Námet na aktivitu – Po stopách kultúr

Aktivita- Po stopách kultúr

  • Odporúčaný ročník: 6. ročník ZŠ
  • Téma: Odkaz arabskej kultúry v európskej kultúre
  • Téma GV: Kultúrna rozmanitosť
  • Hlavný cieľ: Pochopiť kultúrnu prepojenosť, previazanosť, využiť informácie
    získané cez IKT.

 

Stručný opis:

Každá skupina dostane kultúrnu stopu. Úlohou je vyhľadať informácie o tejto kultúrnej stope – gastronómii, odevoch, hudbe, udalostiach, jazyku…
Následne skupiny prezentujú získané informácie, ich zdroje, poukážu na to, čo sme prijali, čo ovplyvnilo naše životy, čo bolo a je prínosom pre európsku kultúru dnes aj v budúcnosti.