Ľudia v pohybe – metodická príručka k vzdelávaciemu videu

Ponúkame vám metodické materiály k videu Ľudia v pohybe z dielne Slovenskej národnej galérie a organizácie Človek v ohrození. Metodická príručka je rozšírením tohto vzdelávacieho videa (tzv. výtvarnej rozcvičky).  

Metodicko-vzdelávaciu príručku si môžete bezplatne objednať cez  TENTOprihlasovací formulár.

Nájdete v nej námety, ako používať video Ľudia v pohybe na jednotlivých predmetoch. Sú určené pre 2. stupeň základných škôl, využijete ich však aj na stredných školách. Vzdelávacie aktivity sú pripravené vo forme 45-minútových blokov. Môžete ich realizovať na geografii, etickej výchove, dejepise, občianskej náuke, výtvarnej výchove či slovenčine. V príručke nájdete aj nápady na dlhodobejšie projekty na hodinách dejepisu, geografie, slovenského jazyka a literatúry či matematiky.  

Príručku sme pripravili pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl, veríme však, že bude prínosná aj pre rodičov, študentstvo pedagogických fakúlt či si nájde využitie v neformálnom vzdelávaní mládeže. 

 

Čo nájdete v materiáloch? 

Naším cieľom je ponúknuť vám trochu iný pohľad na migráciu, než s akým sa bežne stretávame v médiách či vo svojom okolí. Pohyb z miesta na miesto je totiž súčasťou skúsenosti takmer každej rodiny žijúcej na Slovensku. Veď kto z nás nepozná niekoho, kto dlhodobo alebo dočasne žil, študoval či pracoval v zahraničí? 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk.

Publikácia vznikla s finančnou podporou Európskej únie a Slovenskej národnej galérie.