ĎAKUJEME ZA DÁŽĎ – učíme doma s dokumentárnym filmom

Pandémia Koronavírusu COVID-19 má v tejto chvíli veľké dopady na náš život. Či už ide o domácu izoláciu, zatvorené školy, alebo zatvorenie letísk a hraníc, dopady globálneho problému sú viditeľné a markantné aj u nás. Avšak, v porovnaní s predpokladanými dopadmi klimatickej krízy, sú tieto bolestivé následky len predzvesťou toho čo nás čaká aj na Slovensku v súvislosti s klimatickou krízou.

Podobne ako pri Koronavíruse, aj klimatická kríza má dopady, ktoré dopadajú nerovnomerne a ohrozujú predovšetkým tých, ktorí sú najzraniteľnejší. Sú to ľudia žijúci v generačnej chudobe a sociálnom vylúčení.

Neistota a strach, ktorý teraz pociťujeme je už v tejto chvíli realitou nielen nás, ale stoviek miliónov ľudí po celom svete. Ak chceme tieto pocity minimalizovať, tak je veľmi dôležité poznať príbehy ohrozených ľudí, vnímať ich realitu a perspektívu v čase mimoriadnych udalostí. A v tom je dokumentárny film Ďakujeme za dážď výborným nástrojom.

A preto by sme vás radi pozvali otvoriť debatu o dopadoch globálnych problémoch na náš život prostredníctvom tohto dokumentárneho filmu. Je jedno či ste profesionální pedagógovia, alebo ľudia zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, metodicko-informačné materiály∗ vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred filmom a po filme.

 

 

ĎAKUJEME ZA DÁŽĎ

(Thank You For The Rain / Julia Dahr, Kisilu Musya / Dánsko / 2017 / 59 min. / slovenské titulky)

Ďakujeme za dážď je unikátny filmový projekt, ktorý natočili kenský farmár Kisilu Musya s nórskou filmárkou Juliou Dahr. Počas piatich rokov zachytil Kisilu nielen život svoje rodiny a komunity, ale aj ničivé dôsledky klimatickej zmeny − záplavy, extrémne suchá, ale aj smrť. Spoločne s Juliou sledujeme jeho premenu z otca na komunitného lídra a neskôr na aktivistu na celosvetovej úrovni. Posolstvo svojej komunity totiž prednesie až na klimatickom samite v Paríži. Film je výpoveďou večného optimistu, ktorý v boji o lepšiu budúcnosť otestuje vlastné limity.

Témy filmu: globálna klimatická zmena, klimatická spravodlivosť, environmentálny aktivizmus a adaptácia na dopady klimatickej krízy

———————————————————

Po vyplnení tohto prihlasovacieho formulára, Vám bude zaslaný email s odkazom na film. Prosím, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely.

 

 

Metodicko-informačné materiály boli pôvodne vytvorené pre školské prostredie, ale dajú sa jednoduho adaptovať aj na jednotlivcov, alebo menšie skupinky.

 

Táto publikácia bola vytvorená s finančnou podporou Európskej únie. Za jej obsah je výhradne zodpovedná organizácia Človek v ohrození n.o., pričom nemusí nutne reprezentovať pohľad Európskej únie.