Migranti, Rómovia, moslimovia. Nenávisť je aj v Európe

Menšiny a pôvodné obyvateľstvo čelia po celom svete častým prejavom nenávisti. Informuje o nich najnovšia súhrnná správa. Nejde pritom len o vzdialené krajiny. Správa analyzuje aj početné prípady z Európy.

Začiatkom tohto mesiaca vydala Medzinárodná skupina pre menšinové práva (Minority Rights Group International) výročnú správu Situácia menšín a pôvodného obyvateľstva vo svete 2014. Určená je politikom, akademikom, novinárom a každému, kto sa zaujíma o tému ľudských práv menšín a pôvodného obyvateľstva vo svete.

Správa analyzuje a monitoruje nenávistné prejavy a zločiny motivované nenávisťou. Tie ovplyvňujú bežný život príslušníkov menšín. Autori sa zameriavajú osobitne na zraniteľnosť žien z týchto skupín a rôznu úroveň právnej ochrany v boji proti nenávistným prejavom. Správa ponúka aj štatistické analýzy a hodnotenia zraniteľnosti jednotlivých menšinových skupín vo svete. Je obohatená o prípadové štúdie, interviá s príslušníkmi menšinových komunít, ako aj o príklady lokálnych organizácií, ktoré sa usilujú o zlepšenie situácie príslušníkov týchto skupín. Informuje aj o existujúcich iniciatívach smerom k pozitívnej zmene, k ochrane menšín a pôvodného obyvateľstva, ako aj o ďalších možnostiach na zlepšenie, odporúčania pre vlády, občiansku spoločnosť a komunity.

Život menšín a skupín pôvodného obyvateľstva je celosvetovo veľmi často znepríjemňovaný nenávistnými prejavmi, zastrašovaním, slovnými útokmi, násilím, ba dokonca aj masovým zabíjaním. Vzorce vylúčenia príslušníkov takýchto skupín zo spoločenského života vedú k odcudzeniu a nenávisti, ktoré len prehlbujú ďalšie vylúčenie a izoláciu. Či už ide o základné služby, spoluúčasť na rozhodovaní alebo niektoré zo základných práv občanov.

Správa sa v jednej svojej sekcii venuje aj Európe. Tu sú často zasiahnuté najmä skupiny migrantov, žiadateľov o azyl, moslimov a dlhodobo usadených národnostných menšinových skupín (ako napr. Rómov).
Správa hovorí o rastúcej úrovni násilia voči menšinám a neochote štátnych orgánov, pokiaľ ide o ochranu práv príslušníkov týchto skupín. Upozorňuje aj na novú formu nenávisti šírenej prostredníctvom internetu.
Niektoré európske krajiny sú špecifické nacionalizmom, ktorý vylučuje ostatné skupiny. Prítomný je najmä v oblastiach východnej Európy, osobitne tých, ktoré zasiahli národnostné konflikty (Arménsko, Azerbajdžan, Ukrajina, Rusko). V iných krajinách prevláda nevraživosť voči migrantom, cudzincom, obyvateľom afrického a ázijského pôvodu, ktorá sa často prekrýva s proti-moslimskými náladami. V rámci Európy tak existujú rozdiely medzi krajinami v tom, ktoré skupiny obyvateľstva sú cieľom takýchto útokov. Rozdiely pramenia z histórie, rozličnej ekonomickej situácie a geografickej pozície, vzorcov migrácie, národnostného a náboženského zloženia obyvateľstva. Odlišný kontext identifikuje rozličné cieľové skupiny, no princíp v nenávistných prejavoch zostáva rovnaký. Cieľom sú menšinové skupiny bez reálnej moci (politickej či ekonomickej) v krajine, ktoré sa tak nemôžu účinne brániť.

V rámci je, podľa správy, len niekoľko štátov, ktoré by systematicky bojovali s kriminalitou z nenávisti. Správa sa zmieňuje o Fínsku, Švédsku, Holandsku a Spojenom kráľovstve. Hoci Únia udáva nevyhnutné minimálne štandardy, v praxi sa nie vždy osvedčia ako účinné. Štáty ako Maďarsko, či Grécko majú vo svojich parlamentoch silnejúce strany krajnej pravice, ktoré šíria myšlienky intolerancie voči menšinám či migrantom.
Správa poukazuje aj na nedostatky v pozitívne hodnotených krajinách, ako Spojené kráľovstvo. Prípadová štúdia poukazuje na pretrvávajúcu Islamofóbiu, nedôveru voči príslušníkom štátnych úradov či polície pri nahlasovaní a riešení nenávistných prejavov. Kritike sa nevyhli ani miestne médiá, často prispievajúce k nenávistnému obrazu o moslimoch.

Keď hovoríme o prejavoch nenávisti, je potrebné spomenúť dôležitú rolu, ktorú zohráva vzdelávanie a vedenie k tolerancii a empatii. Poznanie, pochopenie a osobný kontakt s ľuďmi, ktorí pochádzajú z inej kultúrnej skupiny, pomáha predchádzať strachu z neznámeho. Ten často vedie k odmietaniu a nenávistným prejavom.

Celú správu si môžete prečítať TU.
Tlačovú správu (po slovensky) nájdete TU.