Ako učiť o klimatickej zmene

V príručke Ako učiť o klimatickej zmene vám ponúkame inšpirácie, ako vzdelávať deti a mládež o zmene klímy a ukotviť klimatické vzdelávanie v školskom prostredí. Odporúčania a vzdelávacie aktivity sú určené predovšetkým učiteľstvu stredných škôl a druhého stupňa základných škôl. Prekročte s nami hranice environmentálnej výchovy.

Príručku Ako učiť o zmene klímy si môžete objednať bezplatne prostredníctvom tohto formulára.

Naším cieľom bolo vytvoriť publikáciu, ktorá prináša nielen konkrétne námety do výučby, ale aj základné informácie o klimatickej zmene a jej vplyve na duševné zdravie, príklady dobrej praxe zo školy a tipy na ďalšie hodnotné materiály. Snažili sme sa skrátka vytvoriť balík plný podpory pre ľudí, ktorí chcú učiť o zmene klímy.

Príručka vznikla v spolupráci s Gymnáziom Púchov, kde sme sa stretávali na vzdelávacích podujatiach a následne spolupracovali na projekte prinášajúcom vzdelávanie o klimatickej zmene do škôl. Samotné prostredie púchovského gymnázia je pozitívnym príkladom, ako vzdelávaciu inštitúciu premeniť na priestor, kde sa žiactvo prostredníctvom vlastnej skúsenosti učí, ako žiť udržateľnejšie s ohľadom na zmenu klímy a rozvíjať si vzťah k životnému prostrediu.

Čo v príručke nájdete?

Klimatická zmena je aktuálna téma, ktorá často zaujíma mladých ľudí, je súčasťou environmentálnej výchovy a tiež sa viackrát objavuje v novom štátnom vzdelávacom programe. Príručka Ako učiť o zmene klímy je spracovaná ako komplexný balíček, ktorý vám ukáže ako na 2. stupni ZŠ a SŠ aj v neformálnom prostredí kvalitne učiť o zmene klímy. Pripravili sme pre vás:

 • Dobrá prax a skúsenosti púchovského gymnázia: učiteľský zbor v Púchove je inšpiráciou, ako prostredie školy využiť na vzdelávanie o zmene klímy a rozvíjať u mladých ľudí vzťah k ochrane životného prostredia. Inšpirujte sa vodozádržnými opatreniami, kompostovaním a vermikompostovaním, fotovoltickými panelmi, školskými triednymi projektami či spoluprácou v miestnymi organizáciami a inštitúciami.
 • Námety do výučby: vytvorili sme pre vás 8 námetov s pracovnými listami. Ku každému námetu nájdete rozširujúce alebo nadväzné aktivity do ďalších predmetov. Inšpirovali sme sa prostredím púchovského gymnázia, a preto v pracovných listoch môžu žiaci a žiačky:
  • riešiť úlohy rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť o solárnych paneloch,
  • analyzovať informácie zo solárnych panelov a rozvíjať si finančnú gramotnosť a počítať matematické príklady,
  • v skupinovej práci identifikujú dôvody, ktoré ohrozujú včely a ďalšie opeľovače,
  • naplánovať experiment s meraním vyprodukovaného odpadu v triede,
  • analyzovať informácie o vermikompostovaní a porovnávať cenové ponuky na domáce vermikompostéry,
  • zmapovať postoje detí a mládeže, aké sú ich vlastné postoje vzhľadom na zmenu klímy atď.
  • Pripravili sme aj prehľad ďalších vzdelávacích aktivít, filmov či zdrojov, ktoré môžete využiť vo výučbe.
 • Ako učiť o zmene klímy: konkrétne návody a nástroje, ako vo výučbe začleňovať vzdelávanie o zmene klímy.
 • Čo potrebujete vedieť o zmene klímy: 8 základných informácií sme rozpracovali pomocou grafov a infografík, aby ste sa ľahko zorientovali v téme zmeny klímy.
 • Klimatická zmena a duševné zdravie: Zmena klímy, ničenie životného prostredia a strata biodiverzity vplývajú na duševné zdravie. Prečítajte si o klimatickej úzkosti a ďalších ekoemóciách a využite vo vašej výučbe cvičenia na budovanie aktívnej nádeje.

Veríme, že táto príručka bude prínosnou pomôckou vo vašej výučbe.

Objednať príručku si môžete tu.

V prípade otázok nás kontaktujte na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk