Výskumníci

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

  • Aktivita “Výskumníci” je určená žiakom: 7. ročníka ZŠ
  • Tematický celok: sociálne vzťahy v spoločnosti
  • Téma: štruktúra obyvateľstva
  • Téma GV: multikulturalizmus, kultúrna identita a kultúrne rozdiely
  • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

  • zamyslieť sa nad rozdielmi medzi pojmami „národ”, „národnosť“ (z predchádzajúcej hodiny) a „menšina”
  • získať vedomosti o národnostných menšinách žijúcich na Slovensku
  • vyjadriť svoj vlastný názor a získať kritický postoj k problematike národnostných menšín, vedieť argumentovať a zdôvodniť svoje postoje

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.