Mýty a fakty o migrácii – Tréning trénerov

Milé učiteľky, učitelia,

pozývame Vás na tréning trénerov na tému Mýty a fakty o migrácii  – formovanie postojov mladých ľudí! Tréning je určený pre učiteľov druhého stupňa základných škôl, pedagogických pracovníkov a pre pracovníkov s mládežou vo veku 13 – 15 rokov.

Cieľom tréningu je predstaviť účastníkom nový manuál s aktivitami, ktoré umožňujú rozšíriť znalosti mladých ľudí o migrácii na Slovensku a vo svete a scitliviť ich na túto tému. Súčasťou školenia bude aj predstavenie série vzdelávacích videí, ktoré sme vytvorili v spolupráci so známymi slovenskými influencermi so zámerom prispieť k prevencii diskriminácie, rasizmu a xenofóbie.

Tréningy budú prebiehať interaktívnou formou a účastníci si z nich odnesú:

  • aktuálne informácie o trendoch v oblasti migrácie vo svete a na Slovenku,

  • oboznámia sa s novými krátkymi videami o živote migrantov na Slovensku a s obsahom vzdelávacieho manuálu

  • praktické tipy na zaujímavé aktivity, ktoré sa dajú začleniť do výučby

  • vlastný zážitok z rôznych aktivít a skúsenosť, ako tieto aktivity začleniť do výuky,

  • kontakty na kolegov a výmenu svojich skúseností z praxe.

Tréning trénerov sa uskutoční 17.3. 2022 od 9:00 – 16:30 v Bratislave

Uzávierka prihlášok na tréning je 10. marca 2022.

Účastníkom tréningu zabezpečíme občerstvenie a obed.

Ak máte záujem zúčastniť sa tréningu trénerov, vyplňte online prihlášku.

V prípade otázok kontaktujte Katarínu Božík kbozik@iom.int

Tréning je realizovaný v rámci projektu Aj my sme tu doma, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah zodpovedá Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)”