Generácia T – predsudky zastavíš len ty

Každý z nás sa už stretol so stereotypmi a predsudkami. A určite sme ich použili aj my. Je to totiž celkom prirodzené. O tom, prečo máme predsudky, ako to súvisí s identitou a ako stereotypy ovplyvňujú naše správanie a rozhodovanie, pripravilo občianske združenie Mareena vzdelávacie video a metodický materiál pre učiteľov, pedagógov a pracovníkov s mládežou.

 V spolupráci s Youtuberom JurajVie pripravili vzdelávacie video na tému „Prečo máme predsudky“.

 

 

Metodický materiál „Prečo máš predsudky“

 Dokument je určený učiteľkám, pedagógom, lektorom a lektorkám vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní, ktorí by sa chceli so svojimi žiakmi či študentmi venovať téme predsudkov a stereotypov. Je vhodný pre mladých ľudí od posledných ročníkov 2. stupňa základných škôl až po vysokoškolákov.

Materiál nadväzuje na vzdelávacie video „Prečo máš predsudky“. Jednotlivé aktivity sa dajú realizovať samostatne alebo aj následne podľa zámeru, času a veľkosti skupiny.

 Obsahuje 6 tematických okruhov na diskusiu so žiakmi a mladými ľuďmi:

 1. Čo je identita?
 2. Rozmanitosť identít
 3. Stereotypy a predsudky
 4. Prvý a druhý pohľad
 5. Predsudky a my
 6. Predsudky verzus my

 

Aktivizačný balík pre mladých ľudí a Generation T

Okrem vzdelávacích materiálov pre učiteľov, pedagógov a pracovníkov s mládežou, pripravili v Mareene aj tzv. aktivizačný balíček pre mladých ľudí a všetkých, ktorí sa chcú v téme identity, stereotypov a predsudkov angažovať.

Aktivizačný balík obsahuje dokument s názvom Tipy, ako prispieť k svetu bez predsudkov, v ktorom si rozumieme, ktorom je stručný popis 8 spôsobov ako sa môžu mladí ľudia angažovať a posilniť vzájomné porozumenie vo svojej triede, rodine či meste.

 

Čo môže urobiť každý z nás?
 • Zapojiť sa do online výzvy Generation T a ukázať, čo máme s cudzincami spoločné.
 • Nájsť hrdinu/hrdinku vo svojom okolí a daj o ňom vedieť.
 • Rozšíriť obzory sebe aj ostatným.
 • Zorganizovať finančnú zbierku.
 • Byť extra a zapojiť sa pomocou ďalších možností.

 

Súčasťou balíčka je aj sada propagačných materiálov (plagát, leták, nálepky a odznaky), ktorými môžu mladí ľudia svoje aktivity podporiť a prispieť k pozitívnejšiemu vnímaniu cudzincov či ľudí s iným etnickým pôvodom. Propagačné materiály si môžete bezplatne objednať na generationt@mareena.sk.

 

Prečo Generation T

Ste jedinečná generácia. Ste mladí, máte prístup k informáciám, cestujete, máte

možnosť vidieť rozdielnosť a nebáť sa jej. Sila odstrániť predsudky je vo vašich rukách. Ste generácia Ty.“, vyzýva Mareena v kampani Generation T (čítaj dženerejšn ty), v ktorom písmeno „T“ predstavuje slová „Ty“ a „tolerancia“.

Všetky materiály sú voľne dostupné na stránkach projektu a nájdete ich aj na stránke globálneho vzdelávania v časti

 

 

 

 

 

Vzdelávacie materiály vznikli s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu zodpovedá výlučne Mareena.

 

Mýty a fakty o migrácii – Tréning trénerov

Milé učiteľky, učitelia,

pozývame Vás na tréning trénerov na tému Mýty a fakty o migrácii  – formovanie postojov mladých ľudí! Tréning je určený pre učiteľov druhého stupňa základných škôl, pedagogických pracovníkov a pre pracovníkov s mládežou vo veku 13 – 15 rokov.

Cieľom tréningu je predstaviť účastníkom nový manuál s aktivitami, ktoré umožňujú rozšíriť znalosti mladých ľudí o migrácii na Slovensku a vo svete a scitliviť ich na túto tému. Súčasťou školenia bude aj predstavenie série vzdelávacích videí, ktoré sme vytvorili v spolupráci so známymi slovenskými influencermi so zámerom prispieť k prevencii diskriminácie, rasizmu a xenofóbie.

Tréningy budú prebiehať interaktívnou formou a účastníci si z nich odnesú:

 • aktuálne informácie o trendoch v oblasti migrácie vo svete a na Slovenku,

 • oboznámia sa s novými krátkymi videami o živote migrantov na Slovensku a s obsahom vzdelávacieho manuálu

 • praktické tipy na zaujímavé aktivity, ktoré sa dajú začleniť do výučby

 • vlastný zážitok z rôznych aktivít a skúsenosť, ako tieto aktivity začleniť do výuky,

 • kontakty na kolegov a výmenu svojich skúseností z praxe.

Tréning trénerov sa uskutoční 17.3. 2022 od 9:00 – 16:30 v Bratislave

Uzávierka prihlášok na tréning je 10. marca 2022.

Účastníkom tréningu zabezpečíme občerstvenie a obed.

Ak máte záujem zúčastniť sa tréningu trénerov, vyplňte online prihlášku.

V prípade otázok kontaktujte Katarínu Božík kbozik@iom.int

Tréning je realizovaný v rámci projektu Aj my sme tu doma, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah zodpovedá Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)”