Vojna na Ukrajine: ako ju citlivo rozoberať v triede

Milí učitelia a učiteľky, pedagogický a nepedagogický personál, rodičia, 

aktuálne mnohí z nás žijeme ruským vojenským konfliktom na Ukrajine a obrovskou vlnou solidarity voči ľuďom z Ukrajiny. Tieto okolnosti majú veľký vplyv aj na prežívanie detí a mládeže. Radi by sme vám preto poskytli vzdelávacie pomôcky a konkrétne príklady, ktoré vás môžu inšpirovať k spracovaniu tejto náročnej témy počas školskej výučby. Zároveň nám záleží na tom, aby ste vedeli, kde nájdete dôveryhodné zdroje informácií. Dúfame, že vám budú nápomocné pri zvládnutí tejto náročnej situácie.  

 

 Vzdelávacie materiály
 • V kontexte prílišného zahltenia informáciami vám pomôže s orientáciou príručka Ako sa vyznať v informačnom prostredí. V teoretickej časti sa dozviete, ako ľudský mozog prijíma a vyhodnocuje informácie, ako sa mení informačné prostredie, médiá a aký majú vplyv sociálne siete. V praktickej časti nájdete 5 aktivít do výučby, ktoré rozvíjajú kritické myslenie a mediálnu gramotnosť (objednávací formulár). 

 

 • Pre scitlivenie žiakov k téme utečencov si môžete premietnuť veľmi silný dokumentárny film Tieňohra o tínedžeroch (14-16 rokov), ktorí sa roky snažia prekročiť hranice Európskej únie. Film čiastočne natočili hlavní hrdinovia na telefóny. Okrem filmu ponúkame vzdelávacie aktivity a informačnú podporu k témam filmu. Tá vám umožní orientovať sa v téme migrácie mladistvých. Súčasťou je aj záznam školskej debaty s Bakhtuom, ktorý podobnú cestu absolvoval z Afganistanu na Slovensko, ale aj debata v anglickom jazyku s jedným z protagonistov filmu Tieňohra. 

 

 • Citlivo pracujte s emóciami detí. Využite napríklad simulačnú aktivitu Odchádzam (variácia pre geografiu a matematiku). V nej sa deti a mládež zoznámia s príbehmi ľudí, ktorí museli z rôznych dôvodov opustiť svoj domov. Preskúmajte príbeh Faisala, ktorý ako tínedžer utiekol z Afganistanu na Slovensko. V aktivite žiaci a žiačky preskúmajú a pomenujú emócie, ktoré počas Faisalovho príbehu cítia.  

 

Prišli do vašej triedy deti z Ukrajiny?

 

Ako sa zapojiť? 

Solidarita s ľuďmi na Ukrajine a potreba pomôcť rezonuje celým Slovenskom. Existuje viacero spôsobov, ako sa môžeme podieľať na pomoci, či už zdieľaním overených informácií, poskytnutím ubytovania, dobrovoľníckou prácou, alebo finančne: 

 

Odkiaľ čerpať informácie? 

Všetky médiá sa venujú konfliktu na Ukrajine a je veľmi dôležité vyhodnocovať kvalitu informácií. Slovenské a české médiá majú v priamo na Ukrajine ľudí v teréne, ktorí prinášajú aktuálne informácie. Odporúčame sledovať tieto médiá a konkrétnych reportérov a reportérky, ktorí na sociálne siete pridávajú informácie priamo z Ukrajiny či z pohraničia. Môžu byť zaujímavé a prínosné aj pre vašich žiakov a žiačky: 

 

Odkiaľ nečerpať informácie a dávať si pozor na obsah  

Po pandémii COVID-19 sme sa ocitli v ďalšej náročnej situácii a žiaci a žiačky sa pýtajú ťažké otázky. Dúfame, že tento prehľad pomôcok a informácií bude nápomocný pri spoločných diskusiách v triede. Želáme vám veľa síl a nezabudnite myslieť aj na vlastnú mentálnu pohodu.  

 

Tím Globálneho vzdelávania, Človek v ohrození 

www.clovekvohrozeni.sk  

 

Dlhodobé vzdelávanie pre učiteľky a učiteľov slovenkého jazyka a literatúry

Milí učitelia, učiteľky,

pozývame vás na dlhodobé vzdelávanie v predmete slovenský jazyk a literatúra. Táto spolupráca bude prebiehať formou tzv. blended learningu, tj. kombinácií e-learningu a víkendového školenia pre učiteľov a učiteľky 2. stupňa ZŠ a stredných škôl. Vzdelávanie radi poskytneme aj budúcim učiteľom a učiteľkám.

AKO BUDE VYZERAŤ SPOLUPRÁCA? 

1. úvodné víkendové školenie so skúsenými lektormi a lektorkami

 • kedy: 25. -27. 2. 2022 vo Zvolene, v hoteli Poľana;
 • začiatok školenia piatok podvečer, koniec v nedeľu obedom;
 • ubytovanie a stravu na víkendovom školení poskytujeme bezplatne, školenie prebehne v režime OP (účastníci  očkovaní alebo po prekonaní ochorenia covid-19).

2. e-learning v predmete slovenský jazyk a literatúra

 • kedy: marec 2022 – jún 2022;
 • 4 moduly: 1.) globálne vzdelávanie v skratke, 2.) témy globálneho vzdelávania, 3.) metodika zážitkového vzdelávania, 4.) učiteľské výzvy, rozsah vzdelávania je cca 50 hodín;
 • individualizovaná spätná väzba od mentorov.

3. záverečný webinár – online stretnutie všetkých absolventov.

 

ČO ZÍSKATE?

 • bezplatné vzdelávanie počas 4 mesiacov – najskôr osobne na víkendovom úvodnom školení a potom už z pohodlia domova vo vašej vlastnej réži;
 • zručnosti v oblasti kritického myslenia a inovatívnych metód práve vo vašom predmete;
 • individualizovaná spätná väzba od mentorov;
 • dostanete zásobáreň materiálov, inšpirácie do vašich hodín a vytlačenú príručku s aktivitami vytvorenými kolegami z praxe;
 • domáce vzdelávanie v aktuálnych témach prostredníctvom interaktívnych úloh, videí, článkov;
 • spoznanie sa s kolegami z rôznych škôl na Slovensku;
 • veľa inšpirácie a motivácie do školskej praxe.

 

 

ČO O TOMTO VZDELÁVANÍ HOVORIA ABSOLVENTKY? 

 •  E-learning bol super. Veľa som sa naučila ale najmä dostala som veľa inšpirácie pre moju ďalšiu prácu. A čo oceňujem, že som nemusela nikam cestovať a chodiť.
 • Občas som sa potrápila s úlohami, ale mali sme k dispozícii dosť materiálov, aby sa úlohy dali zvládnuť.
 • Dostala som sa k veľmi užitočným materiálom, a hlavne dostala som veľmi cenné rady a spätnú väzbu od školiteľov.

 

Zvažujete, či sa prihlásiť? Toto vám odkazujú absolventky

 • Určite sa na toto vzdelávanie dajte, mne žiaci povedali, aby sme sa učili už len takto 🙂
 • Poďte do toho. Naše deti sú veľmi vnímavé, niekedy je v nich potrebné tú vnímavosť zobudiť, podporiť a v tom toto vzdelávanie pomôže.
 • Ak chcete získať prehľad, skvelé materiály a naučiť sa ničo nové (vedomosti, metódy, prepojenia) určite choďte do toho. Pri e-learningu ste flexibilný, a určite si nájdete čas.
 • Ide o ponuku prepracovaných aktuálnych globálnych tém, ktoré spestria vaše vyučovanie, obohatia ho o moderné metódy a formy, vnesú medzi vás a žiakov potrebu kriticky myslieť a diskutovať.

ČO POTREBUJEME OD VÁS?

 • účasť na úvodnom školení 25.-27.2.2022;
 • aktívna účasť v e-learning kurze od marca do júna 2022.

 

Ak sa chcete do projektu zapojiť, vyplňte, prosím, tento formulár.

 

Všetky náklady spojené s účasťou na seminári sú hradené (strava, ubytovanie). Jediný náklad na školenie je cestovné na úvodné víkendové školenie, ktoré si hradia účastníci.

Prihlasovanie na vzdelávací cyklus je do 14.2.2022. Hlavným kritériom výberu je Vaša motivácia vzdelávať sa s nami. Všetkých prihlásených budeme 16.2. informovať či boli do dlhodobého vzdelávania vybraní.

V prípade ďalších otázok kontaktujte koordinátorku tohto projektu Vandu Benkovičovú na e-mailovej adrese globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk.

Projekt je financovaný v rámci projektov SAMRS/2021/EK/1/1 a I am European.