Námet na aktivitu – Ospravedlnenie

Aktivita- Ospravedlnenie

  • Odporúčaný ročník: 8. ročník ZŠ
  • Téma: Vznik nových štátov, militarizmus, nacionalizmus
  • Téma GV: Globálne problémy – ľudské práva
  • Hlavný cieľ: Schopnosť vážiť si hodnoty, rešpektovať ľudské práva, práva iných,
    hľadať riešenia konfliktov v súčasnosti.

 

Stručný opis:

Skupiny si vyberú jednu problematickú vec, ktorá sa týka nespravodlivosti voči Slovákom a opačne (obdobie Rakúsko-Uhorska). Úlohou skupín je sformulovať text ospravedlnení. Vypracované ospravedlnenia vyvesíme a diskutujeme so žiakmi o možnostiach riešenia konfliktov vo svete v minulosti aj v súčasnosti. Možno sa z minulosti poučiť?