Podcasty „Aj my sme tu doma“

V sérii podcastov Aj my sme tu doma predstavujeme krajiny sveta prostredníctvom rozhovorov s ľuďmi, ktorí sa v nich narodili, vyrastali a neskôr sa rozhodli žiť na Slovensku. Naši hostia vám predstavia Indiu, Nepál, Kazachstan, Severné Macedónsko či Ukrajinu a prinesú aj zaujímavý predmet, ktorý pre hosťa charakterizuje a pripomína jeho/jej rodnú krajinu.

Učiteľom stredných škôl sú určené odporúčania na sprievodné aktivity k podcastom a tipy, ako ich využiť napríklad pri globálnom vzdelávaní.

V tomto materiáli sa učitelia dozvedia ako predstaviť podcasty Aj my sme tu doma, ako s ich pomocou rozšíriť vedomosti o jednotlivých krajinách a ako viesť diskusiu o živote v týchto krajinách, o migrácii a o cudzincoch na Slovensku.

Podcasty vytvorila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), v spolupráci s Bilingválnym gymnáziom C. S. Lewisa v Bratislave a jeho študentmi, ktorí hosťom kladú zaujímavé otázky a sami zisťujú, čo vedia o ich krajine.

Pripájame užitočné linky:

 

Unity in community

Praktická príručka pre inkluzívne komunitné iniciatívy ponúka zbierku aktivít, ktoré môžete využiť pri plánovaní, realizácii a vyhodnocovaní komunitných projektov, pričom kladie dôraz na inklúziu, udržateľnosť a sociálnu angažovanosť. Nájdete v nej súhrn výsledkov kvalitatívnej štúdie o vnímaní susedstva a komunitného zapájania v štyroch mestách, ako aj metodológiu pre organizovanie komunitných projektov. Obsahuje tiež príklady dobrej praxe a štruktúru tréningu na posilnenie kapacít komunitných pracovníkov. Príručka je určená pre organizácie, ktoré pracujú v oblasti komunitnej práce, komunitným lídrom,
sociálnym pracovníkom, lektorom, a každému, kto by chcel byť aktívnou súčasťou zmeny vo svojej komunite.

Stretnutím k porozumeniu

Metodická príručka Stretnutím k porozumeniu obsahuje deväť vzdelávacích aktivít na témy migrácie, integrácie, identity, interkultúrneho dialógu a hate speech. Jej cieľom je ponúknuť rôznorodé perspektívy na životné skúsenosti ľudí, ktorí nútene alebo dobrovoľne opustili svoj domov, ale aj na to, ako my sami vnímame cudzincov a cudzinky a kde môžeme nachádzať spoločné prieniky. Aktivity obsahujú príbehy, simulácie či skupinové diskusie. V každej je kľúčovou je osobná reflexia  – priestor stretnúť sa predovšetkým sami so sebou – spoznať lepšie svoju identitu, kultúrne prostredie a normy, ktoré formovali „okuliare“, ktorými nazeráme na svet. Aktivity využívajú interaktívne metódy a prvky zážitkovej pedagogiky a sú vhodné pre študentov a študentky stredných a vysokých škôl, ako aj pre prostredie neformálneho vzdelávania.