Unity in community

Praktická príručka pre inkluzívne komunitné iniciatívy ponúka zbierku aktivít, ktoré môžete využiť pri plánovaní, realizácii a vyhodnocovaní komunitných projektov, pričom kladie dôraz na inklúziu, udržateľnosť a sociálnu angažovanosť. Nájdete v nej súhrn výsledkov kvalitatívnej štúdie o vnímaní susedstva a komunitného zapájania v štyroch mestách, ako aj metodológiu pre organizovanie komunitných projektov. Obsahuje tiež príklady dobrej praxe a štruktúru tréningu na posilnenie kapacít komunitných pracovníkov. Príručka je určená pre organizácie, ktoré pracujú v oblasti komunitnej práce, komunitným lídrom,
sociálnym pracovníkom, lektorom, a každému, kto by chcel byť aktívnou súčasťou zmeny vo svojej komunite.