Príručka Romantické násilie

Predstavujeme vám príručku ku knihe Romantické násilie: Spoveď amerického skinheda. Kniha je strhujúcim varovným príbehom o tom, ako bola Christianovi, osamelému outsiderovi, vštepovaná ideológia v čase, keď ako tínedžer najviac zo všetkého túžil niekam patriť. Kniha opisuje dospievanie mladého skinheda, naplnené rasizmom a násilím. Napokon Christian pochopil, že je jeho život postavený na lži, opustil skinhedské hnutie, začal študovať a neskôr úspešne podnikať. Založil organizáciu Life After Hate, ktorá pomáha ľuďom vymaniť sa z cesty extrémizmu a prijímať ostatných bez ohľadu na farbu pleti, náboženské vyznanie alebo sexuálnu orientáciu. Metodická príručka ponúka 10 ucelených vyučovacích aktivít, ktoré sú inšpirované príbehom Christiana a citlivým spôsobom reflektujú rôzne témy súvisiace s pravicovým extrémizmom a radikalizáciou mladých ľudí. Väčšina aktivít pracuje s ukážkami z knihy Romantické násilie a slúži tak ako inšpirácia k prečítaniu celého príbehu Christiana. Aktivity však môžete využiť aj bez toho, aby mali vaši žiaci a žiačky knihu prečítanú. V prílohách sme pre vás vybrali najzaujímavejšie pasáže, s ktorými je možné pracovať priamo počas vyučovania. Doplnili sme ich rôznymi formami a metódami vzdelávania, ktoré rozvíjajú komunikačné a sociálne zručnosti žiakov, vedú k otvorenej diskusii a zlepšujú schopnosť kritického myslenia a práce s písaným textom. Aktivity sú určené pre žiakov a žiačky stredných škôl, odporúčaný vek je teda 14 – 20 rokov.

 

 

 

Metodická príručka vznikla s finančnou podporou
Americkej ambasády.


Autori a autorky: Karina Andrášiková, Gabriela Mezeiová, Mária Tutokyová, Radka Vicenová, Peter Kulifaj, Andrej Návojský, Rado Sloboda, Lukáš Zajac
Človek v ohrození, n. o. 2018