Návrat do škôl – tipy na aktivity počas adaptačného obdobia

Od 19.4.2021 sa otvárajú viaceré triedy a radi by sme Vám uľahčili návrat do škôl. Ponúkame Vám výber aktivít, ktoré môžete zaradiť do výučby počas adaptačného obdobia.

 

V dokumente Návrat žiakov do škôl Metodické usmernenie (pedagogická oblasť) z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu predstavuje hlavné pravidlá a postupy adaptačného obdobia po nástupe do školy. Počas prvého týždňa majú učitelia a učiteľky podporiť socializáciu a pripraviť si hodiny s triednym učiteľom.

Náplňou triednických hodín môže byť napríklad:

 • aktivity zamerané na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov,
 • aktivity zamerané na prevenciu problémového správania,
 • aktivity zamerané na rozvoj pozitívnej klímy v triede,
 • aktivity zamerané na rozvoj empatie a tolerancie,
 • aktivity zamerané proti šikane.

Aktivity globálneho vzdelávania (GV) sa zameriavajú na komplexný rozvoj kompetencií detí – vedomostí, zručností a postojov a hodnôt. Ich kľúčovou súčasťou je spolupráca žiakov a žiačok, priestor na rozvoj komunikačných a analytických zručností, kritického myslenia a postojov a hodnôt. Práve preto sú aktivity GV vhodné aj pri realizácii triednických hodín počas adaptačného obdobia.

Akúkoľvek aktivity či jej časť si vyberiete, nezabudnite na dôležitosť reflexie. Je to najdôležitejšia časť aktivity, kde sa uzatvára cyklus učenia sa. Realizujte ju prostredníctvom 4 fáz, ktoré vysvetľuje toto krátke video.

Ponúkame Vám výber aktivít z predmetových metodických príručiek, metodické materiály k dokumentárnym filmom či tematické vzdelávacie materiály, ktoré sú vhodné pre žiakov a žiačky 2. stupňa ZŠ a stredných škôl.

Pre žiakov a žiačky 1. stupňa Vám odporúčame aktivity z príručiek Kompasito a Farebná škola I. a II.

 

 

 

 

 

 

 

Globálne vzdelávanie v predmete etická výchova:

 • Príbeh Faisala: počúvanie a empatia, komunikácia citov, pozitívne hodnotenie druhých v bežných a záťažových situáciách;
 • Klíma sa nás týka: komunikačné zručnosti, počúvanie, dialóg, skupinová práca, solidarita;
 • Aká práca, taká pláca: spravodlivosť, komunikačné a argumentačné zručnosti, skupinová práca, riešenie problémov, empatia,
 • Kto zastaví biomasaker: rolová hra, dialóg, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • O etických značkách: etické a neetické konanie človeka vo vzťahu k prírode, zodpovednosť, komunikačné zručnosti,
 • Načo nám je les: skupinová práca, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Kto šil moje šaty?: komunikačné a argumentačné zručnosti, skupinová práca, riešenie problémov, solidarita,
 • Rodinné monopoly: diskusia, riešenie konfliktov, komunikačné a argumentačné zručnosti, solidarita, empatia,
 • Nobelovka: skupinová práca, riešenie problémov, empatia, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Zdravie v neistote: telesné a duševné zdravie ako etická hodnota, diskusia, skupinová práca, komunikačné a argumentačné zručnosti.

 

Globálne vzdelávanie v predmete slovenský jazyk a literatúra:

 • Zamlčaná migrácia: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, empatia,
 • Mali by sme byť všetci feminist(k)ami?: diskusia, empatia, komunikačné a argumentačné zručnosti, skupinová práca, kreativita,
 • Nesúď knihu podľa obalu: empatia, rešpekt, prevencia problémového správania, komunikačné zručnosti, skupinová práca,
 • Bezodpadový deň: komunikačné a argumentačné zručnosti, diskusia,
 • Keby som stretol Maca Mlieča: empatia, argumentačné a komunikačné zručnosti, kreatívne myslenie, skupinová práca,
 • (Ne)urazíš sa?: empatia, rešpekt, komunikačné zručnosti, skupinová práca, efektívna komunikácia, kontext,
 • Neviditeľný: empatia, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia,
 • Vzdelanie nad zlato: diskusia, skupinová práca, komunikačné zručnosti,
 • Ako pomôcť Ťapákovcom?: diskusia, empatia, komunikačné a argumentačné zručnosti, skupinová práca, kreativita.

 

Globálne vzdelávanie v predmete geografia:

 • Faisal na cestách: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, empatia, diskusia,
 • Pomoc, potápame sa!: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, riešenie problémov,
 • Na ceste k rovnosti: empatia, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia,
 • Mestá budúcnosti: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, kreativita,
 • Piesok náš každodenný: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, riešenie problémov,
 • Cesta za vzdelaním: solidarita, empatia, skupinová práca, diskusia, komunikačné zručnosti,

 

 

Globálne vzdelávanie v predmete matematika:

 • Odchádzam: empatia, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia,
 • Kto ohrieva klímu?: skupinová práca, diskusia, riešenie problémov, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Práca, čo sa nevypláca: skupinová práca, diskusia, riešenie problémov, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Môj stan, môj hrad: empatia, solidarita, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia, riešenie problémov,
 • Sýty hladnému neverí: argumentačné a komunikačné zručnosti, skupinová práca, diskusia, zmysel pre spravodlivosť,
 • Rodina Kráľových šetrí peniaze aj planétu: skupinová práca, diskusia, riešenie problémov, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Má každý to, čo potrebuje?: empatia, solidarita, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia, skupinová práca,

 

Romantické násilie:

 • Ja a moja identita: identita, stereotypy a predsudky, diskriminácia,
 • Osobný profil: identita, postoje a vplyvy, ktoré ich formujú, životné skúsenosti a tvorba osobnosti,
 • Superhrdinovia: pozitívne a negatívne vzory, skupinové tlaky, náročnosť opustenia radikálnych skupín,
 • Lepšie viackrát vidieť: predsudky, vnímanie iných na základe prvého dojmu alebo vonkajších znakov, vplyv prostredia na osobnosť človeka,
 • Rozpoznaj nenávisť: nenávistné prejavy a ich dôsledky v skutočnom i virtuálnom svete,
 • V koži vylúčených: vylúčené skupiny, diskriminácia, stereotypy a predsudky,
 • „My“ a „oni“: vylúčená skupina – aké je to byť „označkovaný“, ako vzniká klasifikácia „my“ a „oni“,
 • Extrémizmus na Slovensku: znaky pravicového extrémizmu, porovnanie demokratického a autoritárskeho systému, vývoj pravicovo extrémistickej scény na Slovensku,
 • Vnútorné a vonkajšie faktory radikalizácie: vnútorné (push) a vonkajšie (pull) faktory radikalizácie,
 • Občianska angažovanosť: občianska angažovanosť, pomenovanie spoločenských problémov a návrhy ich riešení, konštruktívne riešenia vs. slepá ulička fašizmu.

 

Jeden svet na školách 2020/2022: metodické materiály k dokumentárnym filmom

 

 • AKCIA

Action / Iwo Kondefer / Poľsko / 2020 / 38 min. / anglicky, poľsky / slovenské titulky / 14+

Skupina mladých ľudí z rôznych krajín sa na neznámom odľahlom mieste pripravuje na „akciu“. V centre pozornosti stoja Belgis z Indonézie a Marek z Poľska, ktorí sa zúčastňujú na výcvikoch, kde sa učia, ako sa utáboriť a ako postupovať pri výraznom znížení telesnej teploty. Kto sú títo ľudia? Aké sú ich ciele a motivácia? Čo chcú dosiahnuť a s akými následkami musia počítať?

Témy filmu: občianska neposlušnosť, environmentálny aktivizmus, záujem o veci verejné

Upútavka filmu

 

 • Alt-right: V utajení medzi pravicovými extrémistami

Undercover in the Alt-Right / Bosse Lindquist / Spojené kráľovstvo / 2018 / 52 min. / anglicky / slovenské titulky / 16+

Patrik Hermansson prenikol medzi pravicových extrémistov v prísnom utajení ako švédsky študent Erik Hellberg. Infiltroval sa do najznámejších ultrapravicových sietí v Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve, dokonca aj v rámci násilného konfliktu v Charlottesville. Podarilo sa mu získať usvedčujúce informácie, ktoré vedú až do Bieleho domu. A všetko to zachytil skrytou kamerou.

Témy filmu: pravicový extrémizmus, občianska angažovanosť a odvaha jednotlivca

Upútavka filmu

 

 • ČÍNSKY UMELEC V EXILE

Chinaʼs Artful Dissident / Danny Ben-Moshe / Austrália, Čína, Francúzsko, USA / 2019 / 60 min. / anglicky, francúzsky, mandarínsky / české titulky / 16+

Filmová snímka Čínsky umelec v exile predstavuje príbeh popredného čínskeho politického karikaturistu a pouličného umelca Badiucaa (Pa-tiou-cchaa), ktorý žije v exile v Austrálii. Umelec sa prostredníctvom svojej tvorby snaží vzoprieť čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi a jeho autoritárskemu režimu. Badiucao má jasné ciele: zastaviť prekrúcanie faktov o masakri na Námestí nebeského pokoja, odhaľovať pretrvávajúce porušovanie ľudských práv a bojovať za oslobodenie Hongkongu. S kampaňou cestuje po celom svete. Svoje provokatívne živé umenie prezentuje na rôznych miestach od Sydney až po Berlín, na cestách sa stretáva s kolegami disidentmi. Nájdeme medzi nimi aj priamych účastníkov masakra na Námestí nebeského pokoja, ktorí poskytujú vlastné mrazivé svedectvá. Umelec skrýva svoju tvár pod maskou, aby zostal v anonymite, podobne ako svetoznámy Banksy. Na rozdiel od Banksyho však Badiucao riskuje život svoj aj svojej rodiny, pretože čínska vláda robí všetko pre to, aby jeho tvorbe zamedzila.

Témy filmu: nedemokratické režimy, občianska angažovanosť, sloboda prejavu

Upútavka filmu

 

Jeden svet na školách 2019/2020: metodické materiály k dokumentárnym filmom

 

 • ĎAKUJEME ZA DÁŽĎ

(Thank You For The Rain / Julia Dahr, Kisilu Musya / Dánsko / 2017 / 59 min. / slovenské titulky)

Ďakujeme za dážď je unikátny filmový projekt, ktorý natočili kenský farmár Kisilu Musya s nórskou filmárkou Juliou Dahr. Počas piatich rokov zachytil Kisilu nielen život svoje rodiny a komunity, ale aj ničivé dôsledky klimatickej zmeny − záplavy, extrémne suchá, ale aj smrť. Spoločne s Juliou sledujeme jeho premenu z otca na komunitného lídra a neskôr na aktivistu na celosvetovej úrovni. Posolstvo svojej komunity totiž prednesie až na klimatickom samite v Paríži. Film je výpoveďou večného optimistu, ktorý v boji o lepšiu budúcnosť otestuje vlastné limity.

Témy filmu: globálna klimatická zmena, klimatická spravodlivosť, environmentálny aktivizmus, migrácia

 

 • DOMÁCI ZÁPAS

(Domashni ihry / Alisa Kovalenko / Spojené kráľovstvo / 2017 / 52 min. / slovenské titulky)

Domáci zápas zobrazuje rozhodujúci okamih v živote dvadsaťročnej Aliny, „million dollar baby“ z Kyjeva, ktorá má vďaka vášni pre futbal šancu zachrániť svoju rozvrátenú rodinu pred chudobou. Matka striedavo prebýva vo väzení a na slobode, nevlastný otec – alkoholik nie je už deväť rokov schopný nájsť si prácu. Ako útočisko sa pre Alinu javí každodenné hranie futbalu s chlapcami. Keď si miestny tréner všimne jej talent, zapíše ju do Atex Kyiv, jediného ženského klubu v meste. Alina je v súčasnosti profesionálnou hráčkou a má možnosť hrať za ukrajinský národný tím. Po smrti matky sa však musí postarať o dvoch mladších súrodencov a čas, ktorý by inak trávila na ihrisku, sa rozhodne venovať udržaniu rodiny pohromade. Predáva svoje veci vrátane kopačiek, aby mohla zaplatiť nájom, no napriek všetkému ďalej sníva o futbalovej kariére.

Témy filmu: chudoba, dospievanie

 

 • #SLEDUJMA

(#FollowMe / Nicolaas Veul, Duco Coops / Holandsko / 2018 / 50 min. / české titulky)

„Všetko, čo vidíte, je táto okúzľujúca stránka. Nevidíte však, čo sa deje za oponou,“ vysvetľuje Mike zo spoločnosti Dovetale, ktorá analyzuje sociálne médiá. Instagram je ako výkladná skriňa, v ktorej ľudia propagujú samých seba. Zatiaľ čo užívatelia a užívateľky nadšene rozdávajú lajky selfíčkam, v pozadí prebieha čulý obchod s používateľskými účtami. Vzniká obrovské množstvo falošných profilov a internetoví roboti vyrábajú nových foloverov pre tých, ktorí si chcú pripadať úspešnejší. Je vôbec možné niečomu na Instagrame veriť?

Témy filmu: sociálne siete, reklama, mediálna gramotnosť, morálka

Ako sa nám darilo podporovať učiteľov v otváraní globálnych tém?

„Osnovy sú preplnené a na nič navyše nám nezostáva čas.” S týmto argumentom sme sa pri komunikácii s učiteľmi a učiteľkami stretli veľakrát. Stála pred nami veľká výzva — podporiť učiteľov a učiteľky v tom, aby na svojich hodinách rozvíjali nové zručnosti, postoje, hodnoty detí a popri tom využívali inovatívne vzdelávacie metódy. Nemohli sme popritom zabudnúť ani na plné osnovy a časové kapacity učiteľov a učiteliek.

Ako na to? Ako sa nám do nabitých učebných osnov podarilo dostať témy, ktoré už teraz ovplyvňujú svet, v ktorom žijeme? Odpoveďou je predmetový prístup, ktorý globálne témy priamo prepája so vzdelávacími cieľmi jednotlivých predmetov. Vďaka predmetovému prístupu globálne vzdelávanie nemusí byť „niečo navyše”, stáva sa súčasťou vyučovacieho procesu. V našom prípade v predmetoch: slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, geografia a matematika.

Dôležitý je prvý krok

Na začiatku sme si spravili prieskum, vďaka ktorému sme zistili, ako je na tom globálne vzdelávanie na slovenských školách. Zapojilo sa doň viac ako 700 učiteliek a učiteľov zo základných a stredných škôl a viac ako 3500 žiačok a žiakov. Prieskum nám ukázal, že globálne vzdelávanie sa na slovenských školách realizuje nesystematicky a ad hoc. Zistili sme tiež, že medzi výsledkami detí z 9. ročníka ZŠ a mládeže v 3. ročníku SŠ sú len veľmi malé rozdiely. Otvoril sa nám obrovský priestor na zlepšenie.

Na ceste za „kuchárkami pre učiteľov”

Ako ďalší krok sme dali dokopy skupinu učiteľov a učiteliek z celého Slovenska, s ktorými sme sa vydali na dlhú cestu spolupráce. Končiť mala vytvorením metodických príručiek, tzv. „kuchárok pre učiteľov”, ktoré mali vytvoriť pre svojich kolegov a kolegyne z celého Slovenska. Nájsť v nich mali konkrétne plány hodín, ktoré učivo priamo prepájali s globálnymi témami. Ku každému zo štyroch predmetov sme vytvorili pracovné skupiny a pustili sme sa do testovania aktivít. Pravidelne sme sa stretávali a aktivity spoločne vylepšovali.

Spoločné školenia pracovných skupín

Aký bol výsledok tejto spolupráce? Učitelia a učiteľky spoločne vytvorili štyri metodické príručky, ktoré si objednalo viac ako 2 500 ich kolegov a kolegýň z celého Slovenska. Odhadovaný počet detí, ktoré nimi zasiahnu je cez 200 000. Teší nás nielen veľký záujem ale taktiež pozitívna spätná väzba od samotných učiteľov a učiteliek. Mnohým sa príručky podarilo využiť aj v neľahkých podmienkach dištančného vzdelávania.

„Oceňujem, že aktivity sú spracované do prehľadnej metodiky. Netreba investovať ďalší čas do hľadania faktov a súvislostí. Všetko je pripravené, stačí vybrať tému a dopasovať formu pre svoju triedu,” hovorí učiteľka matematiky, ktorá si príručku objednala.

Metodické príručky sú stále k dispozícii a môžete si ich zadarmo objednať cez objednávací formulár. Po jeho vyplnení vám automaticky príde PDF verzia príručky spolu so všetkými prílohami v editovateľnej podobe. V tlačenej verzii máme stále k dispozícii slovenský jazyk a matematiku:

Okrem štyroch predmetových príručiek sme pripravili  výber 20 najlepších vzdelávacích aktivít v anglickom jazyku, ktoré vytvorili učiteľky a učitelia z desiatich európskych krajín. Príručku nájdete na tomto odkaze.

V príručke zameranej na postojové zmeny v triedach nájdete sedem konkrétnych metód, ktoré vám umožnia merať a analyzovať postojové zmeny žiakov a žiačok. Príručka je dostupná na tomto odkaze.

Popri príprave príručiek sme učiteľov a učiteľky podporovali aj na školeniach

Niektoré zo školení boli priamo ušité na mieru pre budúcich učiteľov a učiteľky, ktorí potrebovali rozšíriť ich vedomosti a zručnosti v didaktike. V spolupráci s Inštitútom etiky a bioetiky Prešovskej univerzity sme realizovali niekoľko workshopov pre budúcich učiteľov a učiteľky etickej výchovy.

Veľkým úspechom bolo tzv. kombinované vzdelávanie, ktoré sme prvýkrát ponúkli v roku 2019. V rámci štyroch predmetov sme ponúkli dlhodobé vzdelávanie, ktoré sa skladalo z úvodného víkendového školenia a následného päťmesačného e-learningu na diaľku. Učitelia a učiteľky sa v ňom oboznámili s princípmi globálneho vzdelávania, participatívnym a zážitkovým učením. Aktivity si vyskúšali aj priamo na ich výučbe. Podarilo sa nám vytvoriť komunitu kolegov a kolegýň, ktorí zdieľali svoje skúsenosti a rady, ale aj neúspechy a obavy. Veľmi sa tešíme, že sme im mohli poskytnúť mentoring od lektorov a lektoriek globálneho vzdelávania, ale aj od učiteliek a učiteľov z praxe, ktorí s nami spolupracovali pri tvorbe metodických príručiek. Takto sa nám podarilo dlhodobo podporovať 119 učiteliek a učiteľov z celého Slovenska.

Úvodné školenie pre učiteľov a učiteľky matematiky a geografie 

Ďalšie školenia boli zamerané tematicky, napríklad na výučbu citlivých tém, ktoré odborne viedla lektorka Janette Motlová. V spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou sme realizovali sériu piatich webinárov na rozvoj kritického a analytického myslenia. V novembri 2020 sme ponúkli webinár o postojoch a hodnotách a ich mieste v školskom prostredí. Zúčastnilo sa ho rekordných 160 účastníkov. Sériu webinárov sme zakončili v marci 2021, kedy sme dali priestor účastníkom a ich otázkam o globálnom vzdelávaní. Pre učiteľov a učiteľky sme tiež pripravili vzdelávacie videá o globálnom vzdelávaní, aké je jeho miesto v triede a ako ho realizovať v škole.

Celkovo sa nám podarilo poskytnúť školenia pre viac ako 450 učiteľov a učiteliek.

Bolo o nás počuť aj v médiách

Ak sa chcete o globálnom vzdelávaní na školách dozvedieť viac, odporúčame vám rozhovory s autorkou príručky matematiky Kristínou, autorom príručky geografie Lukášom či s metodičkou Lenkou o príručke slovenčiny.

Na záver už len cenná spätná väzba od vás

„Získala som nielen všeobecný prehľad o globálnej výchove, ale prostredníctvom našich mentorov som si vyskúšala, ako je možné implementovať témy globálnej výchovy do vlastného aprobačného predmetu. Veľmi cenná bola pre mňa spätná väzba prostredníctvom komentárov k jednotlivým vypracovaným úlohám v rámci všetkých modulov. Oceňujem širokú databázu internetových odkazov na veľmi zaujímavé a podnetné dokumenty, videá ap.,” učiteľka slovenského jazyka a literatúry

Množstvo skvelých nápadov, zaujímavých tém a taaaak potrebné pomôcky v podobe návrhov hodín, aktivít hodnotím ako skvelú podporu, ak chce učiteľ aktívne zapájať témy GV do vyučovania. Občas nám chýba reálna predstava, konkrétna skúsenosť s témou, resp. ako ju pretaviť do reálneho života/vyučovania, aby to neboli len všeobecné frázy. A vďaka e-learningu som ju získala,” učiteľka etickej výchovy.

„Dostala som sa k veľmi užitočným materiálom, a hlavne dostala som veľmi cenné rady a spätnú väzbu od školiteľov. Som za ňu veľmi vďačná. Bolo cítiť, že mentori si naše príspevky prečítali, chceli nám čo najlepšie poradiť, pridávali do spätnej väzby užitočné linky. Super,” učiteľka matematiky .

„Globálne vzdelávanie mi otvorilo ďalšie možnosti učiť viac inovatívne, zážitkovo, v globálnych súvislostiach, vzbudiť v žiakoch väčší záujem o predmet, samotné vzdelávanie, učiť žiakov mať radosť z poznávania a vzdelávania,” učiteľka geografie.

Projekt Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2 je po 3,5 roku konci. My v našej práci pokračujeme ďalej a tešíme sa na skoré stretnutia v seminárnych miestnostiach aj v online priestore.

Ďakujeme vám za vašu dôveru!

Nástroje na meranie postojových zmien v triede 

V tejto príručke vám predstavíme sedem praktických nástrojov na meranie postojov a ich zmien v triede. Tie vám umožnia nielen analyzovať aktuálne žiacke postoje a cielene s nimi pracovať, ale aj odmerať efektivitu vášho pedagogického úsilia s odstupom času. Príručka sa venuje najmä témam ako medzinárodná spolupráca, klimatická zmena, migrácia, sociálna spravodlivosť a rodová rovnosť.

Príručku si môžete bezplatne objednať  v online verzii (PDF) s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Spôsob, akým možno merať a meniť žiacke postoje, opisujeme v kapitole s názvom Cyklus zisťovania postojových zmien. Odporúčania, ako implementovať jednotlivé nástroje do výučby, nájdete v kapitole Tipy na realizáciu aktivít. Potom nasleduje sedem aktivít na meranie postojových zmien v triede. Metódy, ktoré vám ponúkame, sú univerzálne a môžete sa nimi inšpirovať pri práci s rôznymi globálnymi témami a rôznymi vekovými kategóriami.

Príručka je súčasťou projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2, v rámci ktorého sme vydali aj predmetové príručky GV určené na výučbu slovenského jazyka a literatúry, etickej výchovy, geografie a matematiky. Návody na meranie postojových zmien sme vytvorili spoločne s britskou organizáciou Reading International Solidarity Centre (RISC), ktorá má v tejto oblasti dlhoročnú expertízu. Naša príručka voľne nadväzuje na publikáciu Ako vieme, že to funguje? z dielne Nadácie Milana Šimečku, Člověka v tísni a RISC, kde nájdete aj príklady z praxe.

Aktivity v publikácii využívajú zážitkové formy a metódy, ktoré poskytujú priestor nielen na meranie postojov, ale aj rozvoj zručností ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti.

Global Learning in Subject Teaching

Príručka vznikla z európskeho projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2 (anglicky Global Issues Global Subjects) v rámci spolupráce 10 organizícií z celej Európy. 

Každá z organizácií vydala niekoľko predmetových príručiek, my v Človeku v ohrození sme vytvorili 4 predmetové príručky do predmetov slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, geografia  a matematika.  

V rámci úspešnej medzinárodnej spolupráce sme pre vás vybrali tie najlepšie aktivity zo všetkých predmetových príručiek a preložili ich do anglického jazyka.

Výsledkom je publikácia Global Learning in Subject Teaching, ktorú si môžete objednať prostredníctvom objednávacieho formulára

Po objednaní vám ju pošleme v elektronickej verzii (PDF).

Nájdete v nej 20 aktivít, ktoré vytvorili učitelia a učiteľky z celej Európy. Aktivity sú vhodné do viacerých predmetov – matematiky, geografie, etickej výchovy a náboženstva, občianskej náuky, anglického jazyka či predmetu “Science”, ktorý kombinuje prírodovedné predmety biológia, chémia, fyzika a ekológia. V úvodnej kapitole sa dočítate základné informácie o globálnom vzdelávaní a aj to, ako na výučbu citlivých tém.  

Príručka nie je určená len učiteľom a učiteľkám anglického jazyka či bilingválnych škôl, ale všetkým, ktorí majú záujem o zážitkové vzdelávanie či hľadajú inšpiráciu do svojej výučby.  

 

 

   

2. kolo mikrograntového programu: aktivity na tému migrácie – VÝSLEDKY

Už poznáme víťazných žiadateľov o minigrant v rámci projektu “I Am European: Migration Stories & Facts for the 21st Century”. Človek v ohrození bude víťazné organizácie (Bratislavský inštitút pre politickú analýzu a Butterfly Effect) kontaktovať.

 

Organizácia Projekt Body
Mladiinfo Slovensko Stay Connected: Moving towards equal rights and opportunities. 91,9
Milan Šimečka Foundation (MSF) Forum theatre: Road to openness 89,6
Keď môžem pomôžem, o.z. Without Borders 73,5
SME SPOLU o.z. Ukrainian Migrants in Slovakia: Increasing Awareness about Our Positive Social Impact 64,1
Zmudri Zmudri in job migration 56,6
KONTEXT Art beyond borders 42,2

 

Hodnotitelia: Lukáš Osvald, Peter Ivanič, Pavlína Meľuchová, Vanda Benkovičová

21.6.2021, Bratislava

 

Nezisková organizácia Človek v ohrození vyhlasuje v rámci projektu “I Am European: Migration Stories & Facts for the 21st Century” grantovú výzvu na podporu aktivít súvisiacich s témou migrácie. Zameraná je na mladých ľudí na Slovensku. Vaše projekty môžete podávať do 2. júna 2021.

O ČO IDE? Projekt “I Am European“ je medzinárodný európsky projekt, na ktorom sa podieľa 7 organizácií zo 6 krajín a jeho cieľom je podporiť otvorenejšie, inkluzívnejšie a umiernenejšie postoje spoločnosti voči migrujúcim ľuďom. Tento cieľ chceme naplniť o.i. prostredníctvom aktivít, na ktorých sa budú podieľať mladí ľudia a ktoré zvýšia ich povedomie o migrácii. Keďže každá organizácia z projektového tímu má len určitý (obmedzený) dosah svojich aktivít, chceme prostredníctvom menších grantov podporiť aj ďalšie organizácie a dosah na mladých ľudí týmto spôsobom rozšíriť.

NA KOHO SA ZAMERAŤ? Aktivity projektu sa musia zameriavať na mladých ľudí (15-35 rokov), pričom cieľom projektov je zvýšiť a zároveň zlepšiť povedomie mladých ľudí o migrácii tak, aby projekt prispel k otvorenejšiemu, inkluzívnejšiemu a pokojnejšiemu prístupu spoločnosti k migrujúcim ľuďom.

ZVÝHODNENÉ BUDÚ tie projekty, ktoré sa na na mladých ľudí zameriavajú nielen ako na adresátov aktivít, ale ako na samotných organizátorov týchto aktivít (viď nižšie bod AKÉ AKTIVITY MÁME NA MYSLI?). Ďalšími výhodami sú aktivity vykonávané konkrétnymi cieľovými skupinami, resp. sú na nich zamerané – napr. aktivity s (mladými) novinármi, influencermi, aktivistami, učiteľmi apod. Zaujímavými sú tiež pre nás projekty, ktorých aktivity budú smerovať na ľudí s migračným backgroundom a na ľudí z ťažšie dosiahnuteľných oblastí. Tými mienime napríklad odľahlejšie regióny Slovenska, či aktivity smerujúce k cieľovým skupinám mimo hlavného mesta.

AKÉ AKTIVITY MÁME NA MYSLI? Konkrétne mantinely si z hľadiska obsahovej a metodologickej stránky nekladieme a inovatívne nápady uvítame. Podmienkou je, aby aktivity v prvom rade smerovali k vyššie uvedenému cieľu a cieľovej skupine. Môže ísť napríklad o:

 • tvorbu mediálnych výstupov rôzneho formátu (články, TV reportáže, podcasty apod.) o migrácii, ktoré vytvorili začínajúci žurnalisti;
 • tvorbu vzdelávacích materiálov o migrácii pre mladých;
 • organizáciu vzdelávacích podujatí o migrácii;
 • aktivity s migračnou tematikou na podporu globálneho vzdelávania, a to rôzneho formátu a v rôznom prostredí – napríklad diskusie či iné podujatia na festivaloch, táboroch, školách apod., pričom sú zamerané buď na mladých ľudí (1) všeobecne, (2) s migračným backgroundom alebo na mladých (3) z ťažko dostupných oblastí.

 

NA „AKÚ“ MIGRÁCIU AKTIVITY ZAMERAŤ? Migrácia je veľmi široký pojem, a tak ho aj vnímame – pre potreby tejto výzvy ňou rozumieme premiestňovanie sa ľudí z miesta na miesto. To môže zahŕňať jednotlivcov aj celé spoločenstvá, vnútorné presídľovanie v rámci krajiny, rovnako ako cesty naprieč a medzi kontinentmi. Rovnako sa môžu rôzniť príčiny premiesťňovania sa, od nútenej migrácie, úteku pred násilím, po dobrovoľný presun inam, za príležitosťami, rodinou, či hoci aj láskou. A mix pohnútok medzi tým – napríklad ľudia môžu unikať pred hmatateľným nebezpečenstvom, a zároveň môžu hľadať lepší život inde.

V slovenskom kontexte je relevantné aj krátkodobé cezhraničné dochádzanie za prácou či dlhodobý alebo trvalý odchod za prácou do zahraničia, presídľovanie spojené s politickými rozhodnutiami (kvôli výstavbe vodných diel či rozširovaniu baní apod.) alebo po odznení ekonomických aktivít či vplyvom geopolitických zmien (príkladom u nás je región Gemera a Novohradu). V historickom kontexte môžeme hovoriť napríklad o odsunoch obyvateľov krajiny iných národností, prípadne o osudoch zahraničných Slovákov a podobne.

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ? Žiadatelia o grant musia byť registrované osoby/organizácie neziskového charakteru (napr. občianske združenie, nezisková organizácia a i.) a musia byť registrované v niektorej z členských krajín EÚ a pôsobiace na území Slovenskej republiky. Nemôže ísť o fyzickú osobu ani o podnikateľský subjekt.

Podmienkou je, aby organizácia dokázala preukázať existujúce skúsenosti s aktivitami zameranými na migráciu a/alebo so vzdelávaním, resp. osvetou medzi mladými ľuďmi. Organizácia musí tiež preukázať schopnosti v oblasti komunikácie a propagácie a schopnosť viesť grantový projekt (podmienkou je deklarovať zoznam projektov za posledné tri roky a poslednú finančnú uzávierku – ak zatiaľ nemáte  k dispozícii za rok 2020, môže byť za rok 2019). Organizácia tiež nesmie byť poberateľom európskeho grantu DEAR 2018, ani poberateľom grantu 1. kola mikrograntovej výzvy IAE „Aktivity na podporu migrácie“.

KAM SA PRIHLÁSIŤ A AKO NA TO? Na tomto odkaze nájdete elektronický formulár, prostredníctvom ktorého môžete žiadať o grant Človeka v ohrození. Na prihlásenie je nutné mať gmailový účet a je potrebné ho odoslať do 2. júna 23:59.

Okrem (1) deklarácie aktivít a (2) zoznamu projektov v posledných 3 rokoch (v akejkoľvek dokumentovej podobe) je nutné doložiť aj (3) rozpočet projektu, (4) časový harmonogram aktivít a (5) maticu logického rámca (všetky je možné vypĺňať v slovenčine a potrebné odoslať v konkrétnej podobe zverejnenej TU). Všetky dokumenty, ktoré v prihláške nemajú vlastnú kolónku, je nutné nahrať do bodu Upload the samples of previous work, references and CVs of key experts”, rozpočet a časový harmonogram aktivít majú v prihláške samostatný bod.

Keďže prihláška je koncipovaná formou postupného otvárania strán, môžete si otvoriť kópiu elektronického formulára, ktorá však slúži iba pre sprehľadnenie a jej vyplnenie nenahrádza prihlášku prostredníctvom elektronického formulára! Na tomto odkaze nájdete vzory požadovaných dokumentov a prehľadov.

AKÚ FINANČNÚ ČIASTKU POSKYTUJEME A NA ČO? Indikatívne máme na výzvu alokované zdroje vo výške 12 000 eur, pričom finálna výška grantu môže byť znížená a závisí od relevantnosti rozpočtových položiek, najvyššia suma na jeden grant je 4000 eur.

Zároveň platí, že po podpísaní zmluvy vyplatíme 80 % výšky grantu. Zvyšných 20 % vyplatíme po skončení reportovacieho obdobia, ak reportované podklady (ktoré musia byť  napísané v anglickom jazyku) budú spĺňať všetky požadované náležitosti.
V tomto grantovom programe je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa, a to vo výške 5 % z celkového rozpočtu, pričom tieto zdroje nesmú pochádzať z finančných prostriedkov Európskej únie ani z tzv. in-kind príspevkov.

Typy aktivít, ktoré sú prípustné:

 • informovanosť a diseminácia: aktivity na rozšírenie povedomia o problematike, propagačné aktivity, resp. aktivity na zasiahnutie cieľovej skupiny, mediálne výstupy;
 • angažovanosť: kampane, petície a iné priame akcie;
 • tvorba kapacít: aktivity globálneho vzdelávania na festivaloch, táboroch, školách;
  – aktivity zaujímavé pre mladých, napríklad formou simulácie, rozšírenej či virtuálnej reality; videí či filmov;
 • tvorba a distribúcia online, printových a audiovizuálnych materiálov;
 • tvorba a používanie výstupov pre sociálne siete;
 • odmeny pre zamestnancov organizácie, ktorí sa priamo podieľajú na riadení a realizácii projektu (maximálne 40 % z celkového rozpočtu), odmeny pre externých konzultantov, ako aj iné výdavky priamo súvisiace s realizáciou projektu (cestovné, stravné, prenájom priestorov či vybavenia apod.);
 • nepriame náklady na réžiu, ktoré preplácame do výšky max. 7 %.

Typy aktivít, ktoré nie sú prípustné:

 • aktivity, ktoré sú vytvorené za účelom fundraisingu;
 • priame politické aktivity (v zmysle straníckej politiky, aktivity v súvislosti s verejnými politikami uvedené vyššie sú povolené);
 • aktivity propagujúce xenofóbiu, nenávisť apod.;
 • tzv. in-kind príspevky;
 • výdavky, ktoré sa zrealizovali pred začatím projektu.

Zároveň platí, že výdavky, ktoré by prečerpali výšku sumy v položke, musia žiadatelia uhradiť z vlastných zdrojov. Ak by naopak alokovanú sumu v položke neprečerpali, neminuté financie vracajú naspäť donorovi. Nepriame náklady na réžiu sú úmerne naviazané na čerpanie priamych finančných nákladov.

AKO DLHO PROJEKT POTRVÁ? Žiadosti o grant posielajte do 2. júna 2021. Následne sa zíde hodnotiaca komisia, ktorá jednotlivé žiadosti posúdi a žiadateľom oznámi výsledok do 17. mája 2021. Podpísanie zmlúv sa uskutoční na prelome mája a júna a implementačná časť projektu bude trvať najskôr od 15. júna 2021 do maximálne 30. apríla 2022, minimálne trvanie projektu je 3 mesiace. Od 1. do 31. mája 2022 prebieha reportovacie obdobie.

VYBRALI SME VÁS – ČO TERAZ? Na začiatku projektu usporiadame pre držiteľov grantu povinný seminár (alebo webinár), kde bude prebiehať školenie ohľadom projektov. Budeme vám tiež k dispozícii počas celého projektu i v reportovacom období. Na konci projektu usporiadame záverečné stretnutie.

Ak máte otázky ohľadom grantovej žiadosti, neváhajte kontaktovať programového manažéra Petra Ivaniča na e-mailovej adrese peter.ivanic@clovekvohrozeni.sk.