TOP 40 globálneho vzdelávania

Milé priateľky a priatelia, kolegyne a kolegovia v oblasti globálneho vzdelávania,

 

s radosťou vám predstavujeme druhé vydanie prehľadu, ktorý sumarizuje aktuálne možnosti a ponuky v oblasti globálneho vzdelávania (GV). Prehľad je aktuálny k októbru 2023 a mapuje celkovo 40 ponúk od 11 neziskových organizácií na Slovensku.

 

Tento prehľad je utvorený výlučne pre vás – pedagogičky a pedagógov, aktívnych vyučujúcich, aby sme vám uľahčili orientáciu v bohatej a rôznorodej ponuke programov, kurzov a materiálov od rôznych vzdelávacích organizácií na Slovensku. Vytvorenie tohto prehľadu sme považovali za nevyhnutnosť, pretože takýto súhrn na Slovensku dlho chýbal. Zároveň si uvedomujeme, že v globálne prepojenom svete je práve globálne vzdelávanie a výchova ku globálnemu občianstvu jednou z najdôležitejších investícií do budúcnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad vzišiel z iniciatívy Fairtrade Česko a Slovensko. Tím Fairtrade ČS ho vytvoril v spolupráci s platformou rozvojových organizácií – Ambrela. Sústredili sme sa na informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v možnostiach – ako rozvíjať globálne i kritické myslenie a nadobúdať zručnosti, potrebné pre 21. storočie. Tento prehľad je dôkazom toho, ako sa neziskový sektor na Slovensku stal dynamickým a inovatívnym aktérom v oblasti vzdelávania.

Nech tento materiál poslúži ako východisko pre vašu pedagogickú prax, ako inšpirácia pre nové vyučujúce metódy, aj ako prostriedok pre posilnenie spolupráce medzi všetkými zúčastnenými stranami v oblasti vzdelávania. Veríme, že spoločnými silami môžeme vytvoriť prostredie pre zmeny, ktoré povedú k tolerantnejšiemu, zodpovednejšiemu a udržatelnejšiemu životu pre všetkých na našej planéte.

S úctou a očakávaním ďalšej úspešnej spolupráce,

Lukáš Bulko,
Fairtrade Česko a Slovensko

info@fairtrade.sk