Námet na aktivitu – Svet, v ktorom žijeme

Aktivita- Svet, v ktorom žijeme

  • Odporúčaný ročník: 9. ročník ZŠ
  • Téma: Útrapy ľudí na fronte a v zázemí
  • Téma GV: Ľudské práva, univerzálnosť ľudských práv
  • Hlavný cieľ: Rozpoznať, ako jedno porušenie zákona vedie k ďalším porušeniam, ktorých dôsledkom sú nové ozbrojené konflikty.

 

Stručný opis:

Na mape označíme štáty s najväčšími ohniskami napätia vo svete. Žiakov rozdelíme do skupín, každá skupina plnením úlohy vytvára historickú mapu: minulosť – uvedú príčiny konfliktu. Súčasnosť – ako žije oblasť konfliktu dnes. Ako ďalej? Vytvoriť návrh, ktorý možno realizovať v čo najkratšom čase.