Argumenty proti agresii

Nenávistné výroky a agresívna argumentácia sú útokom na práva rôznych etnických, náboženských a/alebo národnostných skupín, čo jednoznačne porušuje princípy ľudskej dôstojnosti a rešpektovanie rasových a kultúrnych rozdielov.

Tím siedmich európskych inštitúcií v príručke Argumenty proti agresii ponúka stratégie na pomoc ľuďom na verejných pozíciách, vďaka ktorým môžu čeliť agresívnym argumentom a nenávistným prejavom pri osobných stretnutiach a na sociálnych sieťach. Príručka je primárne zameraná na štátnych zamestnancov, učiteľov, pracovníkov s mládežou, osoby v kultúrnych inštitúciách alebo na ľudí pracujúcich vo verejných médiách.

Viac informácií nájdete na stránke https://training.contra-aggression.eu/?localize=sk