Infografiky o migrácii

Vo vzdelávacom materiáli Infografiky o migrácii nájdete praktickú pomôcku, ktorá umožňuje deťom a mládeži preskúmať rôzne aspekty života spojené s migráciou.  

Pripravili sme pre vás 10 tematických infografík a ku každej z nich nájdete niekoľko námetov, ako ich využiť vo výučbe na 2. stupni ZŠ, na strednej škole, v rámci neformálneho či domáceho vzdelávania. 

Často od učiteľov a učiteliek na vzdelávaniach počujeme, že majú záujem o krátke aktivity, ktoré môžu jednoducho bez veľkej prípravy začleniť do svojho vyučovania. Dúfame, že týchto 10 infografík vám takto poslúžia.  

Námety k infografikám vám pomôžu rozvíjať u detí a mládeže: 

  • kritické myslenie, 
  • analytické myslenie a kreativitu, 
  • slovnú zásobu a využívanie správnej terminológie, 
  • analyzovať text a grafické, 
  • skúmať a analyzovať príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí, 
  • premýšľať nadpredmetovo a v súvislostiach. 

 

Infografiky si spolu s príručkou Ako učiť o migrácii môžete bezplatne objednať prostredníctvom objednávacieho formulára. 

 

Pozrite si príklad infografiky:

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk.