Ktorí susedia by najviac prekážali tínedžerom v SR?

Výskumná správa bola realizovaná s podporou rezortu spravodlivosti. Analyzuje a sumarizuje výsledky reprezentatívneho prieskumu uskutočneného v júni 2019 na reprezentatívnej vzorke 402 mladých ľudí vo veku 15-19 rokov formou online dopytovania. Zber dát uskutočnila agentúra FOCUS.

Vyše štyristo ľudí vo veku od 15 do 19 rokov sa okrem iného pýtali: „Predstavte si, že by sa do Vášho susedstva nasťahovala osoba, resp. osoby patriace do nasledujúcich skupín. Prekážali by vám v susedstve, alebo nie?“

Tínedžeri sa najvýraznejšie dištancovali od politických extrémistov. Odmietli ich až tri štvrtiny oslovených. Trojpätinová väčšina by mala problém s prítomnosťou Rómov a moslimov. Takmer polovica sa vyjadrila tak, že by sa necítila dobre, keby sa neďaleko ich domova prisťahovali utečenci. Tretina by mala výhrady voči dlhodobo nezamestnaným v susedstve.

Autorkami štúdie sú Zora Bútorová Oľga Gyárfášová. Podľa nich tvorí rozšírenosť predsudkov a negatívnych stereotypov živnú pôdu aj pre vysoký dištanc tínedžerov voči moslimom a utečencom z krajín zasiahnutých vojnou a hladom.