Učebné plány

Podľa použitia
Predmet
Téma
Vyberte
Vek cieľovej skupiny
Vyberte

Môj deň

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 8. ročník (OBČIANSKA NÁUKA- ľudské a občianske práva, medzinárodné dokumenty o ľudských...

Zobraziť viac

Výskumníci

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 7. ročník (OBČIANSKA NÁUKA- štruktúra obyvateľstva, multikulturalizmus, kultúrna identita a kultúrne rozdiely)

Zobraziť viac

Príbehy zo susedstva

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 7. ročník (OBČIANSKA NÁUKA- sociálne vzťahy v spoločnosti, multikulturalizmus, stereotypy a predsudky)

Zobraziť viac

Rozveseľme svet

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 6. ročník (OBČIANSKA NÁUKA- ľudská psychika - emócie a city, globálne problémy...

Zobraziť viac

Pestrofarebná kytica

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 6. ročník (OBČIANSKA NÁUKA- vnútorný a vonkajší život jednotlivca, globálne problémy a...

Zobraziť viac

Penalty

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 5. ročník (OBČIANSKA NÁUKA- trieda ako sociálna skupina, práva a povinnosti žiakov...

Zobraziť viac

Moja malá rodinná farma

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 5. ročník (OBČIANSKA NÁUKA- moja rodina, životné prostredie)

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Zodpovedný spotrebiteľ

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 7. ročník (BIOLÓGIA- zdravie a život človeka, globalizácia a vzájomná previazanosť)

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Pukance

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 8. ročník (BIOLÓGIA- minerály a horniny, životné prostredie, trvalá udržateľnosť)

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Príklady dobrej praxe

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 9. ročník (BIOLÓGIA- životné prostredie organizmov a človeka, rozvojová spolupráca, trvalo udržateľný...

Zobraziť viac

Námet na aktivitu- Príbeh o lese

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 5. ročník (BIOLÓGIA- lesný ekosystém, životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty)

Zobraziť viac

Námety na aktivity z biológie

Aktivity pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 7. ročník (BIOLÓGIA- zložky potravy, poškodenia a ochorenia tráviacej sústavy, trvalo udržateľný...

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – List Ferda Mravca

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 5. ročník (BIOLÓGIA- Život na poliach a lúkach/Hmyz z polí a lúk,...

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Kde žiješ?

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 6. ročník (BIOLÓGIA- ľudské sídla a ich okolie, globalizácia, trvalo udržateľný rozvoj)

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Globálne otepľovanie

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 8. ročník (BIOLÓGIA- svetové environmentálne problémy a ich riešenie)

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Enviroesej

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 9. ročník (BIOLÓGIA- Životné prostredie organizmov a človeka, trvalo udržateľný rozvoj)

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Detská práca

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 5. ročník (BIOLÓGIA-

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Detektív

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 9. ročník (BIOLÓGIA- životné prostredie organizmov a človeka s ohľadom na globálne...

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Dažďový prales

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 5. ročník (BIOLÓGIA- Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty)

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Cinquain

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 7. ročník (BIOLÓGIA- zdravie a život človeka / zložky potravy)

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Bodky na čele

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 8. ročník (BIOLÓGIA- zemetrasenie, humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca)

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Argumentatívna esej

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 8. ročník (BIOLÓGIA- ekologické podmienky života – voda)

Zobraziť viac

Námet na aktivitu – Môj príbeh

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 5. ročník (DEJEPIS- vedomie odlišnosti a rozmanitosti histórie Európy a sveta, nutnosť...

Zobraziť viac

Migrácia

Aktivita zameraná na globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu OBČIANSKA NÁUKA na stredných školách (téma: migrácia)

Zobraziť viac

Migrácia

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 9. ročník. MATEMATIKA- štatistika, téma GV- globalizácia a vzájomná previazanosť (migrácia)

Zobraziť viac

iPhone

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 9. ročník. MATEMATIKA- grafické znázorňovania závislosti, štatistika, téma GV- globalizácia a vzájomná...

Zobraziť viac

Rovnaká práca = rovnaká pláca?

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 8. ročník. MATEMATIKA- premenná; výraz; rovnica, téma GV- ľudské práva (rodová rovnosť)

Zobraziť viac

Detská práca

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 8. ročník (MATEMATIKA- rovnobežníky; lichobežníky; obsah trojuholníka, téma GV- ľudské práva)

Zobraziť viac

Vlajky

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 7. ročník (MATEMATIKA- pomer; percentá, téma GV- multikulturalizmus)

Zobraziť viac

Pútnické miesta

Aktivita pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.- 7. ročník (MATEMATIKA- mierka mapy; priama a nepriama úmernosť, téma GV- multikulturalizmus)

Zobraziť viac