Spolupráca v školskom prostredí

V tejto publikácii sa venujeme téme, s ktorou sa každodenne stretávame na pôde školy aj v bežnom živote.

Uvedomujeme si, že ak chceme ako spoločnosť nažívať v mieri a porozumení, mali by sme vedieť spolupracovať. Mnohokrát nás však zaskočí, čo všetko spolupráca obnáša a aké náročné býva vniesť ju do praxe, a to najmä v kritických situáciách. Pravdepodobne ide o dôsledok toho, že nás v nej nikto systematicky nepodporoval, neuvedomujeme si jej hodnotu a chýbajú nám potrebné zručnosti.

 

Publikáciu si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii prostredníctvom objednávacieho formulára.

Čo nájdete v publikácii?

Ponúkame vám vedecky overené poznatky a praktické príklady, ktoré hovoria o tom, prečo sa oplatí budovať atmosféru spolupráce v škole. Zavedenie kooperatívneho prístupu na hodinách, aj mimo nich, so sebou prináša množstvo výhod. V priaznivej atmosfére dosahujú žiaci a žiačky lepšie študijné výsledky a budujú si zdravšie vzájomné vzťahy. Navyše sa osobnostne rozvíjajú komplexnejšie, ako keď medzi sebou súťažia, alebo sa starajú iba o svoj vlastný prospech. Na nasledujúcich stranách vám prinášame tipy na rôzne možnosti zavádzania peratívneho učenia do praxe aj rady na riešenie náročných situácií, ktoré môžu nastať v triede. Vytvorili sme ich na základe skúseností vašich kolegýň a kolegov.

Veríme, že aj vďaka nim sa pustíte do spolupráce na vašej škole s ešte väčšou chuťou ako doteraz. Držíme vám palce!

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk