autoritárskemu režimu. Badiucao má jasné ciele: zastaviť prekrúcanie faktov o masakri na Námestí nebeského pokoja, odhaľovať pretrvávajúce porušovanie ľudských práv a bojovať za oslobodenie Hongkongu. S kampaňou cestuje po celom svete. Svoje provokatívne živé umenie prezentuje na rôznych miestach od Sydney až po Berlín, na cestách sa stretáva s kolegami disidentmi. Nájdeme medzi nimi aj priamych účastníkov masakra na Námestí nebeského pokoja, ktorí poskytujú vlastné mrazivé svedectvá. Umelec skrýva svoju tvár pod maskou, aby zostal v anonymite, podobne ako svetoznámy Banksy. Na rozdiel od Banksyho však Badiucao riskuje život svoj aj svojej rodiny, pretože čínska vláda robí všetko pre to, aby jeho tvorbe zamedzila.

Témy filmu: nedemokratické režimy, občianska angažovanosť, sloboda prejavu

Upútavka filmu

 

Jeden svet na školách 2019/2020: metodické materiály k dokumentárnym filmom

 

 • ĎAKUJEME ZA DÁŽĎ

(Thank You For The Rain / Julia Dahr, Kisilu Musya / Dánsko / 2017 / 59 min. / slovenské titulky)

Ďakujeme za dážď je unikátny filmový projekt, ktorý natočili kenský farmár Kisilu Musya s nórskou filmárkou Juliou Dahr. Počas piatich rokov zachytil Kisilu nielen život svoje rodiny a komunity, ale aj ničivé dôsledky klimatickej zmeny − záplavy, extrémne suchá, ale aj smrť. Spoločne s Juliou sledujeme jeho premenu z otca na komunitného lídra a neskôr na aktivistu na celosvetovej úrovni. Posolstvo svojej komunity totiž prednesie až na klimatickom samite v Paríži. Film je výpoveďou večného optimistu, ktorý v boji o lepšiu budúcnosť otestuje vlastné limity.

Témy filmu: globálna klimatická zmena, klimatická spravodlivosť, environmentálny aktivizmus, migrácia

 

 • DOMÁCI ZÁPAS

(Domashni ihry / Alisa Kovalenko / Spojené kráľovstvo / 2017 / 52 min. / slovenské titulky)

Domáci zápas zobrazuje rozhodujúci okamih v živote dvadsaťročnej Aliny, „million dollar baby“ z Kyjeva, ktorá má vďaka vášni pre futbal šancu zachrániť svoju rozvrátenú rodinu pred chudobou. Matka striedavo prebýva vo väzení a na slobode, nevlastný otec – alkoholik nie je už deväť rokov schopný nájsť si prácu. Ako útočisko sa pre Alinu javí každodenné hranie futbalu s chlapcami. Keď si miestny tréner všimne jej talent, zapíše ju do Atex Kyiv, jediného ženského klubu v meste. Alina je v súčasnosti profesionálnou hráčkou a má možnosť hrať za ukrajinský národný tím. Po smrti matky sa však musí postarať o dvoch mladších súrodencov a čas, ktorý by inak trávila na ihrisku, sa rozhodne venovať udržaniu rodiny pohromade. Predáva svoje veci vrátane kopačiek, aby mohla zaplatiť nájom, no napriek všetkému ďalej sníva o futbalovej kariére.

Témy filmu: chudoba, dospievanie

 

 • #SLEDUJMA

(#FollowMe / Nicolaas Veul, Duco Coops / Holandsko / 2018 / 50 min. / české titulky)

„Všetko, čo vidíte, je táto okúzľujúca stránka. Nevidíte však, čo sa deje za oponou,“ vysvetľuje Mike zo spoločnosti Dovetale, ktorá analyzuje sociálne médiá. Instagram je ako výkladná skriňa, v ktorej ľudia propagujú samých seba. Zatiaľ čo užívatelia a užívateľky nadšene rozdávajú lajky selfíčkam, v pozadí prebieha čulý obchod s používateľskými účtami. Vzniká obrovské množstvo falošných profilov a internetoví roboti vyrábajú nových foloverov pre tých, ktorí si chcú pripadať úspešnejší. Je vôbec možné niečomu na Instagrame veriť?

Témy filmu: sociálne siete, reklama, mediálna gramotnosť, morálka