TOP 40 globálneho vzdelávania

Milé priateľky a priatelia, kolegyne a kolegovia v oblasti globálneho vzdelávania,

 

s radosťou vám predstavujeme druhé vydanie prehľadu, ktorý sumarizuje aktuálne možnosti a ponuky v oblasti globálneho vzdelávania (GV). Prehľad je aktuálny k októbru 2023 a mapuje celkovo 40 ponúk od 11 neziskových organizácií na Slovensku.

 

Tento prehľad je utvorený výlučne pre vás – pedagogičky a pedagógov, aktívnych vyučujúcich, aby sme vám uľahčili orientáciu v bohatej a rôznorodej ponuke programov, kurzov a materiálov od rôznych vzdelávacích organizácií na Slovensku. Vytvorenie tohto prehľadu sme považovali za nevyhnutnosť, pretože takýto súhrn na Slovensku dlho chýbal. Zároveň si uvedomujeme, že v globálne prepojenom svete je práve globálne vzdelávanie a výchova ku globálnemu občianstvu jednou z najdôležitejších investícií do budúcnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad vzišiel z iniciatívy Fairtrade Česko a Slovensko. Tím Fairtrade ČS ho vytvoril v spolupráci s platformou rozvojových organizácií – Ambrela. Sústredili sme sa na informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v možnostiach – ako rozvíjať globálne i kritické myslenie a nadobúdať zručnosti, potrebné pre 21. storočie. Tento prehľad je dôkazom toho, ako sa neziskový sektor na Slovensku stal dynamickým a inovatívnym aktérom v oblasti vzdelávania.

Nech tento materiál poslúži ako východisko pre vašu pedagogickú prax, ako inšpirácia pre nové vyučujúce metódy, aj ako prostriedok pre posilnenie spolupráce medzi všetkými zúčastnenými stranami v oblasti vzdelávania. Veríme, že spoločnými silami môžeme vytvoriť prostredie pre zmeny, ktoré povedú k tolerantnejšiemu, zodpovednejšiemu a udržatelnejšiemu životu pre všetkých na našej planéte.

S úctou a očakávaním ďalšej úspešnej spolupráce,

Lukáš Bulko,
Fairtrade Česko a Slovensko

info@fairtrade.sk

TOP 3 príručky, ktoré nesmú chýbať ani v jednom kabinete

Dnes vám ukážeme naše 3 najobľúbenejšie príručky z dielne globálneho vzdelávania Človeka v ohrození, s ktorými ostatné pedagogičky a pedagógovia na vyučovaní pravidelne pracujú. V každej príručke sme pre vás pripravili aktivity, pracovné listy a informácie o témach: zmena klímy, ako sa zorientovať v informačnom prostredí a o migrácii.  

Tím globálneho vzdelávania ktorý pre vás tvorí príručky: zľava Lukáš Osvald, Lenka Putalová a Vanda Benkovičová.
Spoznajte TOP 3 príručky, ktoré vám nesmú chýbať v kabinete 

 

Ako učiť o klimatickej zmene – Prekročme hranice environmentálnej výchovy 
Vzdelávacia príručka Ako učiť o klimatickej zmene
5 dôvodov, prečo si objednať túto príručku: 

1. Získate skúsenosti konkrétnej školy, púchovského gymnázia. Aké opatrenia robia na zmierňovanie dopadov klimatickej krízy a ako rozvíjajú environmentálnu výchovu a výučbu o zmene klímy? 

2. Využijete ju na viac predmetov. Skúsenosti z púchovského gymnázia sú rozpracované do 8 tematických pracovných listov vhodných do viacerých predmetov a vzdelávacích oblastí. Ku každému pracovnému listu sú pripravené ďalšie námety na aktivity, ako tému pracovného listu ešte viac rozšíriť a pracovať s ňou na ďalších predmetoch. 

3. Vybrali sme 8 základných informácií o zmene klímy, ktoré by mali vedieť úplne všetci. Príručka ponúka kvalitnú informačnú časť, ktorá vám pomôže ľahko sa orientovať v obsiahlej a zložitej téme zmeny klímy.   

4. Podporujeme duševné zdravie a mentálnu pohodu. Pripravili sme celú kapitolu o klimatickej úzkosti a konkrétne návody, ako vytvoriť v školskom prostredí atmosféru, ktorá podporí angažovanosť namiesto klimatickej úzkosti. V príručke nájdete aj širokú paletu cvičení zameraných na budovanie aktívnej nádeje. Cvičenia sú vhodné do výučby pre skupinovú prácu aj pre jednotlivcov.  

5. Prinášame návody, ako výučbu o zmene klímy začleňovať na úrovni predmetov či vzdelávacích oblastí, tiež na celoškolskej úrovni s dôrazom na zapájanie detí a mládeže.  

S PRÍRUČKOU ZÍSKATE BONUS: Bohatý zdroj, kde nájdete konkrétne tipy na dokumentárne filmy vhodné pre školy, ďalšie vzdelávacie aktivity do viacerých predmetov, kvalitné zdroje informácií (napr. infografiky) či inšpirácie na čítanie, počúvanie a sledovanie v téme klimatickej zmeny. 

Objednajte si príručku bezplatne na tomto odkaze.

 

Ako sa vyznať v informačnom prostredí
Vzdelávacia príručka Ako sa vyznať v informačnom prostredí
5 dôvodov, prečo si objednať túto príručku: 

1. Zistíte, ako sa zmenilo informačné prostredie od vzniku a rozšírenia sociálnych sietí a ako náš mozog spracúva a vyhodnocuje informácie. 

2. Získate konkrétne návody, ako rozpoznať kvalitnú informáciu od tej nekvalitnej a na čo sa sústrediť pri vizualizácii dát. Na konkrétnych príkladoch vysvetľujeme, ako prostredníctvom grafov (ne)podať vypovedajúcu informáciu.  

3. Dáme vám tipy, ako v triede vytvoriť bezpečné prostredie, ak sa rozprávate o citlivých a polarizujúcich témach. 

4. Osvojíte si slovník pojmov súvisiacich s mediálnym a informačným prostredím 

5. Dostanete paletu vzdelávacích aktivít a pracovných listov pre deti 2. stupňa ZŠ a SŠ, napríklad o: 

 • Argumentačných fauloch a ako ich rozpoznať 
 • Ako funguje redakcia denníka a pojmoslovie profesií, ktoré sa vyskytujú v redakcii 
 • Všade samá reklama – vedeli ste že počas jedného dňa vidíme priemerne 2000-10 000 reklám. Ako sa mení reklama a aké rôzne formy má aj v online prostredí? 
 • Pracovné listy, prostredníctvom ktorých žiaci a žiačky analyzujú grafy a hľadajú v nich chybu 
 • Žiaci a žiačky skúmajú rozdiel medzi kauzalitou a koreláciou. 
Objednajte si príručku bezplatne na tomto odkaze. 

 

Ako učiť o migrácii
Vzdelávacia príručka Ako učiť o migrácii
3 dôvody, prečo si objednať túto príručku: 

1. Prinášame overenú dobrú prax z Česka, Slovenska, Poľska a Estónska, ako v triedach otvárať tému migrácie, 

2. Naučíme vás reagovať na náročné situácie v triede, napr. ako reagovať keď niekto v triede tvrdí, že „má právo na vlastný názor”, reagovať na rodičov, ktorí žiadajú vysvetlenie, prečo učíte o migrácii alebo na čo si dať pozor, ak máte v triede deti s migračnou skúsenosťou,  

3. Môžete si do vyučovania naplánovať skvelé aktivity: 

 • Bingo –  hravá a pohybová aktivita na 15 minút, ktorá deti naladí na tému migrácie. 
 • Príbeh Heleny – v aktivite mládež pracuje so životným príbehom literárnej historičky a prekladateľky, ktorá ako prvá Slovenka získala doktorát na parížskej Sorbonne. Ako sa cítila, keď sa ako osemročná s rodičmi presťahovala do cudziny?  
 • Kedy končí detstvo? Preskúmajte v triede koncept detstva očami literárnych postáv. V príbehu z knihy Zamatový ostrov môžete s triedou spoznať príbeh súrodencov Máji a Adina, ktorí s rodičmi utiekli do Českej republiky z vojnového Sarajeva.  
 • Živé spomienky – čo majú spoločné obce Radvaň, Horné Opatovce, Ruskinovce, Sokolče a Mochovce? Všetky počas 2. polovice 20.storočia zanikli. Preskúmajte dôvody prečo. 

BONUS V TEJTO PRÍRUČKE: Využite infografiky o migrácii a s triedou analyzujte informácie, ktoré prinášajú. Ku všetkým ponúkame námety, ako s nimi pracovať. 

Objednajte si príručku bezplatne na tomto odkaze.

 

Začnite nový školský rok s kvalitnými zdrojmi, prineste do vašich škôl zmenu.  

V prípade otázok alebo spätnej väzby sa neváhajte na nás obrátiť: 

Lenka Putalová
lenka.putalova@clovekvohrozeni.sk
Koordinátorka vzdelávacích programov
Sekcia globálneho vzdelávania/Global Education Department

Ako učiť o klimatickej zmene

V príručke Ako učiť o klimatickej zmene vám ponúkame inšpirácie, ako vzdelávať deti a mládež o zmene klímy a ukotviť klimatické vzdelávanie v školskom prostredí. Odporúčania a vzdelávacie aktivity sú určené predovšetkým učiteľstvu stredných škôl a druhého stupňa základných škôl. Prekročte s nami hranice environmentálnej výchovy.

Príručku Ako učiť o zmene klímy si môžete objednať bezplatne prostredníctvom tohto formulára.

Naším cieľom bolo vytvoriť publikáciu, ktorá prináša nielen konkrétne námety do výučby, ale aj základné informácie o klimatickej zmene a jej vplyve na duševné zdravie, príklady dobrej praxe zo školy a tipy na ďalšie hodnotné materiály. Snažili sme sa skrátka vytvoriť balík plný podpory pre ľudí, ktorí chcú učiť o zmene klímy.

Príručka vznikla v spolupráci s Gymnáziom Púchov, kde sme sa stretávali na vzdelávacích podujatiach a následne spolupracovali na projekte prinášajúcom vzdelávanie o klimatickej zmene do škôl. Samotné prostredie púchovského gymnázia je pozitívnym príkladom, ako vzdelávaciu inštitúciu premeniť na priestor, kde sa žiactvo prostredníctvom vlastnej skúsenosti učí, ako žiť udržateľnejšie s ohľadom na zmenu klímy a rozvíjať si vzťah k životnému prostrediu.

Čo v príručke nájdete?

Klimatická zmena je aktuálna téma, ktorá často zaujíma mladých ľudí, je súčasťou environmentálnej výchovy a tiež sa viackrát objavuje v novom štátnom vzdelávacom programe. Príručka Ako učiť o zmene klímy je spracovaná ako komplexný balíček, ktorý vám ukáže ako na 2. stupni ZŠ a SŠ aj v neformálnom prostredí kvalitne učiť o zmene klímy. Pripravili sme pre vás:

 • Dobrá prax a skúsenosti púchovského gymnázia: učiteľský zbor v Púchove je inšpiráciou, ako prostredie školy využiť na vzdelávanie o zmene klímy a rozvíjať u mladých ľudí vzťah k ochrane životného prostredia. Inšpirujte sa vodozádržnými opatreniami, kompostovaním a vermikompostovaním, fotovoltickými panelmi, školskými triednymi projektami či spoluprácou v miestnymi organizáciami a inštitúciami.
 • Námety do výučby: vytvorili sme pre vás 8 námetov s pracovnými listami. Ku každému námetu nájdete rozširujúce alebo nadväzné aktivity do ďalších predmetov. Inšpirovali sme sa prostredím púchovského gymnázia, a preto v pracovných listoch môžu žiaci a žiačky:
  • riešiť úlohy rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť o solárnych paneloch,
  • analyzovať informácie zo solárnych panelov a rozvíjať si finančnú gramotnosť a počítať matematické príklady,
  • v skupinovej práci identifikujú dôvody, ktoré ohrozujú včely a ďalšie opeľovače,
  • naplánovať experiment s meraním vyprodukovaného odpadu v triede,
  • analyzovať informácie o vermikompostovaní a porovnávať cenové ponuky na domáce vermikompostéry,
  • zmapovať postoje detí a mládeže, aké sú ich vlastné postoje vzhľadom na zmenu klímy atď.
  • Pripravili sme aj prehľad ďalších vzdelávacích aktivít, filmov či zdrojov, ktoré môžete využiť vo výučbe.
 • Ako učiť o zmene klímy: konkrétne návody a nástroje, ako vo výučbe začleňovať vzdelávanie o zmene klímy.
 • Čo potrebujete vedieť o zmene klímy: 8 základných informácií sme rozpracovali pomocou grafov a infografík, aby ste sa ľahko zorientovali v téme zmeny klímy.
 • Klimatická zmena a duševné zdravie: Zmena klímy, ničenie životného prostredia a strata biodiverzity vplývajú na duševné zdravie. Prečítajte si o klimatickej úzkosti a ďalších ekoemóciách a využite vo vašej výučbe cvičenia na budovanie aktívnej nádeje.

Veríme, že táto príručka bude prínosnou pomôckou vo vašej výučbe.

Objednať príručku si môžete tu.

V prípade otázok nás kontaktujte na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk

 

 

LEČO 2023 – letná škola s Človekom v ohrození

Veríš, že veci sa dajú meniť a chceš sa naučiť ako?

Chceš rozvíjať zručnosti, ktoré ti umožnia vidieť a chápať svet v jeho komplexnosti?   

Často uvažuješ nad úlohou jednotlivca v celom tom zložitom systéme?   

Chceš zistiť, ako sa spájať, sieťovať a spolupracovať na rôznych úrovniach a pritom stavať na hodnotách ako je solidarita a rovnosť? 

👉 Prihlás sa na LEČO 2023 a zaži týždeň s ľuďmi z neziskovej organizácie Človek v ohrození

O čom je LEČO?   

Čaká ťa zmysluplný týždeň od 24. – 28. júla 2023 plný spoločných diskusií, vzdelávania sa o klimatickej zmene, chudobe, rozdelení moci, o príležitostiach a možnosti voľby jednotlivca.  

Pozrieme sa na to, ako nepodliehať zjednodušenému videniu sveta a namiesto hľadania vinníkov ti ponúkneme konštruktívny pohľad na svet.  

 Nečakaj veľa teórie, priprav sa na zážitky a spoločné zdieľanie v rešpektujúcom kolektíve.     

Stretneš sa  nielen s podobne naladenými ľuďmi ako si ty, ale aj s odborníkmi a ľuďmi, ktorých sa osobne dotýkajú témy chudoby, migrácie a klimatickej zmeny.   

„Za mňa naj týždeň z tohtoročných prázdnin! Určite by som LEČO odporučil každému, kto sa čo i len trocha zaujíma o vyššie spomenuté tématiky. Dozviete sa veľmi veľa nového a možno vás to motivuje aj k ďalšiemu rozvoju. Najprv to možno vyznie tak odpudzujúco, lebo v názve počujete slovo ŠKOLA, ale verte mi ak by takto fungovala každodenná výučba v škole, tak by ste sa tam aj tešili. Ten týždeň ubehol ako voda, pretože fakt nám bolo spolu super.“ účastník LEČO 2022. 

Pozrite si krátke video, ako to na vyzeralo na LEČO minulý rok.

Koho hľadáme?   

Špeciálne by sme chceli vyzvať mladých ľudí (16- 20 rokov), ktorí nemajú možnosť bežne sa zúčastniť vzdelávacích a rozvojových aktivít. Našim cieľom je vytvoriť pestrú skupinu z jednotlivcov s rôznymi príbehmi, ktorí prídu na LEČO zo všetkých kútov Slovenska.  

 Ubytovanie, zdravá strava a program letnej školy sú plne hradené organizátorom. Na tvoje náklady je len cesta do Modry a späť. 

Zaujalo ťa to? Tak poď do toho s nami!  

Do 19. 6. vyplň krátky prihlasovací formulár. Pozvi aj svojich kamošov a kamošky.  

Vybraným účastníčkam a účastníkom pošleme informáciu o prijatí na letnú školu do 23. júna 2023. 

Hlavné kritérium výberu je motivácia, preto sa pokojne v odpovediach o sebe a tvojej motivácii zúčastniť sa LEČO 2023 rozpíš.

Absolventky a absolventi dostanú certifikát o absolvovaní letnej školy.    

Ak máš ďalšie otázky napíš nám na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk 

Tešíme sa na teba!  

Tím globálneho vzdelávania organizácie Človek v ohrození. 

 

Jeden svet na školách 2022/2023

V rámci projektu Jeden svet na školách sme pripravili výber dokumentárnych filmov, ku ktorým sme doplnili metodicko-informačné materiály pre učiteľstvo na použitie v triedach.

V novom roku našu filmovú databázu doplnili tituly Tobi vo farbách dúhy, ktorý sa venuje témam rodovej identity a LGBTI+ ľudí a Drahé deti budúcnosti, ktorý rozpráva príbeh troch aktivistiek angažovaných v témach spoločenských nerovností v Čile, klimatickej spravodlivosti v Ugande či boji s nedemokratickým režimom v Hongkongu. Nižšie uvedené filmy obsahujú slovenské titulky s úpravou pre nepočujúcich.

Filmy si môžete objednať bezplatne prostredníctvom objednávacieho formulára na stránke Jeden svet na školách, alebo aj kliknutím na názvy filmov.


Čo by ste odkázali učiteľom a učiteľkám, ktoré ponuku Jedného sveta na školách ešte nevyužili? 

🗣️„Aby túto ponuku určite využili. Obohatí nielen žiakov ale i učiteľov nielen o vedomosti, ale aj autentickými príbehmi prebúdza empatiu, prehlbuje záujem o danú tému…”

🗣️„Vzdelávacie projekcie a diskusie v rámci festivalu Jeden svet odporúčam každej škole, podnietia žiakov a možno aj učiteľov minimálne k zamysleniu sa nad tým, čo by sa pre našu planétu dalo spraviť inak a lepšie. Získajú aj pekný kultúrny zážitok a nudiť sa určite nebudú.”


🎥TOBI VO FARBÁCH DÚHY 

Tobi színei / Alexa Bakony / Maďarsko / 2021 / 82 min. / maďarsky / slovenské titulky s úpravou pre ľudí so sluchovým hendikepom / 14+

V zapadnutej maďarskej dedinke býva Éva s manželom a tromi deťmi. Jedno z nich sa im nedávno zdôverilo, že je transrodové, a teraz žije pod zvoleným menom Tobi. Po počiatočnom šoku sa zíde celá rodina, aby ho podporila, hoci Évu priam dusí pri pomyslení, že príde o dievča, ktoré dovtedy vychovávala. Tobias je odhodlaný stať sa mužom aj biologicky a osamostatniť sa, a to v náročnom období dospievania. Éva sa pokúša byť matkou, akú potrebuje. Stáva sa nadšenou spojenkyňou LGBTI+ ľudí, zatiaľ čo Tobi začína spochybňovať hranice, ktoré si stanovil ako transrodový muž. Časozberný dokumentárny film Tobi vo farbách dúhy zachytáva ich spoločnú cestu k oslobodeniu, prijatiu a nachádzaniu seba samých.

Témy: rodová identita, LGBTI+

🎥DRAHÉ DETI BUDÚCNOSTI 

Dear Future Children / Franz Böhm / Nemecko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko / 2021 / 52 min. / anglicky / slovenské titulky s úpravou pre ľudí so sluchovým hendikepom / 14+ 

Dokumentárny film Drahé deti budúcnosti zaznamenáva, ako sa jednotlivci snažia zlepšiť životné podmienky vo svojich krajinách prostredníctvom občianskeho aktivizmu. Môžeme tak sledovať hongkonské protesty proti čínskej politickej správe, vývoj medzinárodného študentského hnutia za klimatickú spravodlivosť v Ugande či protestné zhromaždenia proti sociálnej nerovnosti v Čile.

Témy: klimatická zmena, sociálna spravodlivosť, občiansky aktivizmus

Filmy si môžete objednať bezplatne prostredníctvom objednávacieho formulára na stránke Jeden svet na školách, alebo aj kliknutím na názvy filmov.

V prípade otázok nás kontaktujte na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk


Partneri

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Človek v ohrození, n.o.

 

 

 

Táto webová stránka bola vytvorená a je prevádzkovaná s finančnou podporou Európskej únie. Za jej obsah je výhradne zodpovedná organizácia Človek v ohrození n.o., pričom nemusí nutne reprezentovať pohľad Európskej únie.

Infografiky o migrácii

Vo vzdelávacom materiáli Infografiky o migrácii nájdete praktickú pomôcku, ktorá umožňuje deťom a mládeži preskúmať rôzne aspekty života spojené s migráciou.  

Pripravili sme pre vás 10 tematických infografík a ku každej z nich nájdete niekoľko námetov, ako ich využiť vo výučbe na 2. stupni ZŠ, na strednej škole, v rámci neformálneho či domáceho vzdelávania. 

Často od učiteľov a učiteliek na vzdelávaniach počujeme, že majú záujem o krátke aktivity, ktoré môžu jednoducho bez veľkej prípravy začleniť do svojho vyučovania. Dúfame, že týchto 10 infografík vám takto poslúžia.  

Námety k infografikám vám pomôžu rozvíjať u detí a mládeže: 

 • kritické myslenie, 
 • analytické myslenie a kreativitu, 
 • slovnú zásobu a využívanie správnej terminológie, 
 • analyzovať text a grafické, 
 • skúmať a analyzovať príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí, 
 • premýšľať nadpredmetovo a v súvislostiach. 

 

Infografiky si spolu s príručkou Ako učiť o migrácii môžete bezplatne objednať prostredníctvom objednávacieho formulára. 

 

Pozrite si príklad infografiky:

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk.

 

 

Ako učiť o migrácii

Praktické tipy pre všetkých, ktorí sa venujú vzdelávaniu. 

 V príručke Ako učiť o migrácii vám ponúkame metodické materiály, ktoré podporia vaše vzdelávacie aktivity na vyučovaní aj mimo neho. Veríme, že ak sa do témy migrácie pustíte spoločne so svojimi žiakmi a žiačkami, vytvoríte vzácny priestor, kde budú môcť nielen rozvíjať kompetencie potrebné pre život, ale aj skúmať vlastné postoje a hodnoty. V príručke nájdete dobrú prax a praktické tipy do výučby odskúšané v Estónsku, Poľsku, Česku a Slovensku.  

V príručke nájdete: 

 • príklady, ako využiť detské animované filmy na hodinách, 
 • Informačnú časť o spôsoboch migrácie a dôvodoch, prečo ľudia opúšťajú svoje domovy, 
 • užitočné tipy, ako sa pripraviť sa na diskusiu vo vašej triede či vzdelávacej skupine, 
 • osvedčené metódy a prístupy vo výučbe, 
 • kompetenčný rámec, vďaka ktorému sa budete môcť na hodinách sústrediť na rozvoj konkrétnych kompetencií detí a mládeže, 
 • v kapitole Často kladené otázky nájdete praktické odporúčania na náročné situácie spojené s výučbou o migrácii, 
 • 6 vzdelávacích aktivít a námety ku infografikám, ktoré môžete využiť vo výučbe na 2. stupni ZŠ, na strednej škole či v neformálnom vzdelávaní. 

Publikáciu si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii prostredníctvom objednávacieho formulára

 

Veríme, že v príručke Ako učiť o migrácii nájdete odpovede, ktoré hľadáte. Prajeme vám množstvo inšpiratívnych diskusií a spoločných objavov! 

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk.

 

     

Jeden svet na školách – Prihlasovanie na školské projekcie a diskusie 2022

Aj tento rok festival Jeden svet a oddelenie globálneho vzdelávania neziskovej organizácie Človek v ohrození pripravili pre učiteľov a učiteľky bezplatné školské projekcie a diskusie k filmom, ktoré sa uskutočnia ONLINE. 

V minulých rokoch sa osvedčilo predĺženie diskusií na 45 minút a špeciálna úprava titulkov pre nepočujúcich pri každom filmeFilmy budú dostupné 48 hodín pred plánovanými diskusiami cez odkaz, ktorý dostanete na email po prihlásení v priebehu októbra. Študenti a študentky sa aj naďalej vďaka interaktívnemu online nástroju Slido budú môcť zapájať do diskusií v reálnom čase.

Pre koho sú filmy určené?

Filmy sú pre študentov a študentky vyšších ročníkov základných škôlstredných škôl a gymnáziíDokumentárne filmy sú v originálnom znení v rôznych jazykoch. Každý z nich má slovenské titulky a špeciálnu úpravu pre nepočujúcich.

Kedy budú diskusie prebiehať?

 • utorok 8.11. o 9:00 a 10:15 – diskusie k filmu Drahé deti budúcnosti (52 min.)
 • streda 9.11. o 9:00 a 10:15 – diskusie k filmu Tobi vo farbách dúhy (82 min.)

Uvedené časy sú časy začiatkov diskusií. Filmy si budete môcť pozrieť s prihlásenými skupinami počas dvoch dní pred diskusiami na odkaze, ktorý dostanete emailom po prihlásení, v priebehu októbra.

Ako a kedy sa prihlásiť?

Svoju školu môžete najneskôr do 4. novembra záväzne prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára nižšie. Po obdržaní vyplneného formulára, vás budeme informovať o ďalšom postupe prostredníctvom e-mailu, preto je veľmi dôležité zadať vašu e-mailovú adresu správne.

Prečo má zmysel prinášať dokumentárne filmy na školy?

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otvorenie témy. Poskytuje zážitok, vedomosti, informácie a emócie, ale hlavne, zodpovednosť za otvorenie témy sa prenáša na samotné médium resp. jeho tvorcov.

Každý jeden film otvára debatu o inej citlivej téme, a tak máte tento rok možnosť rozprávať sa so svojimi študentmi a študentkami o aktivizme, klimatickej zmene, sociálnej spravodlivosti a otvoriť témy rodovej identity a LGBTQI+.

Filmové projekcie a diskusie zaujímavým a efektívnym spôsobom dopĺňajú učivo predmetov etická výchova, občianska náuka, geografia, dejepis, anglický jazyk a spoločensko-vedný seminár.

Ponuka filmov

DRAHÉ DETI BUDÚCNOSTI 

 

Dear Future Children / Franz Böhm / Nemecko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko / 2021 / 52 min. / anglicky  / slovenské titulky s úpravou pre nepočujúcich / 14+

Projekt sleduje aktivistky a aktivistov protestujúcich v Hongkongu proti politickej správe v Pekingu, ktorú zastupuje politička Carrie Lam. Pozornosť sa zameriava aj na protesty v Čile proti sociálnej nerovnosti v krajine a na hnutie Piatky za budúcnosť, ktoré v Ugande bojuje za klimatickú spravodlivosť.

Témy: klimatická zmena, sociálna spravodlivosť, občiansky aktivizmus

TOBI VO FARBÁCH DÚHY

Tobi színei / Alexa Bakony / Maďarsko / 2021 / 82 min. / maďarsky / slovenské titulky s úpravou pre nepočujúcich / 12+

V zapadnutej dedinke v Maďarsku žije Éva so svojou rodinou. Jej šestnásťročné dieťa sa im nedávno zverilo, že je transrodové, a teraz žije pod zvoleným menom Tobi. Po počiatočnom šoku sa zíde celá rodina, aby ho podporili, hoci Évu potichu priam dusí pri pomyslení, že by prišla o dievča, ktoré doteraz vychovávala. Tobi je odhodlaný stať sa aj biologicky mužom a nebyť závislý od svojej rodiny, a to v ťažkom období dospievania. Éva sa pokúša byť matkou, ktorú jej dieťa potrebuje, a stáva sa nadšeným spojencom kvír komunity, kým Tobi začína spochybňovať hranice, ktoré si nastavil ako transrodový muž. Dlhoročná cesta Évy a Tobiho je emotívnym príbehom oslobodenia sa, akceptácie – a nachádzania seba samého.

Témy: rodová identita, LGBTQI+

Prihlasovací formulár na školské projekcie a diskusie na festivale Jeden svet 2022

Partneri

Realizované sfinančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR vrámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavomintolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Človek v ohrození, n.o.

Táto webová stránka bola vytvorená a je prevádzkovaná s finančnou podporou Európskej únie. Za jej obsah je výhradne zodpovedná organizácia Človek v ohrození n.o., pričom nemusí nutne reprezentovať pohľad Európskej únie.

Kontakt

Michaela Kolláriková
Koordinátorka projektu Jeden svet na školách
michaela.kollarikova@clovekvohrozeni.sk

Ľudia v pohybe – metodická príručka k vzdelávaciemu videu

Ponúkame vám metodické materiály k videu Ľudia v pohybe z dielne Slovenskej národnej galérie a organizácie Človek v ohrození. Metodická príručka je rozšírením tohto vzdelávacieho videa (tzv. výtvarnej rozcvičky).  

Metodicko-vzdelávaciu príručku si môžete bezplatne objednať cez  TENTOprihlasovací formulár.

Nájdete v nej námety, ako používať video Ľudia v pohybe na jednotlivých predmetoch. Sú určené pre 2. stupeň základných škôl, využijete ich však aj na stredných školách. Vzdelávacie aktivity sú pripravené vo forme 45-minútových blokov. Môžete ich realizovať na geografii, etickej výchove, dejepise, občianskej náuke, výtvarnej výchove či slovenčine. V príručke nájdete aj nápady na dlhodobejšie projekty na hodinách dejepisu, geografie, slovenského jazyka a literatúry či matematiky.  

Príručku sme pripravili pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl, veríme však, že bude prínosná aj pre rodičov, študentstvo pedagogických fakúlt či si nájde využitie v neformálnom vzdelávaní mládeže. 

 

Čo nájdete v materiáloch? 

Naším cieľom je ponúknuť vám trochu iný pohľad na migráciu, než s akým sa bežne stretávame v médiách či vo svojom okolí. Pohyb z miesta na miesto je totiž súčasťou skúsenosti takmer každej rodiny žijúcej na Slovensku. Veď kto z nás nepozná niekoho, kto dlhodobo alebo dočasne žil, študoval či pracoval v zahraničí? 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk.

Publikácia vznikla s finančnou podporou Európskej únie a Slovenskej národnej galérie. 

 

Filmová víkendovka s Jedným svetom – prvý krok k založeniu školského filmového klubu

Si na strednej škole, bavia ťa filmy a máš záujem o dianie okolo seba? Zaujímaš sa o témy ako je klimatická zmena, migrácia, LGBT+ alebo ťa zaujíma aktivizmus? Myslíš si, že dokumentárny film môže byť tým správnym nástrojom na ich otváranie a cestou k citlivej diskusii?

V rámci dlho zabehnutého projektu Jeden svet na školách ponúkame databázu dokumentárnych filmov so silnými príbehmi a autentickými hrdinami na vzdelávacie účely pre učiteľov a učiteľky. Teraz chceme osloviť vás, žiakov a žiačky stredných škôl a ukázať vám, ako sa dá s dokumentárnym filmom zaujímavo pracovať v školských filmových kluboch.  

Žiadny takýto klub vo svojom okolí nemáš? Poď ho spolu s nami založiť a ukáž aj svojim spolužiačkam a spolužiakom ako na to!  

👉Prihlás sa na filmovú víkendovku s Jedným svetom a zaži pár dní s ľuďmi z medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet a organizácie Človek v ohrození. 

O čom je filmová víkendovka s Jedným svetom?    

Čaká ťa zmysluplný víkend od 30. septembra – 2. októbra 2022 plný spoločných diskusií, inšpiratívnych skúseností a tipov k založeniu a vedeniu filmového klubu. 

Stretneš sa  nielen s podobne naladenými ľuďmi ako si ty, ale aj s odborníkmi a odborníčkami, ktoré osobne pracujú na tvorbe dokumentárnych filmov, v organizačnom tíme filmového festivalu Jeden svet či priamo s témami, ktorých sa filmy dotýkajú. 

Koho hľadáme?    

Mladých ľudí (16 – 20 rokov), študentov a študentky stredných škôl, ktoré chcú získať skúsenosti, nové kamarátstva a prístup k mnohým zaujímavým filmom. Vďaka založeniu filmového klubu u teba na škole si rozšíriš obzory a budeš mať možnosť pozitívne ovplyvňovať dianie okolo seba.  

 

Našim cieľom je vytvoriť pestrú skupinu z jednotlivcov s rôznymi príbehmi, ktorí prídu zo všetkých kútov Slovenska.  

Zapojenie sa do projektu predpokladá využitie nadobudnutých zručností z filmovej víkendovky pri založení školského filmového klubu a aktívne zapájanie sa do organizácie filmových premietaní minimálne počas jedného školského roka. 

Ubytovanie, strava a program sú plne hradené organizátorom. Na tvoje náklady je len cesta do Dolného Kubína a späť.  

Zaujalo ťa to? Tak poď do toho s nami!   

Do 21. septembra vyplň krátky prihlasovací formulár. Máš v okolí spolužiakov či spolužiačky, učiteľky a učiteľov, ktorí by sa na organizovaní školských klubov chceli podieľať spolu s tebou? Pozvi aj ich. Školský filmový klub môžete založiť spoločne. 

Vybraným účastníčkam a účastníkom pošleme informáciu o prijatí do 23. septembra 2022.  

Hlavné kritérium výberu je motivácia.   

Absolventky a absolventi dostanú certifikát o absolvovaní filmovej víkendovky s Jedným svetom a Človekom v ohrození a možnosť organizačne sa na festivale podieľať.  

Ak máš ďalšie otázky napíš nám na michaela.kollarikova@clovekvohrozeni.sk   

Tešíme sa na teba!   

Tím globálneho vzdelávania organizácie Človek v ohrození a filmového festivalu Jeden svet. 

 

Spolupráca v školskom prostredí

V tejto publikácii sa venujeme téme, s ktorou sa každodenne stretávame na pôde školy aj v bežnom živote.

Uvedomujeme si, že ak chceme ako spoločnosť nažívať v mieri a porozumení, mali by sme vedieť spolupracovať. Mnohokrát nás však zaskočí, čo všetko spolupráca obnáša a aké náročné býva vniesť ju do praxe, a to najmä v kritických situáciách. Pravdepodobne ide o dôsledok toho, že nás v nej nikto systematicky nepodporoval, neuvedomujeme si jej hodnotu a chýbajú nám potrebné zručnosti.

 

Publikáciu si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii prostredníctvom objednávacieho formulára.

Čo nájdete v publikácii?

Ponúkame vám vedecky overené poznatky a praktické príklady, ktoré hovoria o tom, prečo sa oplatí budovať atmosféru spolupráce v škole. Zavedenie kooperatívneho prístupu na hodinách, aj mimo nich, so sebou prináša množstvo výhod. V priaznivej atmosfére dosahujú žiaci a žiačky lepšie študijné výsledky a budujú si zdravšie vzájomné vzťahy. Navyše sa osobnostne rozvíjajú komplexnejšie, ako keď medzi sebou súťažia, alebo sa starajú iba o svoj vlastný prospech. Na nasledujúcich stranách vám prinášame tipy na rôzne možnosti zavádzania peratívneho učenia do praxe aj rady na riešenie náročných situácií, ktoré môžu nastať v triede. Vytvorili sme ich na základe skúseností vašich kolegýň a kolegov.

Veríme, že aj vďaka nim sa pustíte do spolupráce na vašej škole s ešte väčšou chuťou ako doteraz. Držíme vám palce!

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk

LEČO 2022 – letná škola s Človekom v ohrození

Veríš, že veci sa dajú meniť a chceš sa naučiť ako?

Chceš rozvíjať zručnosti, ktoré ti umožnia vidieť a chápať svet v jeho komplexnosti?   

Často uvažuješ nad úlohou jednotlivca v celom tom zložitom systéme?   

Chceš zistiť, ako sa spájať, sieťovať a spolupracovať na rôznych úrovniach a pritom stavať na hodnotách ako je solidarita a rovnosť? 

👉 Prihlás sa na LEČO 2022 a zaži týždeň s ľuďmi z neziskovej organizácie Človek v ohrození

O čom je LEČO?   

Čaká ťa zmysluplný týždeň od 8. – 12. augusta 2022 plný spoločných diskusií, vzdelávania sa o klimatickej zmene, chudobe, rozdelení moci, o príležistostiach a možnosti voľby jednotlivca.  

Pozrieme sa na to, ako nepodliehať zjednodušenému videniu sveta a namiesto hľadania vinníkov ti ponúkneme konštruktívny pohľad na svet.  

 Nečakaj veľa teórie, priprav sa na zážitky a spoločné zdieľanie v rešpektujúcom kolektíve.     

Stretneš sa  nielen s podobne naladenými ľudmi ako si ty, ale aj s odborníkmi a ľuďmi, ktorých sa osobne dotýkajú témy chudoby, migrácie a klimatickej zmeny.   

Čaká ťa nabitý týždeň plný zážitkov, aktivít a prednášok, ktoré ti poskytnú nový pohľad na problémy dnešného sveta a ich riešenia. Popritom stretneš mnoho na prvý pohľad rôznych, no podobne zmýšľajúcich ľudí, s ktorými si vytvoríš dlhotrvajúce priateľstvá. LEČO je proste miesto, kde sa nemusíš báť byť sám sebou. Určite sa prihlás, nebudeš to ľutovať.účastníčka LEČO 2021. 

 

Koho hľadáme?   

Špeciálne by sme chceli vyzvať mladých ľudí (16- 20 rokov), ktorí nemajú možnosť bežne sa zúčastniť vzdelávacích a rozvojových aktivít. Našim cieľom je vytvoriť pestrú skupinu z jednotlivcov s rôznymi príbehmi, ktorý prídu na LEČO zo všetkých kútov Slovenska.  

 Ubytovanie, zdravá strava a program letnej školy sú plne hradené organizátorom. Na tvoje náklady je len cesta do Modry a späť. 

 

Zaujalo ťa to? Tak poď do toho s nami!  

Do 21. 6. vyplň krátky prihlasovací formulár. Pozvi aj svojich kamošov a kamošky.  

Vybraným účastníčkam a účastníkom pošleme informáciu o prijatí na letnú školu do 29. júna 2022. 

Hlavné kritérium výberu je motivácia.  

Absolventky a absolventi dostanú certifikát o absolvovaní letnej školy.    

Ak máš ďalšie otázky napíš nám na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk 

Tešíme sa na teba!  

Tím globálneho vzdelávania organizácie Človek v ohrození. 

 

             

Generácia T – predsudky zastavíš len ty

Každý z nás sa už stretol so stereotypmi a predsudkami. A určite sme ich použili aj my. Je to totiž celkom prirodzené. O tom, prečo máme predsudky, ako to súvisí s identitou a ako stereotypy ovplyvňujú naše správanie a rozhodovanie, pripravilo občianske združenie Mareena vzdelávacie video a metodický materiál pre učiteľov, pedagógov a pracovníkov s mládežou.

 V spolupráci s Youtuberom JurajVie pripravili vzdelávacie video na tému „Prečo máme predsudky“.

 

 

Metodický materiál „Prečo máš predsudky“

 Dokument je určený učiteľkám, pedagógom, lektorom a lektorkám vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní, ktorí by sa chceli so svojimi žiakmi či študentmi venovať téme predsudkov a stereotypov. Je vhodný pre mladých ľudí od posledných ročníkov 2. stupňa základných škôl až po vysokoškolákov.

Materiál nadväzuje na vzdelávacie video „Prečo máš predsudky“. Jednotlivé aktivity sa dajú realizovať samostatne alebo aj následne podľa zámeru, času a veľkosti skupiny.

 Obsahuje 6 tematických okruhov na diskusiu so žiakmi a mladými ľuďmi:

 1. Čo je identita?
 2. Rozmanitosť identít
 3. Stereotypy a predsudky
 4. Prvý a druhý pohľad
 5. Predsudky a my
 6. Predsudky verzus my

 

Aktivizačný balík pre mladých ľudí a Generation T

Okrem vzdelávacích materiálov pre učiteľov, pedagógov a pracovníkov s mládežou, pripravili v Mareene aj tzv. aktivizačný balíček pre mladých ľudí a všetkých, ktorí sa chcú v téme identity, stereotypov a predsudkov angažovať.

Aktivizačný balík obsahuje dokument s názvom Tipy, ako prispieť k svetu bez predsudkov, v ktorom si rozumieme, ktorom je stručný popis 8 spôsobov ako sa môžu mladí ľudia angažovať a posilniť vzájomné porozumenie vo svojej triede, rodine či meste.

 

Čo môže urobiť každý z nás?
 • Zapojiť sa do online výzvy Generation T a ukázať, čo máme s cudzincami spoločné.
 • Nájsť hrdinu/hrdinku vo svojom okolí a daj o ňom vedieť.
 • Rozšíriť obzory sebe aj ostatným.
 • Zorganizovať finančnú zbierku.
 • Byť extra a zapojiť sa pomocou ďalších možností.

 

Súčasťou balíčka je aj sada propagačných materiálov (plagát, leták, nálepky a odznaky), ktorými môžu mladí ľudia svoje aktivity podporiť a prispieť k pozitívnejšiemu vnímaniu cudzincov či ľudí s iným etnickým pôvodom. Propagačné materiály si môžete bezplatne objednať na generationt@mareena.sk.

 

Prečo Generation T

Ste jedinečná generácia. Ste mladí, máte prístup k informáciám, cestujete, máte

možnosť vidieť rozdielnosť a nebáť sa jej. Sila odstrániť predsudky je vo vašich rukách. Ste generácia Ty.“, vyzýva Mareena v kampani Generation T (čítaj dženerejšn ty), v ktorom písmeno „T“ predstavuje slová „Ty“ a „tolerancia“.

Všetky materiály sú voľne dostupné na stránkach projektu a nájdete ich aj na stránke globálneho vzdelávania v časti

 

 

 

 

 

Vzdelávacie materiály vznikli s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu zodpovedá výlučne Mareena.

 

Vojna na Ukrajine: ako ju citlivo rozoberať v triede

Milí učitelia a učiteľky, pedagogický a nepedagogický personál, rodičia, 

aktuálne mnohí z nás žijeme ruským vojenským konfliktom na Ukrajine a obrovskou vlnou solidarity voči ľuďom z Ukrajiny. Tieto okolnosti majú veľký vplyv aj na prežívanie detí a mládeže. Radi by sme vám preto poskytli vzdelávacie pomôcky a konkrétne príklady, ktoré vás môžu inšpirovať k spracovaniu tejto náročnej témy počas školskej výučby. Zároveň nám záleží na tom, aby ste vedeli, kde nájdete dôveryhodné zdroje informácií. Dúfame, že vám budú nápomocné pri zvládnutí tejto náročnej situácie.  

 

 Vzdelávacie materiály
 • V kontexte prílišného zahltenia informáciami vám pomôže s orientáciou príručka Ako sa vyznať v informačnom prostredí. V teoretickej časti sa dozviete, ako ľudský mozog prijíma a vyhodnocuje informácie, ako sa mení informačné prostredie, médiá a aký majú vplyv sociálne siete. V praktickej časti nájdete 5 aktivít do výučby, ktoré rozvíjajú kritické myslenie a mediálnu gramotnosť (objednávací formulár). 

 

 • Pre scitlivenie žiakov k téme utečencov si môžete premietnuť veľmi silný dokumentárny film Tieňohra o tínedžeroch (14-16 rokov), ktorí sa roky snažia prekročiť hranice Európskej únie. Film čiastočne natočili hlavní hrdinovia na telefóny. Okrem filmu ponúkame vzdelávacie aktivity a informačnú podporu k témam filmu. Tá vám umožní orientovať sa v téme migrácie mladistvých. Súčasťou je aj záznam školskej debaty s Bakhtuom, ktorý podobnú cestu absolvoval z Afganistanu na Slovensko, ale aj debata v anglickom jazyku s jedným z protagonistov filmu Tieňohra. 

 

 • Citlivo pracujte s emóciami detí. Využite napríklad simulačnú aktivitu Odchádzam (variácia pre geografiu a matematiku). V nej sa deti a mládež zoznámia s príbehmi ľudí, ktorí museli z rôznych dôvodov opustiť svoj domov. Preskúmajte príbeh Faisala, ktorý ako tínedžer utiekol z Afganistanu na Slovensko. V aktivite žiaci a žiačky preskúmajú a pomenujú emócie, ktoré počas Faisalovho príbehu cítia.  

 

Prišli do vašej triedy deti z Ukrajiny?

 

Ako sa zapojiť? 

Solidarita s ľuďmi na Ukrajine a potreba pomôcť rezonuje celým Slovenskom. Existuje viacero spôsobov, ako sa môžeme podieľať na pomoci, či už zdieľaním overených informácií, poskytnutím ubytovania, dobrovoľníckou prácou, alebo finančne: 

 

Odkiaľ čerpať informácie? 

Všetky médiá sa venujú konfliktu na Ukrajine a je veľmi dôležité vyhodnocovať kvalitu informácií. Slovenské a české médiá majú v priamo na Ukrajine ľudí v teréne, ktorí prinášajú aktuálne informácie. Odporúčame sledovať tieto médiá a konkrétnych reportérov a reportérky, ktorí na sociálne siete pridávajú informácie priamo z Ukrajiny či z pohraničia. Môžu byť zaujímavé a prínosné aj pre vašich žiakov a žiačky: 

 

Odkiaľ nečerpať informácie a dávať si pozor na obsah  

Po pandémii COVID-19 sme sa ocitli v ďalšej náročnej situácii a žiaci a žiačky sa pýtajú ťažké otázky. Dúfame, že tento prehľad pomôcok a informácií bude nápomocný pri spoločných diskusiách v triede. Želáme vám veľa síl a nezabudnite myslieť aj na vlastnú mentálnu pohodu.  

 

Tím Globálneho vzdelávania, Človek v ohrození 

www.clovekvohrozeni.sk  

 

Dlhodobé vzdelávanie pre učiteľky a učiteľov slovenkého jazyka a literatúry

Milí učitelia, učiteľky,

pozývame vás na dlhodobé vzdelávanie v predmete slovenský jazyk a literatúra. Táto spolupráca bude prebiehať formou tzv. blended learningu, tj. kombinácií e-learningu a víkendového školenia pre učiteľov a učiteľky 2. stupňa ZŠ a stredných škôl. Vzdelávanie radi poskytneme aj budúcim učiteľom a učiteľkám.

AKO BUDE VYZERAŤ SPOLUPRÁCA? 

1. úvodné víkendové školenie so skúsenými lektormi a lektorkami

 • kedy: 25. -27. 2. 2022 vo Zvolene, v hoteli Poľana;
 • začiatok školenia piatok podvečer, koniec v nedeľu obedom;
 • ubytovanie a stravu na víkendovom školení poskytujeme bezplatne, školenie prebehne v režime OP (účastníci  očkovaní alebo po prekonaní ochorenia covid-19).

2. e-learning v predmete slovenský jazyk a literatúra

 • kedy: marec 2022 – jún 2022;
 • 4 moduly: 1.) globálne vzdelávanie v skratke, 2.) témy globálneho vzdelávania, 3.) metodika zážitkového vzdelávania, 4.) učiteľské výzvy, rozsah vzdelávania je cca 50 hodín;
 • individualizovaná spätná väzba od mentorov.

3. záverečný webinár – online stretnutie všetkých absolventov.

 

ČO ZÍSKATE?

 • bezplatné vzdelávanie počas 4 mesiacov – najskôr osobne na víkendovom úvodnom školení a potom už z pohodlia domova vo vašej vlastnej réži;
 • zručnosti v oblasti kritického myslenia a inovatívnych metód práve vo vašom predmete;
 • individualizovaná spätná väzba od mentorov;
 • dostanete zásobáreň materiálov, inšpirácie do vašich hodín a vytlačenú príručku s aktivitami vytvorenými kolegami z praxe;
 • domáce vzdelávanie v aktuálnych témach prostredníctvom interaktívnych úloh, videí, článkov;
 • spoznanie sa s kolegami z rôznych škôl na Slovensku;
 • veľa inšpirácie a motivácie do školskej praxe.

 

 

ČO O TOMTO VZDELÁVANÍ HOVORIA ABSOLVENTKY? 

 •  E-learning bol super. Veľa som sa naučila ale najmä dostala som veľa inšpirácie pre moju ďalšiu prácu. A čo oceňujem, že som nemusela nikam cestovať a chodiť.
 • Občas som sa potrápila s úlohami, ale mali sme k dispozícii dosť materiálov, aby sa úlohy dali zvládnuť.
 • Dostala som sa k veľmi užitočným materiálom, a hlavne dostala som veľmi cenné rady a spätnú väzbu od školiteľov.

 

Zvažujete, či sa prihlásiť? Toto vám odkazujú absolventky

 • Určite sa na toto vzdelávanie dajte, mne žiaci povedali, aby sme sa učili už len takto 🙂
 • Poďte do toho. Naše deti sú veľmi vnímavé, niekedy je v nich potrebné tú vnímavosť zobudiť, podporiť a v tom toto vzdelávanie pomôže.
 • Ak chcete získať prehľad, skvelé materiály a naučiť sa ničo nové (vedomosti, metódy, prepojenia) určite choďte do toho. Pri e-learningu ste flexibilný, a určite si nájdete čas.
 • Ide o ponuku prepracovaných aktuálnych globálnych tém, ktoré spestria vaše vyučovanie, obohatia ho o moderné metódy a formy, vnesú medzi vás a žiakov potrebu kriticky myslieť a diskutovať.

ČO POTREBUJEME OD VÁS?

 • účasť na úvodnom školení 25.-27.2.2022;
 • aktívna účasť v e-learning kurze od marca do júna 2022.

 

Ak sa chcete do projektu zapojiť, vyplňte, prosím, tento formulár.

 

Všetky náklady spojené s účasťou na seminári sú hradené (strava, ubytovanie). Jediný náklad na školenie je cestovné na úvodné víkendové školenie, ktoré si hradia účastníci.

Prihlasovanie na vzdelávací cyklus je do 14.2.2022. Hlavným kritériom výberu je Vaša motivácia vzdelávať sa s nami. Všetkých prihlásených budeme 16.2. informovať či boli do dlhodobého vzdelávania vybraní.

V prípade ďalších otázok kontaktujte koordinátorku tohto projektu Vandu Benkovičovú na e-mailovej adrese globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk.

Projekt je financovaný v rámci projektov SAMRS/2021/EK/1/1 a I am European.

Ako sa vyznať v informačnom prostredí

Metodicko-vzdelávacia príručka pre učiteľky a učiteľov

Publikácia, je určená všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o kritické myslenie a mediálnu výchovu. Prioritne sme ju pripravili pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl, veríme však, že bude prínosná aj pre rodičov či študentstvo pedagogických fakúlt. Svet, v ktorom žijeme, je zložitý, navzájom previazaný a neustále sa meniaci. Nato, aby sme mu porozumeli a pochopili, akú v ňom máme pozíciu, už nestačia poznanie a kompetencie predošlých generácií. Dnes sa potrebujeme orientovať v informáciami presýtenom prostredí. A to sa mení rovnakou rýchlosťou ako technológie, ktoré ho definujú. Potrebujeme vedieť, ako fungujú algoritmy, čo sú to boti, ako sa pohybovať v internetovom prostredí, kde dominujú sociálne siete a reklama.

Je to náročná výzva.

Informačné prostredie sa dynamicky mení, pričom ešte pred pätnástimi rokmi u nás prakticky neexistovalo. Vzdelávacie systémy, legislatívne opatrenia ani spoločnosť ako taká nestačia reagovať na výzvy, ktoré toto prostredie prináša. Práve preto by mali byť mediálna výchova a rozvoj kritického myslenia v centre nášho záujmu. Zručnosti, ktoré vďaka nim nadobudneme, nám pomôžu zorientovať sa v rýchlo sa meniacich podmienkach.

Rovnako dôležité je poznať svoje hodnotové ukotvenie. Aby sme sa dokázali dobre rozhodovať, potrebujeme vedieť, kto sme, ako nás ovplyvnilo prostredie, odkiaľ pochádzame, aké sú limity ľudskej mysle a kde je naše miesto na tomto svete.

V nasledujúcich kapitolách sa venujeme aj týmto témam. V prvej časti príručky sa zameriavame na teoretické poznatky o tom, ako funguje ľudský mozog a informačné prostredie. V druhej časti nájdete niekoľko odporúčaní pre pedagogickú prax a tiež aktivity, pomocou ktorých môžete skúmať informačné prostredie spoločne so svojimi žiakmi a žiačkami. Na príručke spolupracovali autori a autorky z oblasti vzdelávania, médií a komunikácie. Našou ambíciou nie je ponúknuť vám vyčerpávajúci prehľad informácií, ani vás poučovať, ani vám podsúvať tie správne predstavy o svete. Uvedomujúc si vlastné limity však veríme, že vám táto publikácia bude dobrým sprievodcom svetom informácií.

Za autorský tím,

Lukáš Osvald, Človek v ohrození

 


 

Metodicko-vzdelávaciu príručku si môžete bezplatne objednať cez TENTO prihlasovací formulár.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk.

 


Partneri

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Človek v ohrození n. o.

 

Táto webová stránka bola vytvorená a je prevádzkovaná s finančnou podporou Európskej únie. Za jej obsah je výhradne zodpovedná organizácia Človek v ohrození n.o., pričom nemusí nutne reprezentovať pohľad Európskej únie.

 

Novinárska cena za globálnu žurnalistiku v roku 2021

Foto: www.novinarskacena.sk

Globálna žurnalistika ako ďalší rozmer novinárčiny k domácej a zahraničnej žurnalistike sa pomaly stáva súčasťou mediálneho sveta na Slovensku. V súťaži Novinárska cena, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti, preto komisia opätovne udelí aj špeciálne ocenenie s názvom Cena za globálnu žurnalistiku. 

Ocenenie je určené pre všetkých, ktorí sa snažia publiku ukazovať svet inak, hlbšie, vyváženejšie, v kontexte, berúc do úvahy nielen perspektívu obyvateľa Slovenska, ale aj dotknutých krajín a ich obyvateľov, ako aj sveta ako celku.

Vo svojich novinárskych výstupoch tak zohľadňujú fakt, že o mnohých javoch a udalostiach už nie je možné komplexne a vyvážene informovať bez vnímania a reflexie globálnych vzťahov, súvislostí a prepojení.

Ako (sa) prihlásiť?

(Nielen) svoje výstupy, ktoré vyšli počas minulého roka, môžete do Novinárskej ceny prihlasovať na tomto odkaze do do 1. marca 2022. Kategória je bez žánrového či formálneho obmedzenia – od článkov najrôznejších žánrov, cez televízne reportáže, po rozhlasové diskusie. Príspevky môžete prihlásiť dvoma spôsobmi:

 1. priamo do niektorej zo žánrových kategórií – ku ktorej majú podľa vás najbližšie a porota ich môže do výberu odporučiť až následne.  
 2. priamo do špeciálnej kategórie Globálna žurnalistika

Víťaz či víťazka novinárskej ceny v kategórii Cena za globálnu žurnalistiku získa peňažnú odmenu tisíc eur.

Porota pri hodnotení príspevkov v tejto kategórii ocení najmä:

 • schopnosť priniesť málo pokrytú globálnu či rozvojovú tému, prípadne neznámu alebo prehliadanú perspektívu už známejšej témy
 • schopnosť pozrieť sa na dianie aj „očami iných“, a zvlášť tých slabších a menej vplyvných
 • spôsob akým autor či autorka zohľadňuje existenciu globálnych prepojení a našej role v nich
 • schopnosť pracovať vo svojich výstupoch s naratívmi vedome vyvracajúcimi negatívne, na stereotypoch či predsudkoch založené vyobrazenia sveta
 • schopnosť, tam kde je to zmysluplné, zohľadniť vo svojich výstupoch prítomnosť globálnych prepojení a súvislostí – využitie tzv. globálneho náhľadu narozdiel od bežného zahraničného (viac o globálnom náhľade nájdete v tomto odkaze)
 • schopnosť včleniť ľudské príbehy a hlasy dotknutých spoločenstiev
 • schopnosť prepojiť zdanlivo nesúvisiace udalosti odohrávajúce sa na rôznych kontinentoch a v odlišných kontextoch do jedného príbehu – schopnosť ukázať abstraktnú globalizáciu konkrétnou
 • schopnosť pracovať s prierezovými témami vrátane rodovej rovnosti
 • inovatívnosť

Tlačová správa

Viac info získate na pavlina.meluchova@clovekvohrozeni.sk

Návrat na stránku programu Svet medzi riadkami

Jeden svet na školách

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otváranie dôležitých tém. Poskytuje nielen nové vedomosti, ale prináša so sebou aj zážitok a emócie. Každý jeden film otvára debatu o inej citlivej téme. So študentmi a študentkami tak máte možnosť diskutovať o občianskej neposlušnosti, aktivizme, nedemokratických režimoch, klimatickej zmene, ale aj odvahe jednotlivcov.

Vybrané dokumentárne filmy sú v originálnom znení so slovenskými, alebo českými titulkami a časovo majú do 60 minút. Filmy Generácia Greta, Modelka Maddy a Tieňohra obsahujú slovenské titulky s úpravou pre ľudí so sluchovým postihnutím. Filmy sú určené pre študentov a študentky stredných škôl, vyšších ročníkov základných škôl a gymnázií.

Metodicko-informačné materiály k filmom Vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred a po filme. Pôvodne boli určené pre triedne kolektívy, ale s trochou kreativity ich zvládnete adaptovať aj na prostredie domácej výučby. Odporúčame Vám pamätať najmä na reflexiu po filme, pretože to je najpodstatnejšia časť celého procesu. Konkrétne otázky k reflexii nájdete vo vzdelávacích materiáloch ku konkrétnym filmom.

Metodické materiály k dokumentárnym filmom vznikli v rámci oddelenia globálneho vzdelávania organizácie Človek v ohrození, ktorého je festival Jeden svet hrdou súčasťou.

Do ponuky filmov pridávame na školský rok 2021/2022 tri nižšie uvedené filmy, ktoré obsahujú slovenské titulky s úpravou pre nepočujúcich.

Filmy si môžete objednať bezplatne prostredníctvom objednávacieho formulára na stránke Jeden svet na školách, alebo aj kliknutím na názvy filmov.

 


GENERÁCIA GRETA 

Génération Greta / Johan Boulanger, Simon Kessler / Francúzsko / 2020 / 54 min. / anglicky, francúzsky / slovenské titulky s úpravou pre nepočujúcich

Najmladšia má 12 a najstaršia 24 rokov. Vyrastajú a žijú vo svete, v ktorom sú čoraz častejšími úkazmi obdobia sucha, povodne a požiare. Všetky bojujú proti tomu istému nepriateľovi – núdzovej situácii v oblasti klímy. Napriek kultúrnym a geografickým rozdielom má deväť mladých aktivistiek rovnaký cieľ: zvyšovať povedomie o klimatickej pohotovosti, bojovať proti ľahostajnosti politikov a zvýrazňovať potrebu radikálnej spoločenskej zmeny tak, aby boli našimi najvyššími prioritami príroda a sociálna spravodlivosť. Aj pod vplyvom Grety Thunberg, azda najznámejšej aktivistky, majú tieto mladé ženy v repertoári takú charizmu a sebaistotu ako najväčšie osobnosti politickej histórie. Kto sú tieto aktivistky s odhodlaním zmeniť svet? Ako možno chápať ich hnev? Aké nádeje prinášajú? Generácia Greta predstavuje prostredníctvom silných očitých svedectiev a úžasných archívnych záberov príbeh deviatich obdivuhodných mladých žien.

Vhodné pre vek: 14+

Témy filmu: klimatická zmena, klimatická spravodlivosť, občiansky aktivizmus

 

MODELKA MADDY 

Maddy the Model / Jane Magnusson / Švédsko / 2020 / 58 min. / anglicky / slovenské titulky s úpravou pre nepočujúcich

Newyorský týždeň módy, september 2015. Stalo sa niečo úžasné a neslýchané. Na predvádzacie mólo vyšla mladá žena menom Madeleine Stuart a všetkých ohúrila. Niežeby pôsobila štíhlejšie, niesla sa na vyšších opätkoch alebo sa tvárila deprimovanejšie než jej kolegyne. Práve naopak! Modelka Maddy urobila rozruch svojou odlišnosťou. Bola sama sebou, žiarila šťastím a vyzerala celkom inak ako všetky ostatné. Prečo? Pretože taký je život podľa Maddy. Takto žije, pracuje a získava si priateľov, kdekoľvek sa objaví. Ani Downov syndróm jej nebráni, aby si plnila svoje sny. Spoločne s mamou Rosanne cestujú po celom svete a ukazujú, že hoci sme každý iný, všetci tu máme svoje miesto.

Vhodné pre vek: 14+

Témy filmu: inklúzia ľudí so zdravotným znevýhodnením v spoločnosti, Downov syndróm, sociálne médiá a médiá

 

TIEŇOHRA 

Shadow Game / Eefje Blankevoort, Els van Driel / Holandsko / 2021 / 52 min. / perzsky, paštsky, arabsky, anglicky, kurdsky / slovenské titulky s úpravou pre nepočujúcich

Tieňohra je experimentálne natočený príbeh o ďalekosiahlych dôsledkoch európskej azylovej politiky. V súčasnosti sa v celej Európe postavili ploty a žiadať o azyl je takmer nemožné. Tínedžeri sa brodia zasneženou krajinou a na ceste stretávajú agresívnu pohraničnú políciu. Dosiahnuť konečný cieľ je zrazu ťažšie ako kedykoľvek predtým. Ich cesta vedie naprieč celou Európou: z Grécka do Severného Macedónska, Srbska a Bosny a Hercegoviny, z Talianska do Francúzska a Holandska. Film sa natáčal tri roky, čiastočne ho natočili sami hlavní hrdinovia na svoje telefóny.

Vhodné pre vek: 14+

Témy filmu: Migrácia, maloletí utečenci bez sprievodu, nelegálne prekračovanie hraníc, odlúčenie od rodiny, zraniteľnosť

 


Filmy si môžete objednať bezplatne prostredníctvom objednávacieho formulára na stránke Jeden svet na školách, alebo aj kliknutím na názvy filmov.

V prípade otázok nás kontaktujte na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk


Partneri

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Človek v ohrození n. o.

 

Táto webová stránka bola vytvorená a je prevádzkovaná s finančnou podporou Európskej únie. Za jej obsah je výhradne zodpovedná organizácia Človek v ohrození n.o., pričom nemusí nutne reprezentovať pohľad Európskej únie.

 

Minigrant pre novinárov a novinárky / štipendiá pre študentov a študentky žurnalistiky

 

 • Máte v hlave tému spojenú so spoločenskými výzvami, ako je migrácia či s tým spojená zmena klímy prípadne iná globálna výzva, ale nemáte financie, aby ste ju realizovali?
 • Chcete sa kvôli takejto téme dostať do terénu, ale redakčné prostriedky na to nepostačujú?
 • Myslíte si, že by ste dokázali náš mediálny diskurz obohatiť o komplexnejší pohľad na málo pokryté rozmery globálnych tém?
 • Máte nie viac ako 35 rokov?¹

Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali áno, ste na správnom mieste. V rámci iniciatívy Svet medzi riadkami podporíme malé novinárske projekty až do sumy 2500 euro (v závislosti od predpokladaných nákladov), v prípade obzvlášť zaujímavých nápadov aj viac.


Je vaša téma vhodná pre náš grant či štipendium?

 • pokrývaná téma by mala okrem širších spoločenských výziev zahŕňať jednu z týchto perspektív:
  • veľmi širokú migračnú perspektívu – od pendlerov po utečencov – pričom tá nemusí byť nosnou témou pripravovaného obsahu, len jej relevantným rozmerom (ak napríklad pokrývame vyľudňovanie regiónov na Slovensku, tak je v pozadí migrácia, ktorá sa vo výstupe spomenie, no náš výstup sa na tému pozerá z iného uhla; alebo ak hovoríme o majstrovstvách sveta vo futbale, môžeme v pozadí nájsť aj migračnú linku a podobne) 
  • veľmi širokú klimatickú perspektívu – od klimatickej zmeny, po udržateľný rozvoj – pričom nemusí byť nosnou témou pripravovaného obsahu, len jej relevantným rozmerom (ak spravíme reportáž z Olympiády, tak môžeme ako motív použiť fakt, že odrazu museli meniť rozvrh, lebo sa v danom počasí nedalo súťažiť, alebo ak píšeme o automobilovom priemysle na Slovensku, tak zohľadníme jeho dopad aj v kontexte zmeny klímy a klimatickej krízy  a podobne)
  • privítame návrhy, ktoré sa zaoberajú oboma týmito oblasťami
 • privítame inovatívne riešenia (napríklad po vizuálnej či žánrovej stránke)

Nie ste si istí? Kontaktujte, dohodneme si telehovor a prediskutujeme to – svetmedziriadkami@clovekvohrozeni.sk.


Kto môže požiadať o grant/štipendium a za akých podmienok?

 • Aktívni novinári a novinárky / študenti a študentky žurnalistiky a príbuzných odborov do veku 35¹ rokov (vrátane).
 • Minigrant, resp. štipendium vieme podporiť až do sumy 2500 eur (v prípade obzvlášť zaujímavých nápadov je možné uvažovať o navýšení). 

K realizácii je potrebné podať online žiadosť o grant (v tomto odkaze), v ktorej: 

 1. opíšete tému a postup, ktorý pri jej realizácii použijete (širší štruktúrovaný pitch)
 2. pripravíte predpokladaný rozpočet (s realistickými nákladmi vrátane cestovného, ubytovania², stravy, subdodávateľských³ nákladov na fixera, editora, fotografa, ako aj vlastného honoráru⁴, prípadným vlastným vkladom⁵ a i.), vzor rozpočtu nájdete v tomto odkaze
 3. navrhnete časový harmonogram (výstup musí byť publikovaný najneskôr v lete 2022, v ojedinelých prípadoch nie neskôr ako v septembri 2022)
 4. opíšete spôsob, akým bude výstup publikovaný (aký formát či formáty použijete, napr. či to bude video alebo podcast a podobne)
 5. priložíte potvrdenie redakcie, že vám umožní publikovať daný výstup, v prípade podpory viacerých členov redakcie aj s potvrdením o ich plánovanej účasti – pre študentky a študentov to nie je povinné, ale vítané, v prípade potreby vám však vieme s publikovaním pomôcť
 6. študenti a študentky po prípadnom prijatí žiadosti predložia potvrdenie o návšteve školy.

DEADLINE: vždy do konca mesiaca až do odvolania (žiadosti poslané do 23:59:59 posledného dňa mesiaca zozbierame a vyhodnotíme v rámci daného kola)

Po uverejnení v rámci transparentnosti autor či autorské tímy pri výstupe riadne uvedú donora grantu či štipendia (Európska únia v rámci iniciatívy Svet medzi riadkami) v závislosti od formátu média (iný formát pri tlačenej verzii, iný pri audiovizuálnej verzii a pod.).


Minigranty a štipendiá pre (budúcich) novinárov a novinárky
obvykle poskytujeme na základe zmluvy o vytvorení diela (je možné hovoriť aj o fakturácii). V zálohovej platbe dostanú grantisti aj štipendisti väčšinu sumy, následne po dokončení projektu predložia vyúčtovanie reálnych nákladov, suma sa prepočíta na reálnu a doplatí sa im zvyšná suma. Zdaneniu podlieha len príjem a honoráre v zmysle platnej legislatívy.

 

Kritériá hodnotenia

 • kvalita ideového návrhu – pitchu (vnútorná logika, realizovateľnosť, originalita)
 • prítomnosť globálnej dimenzie spojenej s migráciou či zmenou klímy, resp. ich kombináciou (preferované)
 • adekvátnosť navrhnutého rozpočtu
 • odovzdanie všetkých požadovaných podkladov


POZNÁMKY

¹) Prípadný ďalší člen či členovia tímu – editor, fotograf a podobne – môže túto vekovú hranicu prekračovať.

²) Preferujeme ubytovanie nanajvýš na úrovni 3-hviezdičiek

³) Subdodávateľom môže byť napríklad editor, fotograf, kameraman, zvukár, strihač, fixer a podobne. Náklady by mali zodpovedať spodnej úrovni trhových cien.

⁴) Výška honorárov sa odvíja od praxe dotyčných a obvyklého hodnotenia na trhu. Poprosili by sme o triezve a skôr nižšie nacenenie. Personálne výdavky ako celok by takisto nemali predstavovať privysokú časť grantu – v prípade návrhov náročných na realizáciu (napr. postrodukciu a pod.) je možné si vyššie náklady obhájiť.

⁵) Vlastný vklad redakcie (platí pri novinároch z praxe) je vítaný, nie je nutné ho zvlášť vykazovať. V rozpočte sa uvedie do relevantnej kolónky aj s vysvetlením. Môže ísť napríklad o editora, fotografa, strihača a pod., ktorého poskytne redakcia. Musí ísť o činnosť priamo súvisiacu s projektom.

Dlhodobé vzdelávanie pre učiteľky a učiteľov matematiky

Milí učitelia, učiteľky,

pozývame vás na dlhodobé vzdelávanie v predmete matematika. Táto spolupráca bude prebiehať formou tzv. blended learningu, tj. kombinácií e-learningu a víkendového školenia pre učiteľov a učiteľky 2. stupňa ZŠ a stredných škôl. Vzdelávanie radi poskytneme aj budúcim učiteľom a učiteľkám.

AKO BUDE VYZERAŤ SPOLUPRÁCA? 

1. úvodné víkendové školenie so skúsenými lektormi a lektorkami

 • kedy: 1.-3.10.2021 vo Zvolene, v hoteli Poľana;
 • začiatok školenia piatok podvečer, koniec v nedeľu obedom;
 • ubytovanie a stravu na víkendovom školení poskytujeme bezplatne.

2. e-learning v predmete matematika

 • kedy: október 2021 – február 2021;
 • 4 moduly: 1.) globálne vzdelávanie v skratke, 2.) témy globálneho vzdelávania, 3.) metodika zážitkového vzdelávania, 4.) učiteľské výzvy, rozsah vzdelávania je cca 50 hodín;
 • individualizovaná spätná väzba od mentorov.

3. záverečný webinár – online stretnutie všetkých absolventov

 

ČO ZÍSKATE?

 • bezplatné vzdelávanie počas 5 mesiacov – najskôr osobne na víkendovom úvodnom školení a potom už z pohodlia domova vo vašej vlastnej réži;
 • zručnosti v oblasti kritického myslenia a inovatívnych metód práve vo vašom predmete;
 • individualizovaná spätná väzba od mentorov;
 • dostanete zásobáreň materiálov, inšpirácie do vašich hodín a vytlačenú príručku s aktivitami vytvorenými kolegami z praxe;
 • domáce vzdelávanie v aktuálnych témach prostredníctvom interaktívnych úloh, videí, článkov;
 • spoznanie sa s kolegami z rôznych škôl na Slovensku;
 • veľa inšpirácie a motivácie do školskej praxe.

 

 

ČO O TOMTO VZDELÁVANÍ HOVORIA ABSOLVENTKY? 

 •  E-learning bol super. Veľa som sa naučila ale najmä dostala som veľa inšpirácie pre moju ďalšiu prácu. A čo oceňujem, že som nemusela nikam cestovať a chodiť.
 •  Otvorilo mi v mnohých oblastiach “oči”. Človek vníma mnohé veci okolo seba, ale nikdy mi nenapadlo, aby som ich začlenila do vyučovania, a už vôbec nie do matematiky.
 • Dostala som sa k veľmi užitočným materiálom, a hlavne dostala som veľmi cenné rady a spätnú väzbu od školiteľov.

 

Zvažujete, či sa prihlásiť? Toto vám odkazujú absolventky

 • Určite sa na toto vzdelávanie dajte, mne žiaci povedali, aby sme sa učili už len takto 🙂
 • Poďte do toho. Naše deti sú veľmi vnímavé, niekedy je v nich potrebné tú vnímavosť zobudiť, podporiť a v tom toto vzdelávanie pomôže.
 • Určite do toho choďte, možno to vyzerá na prvý pohľad zložité/dlhodobé, ale je to zaujímavé a dá sa to bez problémov zvládnuť 😊
 • Ide o ponuku prepracovaných aktuálnych globálnych tém, ktoré spestria vaše vyučovanie, obohatia ho o moderné metódy a formy, vnesú medzi vás a žiakov potrebu kriticky myslieť a diskutovať.

ČO POTREBUJEME OD VÁS?

 • účasť na úvodnom školení 1-3.10.2021;
 • aktívna účasť v e-learning kurze od októbra 2021 do februára 2022.

 

Ak sa chcete do projektu zapojiť, vyplňte prosím tento formulár.

 

Všetky náklady spojené s účasťou na seminári sú hradené (strava, ubytovanie). Jediný náklad na školenie je cestovné na úvodné víkendové školenie, ktoré si hradia účastníci.

Prihlasovanie na vzdelávací cyklus je do 19.9.2021. Všetkých prihlásených budeme 22.9. informovať či boli do dlhodobého vzdelávania vybraní.

V prípade ďalších otázok kontaktujte koordinátorku tohto projektu Vandu Benkovičovú na e-mailovej adrese globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk.

Projekt je financovaný v rámci projektov SAMRS/2021/EK/1/1 a I am European.

Globális nevelés az etikai nevelés keretei között

Príručka v maďarskom jazyku predstavuje výber najlepších aktivít z predmetových príručiek v projekte Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. V príručke nájdete 11 aktivít, ktoré môžete využiť vo výučbe nielen etickej výchovy, ale aj environmentálnej výchovy či počas triednických hodín.

Príručku si jednoducho môžete bezplatne objednať v online verzii s editovateľnými prílohami na tomto odkaze.

Hlavným poslaním príručky je integrovať globálne vzdelávanie do vášho predmetu v rámci vzdelávacieho procesu. Na každom z kurzov ďalšieho vzdelávania sa kolegovia učitelia v mnohých prípadoch vyjadrili, že sa im predmetné vzdelávacie aktivity páčia, ale často nevedeli, ako ich začleniť do vyučovacích predmetov. Tiež upriamili našu pozornosť na skutočnosť, že tematické učebné osnovy obsahujú veľké množstvo učebných osnov, takže začlenenie globálneho vzdelávania by si vyžadovalo hodinu navyše alebo použitie iného komplikovaného postupu, ktorý by vyžadoval kombináciu predmetov.

Aktivity v príručke vytvorili učitelia a učiteľky, ktorí sa aktívne zúčastnili praktického vzdelávania. Boli testované a editované skúsenými metodičkami  globálneho vzdelávania, ktoré majú dlhoročné skúsenosti v globálnom vzdelávaní.

Dúfame, že si medzi aktivitami nájdete také, s ktorými sa Vám bude na hodinách dobre pracovať, ktoré Vás posmelia, aby ste sa nebáli otvárať dôležité témy, a ktoré rozprúdia vo Vašej triede množstvo inšpiratívnych diskusií. Nech Vám spoločné premýšľanie prinesie mnoho nezabudnuteľných chvíľ a posilní pocit zodpovednosti mladej generácie voči svetu, v ktorom žijeme.

Príručka vznikla s finančnou podporou Európskej  únie.

 

LEČO – letná škola s Človekom v ohrození

Veríš, že veci sa dajú meniť a chceš sa naučiť ako?

Chceš rozvíjať zručnosti, ktoré ti umožnia vidieť a chápať svet v jeho komplexnosti?  

Často uvažuješ nad úlohou jednotlivca v celom tom zložitom systéme?  

Chceš zistiť, ako sa spájať, sieťovať a spolupracovať na rôznych úrovniach a pritom stavať na hodnotách ako je solidarita a rovnosť?

Prihlás sa na LEČO zaži týždeň s ľmi z neziskovej organizácie Človek v ohrození.

 

Čo ťa čaká?  

Zmysluplný týždeň od 9. – 13. augusta 2021, v ktorom budeme spoločne diskutovať a vzdelávať sa o klimatickej zmene, chudobe, rozdelení moci, o príležitostiach a možnostiach voľby jednotlivca. Naučíš sa vidieť svet v súvislostiach, porozumieť kontextu a hľadať riešenia problémov.  

Pozrieme sa na to, ako nepodliehať zjednodušenému videniu sveta a namiesto hľadania vinníkov ti ponúkneme konštruktívny pohľad na svet. 

 Nečakaj veľa teórie, priprav sa na zážitky a spoločné zdieľanie v rešpektujúcom kolektíve.    

Stretneš sa s odborníkmi a ľuďmi, ktorých sa osobne dotýkajú témy chudoby a klimatickej zmeny a budeš mať možnosť spoznať podobne naladených ľudí. Osobne, offline! 

 “Určite si podaj prihlášku, ak ťa zaujímajú globálne témy, problémy na Slovensku a ľudia. Spoznáš inšpiratívnych ľudí, s ktorými sa môžeš o týchto témach rozprávať a vytvoriť si nové priateľstvá. Tiež obsah, s ktorým sa stretneš, bude pre teba určite obohacujúci, kopu sa toho naučíš. Bude ti ponúknutý vhľad do toho, ako to v tíme a pri projektoch funguje a niečo sa možno o sebe dozvieš. Bude to sranda,” účastníčka letnej školy v roku 2020. 

Koho hľadáme?  

Špeciálne by sme chceli vyzvať mladých ľudí (16- 20 rokov), ktorí nemajú možnosť bežne sa zúčastniť vzdelávacích a rozvojových aktivít. Chceli by sme vytvoriť pestrú skupinu zo všetkých kútov Slovenska s rôznymi príbehmi.

Ubytovanie, zdravá strava a program letnej školy sú plne hradené organizátorom. Na tvoje náklady je len cesta do Modry a späť.   

LS CVO 2020

Zaujalo ťa to? Tak p do toho s nami!  

Do 21. 6. vyplň krátky prihlasovací formulár. Pozvi aj svojich kamošov a kamošky. 

Vybraným účastníčkam a účastníkom dáme vedieť informáciu prijatí na letnú školu do 29. 6. 2021.

Hlavné kritérium výberu je motivácia. 

Absolventky a absolventi dostanú certifikát o absolvovaní letnej školy.   

Ak máš ďalšie otázky napíš nám na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk. 

Tešíme sa na teba! 

Tím globálneho vzdelávania organizácie Človek v ohrození. 

Migration in Central Europe and beyond: Facts and Stories for Unslanted Journalism

New journalists-oriented project run by People in Need Slovakia in partnership with People in Need Czech Republic and Centre for Citizenship Education Foundation from Poland.

We aim to increase the quality and quantity of media coverage on regionally relevant kind of migration – labour migration from East Partnership countries – and put emphasis on its underreported aspect – integration, aiming to avoid focus on regionally irrelevant mobility from other continents.

Project will help us to raise awareness of journalists and journalism students on the issue via series of national trainings, one international training, and journalists´ fieldtrip to report from Ukraine. As an added value we will network trained journalists with teachers to include attractive & relevant content into curriculums they forward to their students. We will also invite Hungarian journalists to participate at international training.

 

Project partners: 

 

Project is cofunded by the International Visegrad Fund.

Návrat do škôl – tipy na aktivity počas adaptačného obdobia

Od 19.4.2021 sa otvárajú viaceré triedy a radi by sme Vám uľahčili návrat do škôl. Ponúkame Vám výber aktivít, ktoré môžete zaradiť do výučby počas adaptačného obdobia.

 

V dokumente Návrat žiakov do škôl Metodické usmernenie (pedagogická oblasť) z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu predstavuje hlavné pravidlá a postupy adaptačného obdobia po nástupe do školy. Počas prvého týždňa majú učitelia a učiteľky podporiť socializáciu a pripraviť si hodiny s triednym učiteľom.

Náplňou triednických hodín môže byť napríklad:

 • aktivity zamerané na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov,
 • aktivity zamerané na prevenciu problémového správania,
 • aktivity zamerané na rozvoj pozitívnej klímy v triede,
 • aktivity zamerané na rozvoj empatie a tolerancie,
 • aktivity zamerané proti šikane.

Aktivity globálneho vzdelávania (GV) sa zameriavajú na komplexný rozvoj kompetencií detí – vedomostí, zručností a postojov a hodnôt. Ich kľúčovou súčasťou je spolupráca žiakov a žiačok, priestor na rozvoj komunikačných a analytických zručností, kritického myslenia a postojov a hodnôt. Práve preto sú aktivity GV vhodné aj pri realizácii triednických hodín počas adaptačného obdobia.

Akúkoľvek aktivity či jej časť si vyberiete, nezabudnite na dôležitosť reflexie. Je to najdôležitejšia časť aktivity, kde sa uzatvára cyklus učenia sa. Realizujte ju prostredníctvom 4 fáz, ktoré vysvetľuje toto krátke video.

Ponúkame Vám výber aktivít z predmetových metodických príručiek, metodické materiály k dokumentárnym filmom či tematické vzdelávacie materiály, ktoré sú vhodné pre žiakov a žiačky 2. stupňa ZŠ a stredných škôl.

Pre žiakov a žiačky 1. stupňa Vám odporúčame aktivity z príručiek Kompasito a Farebná škola I. a II.

 

 

 

 

 

 

 

Globálne vzdelávanie v predmete etická výchova:

 • Príbeh Faisala: počúvanie a empatia, komunikácia citov, pozitívne hodnotenie druhých v bežných a záťažových situáciách;
 • Klíma sa nás týka: komunikačné zručnosti, počúvanie, dialóg, skupinová práca, solidarita;
 • Aká práca, taká pláca: spravodlivosť, komunikačné a argumentačné zručnosti, skupinová práca, riešenie problémov, empatia,
 • Kto zastaví biomasaker: rolová hra, dialóg, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • O etických značkách: etické a neetické konanie človeka vo vzťahu k prírode, zodpovednosť, komunikačné zručnosti,
 • Načo nám je les: skupinová práca, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Kto šil moje šaty?: komunikačné a argumentačné zručnosti, skupinová práca, riešenie problémov, solidarita,
 • Rodinné monopoly: diskusia, riešenie konfliktov, komunikačné a argumentačné zručnosti, solidarita, empatia,
 • Nobelovka: skupinová práca, riešenie problémov, empatia, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Zdravie v neistote: telesné a duševné zdravie ako etická hodnota, diskusia, skupinová práca, komunikačné a argumentačné zručnosti.

 

Globálne vzdelávanie v predmete slovenský jazyk a literatúra:

 • Zamlčaná migrácia: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, empatia,
 • Mali by sme byť všetci feminist(k)ami?: diskusia, empatia, komunikačné a argumentačné zručnosti, skupinová práca, kreativita,
 • Nesúď knihu podľa obalu: empatia, rešpekt, prevencia problémového správania, komunikačné zručnosti, skupinová práca,
 • Bezodpadový deň: komunikačné a argumentačné zručnosti, diskusia,
 • Keby som stretol Maca Mlieča: empatia, argumentačné a komunikačné zručnosti, kreatívne myslenie, skupinová práca,
 • (Ne)urazíš sa?: empatia, rešpekt, komunikačné zručnosti, skupinová práca, efektívna komunikácia, kontext,
 • Neviditeľný: empatia, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia,
 • Vzdelanie nad zlato: diskusia, skupinová práca, komunikačné zručnosti,
 • Ako pomôcť Ťapákovcom?: diskusia, empatia, komunikačné a argumentačné zručnosti, skupinová práca, kreativita.

 

Globálne vzdelávanie v predmete geografia:

 • Faisal na cestách: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, empatia, diskusia,
 • Pomoc, potápame sa!: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, riešenie problémov,
 • Na ceste k rovnosti: empatia, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia,
 • Mestá budúcnosti: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, kreativita,
 • Piesok náš každodenný: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, riešenie problémov,
 • Cesta za vzdelaním: solidarita, empatia, skupinová práca, diskusia, komunikačné zručnosti,

 

 

Globálne vzdelávanie v predmete matematika:

 • Odchádzam: empatia, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia,
 • Kto ohrieva klímu?: skupinová práca, diskusia, riešenie problémov, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Práca, čo sa nevypláca: skupinová práca, diskusia, riešenie problémov, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Môj stan, môj hrad: empatia, solidarita, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia, riešenie problémov,
 • Sýty hladnému neverí: argumentačné a komunikačné zručnosti, skupinová práca, diskusia, zmysel pre spravodlivosť,
 • Rodina Kráľových šetrí peniaze aj planétu: skupinová práca, diskusia, riešenie problémov, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Má každý to, čo potrebuje?: empatia, solidarita, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia, skupinová práca,

 

Romantické násilie:

 • Ja a moja identita: identita, stereotypy a predsudky, diskriminácia,
 • Osobný profil: identita, postoje a vplyvy, ktoré ich formujú, životné skúsenosti a tvorba osobnosti,
 • Superhrdinovia: pozitívne a negatívne vzory, skupinové tlaky, náročnosť opustenia radikálnych skupín,
 • Lepšie viackrát vidieť: predsudky, vnímanie iných na základe prvého dojmu alebo vonkajších znakov, vplyv prostredia na osobnosť človeka,
 • Rozpoznaj nenávisť: nenávistné prejavy a ich dôsledky v skutočnom i virtuálnom svete,
 • V koži vylúčených: vylúčené skupiny, diskriminácia, stereotypy a predsudky,
 • „My“ a „oni“: vylúčená skupina – aké je to byť „označkovaný“, ako vzniká klasifikácia „my“ a „oni“,
 • Extrémizmus na Slovensku: znaky pravicového extrémizmu, porovnanie demokratického a autoritárskeho systému, vývoj pravicovo extrémistickej scény na Slovensku,
 • Vnútorné a vonkajšie faktory radikalizácie: vnútorné (push) a vonkajšie (pull) faktory radikalizácie,
 • Občianska angažovanosť: občianska angažovanosť, pomenovanie spoločenských problémov a návrhy ich riešení, konštruktívne riešenia vs. slepá ulička fašizmu.

 

Jeden svet na školách 2020/2022: metodické materiály k dokumentárnym filmom

 

 • AKCIA

Action / Iwo Kondefer / Poľsko / 2020 / 38 min. / anglicky, poľsky / slovenské titulky / 14+

Skupina mladých ľudí z rôznych krajín sa na neznámom odľahlom mieste pripravuje na „akciu“. V centre pozornosti stoja Belgis z Indonézie a Marek z Poľska, ktorí sa zúčastňujú na výcvikoch, kde sa učia, ako sa utáboriť a ako postupovať pri výraznom znížení telesnej teploty. Kto sú títo ľudia? Aké sú ich ciele a motivácia? Čo chcú dosiahnuť a s akými následkami musia počítať?

Témy filmu: občianska neposlušnosť, environmentálny aktivizmus, záujem o veci verejné

Upútavka filmu

 

 • Alt-right: V utajení medzi pravicovými extrémistami

Undercover in the Alt-Right / Bosse Lindquist / Spojené kráľovstvo / 2018 / 52 min. / anglicky / slovenské titulky / 16+

Patrik Hermansson prenikol medzi pravicových extrémistov v prísnom utajení ako švédsky študent Erik Hellberg. Infiltroval sa do najznámejších ultrapravicových sietí v Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve, dokonca aj v rámci násilného konfliktu v Charlottesville. Podarilo sa mu získať usvedčujúce informácie, ktoré vedú až do Bieleho domu. A všetko to zachytil skrytou kamerou.

Témy filmu: pravicový extrémizmus, občianska angažovanosť a odvaha jednotlivca

Upútavka filmu

 

 • ČÍNSKY UMELEC V EXILE

Chinaʼs Artful Dissident / Danny Ben-Moshe / Austrália, Čína, Francúzsko, USA / 2019 / 60 min. / anglicky, francúzsky, mandarínsky / české titulky / 16+

Filmová snímka Čínsky umelec v exile predstavuje príbeh popredného čínskeho politického karikaturistu a pouličného umelca Badiucaa (Pa-tiou-cchaa), ktorý žije v exile v Austrálii. Umelec sa prostredníctvom svojej tvorby snaží vzoprieť čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi a jeho autoritárskemu režimu. Badiucao má jasné ciele: zastaviť prekrúcanie faktov o masakri na Námestí nebeského pokoja, odhaľovať pretrvávajúce porušovanie ľudských práv a bojovať za oslobodenie Hongkongu. S kampaňou cestuje po celom svete. Svoje provokatívne živé umenie prezentuje na rôznych miestach od Sydney až po Berlín, na cestách sa stretáva s kolegami disidentmi. Nájdeme medzi nimi aj priamych účastníkov masakra na Námestí nebeského pokoja, ktorí poskytujú vlastné mrazivé svedectvá. Umelec skrýva svoju tvár pod maskou, aby zostal v anonymite, podobne ako svetoznámy Banksy. Na rozdiel od Banksyho však Badiucao riskuje život svoj aj svojej rodiny, pretože čínska vláda robí všetko pre to, aby jeho tvorbe zamedzila.

Témy filmu: nedemokratické režimy, občianska angažovanosť, sloboda prejavu

Upútavka filmu

 

Jeden svet na školách 2019/2020: metodické materiály k dokumentárnym filmom

 

 • ĎAKUJEME ZA DÁŽĎ

(Thank You For The Rain / Julia Dahr, Kisilu Musya / Dánsko / 2017 / 59 min. / slovenské titulky)

Ďakujeme za dážď je unikátny filmový projekt, ktorý natočili kenský farmár Kisilu Musya s nórskou filmárkou Juliou Dahr. Počas piatich rokov zachytil Kisilu nielen život svoje rodiny a komunity, ale aj ničivé dôsledky klimatickej zmeny − záplavy, extrémne suchá, ale aj smrť. Spoločne s Juliou sledujeme jeho premenu z otca na komunitného lídra a neskôr na aktivistu na celosvetovej úrovni. Posolstvo svojej komunity totiž prednesie až na klimatickom samite v Paríži. Film je výpoveďou večného optimistu, ktorý v boji o lepšiu budúcnosť otestuje vlastné limity.

Témy filmu: globálna klimatická zmena, klimatická spravodlivosť, environmentálny aktivizmus, migrácia

 

 • DOMÁCI ZÁPAS

(Domashni ihry / Alisa Kovalenko / Spojené kráľovstvo / 2017 / 52 min. / slovenské titulky)

Domáci zápas zobrazuje rozhodujúci okamih v živote dvadsaťročnej Aliny, „million dollar baby“ z Kyjeva, ktorá má vďaka vášni pre futbal šancu zachrániť svoju rozvrátenú rodinu pred chudobou. Matka striedavo prebýva vo väzení a na slobode, nevlastný otec – alkoholik nie je už deväť rokov schopný nájsť si prácu. Ako útočisko sa pre Alinu javí každodenné hranie futbalu s chlapcami. Keď si miestny tréner všimne jej talent, zapíše ju do Atex Kyiv, jediného ženského klubu v meste. Alina je v súčasnosti profesionálnou hráčkou a má možnosť hrať za ukrajinský národný tím. Po smrti matky sa však musí postarať o dvoch mladších súrodencov a čas, ktorý by inak trávila na ihrisku, sa rozhodne venovať udržaniu rodiny pohromade. Predáva svoje veci vrátane kopačiek, aby mohla zaplatiť nájom, no napriek všetkému ďalej sníva o futbalovej kariére.

Témy filmu: chudoba, dospievanie

 

 • #SLEDUJMA

(#FollowMe / Nicolaas Veul, Duco Coops / Holandsko / 2018 / 50 min. / české titulky)

„Všetko, čo vidíte, je táto okúzľujúca stránka. Nevidíte však, čo sa deje za oponou,“ vysvetľuje Mike zo spoločnosti Dovetale, ktorá analyzuje sociálne médiá. Instagram je ako výkladná skriňa, v ktorej ľudia propagujú samých seba. Zatiaľ čo užívatelia a užívateľky nadšene rozdávajú lajky selfíčkam, v pozadí prebieha čulý obchod s používateľskými účtami. Vzniká obrovské množstvo falošných profilov a internetoví roboti vyrábajú nových foloverov pre tých, ktorí si chcú pripadať úspešnejší. Je vôbec možné niečomu na Instagrame veriť?

Témy filmu: sociálne siete, reklama, mediálna gramotnosť, morálka

Ako sa nám darilo podporovať učiteľov v otváraní globálnych tém?

„Osnovy sú preplnené a na nič navyše nám nezostáva čas.” S týmto argumentom sme sa pri komunikácii s učiteľmi a učiteľkami stretli veľakrát. Stála pred nami veľká výzva — podporiť učiteľov a učiteľky v tom, aby na svojich hodinách rozvíjali nové zručnosti, postoje, hodnoty detí a popri tom využívali inovatívne vzdelávacie metódy. Nemohli sme popritom zabudnúť ani na plné osnovy a časové kapacity učiteľov a učiteliek.

Ako na to? Ako sa nám do nabitých učebných osnov podarilo dostať témy, ktoré už teraz ovplyvňujú svet, v ktorom žijeme? Odpoveďou je predmetový prístup, ktorý globálne témy priamo prepája so vzdelávacími cieľmi jednotlivých predmetov. Vďaka predmetovému prístupu globálne vzdelávanie nemusí byť „niečo navyše”, stáva sa súčasťou vyučovacieho procesu. V našom prípade v predmetoch: slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, geografia a matematika.

Dôležitý je prvý krok

Na začiatku sme si spravili prieskum, vďaka ktorému sme zistili, ako je na tom globálne vzdelávanie na slovenských školách. Zapojilo sa doň viac ako 700 učiteliek a učiteľov zo základných a stredných škôl a viac ako 3500 žiačok a žiakov. Prieskum nám ukázal, že globálne vzdelávanie sa na slovenských školách realizuje nesystematicky a ad hoc. Zistili sme tiež, že medzi výsledkami detí z 9. ročníka ZŠ a mládeže v 3. ročníku SŠ sú len veľmi malé rozdiely. Otvoril sa nám obrovský priestor na zlepšenie.

Na ceste za „kuchárkami pre učiteľov”

Ako ďalší krok sme dali dokopy skupinu učiteľov a učiteliek z celého Slovenska, s ktorými sme sa vydali na dlhú cestu spolupráce. Končiť mala vytvorením metodických príručiek, tzv. „kuchárok pre učiteľov”, ktoré mali vytvoriť pre svojich kolegov a kolegyne z celého Slovenska. Nájsť v nich mali konkrétne plány hodín, ktoré učivo priamo prepájali s globálnymi témami. Ku každému zo štyroch predmetov sme vytvorili pracovné skupiny a pustili sme sa do testovania aktivít. Pravidelne sme sa stretávali a aktivity spoločne vylepšovali.

Spoločné školenia pracovných skupín

Aký bol výsledok tejto spolupráce? Učitelia a učiteľky spoločne vytvorili štyri metodické príručky, ktoré si objednalo viac ako 2 500 ich kolegov a kolegýň z celého Slovenska. Odhadovaný počet detí, ktoré nimi zasiahnu je cez 200 000. Teší nás nielen veľký záujem ale taktiež pozitívna spätná väzba od samotných učiteľov a učiteliek. Mnohým sa príručky podarilo využiť aj v neľahkých podmienkach dištančného vzdelávania.

„Oceňujem, že aktivity sú spracované do prehľadnej metodiky. Netreba investovať ďalší čas do hľadania faktov a súvislostí. Všetko je pripravené, stačí vybrať tému a dopasovať formu pre svoju triedu,” hovorí učiteľka matematiky, ktorá si príručku objednala.

Metodické príručky sú stále k dispozícii a môžete si ich zadarmo objednať cez objednávací formulár. Po jeho vyplnení vám automaticky príde PDF verzia príručky spolu so všetkými prílohami v editovateľnej podobe. V tlačenej verzii máme stále k dispozícii slovenský jazyk a matematiku:

Okrem štyroch predmetových príručiek sme pripravili  výber 20 najlepších vzdelávacích aktivít v anglickom jazyku, ktoré vytvorili učiteľky a učitelia z desiatich európskych krajín. Príručku nájdete na tomto odkaze.

V príručke zameranej na postojové zmeny v triedach nájdete sedem konkrétnych metód, ktoré vám umožnia merať a analyzovať postojové zmeny žiakov a žiačok. Príručka je dostupná na tomto odkaze.

Popri príprave príručiek sme učiteľov a učiteľky podporovali aj na školeniach

Niektoré zo školení boli priamo ušité na mieru pre budúcich učiteľov a učiteľky, ktorí potrebovali rozšíriť ich vedomosti a zručnosti v didaktike. V spolupráci s Inštitútom etiky a bioetiky Prešovskej univerzity sme realizovali niekoľko workshopov pre budúcich učiteľov a učiteľky etickej výchovy.

Veľkým úspechom bolo tzv. kombinované vzdelávanie, ktoré sme prvýkrát ponúkli v roku 2019. V rámci štyroch predmetov sme ponúkli dlhodobé vzdelávanie, ktoré sa skladalo z úvodného víkendového školenia a následného päťmesačného e-learningu na diaľku. Učitelia a učiteľky sa v ňom oboznámili s princípmi globálneho vzdelávania, participatívnym a zážitkovým učením. Aktivity si vyskúšali aj priamo na ich výučbe. Podarilo sa nám vytvoriť komunitu kolegov a kolegýň, ktorí zdieľali svoje skúsenosti a rady, ale aj neúspechy a obavy. Veľmi sa tešíme, že sme im mohli poskytnúť mentoring od lektorov a lektoriek globálneho vzdelávania, ale aj od učiteliek a učiteľov z praxe, ktorí s nami spolupracovali pri tvorbe metodických príručiek. Takto sa nám podarilo dlhodobo podporovať 119 učiteliek a učiteľov z celého Slovenska.

Úvodné školenie pre učiteľov a učiteľky matematiky a geografie 

Ďalšie školenia boli zamerané tematicky, napríklad na výučbu citlivých tém, ktoré odborne viedla lektorka Janette Motlová. V spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou sme realizovali sériu piatich webinárov na rozvoj kritického a analytického myslenia. V novembri 2020 sme ponúkli webinár o postojoch a hodnotách a ich mieste v školskom prostredí. Zúčastnilo sa ho rekordných 160 účastníkov. Sériu webinárov sme zakončili v marci 2021, kedy sme dali priestor účastníkom a ich otázkam o globálnom vzdelávaní. Pre učiteľov a učiteľky sme tiež pripravili vzdelávacie videá o globálnom vzdelávaní, aké je jeho miesto v triede a ako ho realizovať v škole.

Celkovo sa nám podarilo poskytnúť školenia pre viac ako 450 učiteľov a učiteliek.

Bolo o nás počuť aj v médiách

Ak sa chcete o globálnom vzdelávaní na školách dozvedieť viac, odporúčame vám rozhovory s autorkou príručky matematiky Kristínou, autorom príručky geografie Lukášom či s metodičkou Lenkou o príručke slovenčiny.

Na záver už len cenná spätná väzba od vás

„Získala som nielen všeobecný prehľad o globálnej výchove, ale prostredníctvom našich mentorov som si vyskúšala, ako je možné implementovať témy globálnej výchovy do vlastného aprobačného predmetu. Veľmi cenná bola pre mňa spätná väzba prostredníctvom komentárov k jednotlivým vypracovaným úlohám v rámci všetkých modulov. Oceňujem širokú databázu internetových odkazov na veľmi zaujímavé a podnetné dokumenty, videá ap.,” učiteľka slovenského jazyka a literatúry

Množstvo skvelých nápadov, zaujímavých tém a taaaak potrebné pomôcky v podobe návrhov hodín, aktivít hodnotím ako skvelú podporu, ak chce učiteľ aktívne zapájať témy GV do vyučovania. Občas nám chýba reálna predstava, konkrétna skúsenosť s témou, resp. ako ju pretaviť do reálneho života/vyučovania, aby to neboli len všeobecné frázy. A vďaka e-learningu som ju získala,” učiteľka etickej výchovy.

„Dostala som sa k veľmi užitočným materiálom, a hlavne dostala som veľmi cenné rady a spätnú väzbu od školiteľov. Som za ňu veľmi vďačná. Bolo cítiť, že mentori si naše príspevky prečítali, chceli nám čo najlepšie poradiť, pridávali do spätnej väzby užitočné linky. Super,” učiteľka matematiky .

„Globálne vzdelávanie mi otvorilo ďalšie možnosti učiť viac inovatívne, zážitkovo, v globálnych súvislostiach, vzbudiť v žiakoch väčší záujem o predmet, samotné vzdelávanie, učiť žiakov mať radosť z poznávania a vzdelávania,” učiteľka geografie.

Projekt Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2 je po 3,5 roku konci. My v našej práci pokračujeme ďalej a tešíme sa na skoré stretnutia v seminárnych miestnostiach aj v online priestore.

Ďakujeme vám za vašu dôveru!

Nástroje na meranie postojových zmien v triede 

V tejto príručke vám predstavíme sedem praktických nástrojov na meranie postojov a ich zmien v triede. Tie vám umožnia nielen analyzovať aktuálne žiacke postoje a cielene s nimi pracovať, ale aj odmerať efektivitu vášho pedagogického úsilia s odstupom času. Príručka sa venuje najmä témam ako medzinárodná spolupráca, klimatická zmena, migrácia, sociálna spravodlivosť a rodová rovnosť.

Príručku si môžete bezplatne objednať  v online verzii (PDF) s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Spôsob, akým možno merať a meniť žiacke postoje, opisujeme v kapitole s názvom Cyklus zisťovania postojových zmien. Odporúčania, ako implementovať jednotlivé nástroje do výučby, nájdete v kapitole Tipy na realizáciu aktivít. Potom nasleduje sedem aktivít na meranie postojových zmien v triede. Metódy, ktoré vám ponúkame, sú univerzálne a môžete sa nimi inšpirovať pri práci s rôznymi globálnymi témami a rôznymi vekovými kategóriami.

Príručka je súčasťou projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2, v rámci ktorého sme vydali aj predmetové príručky GV určené na výučbu slovenského jazyka a literatúry, etickej výchovy, geografie a matematiky. Návody na meranie postojových zmien sme vytvorili spoločne s britskou organizáciou Reading International Solidarity Centre (RISC), ktorá má v tejto oblasti dlhoročnú expertízu. Naša príručka voľne nadväzuje na publikáciu Ako vieme, že to funguje? z dielne Nadácie Milana Šimečku, Člověka v tísni a RISC, kde nájdete aj príklady z praxe.

Aktivity v publikácii využívajú zážitkové formy a metódy, ktoré poskytujú priestor nielen na meranie postojov, ale aj rozvoj zručností ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti.

Global Learning in Subject Teaching

Príručka vznikla z európskeho projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2 (anglicky Global Issues Global Subjects) v rámci spolupráce 10 organizícií z celej Európy. 

Každá z organizácií vydala niekoľko predmetových príručiek, my v Človeku v ohrození sme vytvorili 4 predmetové príručky do predmetov slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, geografia  a matematika.  

V rámci úspešnej medzinárodnej spolupráce sme pre vás vybrali tie najlepšie aktivity zo všetkých predmetových príručiek a preložili ich do anglického jazyka.

Výsledkom je publikácia Global Learning in Subject Teaching, ktorú si môžete objednať prostredníctvom objednávacieho formulára

Po objednaní vám ju pošleme v elektronickej verzii (PDF).

Nájdete v nej 20 aktivít, ktoré vytvorili učitelia a učiteľky z celej Európy. Aktivity sú vhodné do viacerých predmetov – matematiky, geografie, etickej výchovy a náboženstva, občianskej náuky, anglického jazyka či predmetu “Science”, ktorý kombinuje prírodovedné predmety biológia, chémia, fyzika a ekológia. V úvodnej kapitole sa dočítate základné informácie o globálnom vzdelávaní a aj to, ako na výučbu citlivých tém.  

Príručka nie je určená len učiteľom a učiteľkám anglického jazyka či bilingválnych škôl, ale všetkým, ktorí majú záujem o zážitkové vzdelávanie či hľadajú inšpiráciu do svojej výučby.  

 

 

   

2. kolo mikrograntového programu: aktivity na tému migrácie – VÝSLEDKY

Už poznáme víťazných žiadateľov o minigrant v rámci projektu “I Am European: Migration Stories & Facts for the 21st Century”. Človek v ohrození bude víťazné organizácie (Bratislavský inštitút pre politickú analýzu a Butterfly Effect) kontaktovať.

 

Organizácia Projekt Body
Mladiinfo Slovensko Stay Connected: Moving towards equal rights and opportunities. 91,9
Milan Šimečka Foundation (MSF) Forum theatre: Road to openness 89,6
Keď môžem pomôžem, o.z. Without Borders 73,5
SME SPOLU o.z. Ukrainian Migrants in Slovakia: Increasing Awareness about Our Positive Social Impact 64,1
Zmudri Zmudri in job migration 56,6
KONTEXT Art beyond borders 42,2

 

Hodnotitelia: Lukáš Osvald, Peter Ivanič, Pavlína Meľuchová, Vanda Benkovičová

21.6.2021, Bratislava

 

Nezisková organizácia Človek v ohrození vyhlasuje v rámci projektu “I Am European: Migration Stories & Facts for the 21st Century” grantovú výzvu na podporu aktivít súvisiacich s témou migrácie. Zameraná je na mladých ľudí na Slovensku. Vaše projekty môžete podávať do 2. júna 2021.

O ČO IDE? Projekt “I Am European“ je medzinárodný európsky projekt, na ktorom sa podieľa 7 organizácií zo 6 krajín a jeho cieľom je podporiť otvorenejšie, inkluzívnejšie a umiernenejšie postoje spoločnosti voči migrujúcim ľuďom. Tento cieľ chceme naplniť o.i. prostredníctvom aktivít, na ktorých sa budú podieľať mladí ľudia a ktoré zvýšia ich povedomie o migrácii. Keďže každá organizácia z projektového tímu má len určitý (obmedzený) dosah svojich aktivít, chceme prostredníctvom menších grantov podporiť aj ďalšie organizácie a dosah na mladých ľudí týmto spôsobom rozšíriť.

NA KOHO SA ZAMERAŤ? Aktivity projektu sa musia zameriavať na mladých ľudí (15-35 rokov), pričom cieľom projektov je zvýšiť a zároveň zlepšiť povedomie mladých ľudí o migrácii tak, aby projekt prispel k otvorenejšiemu, inkluzívnejšiemu a pokojnejšiemu prístupu spoločnosti k migrujúcim ľuďom.

ZVÝHODNENÉ BUDÚ tie projekty, ktoré sa na na mladých ľudí zameriavajú nielen ako na adresátov aktivít, ale ako na samotných organizátorov týchto aktivít (viď nižšie bod AKÉ AKTIVITY MÁME NA MYSLI?). Ďalšími výhodami sú aktivity vykonávané konkrétnymi cieľovými skupinami, resp. sú na nich zamerané – napr. aktivity s (mladými) novinármi, influencermi, aktivistami, učiteľmi apod. Zaujímavými sú tiež pre nás projekty, ktorých aktivity budú smerovať na ľudí s migračným backgroundom a na ľudí z ťažšie dosiahnuteľných oblastí. Tými mienime napríklad odľahlejšie regióny Slovenska, či aktivity smerujúce k cieľovým skupinám mimo hlavného mesta.

AKÉ AKTIVITY MÁME NA MYSLI? Konkrétne mantinely si z hľadiska obsahovej a metodologickej stránky nekladieme a inovatívne nápady uvítame. Podmienkou je, aby aktivity v prvom rade smerovali k vyššie uvedenému cieľu a cieľovej skupine. Môže ísť napríklad o:

 • tvorbu mediálnych výstupov rôzneho formátu (články, TV reportáže, podcasty apod.) o migrácii, ktoré vytvorili začínajúci žurnalisti;
 • tvorbu vzdelávacích materiálov o migrácii pre mladých;
 • organizáciu vzdelávacích podujatí o migrácii;
 • aktivity s migračnou tematikou na podporu globálneho vzdelávania, a to rôzneho formátu a v rôznom prostredí – napríklad diskusie či iné podujatia na festivaloch, táboroch, školách apod., pričom sú zamerané buď na mladých ľudí (1) všeobecne, (2) s migračným backgroundom alebo na mladých (3) z ťažko dostupných oblastí.

 

NA „AKÚ“ MIGRÁCIU AKTIVITY ZAMERAŤ? Migrácia je veľmi široký pojem, a tak ho aj vnímame – pre potreby tejto výzvy ňou rozumieme premiestňovanie sa ľudí z miesta na miesto. To môže zahŕňať jednotlivcov aj celé spoločenstvá, vnútorné presídľovanie v rámci krajiny, rovnako ako cesty naprieč a medzi kontinentmi. Rovnako sa môžu rôzniť príčiny premiesťňovania sa, od nútenej migrácie, úteku pred násilím, po dobrovoľný presun inam, za príležitosťami, rodinou, či hoci aj láskou. A mix pohnútok medzi tým – napríklad ľudia môžu unikať pred hmatateľným nebezpečenstvom, a zároveň môžu hľadať lepší život inde.

V slovenskom kontexte je relevantné aj krátkodobé cezhraničné dochádzanie za prácou či dlhodobý alebo trvalý odchod za prácou do zahraničia, presídľovanie spojené s politickými rozhodnutiami (kvôli výstavbe vodných diel či rozširovaniu baní apod.) alebo po odznení ekonomických aktivít či vplyvom geopolitických zmien (príkladom u nás je región Gemera a Novohradu). V historickom kontexte môžeme hovoriť napríklad o odsunoch obyvateľov krajiny iných národností, prípadne o osudoch zahraničných Slovákov a podobne.

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ? Žiadatelia o grant musia byť registrované osoby/organizácie neziskového charakteru (napr. občianske združenie, nezisková organizácia a i.) a musia byť registrované v niektorej z členských krajín EÚ a pôsobiace na území Slovenskej republiky. Nemôže ísť o fyzickú osobu ani o podnikateľský subjekt.

Podmienkou je, aby organizácia dokázala preukázať existujúce skúsenosti s aktivitami zameranými na migráciu a/alebo so vzdelávaním, resp. osvetou medzi mladými ľuďmi. Organizácia musí tiež preukázať schopnosti v oblasti komunikácie a propagácie a schopnosť viesť grantový projekt (podmienkou je deklarovať zoznam projektov za posledné tri roky a poslednú finančnú uzávierku – ak zatiaľ nemáte  k dispozícii za rok 2020, môže byť za rok 2019). Organizácia tiež nesmie byť poberateľom európskeho grantu DEAR 2018, ani poberateľom grantu 1. kola mikrograntovej výzvy IAE „Aktivity na podporu migrácie“.

KAM SA PRIHLÁSIŤ A AKO NA TO? Na tomto odkaze nájdete elektronický formulár, prostredníctvom ktorého môžete žiadať o grant Človeka v ohrození. Na prihlásenie je nutné mať gmailový účet a je potrebné ho odoslať do 2. júna 23:59.

Okrem (1) deklarácie aktivít a (2) zoznamu projektov v posledných 3 rokoch (v akejkoľvek dokumentovej podobe) je nutné doložiť aj (3) rozpočet projektu, (4) časový harmonogram aktivít a (5) maticu logického rámca (všetky je možné vypĺňať v slovenčine a potrebné odoslať v konkrétnej podobe zverejnenej TU). Všetky dokumenty, ktoré v prihláške nemajú vlastnú kolónku, je nutné nahrať do bodu Upload the samples of previous work, references and CVs of key experts”, rozpočet a časový harmonogram aktivít majú v prihláške samostatný bod.

Keďže prihláška je koncipovaná formou postupného otvárania strán, môžete si otvoriť kópiu elektronického formulára, ktorá však slúži iba pre sprehľadnenie a jej vyplnenie nenahrádza prihlášku prostredníctvom elektronického formulára! Na tomto odkaze nájdete vzory požadovaných dokumentov a prehľadov.

AKÚ FINANČNÚ ČIASTKU POSKYTUJEME A NA ČO? Indikatívne máme na výzvu alokované zdroje vo výške 12 000 eur, pričom finálna výška grantu môže byť znížená a závisí od relevantnosti rozpočtových položiek, najvyššia suma na jeden grant je 4000 eur.

Zároveň platí, že po podpísaní zmluvy vyplatíme 80 % výšky grantu. Zvyšných 20 % vyplatíme po skončení reportovacieho obdobia, ak reportované podklady (ktoré musia byť  napísané v anglickom jazyku) budú spĺňať všetky požadované náležitosti.
V tomto grantovom programe je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa, a to vo výške 5 % z celkového rozpočtu, pričom tieto zdroje nesmú pochádzať z finančných prostriedkov Európskej únie ani z tzv. in-kind príspevkov.

Typy aktivít, ktoré sú prípustné:

 • informovanosť a diseminácia: aktivity na rozšírenie povedomia o problematike, propagačné aktivity, resp. aktivity na zasiahnutie cieľovej skupiny, mediálne výstupy;
 • angažovanosť: kampane, petície a iné priame akcie;
 • tvorba kapacít: aktivity globálneho vzdelávania na festivaloch, táboroch, školách;
  – aktivity zaujímavé pre mladých, napríklad formou simulácie, rozšírenej či virtuálnej reality; videí či filmov;
 • tvorba a distribúcia online, printových a audiovizuálnych materiálov;
 • tvorba a používanie výstupov pre sociálne siete;
 • odmeny pre zamestnancov organizácie, ktorí sa priamo podieľajú na riadení a realizácii projektu (maximálne 40 % z celkového rozpočtu), odmeny pre externých konzultantov, ako aj iné výdavky priamo súvisiace s realizáciou projektu (cestovné, stravné, prenájom priestorov či vybavenia apod.);
 • nepriame náklady na réžiu, ktoré preplácame do výšky max. 7 %.

Typy aktivít, ktoré nie sú prípustné:

 • aktivity, ktoré sú vytvorené za účelom fundraisingu;
 • priame politické aktivity (v zmysle straníckej politiky, aktivity v súvislosti s verejnými politikami uvedené vyššie sú povolené);
 • aktivity propagujúce xenofóbiu, nenávisť apod.;
 • tzv. in-kind príspevky;
 • výdavky, ktoré sa zrealizovali pred začatím projektu.

Zároveň platí, že výdavky, ktoré by prečerpali výšku sumy v položke, musia žiadatelia uhradiť z vlastných zdrojov. Ak by naopak alokovanú sumu v položke neprečerpali, neminuté financie vracajú naspäť donorovi. Nepriame náklady na réžiu sú úmerne naviazané na čerpanie priamych finančných nákladov.

AKO DLHO PROJEKT POTRVÁ? Žiadosti o grant posielajte do 2. júna 2021. Následne sa zíde hodnotiaca komisia, ktorá jednotlivé žiadosti posúdi a žiadateľom oznámi výsledok do 17. mája 2021. Podpísanie zmlúv sa uskutoční na prelome mája a júna a implementačná časť projektu bude trvať najskôr od 15. júna 2021 do maximálne 30. apríla 2022, minimálne trvanie projektu je 3 mesiace. Od 1. do 31. mája 2022 prebieha reportovacie obdobie.

VYBRALI SME VÁS – ČO TERAZ? Na začiatku projektu usporiadame pre držiteľov grantu povinný seminár (alebo webinár), kde bude prebiehať školenie ohľadom projektov. Budeme vám tiež k dispozícii počas celého projektu i v reportovacom období. Na konci projektu usporiadame záverečné stretnutie.

Ak máte otázky ohľadom grantovej žiadosti, neváhajte kontaktovať programového manažéra Petra Ivaniča na e-mailovej adrese peter.ivanic@clovekvohrozeni.sk.

Namiesto memorovania vzorcov vedú deti k hľadaniu logických súvislostí. Človek v ohrození a učitelia predstavujú praktickú príručku matematiky

Nová príručka globálneho vzdelávania prepája učivo matematiky so životmi ľudí na druhej strane sveta. Deťom tak ukazuje, že matematické úlohy nemusia byť nuda a dajú sa využiť v bežnom živote. Pre učiteľov a učiteľky je zadarmo k dispozícii 1000 výtlačkov. Objednávať do svojich tried si ich môžu v tlačenej aj v elektronickej podobe.

 

Prečo vzniká príručka matematiky? 

„Túto príručku sme vytvorili pre všetkých, ktorí rovnako ako my veria, že úlohou školy nie je iba vzdelávať, ale aj formovať postoje a viesť mladých ľudí k tomu, aby boli citliví voči výzvam, s ktorými sa pasuje ľudstvo 21. storočia, prezrádzajú svoju motiváciu autori príručky, ktorými sú učitelia a učiteľky z celého Slovenska. 

V matematike vidia viac ako rovnice a premenné. Hoci si uvedomujú, že matematika nepatrí k najobľúbenejším predmetom, jej populárnosť sa snažia zvýšiť prepojením na praktické využite v živote a modelovaním reálnych situácií. Namiesto memorovania vzorcov siahajú po interaktivite a skupinových diskusiách. Uvedomujú si, že hľadaním logických súvislostí a prebúdzaním zvedavosti v deťoch proces učenia výrazne spríjemňujú„Večná povaha matematických právd nás vedie k pokušeniu, aby sme učili matematiku tak trochu odťažito, neberúc do úvahy kontext premenlivej dočasnosti doby, v ktorej práve žijeme. Paradoxne tak o predmete, ktorý skúma najhlbšiu povahu sveta okolo nás, potom žiaci a žiačky oprávnene hovoria, že je odtrhnutý od reality, otvorene pomenúvajú nástrahy klasického učenia autori a autorky. 

 

Čo príručke nájdete? 

Témy sú rôznorodé, spája ich ale jedno – snaha príručky reagovať na nedostatočnú systematickú podporu učiteľov vo vzdelávaní. Príručka by sa dala nazvať kuchárskou knihou pre učiteľov. Poskytuje im návod, ako na hodiny prinášať témy, ktoré odrážajú realitu 21. storočia. Veľkým benefitom  príručiek je, že sú priamo prepojené s učivom matematiky, vďaka čomu ich učitelia môžu bez väčších komplikácií  začleniť do svojich hodín.  

 

Vybrali sme pre vás štyri ukážkové aktivity: 

1. „Matematika zdravia”: žiaci simulujú rôzne scenáre šírenia chorôb, vrátane scenára, v ktorom sa využíva vakcinácia. Diskusia o prevencii šírenia epidémie a kolektívnej imunite je spojená s precvičovaním kombinatoriky a pravdepodobnosti. 

2. „Práca, čo sa nevyplácadiskusia o nerovnakom ohodnotení žien a mužov je prepojená s úlohami na výpočet  priemeru, modusu a mediánu scitlivovaniu žiakov v téme rodovej rovnosti sa vďaka praktickým úlohám pridáva aj práca s finančnou gramotnosťou. 

3. „Podľa čísel spoznáš kultúru: žiaci analyzujú vlastnú kultúru a zároveň objavujú kultúrnu rozmanitosť sveta. Hľadaním kultúrnych rozdielov vo svete zisťujú, že palec hore nemusí mať v každej krajine rovnaký významPopri tom si precvičujú desiatkovú sústavu a konverzie medzi číselnými systémami. 

4. „Môj stan môj hradaké je to rozdeľovať humanitárnu pomoc? Úlohou žiakov je prostredníctvom počítania geometrických tvarov analyzovať, či stany pre utečencov spĺňajú štandardy humanitárnej pomoci. Popri diskusii o význame humanitárnej pomoci využívajú vzorce na výpočet objemu a povrchu hranatých telies. 

 

Príručka Globálne vzdelávanie v predmete matematika vznikla v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Finančne ju podporili Slovak Aid a Európska únia.

 

 

 

 

 

 

Globálne vzdelávanie v predmete matematika

Príručka je určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o globálne vzdelávanie (GV), ktorí chcú viesť svoje žiačky a žiakov porozumieť svetu v súvislostiach a rozvíjať ich kompetencie pre život aj pomocou matematiky.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Predmetová príručka obsahuje návody na interaktívne aktivity, ktoré sa nielen venujú globálnym témam, ale zároveň aj zahŕňajú učivo, ktoré je priamo obsiahnuté v štátnom vzdelávacom programe, či priamo spĺňajú obsahové a výkonové štandardy jednotlivých predmetov.

 

Aktivity do príručiek nám pomáhali tvoriť, testovať a upravovať učitelia a učiteľky z praxe, za pomoci predmetových garantov a skúsených metodikov GV, ktorí buď učia na vysokej škole, alebo majú dlhoročnú prax v globálnom vzdelávaní. 

 

Dúfame, že si medzi aktivitami nájdete také, s ktorými sa Vám bude na hodinách dobre pracovať, ktoré Vás posmelia, aby ste sa nebáli otvárať dôležité témy, a ktoré rozprúdia vo Vašej triede množstvo inšpiratívnych diskusií. Nech Vám spoločné premýšľanie prinesie mnoho nezabudnuteľných chvíľ a posilní pocit zodpovednosti mladej generácie voči svetu, v ktorom žijeme. 

 

Pozrite si zoznam aktivít s ich kľúčovými témami pre globálne vzdelávanie a matematiku.

 

 

V časti “Materiál na stiahnutie” nájdete prehľad aktivít (vo fromáte pdf) a náhľad na 3 aktivity – Sýty hladnémá neverí, Podľa čísel poznáš kultúru a Matematika zdravia.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Príručka vznikla s finančnou podporou Slovak Aid a Európskej  únie.