Globálne vzdelávanie v slovenských školách

Milá učiteľka, milý učiteľ,

práve máte v rukách publikáciu, ktorá je určená vám, učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl, študentom a študentkám vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcich sa o globálnevzdelávanie (GV) a jeho praktické začlenenie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Publikácia sa príznačne začína otázkou a odpoveďou, prečo globálne vzdelávanie patrí do škôl. Je to často prvá otázka, na ktorú vyučujúci hľadajú odpoveď, keď sa prvýkrát stretnú s konceptom globálneho vzdelávania. Ďalej vám publikácia priblíži základný rámec a základné princípy GV, pričom vás možno prekvapí, že o GV môžeme hovoriť len vtedy, ak sú globálne témy sprostredkované žiakom prostredníctvom relevatných pedagogických postupov. V časti “Tematický rozmer GV” sa okrem príkladov globálnych tém oboznámite s konceptom trvalo udržateľného rozvoja a Agendou 2030, ktorá sa zameriava na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja na celom svete vrátane Slovenska. V kapitole venujúcej sa pedagogickému rozmeru GV sa zas dozviete, aké postupy a metódy odporúčame na prinášanie týchto tém do tried za účelom celkového rozvoja kompetencií žiakov. Globálne vzdelávanie môže do slovenských škôl priniesť nástroj ku komplexnému rozvoju kľúčových kompetencií žiakov.

Slovenskému školstvu sa často vyčíta, že sa príliš zameriava na rozvoj vedomostí, zatiaľ čo zručnosti a postoje stoja v úzadí. Práve v tomto kontexte môže byť GV nástrojom, ktorý žiakom a žiačkam umožní rozvíjať ich zručnosti a postoje. Ako komplexný rozvoj kompetencií môže vyzerať v praxi, vám ukáže príklad aktivity globálneho vzdelávania a jej hĺbkový rozbor z pohľadu vedomostí, zručností a postojov.

Pridanou hodnotou tejto publikácie je kapitola “Ako pracovať s citlivými témami?”. Pri výučbe GV sa často otvárajú citlivé témy, ktoré môžu vyvolávať emotívne reakcie či rozdeľovať triedu. Dočítate sa, aké prínosy pre žiakov a žiačky z otvárania takýchto citlivých tém vyplývajú. Tipy na zabezpečenie želaného priebehu hodiny spolu so záverečnými zhrnutím vám môžu poslúžiť ako odporúčania do hodín globálneho vzdelávania.

Želáme vám prínosné a inšpiratívne čítanie,

tím Človeka v ohrození

Publikácia vznikla v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2.

Ako sa s deťmi učiť v izolácií: Od matematiky po dejepis

Izolácia môže byť pokojná, zábavná, nudná, ale niekedy aj náročná, najmä pre rodičov školopovinných detí. Bežné učebné materiály nie sú na doma ideálne a po pár dňoch môže dôjsť fantázia, ako sa s deťmi učiť a aké témy s nimi prebrať zaujímavým spôsobom.

Zapojte do bežných predmetov aktuálne témy

V Človeku v ohrození už roky vytvárame vzdelávacie materiály, ktoré zapadajú do štátnych vzdelávacích programov. Rodičia sa nimi teraz môžu inšpirovať a môžu svoje deti doma naučiť niečo nové. Klasické predmety v týchto podkladoch prepájame s aktuálnymi témami, s globálnym dianím a s otázkami, ktoré sú dôležité pre celú spoločnosť. Všetky aktivity sú vytvorené pre participatívne vzdelávanie, ktoré kladie dôraz na participáciu a tvorbu vlastných postojov.

Vďaka týmto podkladom môžete deťom pomôcť nájsť odpovede na otázky, nad ktorými sa možno už dnes zamýšľajú, alebo ich raz budú chcieť vedieť zodpovedať. Naše materiály sú prispôsobené na konkrétne predmety:

Všetky materiály nájdete zjednotené na tomto webe.

Materiály boli primárne vytvorené pre pedagógov a odborný personál, na učenie v prostredí, kde sú celé triedne kolektívy. No nájdete v nich aj aktivity, ktoré sa s trochou kreativity dajú adaptovať aj na menšie skupinky, či jednotlivcov. Čiže ak ste vymenili školskú triedu za obývačku, stále sa nimi môžete inšpirovať a nájdete v nich množstvo užitočných informácií a aktivít.

Učme (sa) kriticky rozmýšľať

Čas strávený s deťmi doma môže byť príležitosťou diskutovať aj o zložitejších otázkach, ktoré si vyžadujú istý čas. Tieto témy sú však dôležité pre život po škole a aj my, dospelí, sa o nich môžeme stále veľa naučiť.

Na našom webe nájdete celú sadu zaujímavých príručiek, ktoré sa týkajú rôznych oblastí. Patria medzi ne aj materiály o mýtoch a faktoch o Afrike, či o Rómoch. S témami moci, sociálneho vylúčenia, chudoby ale aj s uvedomením si vlastných obmedzení pri vnímaní sveta  pracuje aj príručka Obrazy menšín v našich hlavách.

Aj deti by mali vedieť rozpoznať spoločenské mýty, ktoré sú stále aktuálne. Pri krízových situáciách sa z rôznych strán valia informácie, nad ktorými by sme mali vedieť kriticky uvažovať.

Materiály odporúča aj Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), a Metodicko-pedagogické centrum (MPC). A čo je najdôležitejšie, máme na ne pozitívnu spätnú väzbu od pedagógov.

Hor sa do učenia!

Vzdelávame s dokumentárnymi filmami – koronavírus špeciál

Pandémia Koronavírusu COVID-19 má v tejto chvíli veľké dopady na náš život. Či už ide o domácu izoláciu, zatvorené školy, alebo zatvorenie letísk a hraníc, dopady globálneho problému sú viditeľné a markantné aj u nás.

A preto by sme vás radi pozvali využiť tento čas na debatu o dopadoch globálnych problémoch na náš život prostredníctvom dokumentárnych filmov a vzdelávacích materiálov.

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otvorenie témy, pretože poskytuje zážitok, vedomosti, informácie a emócie, ale hlavne zodpovednosť za otvorenie témy sa prenáša na samotné médium resp. jeho tvorcov. To umožnuje učiteľom, neformálnym aktérom vzdelávania a ľudom zodpovedným za vzdelávanie v čase krízy, pôsobiť v roli angažovaného moderátora, ktorý sa pýta otázky a je zvedavý.

Každý jeden film otvára debatu o inej citlivej téme, a tak máte možnosť otvoriť debatu o generačnej chudobe, klimatickej zmene a sociálnych sieťach. 

Je jedno, či ste profesionálni pedagógovia, alebo ľudia zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, metodicko-informačné materiály vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred filmom a po filme. Pôvodne boli určené pre triedne kolektívy, ale s trochu kreativity ich zvládnete adaptovať aj na prostredie domácej výučby. Pamätajte pritom na to najdôležitejšie pri sledovaní dokumentov tohto typu, na reflexiu po filme, pretože to je najpodstatnejšia časť celého procesu. Konkrétne otázky k reflexii nájdete vždy vo vzdelávacích materiáloch ku konkrétnym filmom.

Dokumentárne filmy sú v originálnom znení so slovenskými, alebo českými titulkami a časovo majú do 60 minút.

K dispozícii sú dokumentárne filmy:

  • Ďakujeme za dážď
  • Domáci zápas
  • #Sleduj Ma

 

ĎAKUJEME ZA DÁŽĎ

(Thank You For The Rain / Julia Dahr, Kisilu Musya / Dánsko / 2017 / 59 min. / slovenské titulky)

Ďakujeme za dážď je unikátny filmový projekt, ktorý natočili kenský farmár Kisilu Musya s nórskou filmárkou Juliou Dahr. Počas piatich rokov zachytil Kisilu nielen život svoje rodiny a komunity, ale aj ničivé dôsledky klimatickej zmeny − záplavy, extrémne suchá, ale aj smrť. Spoločne s Juliou sledujeme jeho premenu z otca na komunitného lídra a neskôr na aktivistu na celosvetovej úrovni. Posolstvo svojej komunity totiž prednesie až na klimatickom samite v Paríži. Film je výpoveďou večného optimistu, ktorý v boji o lepšiu budúcnosť otestuje vlastné limity.

Témy filmu: globálna klimatická zmena, klimatická spravodlivosť, environmentálny aktivizmus, migrácia

———————————————————

Po vyplnení tohto prihlasovacieho formulára. Odkaz na film vám príde na emailovú adresu, preto sa uistite, že ste ju zadali správne. Prosíme, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely.

 

DOMÁCI ZÁPAS

(Domashni ihry / Alisa Kovalenko / Spojené kráľovstvo / 2017 / 52 min. / slovenské titulky)

Domáci zápas zobrazuje rozhodujúci okamih v živote dvadsaťročnej Aliny, „million dollar baby“ z Kyjeva, ktorá má vďaka vášni pre futbal šancu zachrániť svoju rozvrátenú rodinu pred chudobou. Matka striedavo prebýva vo väzení a na slobode, nevlastný otec – alkoholik nie je už deväť rokov schopný nájsť si prácu. Ako útočisko sa pre Alinu javí každodenné hranie futbalu s chlapcami. Keď si miestny tréner všimne jej talent, zapíše ju do Atex Kyiv, jediného ženského klubu v meste. Alina je v súčasnosti profesionálnou hráčkou a má možnosť hrať za ukrajinský národný tím. Po smrti matky sa však musí postarať o dvoch mladších súrodencov a čas, ktorý by inak trávila na ihrisku, sa rozhodne venovať udržaniu rodiny pohromade. Predáva svoje veci vrátane kopačiek, aby mohla zaplatiť nájom, no napriek všetkému ďalej sníva o futbalovej kariére.

Témy filmu: chudoba, dospievanie

———————————————————

Po vyplnení tohto prihlasovacieho formulára. Odkaz na film vám príde na emailovú adresu, preto sa uistite, že ste ju zadali správne. Prosíme, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely.

 

#SLEDUJMA

(#FollowMe / Nicolaas Veul, Duco Coops / Holandsko / 2018 / 50 min. / české titulky)

„Všetko, čo vidíte, je táto okúzľujúca stránka. Nevidíte však, čo sa deje za oponou,“ vysvetľuje Mike zo spoločnosti Dovetale, ktorá analyzuje sociálne médiá. Instagram je ako výkladná skriňa, v ktorej ľudia propagujú samých seba. Zatiaľ čo užívatelia a užívateľky nadšene rozdávajú lajky selfíčkam, v pozadí prebieha čulý obchod s používateľskými účtami. Vzniká obrovské množstvo falošných profilov a internetoví roboti vyrábajú nových foloverov pre tých, ktorí si chcú pripadať úspešnejší. Je vôbec možné niečomu na Instagrame veriť?

Témy filmu: sociálne siete, reklama, mediálna gramotnosť, morálka

———————————————————

Po vyplnení tohto prihlasovacieho formulára. Odkaz na film vám príde na emailovú adresu, preto sa uistite, že ste ju zadali správne. Prosíme, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely.

 

Dokumentárne filmy a vzdelávacie materiály pre vás pripravil Človek v ohrození n.o. a Medzinárodný filmový festival Jeden svet. Ich dlhodobú prácu nielen v oblasti vzdelávania môžete podporiť prostredníctvom klubu priateľov Človek v ohrození (klik)

ĎAKUJEME ZA DÁŽĎ – učíme doma s dokumentárnym filmom

Pandémia Koronavírusu COVID-19 má v tejto chvíli veľké dopady na náš život. Či už ide o domácu izoláciu, zatvorené školy, alebo zatvorenie letísk a hraníc, dopady globálneho problému sú viditeľné a markantné aj u nás. Avšak, v porovnaní s predpokladanými dopadmi klimatickej krízy, sú tieto bolestivé následky len predzvesťou toho čo nás čaká aj na Slovensku v súvislosti s klimatickou krízou.

Podobne ako pri Koronavíruse, aj klimatická kríza má dopady, ktoré dopadajú nerovnomerne a ohrozujú predovšetkým tých, ktorí sú najzraniteľnejší. Sú to ľudia žijúci v generačnej chudobe a sociálnom vylúčení.

Neistota a strach, ktorý teraz pociťujeme je už v tejto chvíli realitou nielen nás, ale stoviek miliónov ľudí po celom svete. Ak chceme tieto pocity minimalizovať, tak je veľmi dôležité poznať príbehy ohrozených ľudí, vnímať ich realitu a perspektívu v čase mimoriadnych udalostí. A v tom je dokumentárny film Ďakujeme za dážď výborným nástrojom.

A preto by sme vás radi pozvali otvoriť debatu o dopadoch globálnych problémoch na náš život prostredníctvom tohto dokumentárneho filmu. Je jedno či ste profesionální pedagógovia, alebo ľudia zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, metodicko-informačné materiály∗ vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred filmom a po filme.

 

 

ĎAKUJEME ZA DÁŽĎ

(Thank You For The Rain / Julia Dahr, Kisilu Musya / Dánsko / 2017 / 59 min. / slovenské titulky)

Ďakujeme za dážď je unikátny filmový projekt, ktorý natočili kenský farmár Kisilu Musya s nórskou filmárkou Juliou Dahr. Počas piatich rokov zachytil Kisilu nielen život svoje rodiny a komunity, ale aj ničivé dôsledky klimatickej zmeny − záplavy, extrémne suchá, ale aj smrť. Spoločne s Juliou sledujeme jeho premenu z otca na komunitného lídra a neskôr na aktivistu na celosvetovej úrovni. Posolstvo svojej komunity totiž prednesie až na klimatickom samite v Paríži. Film je výpoveďou večného optimistu, ktorý v boji o lepšiu budúcnosť otestuje vlastné limity.

Témy filmu: globálna klimatická zmena, klimatická spravodlivosť, environmentálny aktivizmus a adaptácia na dopady klimatickej krízy

———————————————————

Po vyplnení tohto prihlasovacieho formulára, Vám bude zaslaný email s odkazom na film. Prosím, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely.

 

 

Metodicko-informačné materiály boli pôvodne vytvorené pre školské prostredie, ale dajú sa jednoduho adaptovať aj na jednotlivcov, alebo menšie skupinky.

 

Táto publikácia bola vytvorená s finančnou podporou Európskej únie. Za jej obsah je výhradne zodpovedná organizácia Človek v ohrození n.o., pričom nemusí nutne reprezentovať pohľad Európskej únie.