Jeden svet na školách 2019/2020: metodické materiály k dokumentárnym filmom

 

 

1. ĎAKUJEME ZA DÁŽĎ

(Thank You For The Rain / Julia Dahr, Kisilu Musya / Dánsko / 2017 / 59 min. / slovenské titulky)

Ďakujeme za dážď je unikátny filmový projekt, ktorý natočili kenský farmár Kisilu Musya s nórskou filmárkou Juliou Dahr. Počas piatich rokov zachytil Kisilu nielen život svoje rodiny a komunity, ale aj ničivé dôsledky klimatickej zmeny − záplavy, extrémne suchá, ale aj smrť. Spoločne s Juliou sledujeme jeho premenu z otca na komunitného lídra a neskôr na aktivistu na celosvetovej úrovni. Posolstvo svojej komunity totiž prednesie až na klimatickom samite v Paríži. Film je výpoveďou večného optimistu, ktorý v boji o lepšiu budúcnosť otestuje vlastné limity.

Témy filmu: globálna klimatická zmena, klimatická spravodlivosť, environmentálny aktivizmus, migrácia

2. DOMÁCI ZÁPAS

(Domashni ihry / Alisa Kovalenko / Spojené kráľovstvo / 2017 / 52 min. / slovenské titulky)

Domáci zápas zobrazuje rozhodujúci okamih v živote dvadsaťročnej Aliny, „million dollar baby“ z Kyjeva, ktorá má vďaka vášni pre futbal šancu zachrániť svoju rozvrátenú rodinu pred chudobou. Matka striedavo prebýva vo väzení a na slobode, nevlastný otec – alkoholik nie je už deväť rokov schopný nájsť si prácu. Ako útočisko sa pre Alinu javí každodenné hranie futbalu s chlapcami. Keď si miestny tréner všimne jej talent, zapíše ju do Atex Kyiv, jediného ženského klubu v meste. Alina je v súčasnosti profesionálnou hráčkou a má možnosť hrať za ukrajinský národný tím. Po smrti matky sa však musí postarať o dvoch mladších súrodencov a čas, ktorý by inak trávila na ihrisku, sa rozhodne venovať udržaniu rodiny pohromade. Predáva svoje veci vrátane kopačiek, aby mohla zaplatiť nájom, no napriek všetkému ďalej sníva o futbalovej kariére.

Témy filmu: chudoba, dospievanie

3. #SLEDUJMA

(#FollowMe / Nicolaas Veul, Duco Coops / Holandsko / 2018 / 50 min. / české titulky)

„Všetko, čo vidíte, je táto okúzľujúca stránka. Nevidíte však, čo sa deje za oponou,“ vysvetľuje Mike zo spoločnosti Dovetale, ktorá analyzuje sociálne médiá. Instagram je ako výkladná skriňa, v ktorej ľudia propagujú samých seba. Zatiaľ čo užívatelia a užívateľky nadšene rozdávajú lajky selfíčkam, v pozadí prebieha čulý obchod s používateľskými účtami. Vzniká obrovské množstvo falošných profilov a internetoví roboti vyrábajú nových foloverov pre tých, ktorí si chcú pripadať úspešnejší. Je vôbec možné niečomu na Instagrame veriť?

Témy filmu: sociálne siete, reklama, mediálna gramotnosť, morálka

 

Filmy si môžete jednoducho a bezplatne objednať cez tento prihlasovací formulár.

 

Autori metodických materiálov: Shoshana Chovan, Frédérique Halászová, Adam Hrapko, Michaela Mozolová

Človek v ohrození, n.o. 2020

Novinárska cena za globálnu žurnalistiku v roku 2019

Foto: www.novinarskacena.sk

Globálna rozvojová žurnalistika, z ktorej iniciatíva Svet medzi riadkami vychádza, sa stáva stálou súčasťou mediálneho sveta na Slovensku. V súťaži Novinárska cena, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti, komisia opätovne udelí špeciálne ocenenie Global Journalism – Svet medzi riadkami. 

Ocenenie je určené pre všetkých, ktorí sa snažia publiku ukazovať svet inak, hlbšie, vyváženejšie, v kontexte, berúc do úvahy nielen perspektívu obyvateľa Slovenska, ale aj dotknutých krajín a ich obyvateľov, ako aj sveta ako celku.

Vo svojich novinárskych výstupoch tak zohľadňujú fakt, že o mnohých javoch a udalostiach už nie je možné komplexne a vyvážene informovať bez vnímania a reflexie globálnych vzťahov, súvislostí a prepojení.

Ako (sa) prihlásiť?

(Nielen) svoje výstupy, ktoré vyšli počas minulého roka, môžete do Novinárskej ceny prihlasovať na tomto odkaze do 16. februára 2020. Kategória je bez žánrového či formálneho obmedzenia – od článkov najrôznejších žánrov, cez televízne reportáže, po rozhlasové diskusie. To znamená, že svoje príspevky musíte zaradiť do niektorej zo žánrových kategórií – ku ktorej majú podľa vás najbližšie. Porota ich môže do výberu odporučiť až následne. 

Víťaz či víťazka novinárskej ceny v kategórii Global Journalism – Svet medzi riadkami získa peňažnú odmenu tisíc eur.

Porota pri hodnotení príspevkov v tejto kategórii ocení najmä:

 • schopnosť priniesť málo pokrytú globálnu či rozvojovú tému, prípadne neznámu alebo prehliadanú perspektívu už známejšej témy
 • schopnosť pozrieť sa na dianie aj „očami iných“, a zvlášť tých slabších a menej vplyvných
 • spôsob akým autor či autorka zohľadňuje existenciu globálnych prepojení a našej role v nich
 • schopnosť pracovať vo svojich výstupoch s naratívmi vedome vyvracajúcimi negatívne, na stereotypoch či predsudkoch založené vyobrazenia sveta
 • schopnosť, tam kde je to zmysluplné, zohľadniť vo svojich výstupoch prítomnosť globálnych prepojení a súvislostí – využitie tzv. globálneho náhľadu narozdiel od bežného zahraničného (viac o globálnom náhľade nájdete v tomto odkaze)
 • schopnosť včleniť ľudské príbehy a hlasy dotknutých spoločenstiev
 • schopnosť prepojiť zdanlivo nesúvisiace udalosti odohrávajúce sa na rôznych kontinentoch a v odlišných kontextoch do jedného príbehu – schopnosť ukázať abstraktnú globalizáciu konkrétnou
 • schopnosť pracovať s prierezovými témami vrátane rodovej rovnosti
 • inovatívnosť

Tlačová správa

Viac info získate na pavlina.chalupkova@clovekvohrozeni.sk

Návrat na stránku programu Svet medzi riadkami

Ocenenie za globálnu (rozvojovú) žurnalistiku v roku 2018

Foto: www.novinarskacena.sk

V súťaži Novinárska cena 2018, ktorú každý rok vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti, komisia vôbec prvýkrát udelí špeciálne ocenenie Global Journalism – Svet medzi riadkami.

Ocenenie je určené pre všetkých tých, ktorí sa pokúšajú nazerať na svet „globálnymi“ očami. Vo svojich novinárskych výstupoch pokrývajúcich najrôznejšie globálne či rozvojové témy tak zohľadňujú fakt, že o mnohých udalostiach už nie je možné komplexne informovať bez vnímania globálnych vzťahov, súvislostí a prepojení.

(Nielen) svoje výstupy, ktoré vyšli počas minulého roka (2018), môžete do Novinárskej ceny prihlasovať na tomto odkaze do 8. februára 2019. Kategória je bez žánrového či formálneho obmedzenia – od článkov najrôznejších žánrov, cez televízne reportáže, po rozhlasové diskusie. Víťaza či víťazku novinárskej ceny v kategórii Global Journalism – Svet medzi riadkami čaká peňažná odmena tisíc eur.

Ako sa prihlásiť? 

Do špeciálnych kategórií Novinárskej ceny sa nedá prihliasiť priamo – ide totiž primárne o súťaž založenú na žánroch. To znamená, že ak chcete, aby sa váš výstup ocitol v tejto špeciálnej kategórii, musíte ho prihlásiť do príslušnej žánrovej kategórie. Porota následne, popri hodnotení žánrových kategórií, označí tie príspevky, ktoré sú hodné zaradenia do špeciálnej ceny.

Porota pri hodnotení príspevkov v tejto kategórii ocení najmä:

 • schopnosť priniesť málo pokrytú globálnu či rozvojovú tému, prípadne neznámu alebo prehliadanú perspektívu už známejšej témy;
 • schopnosť pozrieť sa na dianie aj „očami iných“, a zvlášť tých slabších a menej vplyvných;
 • spôsob akým autor či autorka zohľadňuje existenciu globálnych prepojení a našej role v nich;
 • schopnosť pracovať vo svojich výstupoch s pozitívnymi naratívmi a/alebo naratívmi vedome vyvracajúcimi negatívne, na stereotypoch založené vyobrazenia sveta;
 • schopnosť, tam kde je to zmysluplné, zohľadniť vo svojich výstupoch prítomnosť globálnych prepojení a súvislostí – využitie tzv. globálneho náhľadu narozdiel od bežného zahraničného (viac o globálnom náhľade nájdete v tomto odkaze);
 • schopnosť včleniť ľudské príbehy a hlasy dotknutých spoločenstiev;
 • schopnosť prepojiť zdanlivo nesúvisiace udalosti odohrávajúce sa na rôznych kontinentoch a v odlišných kontextoch do jedného príbehu – schopnosť ukázať abstraktnú globalizáciu konkrétnou;
 • schopnosť pracovať s prierezovými témami vrátane rodovej rovnosti;
 • inovatívnosť.

Tlačová správa

Viac info získate na peter.ivanic@clovekvohrozeni.sk

Návrat na stránku programu Svet medzi riadkami