TOP 3 príručky, ktoré nesmú chýbať ani v jednom kabinete

Dnes vám ukážeme naše 3 najobľúbenejšie príručky z dielne globálneho vzdelávania Človeka v ohrození, s ktorými ostatné pedagogičky a pedagógovia na vyučovaní pravidelne pracujú. V každej príručke sme pre vás pripravili aktivity, pracovné listy a informácie o témach: zmena klímy, ako sa zorientovať v informačnom prostredí a o migrácii.  

Tím globálneho vzdelávania ktorý pre vás tvorí príručky: zľava Lukáš Osvald, Lenka Putalová a Vanda Benkovičová.
Spoznajte TOP 3 príručky, ktoré vám nesmú chýbať v kabinete 

 

Ako učiť o klimatickej zmene – Prekročme hranice environmentálnej výchovy 
Vzdelávacia príručka Ako učiť o klimatickej zmene
5 dôvodov, prečo si objednať túto príručku: 

1. Získate skúsenosti konkrétnej školy, púchovského gymnázia. Aké opatrenia robia na zmierňovanie dopadov klimatickej krízy a ako rozvíjajú environmentálnu výchovu a výučbu o zmene klímy? 

2. Využijete ju na viac predmetov. Skúsenosti z púchovského gymnázia sú rozpracované do 8 tematických pracovných listov vhodných do viacerých predmetov a vzdelávacích oblastí. Ku každému pracovnému listu sú pripravené ďalšie námety na aktivity, ako tému pracovného listu ešte viac rozšíriť a pracovať s ňou na ďalších predmetoch. 

3. Vybrali sme 8 základných informácií o zmene klímy, ktoré by mali vedieť úplne všetci. Príručka ponúka kvalitnú informačnú časť, ktorá vám pomôže ľahko sa orientovať v obsiahlej a zložitej téme zmeny klímy.   

4. Podporujeme duševné zdravie a mentálnu pohodu. Pripravili sme celú kapitolu o klimatickej úzkosti a konkrétne návody, ako vytvoriť v školskom prostredí atmosféru, ktorá podporí angažovanosť namiesto klimatickej úzkosti. V príručke nájdete aj širokú paletu cvičení zameraných na budovanie aktívnej nádeje. Cvičenia sú vhodné do výučby pre skupinovú prácu aj pre jednotlivcov.  

5. Prinášame návody, ako výučbu o zmene klímy začleňovať na úrovni predmetov či vzdelávacích oblastí, tiež na celoškolskej úrovni s dôrazom na zapájanie detí a mládeže.  

S PRÍRUČKOU ZÍSKATE BONUS: Bohatý zdroj, kde nájdete konkrétne tipy na dokumentárne filmy vhodné pre školy, ďalšie vzdelávacie aktivity do viacerých predmetov, kvalitné zdroje informácií (napr. infografiky) či inšpirácie na čítanie, počúvanie a sledovanie v téme klimatickej zmeny. 

Objednajte si príručku bezplatne na tomto odkaze.

 

Ako sa vyznať v informačnom prostredí
Vzdelávacia príručka Ako sa vyznať v informačnom prostredí
5 dôvodov, prečo si objednať túto príručku: 

1. Zistíte, ako sa zmenilo informačné prostredie od vzniku a rozšírenia sociálnych sietí a ako náš mozog spracúva a vyhodnocuje informácie. 

2. Získate konkrétne návody, ako rozpoznať kvalitnú informáciu od tej nekvalitnej a na čo sa sústrediť pri vizualizácii dát. Na konkrétnych príkladoch vysvetľujeme, ako prostredníctvom grafov (ne)podať vypovedajúcu informáciu.  

3. Dáme vám tipy, ako v triede vytvoriť bezpečné prostredie, ak sa rozprávate o citlivých a polarizujúcich témach. 

4. Osvojíte si slovník pojmov súvisiacich s mediálnym a informačným prostredím 

5. Dostanete paletu vzdelávacích aktivít a pracovných listov pre deti 2. stupňa ZŠ a SŠ, napríklad o: 

  • Argumentačných fauloch a ako ich rozpoznať 
  • Ako funguje redakcia denníka a pojmoslovie profesií, ktoré sa vyskytujú v redakcii 
  • Všade samá reklama – vedeli ste že počas jedného dňa vidíme priemerne 2000-10 000 reklám. Ako sa mení reklama a aké rôzne formy má aj v online prostredí? 
  • Pracovné listy, prostredníctvom ktorých žiaci a žiačky analyzujú grafy a hľadajú v nich chybu 
  • Žiaci a žiačky skúmajú rozdiel medzi kauzalitou a koreláciou. 
Objednajte si príručku bezplatne na tomto odkaze. 

 

Ako učiť o migrácii
Vzdelávacia príručka Ako učiť o migrácii
3 dôvody, prečo si objednať túto príručku: 

1. Prinášame overenú dobrú prax z Česka, Slovenska, Poľska a Estónska, ako v triedach otvárať tému migrácie, 

2. Naučíme vás reagovať na náročné situácie v triede, napr. ako reagovať keď niekto v triede tvrdí, že „má právo na vlastný názor”, reagovať na rodičov, ktorí žiadajú vysvetlenie, prečo učíte o migrácii alebo na čo si dať pozor, ak máte v triede deti s migračnou skúsenosťou,  

3. Môžete si do vyučovania naplánovať skvelé aktivity: 

  • Bingo –  hravá a pohybová aktivita na 15 minút, ktorá deti naladí na tému migrácie. 
  • Príbeh Heleny – v aktivite mládež pracuje so životným príbehom literárnej historičky a prekladateľky, ktorá ako prvá Slovenka získala doktorát na parížskej Sorbonne. Ako sa cítila, keď sa ako osemročná s rodičmi presťahovala do cudziny?  
  • Kedy končí detstvo? Preskúmajte v triede koncept detstva očami literárnych postáv. V príbehu z knihy Zamatový ostrov môžete s triedou spoznať príbeh súrodencov Máji a Adina, ktorí s rodičmi utiekli do Českej republiky z vojnového Sarajeva.  
  • Živé spomienky – čo majú spoločné obce Radvaň, Horné Opatovce, Ruskinovce, Sokolče a Mochovce? Všetky počas 2. polovice 20.storočia zanikli. Preskúmajte dôvody prečo. 

BONUS V TEJTO PRÍRUČKE: Využite infografiky o migrácii a s triedou analyzujte informácie, ktoré prinášajú. Ku všetkým ponúkame námety, ako s nimi pracovať. 

Objednajte si príručku bezplatne na tomto odkaze.

 

Začnite nový školský rok s kvalitnými zdrojmi, prineste do vašich škôl zmenu.  

V prípade otázok alebo spätnej väzby sa neváhajte na nás obrátiť: 

Lenka Putalová
lenka.putalova@clovekvohrozeni.sk
Koordinátorka vzdelávacích programov
Sekcia globálneho vzdelávania/Global Education Department