Afrika: mýty a fakty

Táto publikácia vzniká v čase, keď je neraz zložité zorientovať sa v množstve informácií. Mediálne informácie sú často degradované na krátke útržkovité správy vytrhnuté zo širšieho kontextu. Nevzbudzujú hlbší záujem a zjednodušovaním podporujú čierno-biele videnie sveta. Takýto spôsob prezentácie najviac spomedzi všetkých kontinentov postihuje Afriku. Aj preto vzniká táto publikácia určená predovšetkým učiteľom a učiteľkám základných a stredných škôl, ale aj komukoľvek so záujmom o porozumenie toho, akým spôsobom je u nás, ale aj vo svete, Afrika interpretovaná. Na základe internetového prieskumu, analýzy mediálnych výstupov, prieskumu na slovenských školách, osobných skúseností z vyučovania a dostupnej literatúry v slovenskom jazyku sme definovali 15 najčastejších mýtov a stereotypov o africkom kontinente. Tieto sme následne konfrontovali s objektívnejšími informáciami o jeho histórii, kultúre, prírodných podmienkach, spoločnosti či ekonomike. Publikácia vám predstaví africký kontinent z inej perspektívy, ako ste možno zvyknutí. Aj v tom, že slovo „africký“ sa tu používa iba minimálne, aj to iba v spojitosti s kontinentom ako takým. Vecí, ktorým by sme mohli dať prívlastok „africký“, nie je v skutočnosti až tak veľa. K zaujímavým informáciám sme pripojili aj podnetné aktivity, ktoré môžu použiť učitelia na vyučovacích hodinách viacerých predmetov, aj vzdelávatelia v neformálnom kontexte. Tieto aktivity vychádzajú z princípov globálneho vzdelávania a predstavujú interaktívne metódy rozvíjajúce kritické myslenie a vyvolávajúce diskusiu. Veríme, že táto publikácia prispeje k zmene vnímania afrického kontinentu, a to nielen v prostredí slovenských škôl.

 

 

 

Autori: Lukáš Zorád, Peter Farárik
© Človek v ohrození, o. z. 2015